Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η απελευθέρωση των 69 τεχνικών επαγγελμάτων

Είσοδο «νέων» έφερε η απελευθέρωση των 69 τεχνικών επαγγελμάτων, σύμφωνα με την αναλυτική λίστα που συγκέντρωσε το υπουργείο Οικονομικών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στα πιο πολλά από τα επαγγέλματα το 2013 «άνοιξαν» οι δουλειές έστω και αριθμητικά... λίγο, λόγω της κρίσης: μέσα στο 2013 ξεκίνησαν δραστηριότητα 15.513 άτομα και συνολικά 21.145 την προηγούμενη διετία.

Καταγράφεται από το ΥΠΟΙΚ αναλυτικά το κόστος και οι προϋποθέσεις εισόδου στις διάφορες ειδικότητες του ηλεκτρολόγου, μηχανικού, υδραυλικού, ψυκτικού, χειριστή μηχανημάτων και άλλων τεχνικών επαγγελμάτων. Ανά ειδικότητα εξειδικεύεται το κόστος ένταξης στο επάγγελμα (άδειας, πιστοποίησης, εκπαίδευσης), η αξία παραβόλων, ο χρόνος απόκτησης αδείας, η υποχρέωση αναγγελίας, αλλά και αν υπάρχει ανάγκη θεωρητικής ή πρακτικής εξέτασης.

Σημειώνεται ότι με τις νομοθετικές αλλαγές των προηγούμενων ετών, εκσυγχρονίστηκαν διατάγματα που είχαν εκδοθεί εδώ και δεκαετίες και περιορίστηκε ο αριθμός των αδειών άσκησης επαγγέλματος, άλλαξαν οι διαδικασίες αδειοδότησης και τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, αλλά και ο τρόπος πιστοποίησής τους. Τα τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν ένα μόνο πεδίο της απελευθέρωσης των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων που συλλέγει το ΥΠΟΙΚ από τους αρμόδιους φορείς - επαγγελματικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα, βάσει μνημονιακής υποχρέωσης.

Και σε άλλους κλάδους, όπως στα «ρυθμιζόμενα» επαγγέλματα (νομικοί, φαρμακοποιοί, ιατροί κλπ) καταγράφεται μείωση τιμών, αύξηση ανταγωνισμού αλλά και απασχόλησης, μόνο που σε πολλές περιπτώσεις ήταν περιορισμένη λόγω της κρίσης.


Αριθμός επαγγελματιών σε τεχνικά επαγγέλματα

 

Αριθμός επαγγελματιών σε τεχνικά επαγγέλματα      
  2012 2013 % ποσοστό μεταβολής
       
Εγγραφή στο Βιβλίο Διπλωματούχων Ανωτάτων Τεχνικών 118 123 4,2
Γενική άδεια εκτέλεσης ηλεκτρικών εγκαταταστάσεων όλων 139 117 -15,8
Εγγραφή στο Βιβλίο των Πτυχιούχων Τεχνολογικών 228 121 -46,9
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Β΄ 182 246 35,2
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Α΄ 18 39 116,7
Τεχνίτη Υδραυλικού 132 515 290,2
Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού 355 945 166,2
Εργοδηγού Υδραυλικού 197 522 165,0
Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης 78 249 219,2
Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης 5 67 1240,0
Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης 169 620 266,9
Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 301 262 -13,0
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας 16 103 543,8
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας 6 55 816,7
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας 3 56 1766,7
Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας 5 156 3020,0
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 1ης Ειδικότητας 302 775 156,6
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας 296 731 147,0
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 3ης Ειδικότητας 280 725 158,9
Εργοδηγού Μηχανικού Εγκαταστάσεων 4ης Ειδικότητας 186 395 112,4
Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή 49 257 424,5
Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή 50 243 386,0
Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Β΄τάξης 295 680 130,5
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης 278 699 151,4
Αρχιτεχνίτη Οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης 1 14 1300,0
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης 1 20 1900,0
Τεχνίτη Ψυκτικού 101 313 209,9
Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού 22 108 390,9
Εργοδηγού Ψυκτικού 284 694 144,4
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 1 51 73 43,1
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 2 17 72 323,5
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 3 16 61 281,3
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 4 16 60 275,0
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 5 16 60 275,0
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 6 16 58 262,5
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 7 16 58 262,5
Βοηθού Χειριστή μηχανημάτων έργου ειδικότητας 8 16 64 300,0
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 1 0 52  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 2 0 23  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 3 0 5  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 4 0 19  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 5 0 6  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 6 0 19  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 7 0 6  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Β, ειδικότητας 8 0 24  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 1 0 37  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 2 9 31 244,4
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 3 9 14 55,6
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 4 1 23 2200,0
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 5 0 8  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 6 1 16 1500,0
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 7 0 6  
Χειριστή μηχανημάτων έργου ομάδας Α, ειδικότητας 8 3 31 933,3
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 176 651 269,9
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας 145 401 176,6
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας 0 6  
Αρχιτεχνίτη Χειριστή Μηχανημάτων Προβολής 0 5  
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 22 223 913,6
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας 124 369 197,6
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 73 258 253,4
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 162 432 166,7
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 130 289 122,3
Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 6 20 233,3
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας 28 50 78,6
Συντηρητή Ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας 135 454 236,3
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας 200 436 118,0
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας 147 515 250,3
Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ Ειδικότητας (συμπεριλαμβάνει και την 1η Ομάδα)   0  
Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας - 0  
Όλες οι παραπάνω ειδικότητες (δεν ήταν δυνατή η κατανομή σε ειδικότητες) 0 803  
Σύνολο 5632 15588 176,8
Γενικό σύνολο 21220   
Πηγή: ΥΠΟΙΚ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο