Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την μεταβίβαση οχημάτων και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπ.Μεταφορών διευκρινίζει:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2696/1999 (Α’ 57), «δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι’ αυτό άδεια κυκλοφορίας».

2. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 89 του Κ.Ο.Κ ορίζεται ότι έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας οχήματος απαιτείται κατά την αλλαγή κατόχου οδικού οχήματος και κατά τη μεταβολή των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων στην άδεια κυκλοφορίας, κατόπιν εξακρίβωσης των νέων στοιχείων από τις αρμόδιες για την έκδοση των άδειων κυκλοφορίας υπηρεσίες.

3. Με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2873/2000 (Α’ 285), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θεσπίζεται ενιαίο «τέλος άδειας οχήματος» το οποίο επιβάλλεται για την έκδοση, αντικατάσταση ή ανανέωση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου οχήματος και μοτοσικλέτας, ενώ με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 (Α’ 15) όπως ισχύει, ορίζεται ότι το εν λόγω τέλος καταβάλλεται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και συνακόλουθα υπέρ της Περιφέρειας όπως συστήθηκε με το ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», πριν την έκδοση και τη μεταβίβαση αυτής.

4. Κατόπιν θέσης σε ισχύ της υπ’ αριθμ. Α-33824/2683/30-09-2004 (Β’ 1514) κοινής υπουργικής απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία ενσωματώνονται οι διατάξεις των Οδηγιών 1999/37/ΕΚ και 2003/127/ΕΚ αναφορικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων και θεσπίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του εντύπου άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων που εκδίδονται στην Ελλάδα, έπαυσε η δυνατότητα χειρόγραφης καταχώρισης μεταβολών επί των εντύπων καθιστώντας, καθ’ αυτόν τον τρόπο, απαραίτητη την έκδοση νέου εντύπου άδειας σε κάθε περίπτωση μεταβολής των αναγραφόμενων στο σχετικό έντυπο στοιχείων.

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον σχετικό νομοθετικό πλαίσιο δεν υφίστανται οι έννοιες της «αντικατάστασης» και «ανανέωσης» άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου οχήματος, παρακαλούμε για την εφαρμογή των κάτωθι:

Α. Τέλος άδειας κυκλοφορίας οχήματος θα εισπράττεται μόνο στις περιπτώσεις έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του άρθρου Κ.Ο.Κ., ήτοι όταν εκδίδεται νέα άδεια κατόπιν αλλαγής του κατόχου του οχήματος ή κατόπιν μεταβολής των αναγραφόμενων κύριων χαρακτηριστικών στοιχείων του οχήματος στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας, όπως αυτά καθορίζονται με τις παραγράφους 1,2,3 και 4 του άρθρου μόνου του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αριθμ. ΣΤ 1832/19-01-1978 (Β’ 103) υ.α. για τα επιβατηγά αυτοκίνητα/μοτοσικλέτες, τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα λεωφορεία και τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, αντιστοίχως. Ειδικά για τα φορτηγά, τα ρυμουλκούμενα και τα ημιρυμουλκούμενα και κατ’ εφαρμογή της ΣΤ 29886/77 (Β 1288) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών, κατά τη μεταβολή χρώματος δεν οφείλεται τέλος άδειας.

Ενδεικτικά, για τα βαρέα οχήματα δεν οφείλεται τέλος αδείας κατά την αναγραφή παρατηρήσεων σχετικών με την τροποποίηση ABS.

Β. Εξαίρεση από τις περιπτώσεις που εισπράττεται τέλος αδείας και περιγράφονται στην παράγραφο (Α) της παρούσας αποτελούν οι περιπτώσεις για τις οποίες η έκδοση νέας άδειας πραγματοποιείται σε συμμόρφωση προς νέο θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προκύπτει υποχρέωση για αλλαγή των στοιχείων της άδειας χωρίς υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος και εφόσον έχει προηγηθεί σχετική παροχή οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Γ. Από το τέλος άδειας κυκλοφορίας οχήματος απαλλάσσονται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του ν.2873/2000, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι ανάπηροι για τις άδειες κυκλοφορίας που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για τους ανάπηρους.

Δείτε την σχετική εγκύκλιο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου


Ετικέτες για αναζήτηση αυτοκίνητα ανάπηροι λεωφορεία


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο