Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

94.242 οι επιδοτούμενοι άνεργοι σύμφωνα με τον Ο.Α.Ε.Δ. για το μήνα Μάιο

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ
ΜΑΪΟΣ  2014


Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάιο 2014 ανήλθε σε 814.693 άτομα.  Από αυτά 446.660 (ποσοστό 54,83%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 368.033 (ποσοστό 45,17%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

- Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 333.504 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,94%) και οι 481.189 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,06%).

- Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων  ανέργων ανήλθε σε 201.612 άτομα (ποσοστό 24,75%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 510.417 άτομα (ποσοστό 62,65%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 102.664 άτομα (ποσοστό  12,60%).

- Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 13.481 άτομα (ποσοστό 1,65%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε  275.987 άτομα (ποσοστό 33,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 398.162 άτομα (ποσοστό 48,87%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 127.063 άτομα (ποσοστό 15,60%).

- Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 764.672 άτομα (ποσοστό 93,86%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 11.097 άτομα (ποσοστό 1,36%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 38.924 άτομα (ποσοστό 4,78%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Μάιο 2014 ανήλθε σε 142.064 άτομα όπου 65.824 (ποσοστό 46,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών,  και 76.240 (ποσοστό 53,67%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

- Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 58.570 είναι <άνδρες> (ποσοστό 41,23%) και οι 83.494  είναι <γυναίκες> (ποσοστό 58,77%).

- Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 29.722 άτομα (ποσοστό 20,92%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 85.286 άτομα (ποσοστό 60,03%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 27.056 άτομα (ποσοστό  19,04%).

- Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 5.221 άτομα (ποσοστό 3,68%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 59.032 άτομα (ποσοστό 41,55%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 58.854 άτομα (ποσοστό 41,43%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 18.957 άτομα (ποσοστό 13,34%).

- Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 126.792 άτομα (ποσοστό 89,25%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 2.834 άτομα (ποσοστό 1,99%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 12.438 άτομα (ποσοστό 8,76%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Μάιο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 94.242 άτομα από τα οποία οι 88.925 (ποσοστό 94,36%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.317 (ποσοστό 5,64%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.

- Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 48.747 είναι <άνδρες> (ποσοστό 51,73%)  και οι 45.495 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 48,27%).

- Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 17.876 άτομα (ποσοστό 18,97%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 68.930 άτομα (ποσοστό 73,14%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 7.436 άτομα (ποσοστό  7,89%).

- Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 937 άτομα (ποσοστό 0,99%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο  <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 30.581 άτομα (ποσοστό 32,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 47.214 άτομα (ποσοστό 50,10%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 15.510 άτομα (ποσοστό 16,46%).

- Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 82.921 άτομα (ποσοστό 87,99%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης>  ανήλθε σε 2.352 άτομα (ποσοστό 2,50%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 8.969 άτομα (ποσοστό 9,52%).

 
1 Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.  

2 Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2014

ΜΑΪΟΣ

2014

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

828.299

814.693

-13.606

-1,64%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

164.819

142.064

-22.755

-13,81%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

102.026

94.242

-7.784

-7,63%
Ετικέτες για αναζήτηση ΟΑΕΔ ανεργία επίδομα ανεργίας


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο