Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

3.5 δις ληξιπρόθεσμο στο πρώτο τρίμηνο - Με αργούς ρυθμούς οι έλεγχοι σε offshore και λίστα Λαγκάρντ

3.5 δις ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο προστέθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του έτους .

Συνολικά το ληξιπρόθεσμο έχει εκτιναχθεί στα 64,4 δις από τα οποία τα 4,8 δις είναι οφειλες του Δημοσίου  ενώ 9,5 δις είναι οι οφειλές των πτωχευμένων εταιριών . Συνολικά το εισπράξιμο ληξιπρόθεσμο χρέος φτάνει τα 50,0 δις ευρώ

Στο πλαίσιο των ελέγχων

Για τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ στο πρώτο εξάμηνο θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 250 έλεγχοι, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν ολοκληρωθεί μόλις 95.

Χειρότερα κινούνται οι έλεγχοι στις κατηγόριες των ατόμων μεγάλου πλούτου, των off-shore επιχείρησες και των εμβασμάτων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τα άτομα μεγάλου πλούτου, ενώ μέχρι τέλη Ιουνίου θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί 307 έλεγχοι, στα τέλη Μαρτίου είχαν ολοκληρωθεί μόλις 59.

Στο μέτωπο των εμβασμάτων, οι έλεγχοι που έχουν ολοκληρωθεί δεν ξεπερνούν τους 30, αποδίδοντας ελάχιστα χρήματα στα δημόσια ταμεία.

Την ίδια στιγμή, για τις off-shore εταιρείες έχουν ολοκληρωθεί μόλις τέσσερις έλεγχοι, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο έλεγχος 152 άλλων επιχειρήσεων.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας Σύνολο 2013 2014
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ Στόχος 2014: α)Είσπραξη 1,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 2,000 δις ευρώ από τις παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/2014 , β) Είσπραξη 16% των νέων οφειλών μέχρι 30/6/2014 και είσπραξη 25% των νέων οφειλών μέχρι 31/12/2014 ]Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 62,552 62,303 62,096 61,883
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) **** 4,901 4,901 4,899 4,887
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) **** 9,508 9,501 9,533 9,543
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) **** 47,970 47,728 47,491 47,282
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) **** 0,173 0,173 0,173 0,171
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 1,518 0,205 0,401 0,561
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0,040 0,068 0,115
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 0,962 2,356 3,562
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) * 0,061 0,211 0,328
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) * 0,002 0,014 0,026
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, (11)=(9)/((8)-(10))** 18,69% 6,38% 9,02% 9,27%
Πλήρεις Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 250 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 500 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου] ,μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 988 880 811
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 9 29 42 80
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
5 2 8 15
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 14 31 50 95
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,56 5,7 6,8 18,03
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,51 0,1 0,1 0,63
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 7,83 0,00 0,00 7,83
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 120,06 0,3 22,3 142,67
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 2,84 2,0 13,9 18,72
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,00 0,0 0,1 0,14
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,00 0,08 0,0 0,08
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 128,97 8,16 43,13 180,26
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 2,30 0,26 0,82 3,38
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 8,56 12,06 7,98 28,60
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,00 0,07 16,09 16,17
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0,04 0,00 0,00 0,04
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 10,91 12,39 24,89 48,19
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 54,62% 8,46% 151,83% 57,71% 26,73%
Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των μερικών ελέγχων
Μερικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [Στόχος 2014: 340 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 416 369 343
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 50 44 27 121
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
1 0 3 4
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 51 44 30 125
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 0,6 10,4 1,7 12,7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 μέχρι 31/12/2013(€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 0,4 0,0 0,0 0,4
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 6,1 0,0 0,5 6,5
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6) 7,0 10,4 2,2 19,7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0,0 7,2 0,0 7,2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 4,5 2,1 7,4 14,0
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,4 0,0 0,0 0,4
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 4,9 9,3 7,4 21,6
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 69,5% 89,3% 333,6% 109,9%
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων- ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή , Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 5 1 3 9
Έλεγχοι φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου , [Στόχος 2014: 307 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου 2014 και 720 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2014; Είσπραξη 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 50% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 72 81 468
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 26 7 5 38
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
10 9 2 21
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 36 16 7 59
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 4,10 0,60 0,10 4,8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,00 0,00 0,00 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) -6,50 -3,30 -3,40 -13,2
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 2,15 2,56 3,69 8,4
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 1,40 2,33 0,30 4,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,10 0,00 0,00 0,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,00 0,00 0,01 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 7,7 5,5 4,1 17,3
Έλεγχοι Εμβασμάτων , μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 12 243 657
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 17 0 11 28
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2)
2 1 0 3
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 19 1 11 31
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1,60 0,00 0,00 1,6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,00 0,00 0,00 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ) (5) 1,60 0,10 0,00 1,7
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6) 0,00 0,00 0,00 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 3,2 0,1 0,0 3,3
Έλεγχοι Offshore εταιρειών , μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 58 69 152
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 0 0 2 2
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
2 0 0 2
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 2 0 2 4
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) 0,0 0,0 -0,1 -0,1
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 0,0 0,0 0,1 0,1
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 5,6 0,0 0,0 5,6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(€ εκατ.) (6α) 0,0 0,0 0,0 0,0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 5,6 0,0 0,1 5,7
Γενικό Σύνολο Ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου ,Offshore εταιρειών και Εμβασμάτων μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη
Πλήθος Ελέγχων σε Εξέλιξη (Σωρευτικά Στοιχεία) 142 393 1277
Πλήθος Ολοκληρωμένων Ελέγχων (1) 43 7 18 68
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2α)
0 0 0 0
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (2β)
14 10 2 26
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2α)+(2β) 57 17 20 94
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες) 0,0
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 5,7 0,6 0,1 6,4
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0,0 0,0 0,0 0,0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (Πρέπει να αφαιρείται ο καταλογισμός των υποθέσεων που επιστρέφουν, στον μήνα αναφοράς) -6,5 -3,3 -3,5 -13,3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013(5α) 2,1 2,6 3,8 8,5
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών(€ εκατ) (5β) 8,6 2,4 0,3 11,3
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α -από 1/1/2013 (€ εκατ.) (6α) 0,1 0,0 0,0 0,1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (6β) 0,0 0,0 0,0 0,0
Γενικό Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5α)+(5β)+(6α)+(6β) 16,5 5,6 4,2 26,3
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)* 0,5 0,1 0,05 0,6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)* 1,9 3,1 1,43 6,4
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή 70Α (€ εκατ.) (9α) 0,2 0,3 0,1 0,6
Ποσά που εισπράχθηκαν από υποθέσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (€ εκατ.) (9β) 0,0 0,0 0,0 0,0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9α)+(9β) 2,6 3,4 1,6 7,6
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 15,71% 61,23% 37,74% 28,89%
*Η είσπραξη του Ιανουαρίου αφορά μόνο το ΚΕΦΟΜΕΠ, δεν συμπεριλαμβάνεται η είσπραξη του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 11 1 0 12
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 1.202 1.202
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 78 22 21 121
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 42 12 6 60
Ποσά φοροδιαφυγής που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 € προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (€ εκ.) 15,31 2,88 0,733 18,92
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο