Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Δημόσια διαβούλευση επί του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014 – 2016, παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 6 Μαΐου, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ειδική ημερίδα στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το Σχέδιο Δράσης τίθεται από σήμερα, σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr, προκειμένου μέσα από το διάλογο και την αξιοποίηση των προτάσεων, να οριστικοποιηθεί και να υποβληθεί επίσημα στη Διεθνή Πρωτοβουλία Open Government Partnership, τον Ιούνιο του 2014.

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται με το Σχέδιο Δράσης, δομούνται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

  1. Ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής
  2. Ανοιχτά δημόσια δεδομένα
  3. Ακεραιότητα και λογοδοσία

Εκπονήθηκε σε άμεση συνάρτηση τόσο με τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 – 2020, όσο και με τη Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2014 – 2016.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Οι πρωτοβουλίες για την ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να δώσουν τεράστια ώθηση στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Οφείλουμε λοιπόν να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι δεδομένο ότι η προσπάθεια προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει φέρει αποτελέσματα, αλλά είναι επίσης δεδομένο η ανάγκη πια να στηρίξουμε την καινοτομία, όπως επίσης τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην χώρα μας, γιατί μόνο έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα απαντήσουμε στο μείζον θέμα της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων».
Παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες και τα βασικά σημεία του Σχεδίου, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, η Υφυπουργός Εύη Χριστοφιλοπούλου, τόνισε, μεταξύ άλλων:

• Η Ανοικτή Διακυβέρνηση δίνει προοδευτικό πρόσημο σε μια κυβέρνηση που έχει σκοπό να βγάλει τη χώρα από την κρίση.

• Αξιοποιήσαμε οποιαδήποτε προσπάθεια είχε γίνει μέχρι τώρα από τους προκατόχους μας και δεν μηδενίσαμε τίποτα. Ξεκινήσαμε από τα δυνατά μας σημεία και επιχειρήσαμε να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας.

• Στην πορεία προς την υποβολή του τελικού Σχεδίου Δράσης τον Ιούνιο, καλούμε τους πολίτες και τους φορείς να καταθέτουν από σήμερα τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους στο opengov, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης. Γιατί το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορεί να εφαρμόσει η χώρα αυτά που νομοθετεί.

• Η ενθάρρυνση της δημόσιας συμμετοχής περνά από τη θεσμική θωράκιση και την τεχνολογική αναβάθμιση του Διαύγεια. Το σύνολο των δημοσιευμένων αποφάσεων είναι 11.262.086 από το 2010 έως σήμερα και αυξάνεται κατά 16.000 κάθε εργάσιμη ημέρα.

• Ο πολίτης πρέπει να είναι στο επίκεντρο των αποφάσεων, να συμβάλλει στη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Στόχος είναι να μην υπάρχει νομοσχέδιο που να μην αναρτηθεί για διαβούλευση και να γνωρίζουν οι πολίτες και οι φορείς πόσες από τις προτάσεις τους έχουν αξιοποιηθεί στα νομοθετήματα.

• Η ανοιχτή διάθεση των δημόσιων δεδομένων αποτελεί στοίχημα για την κυβέρνηση. Δεν θέλουμε φαραωνικού τύπου έργα πληροφορικής. Θέλουμε μέσα από μικρές «νίκες» να σπάσουμε τα «σιλό», τα κλειστά συστήματα διοίκησης, για να πείσουμε τον κόσμο ότι τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι πλούτος ανάπτυξης για τη χώρα.

• Προχωρούμε στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα δημόσια δεδομένα στο ελληνικό δίκαιο. Τις επόμενες μέρες θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο διατάξεων.

• Τρεις κατηγορίες δεδομένων αποτελούν δεσμεύσεις του Σχεδίου για την επόμενη διετία: η ανοιχτή διάθεση των γεωχωρικών δεδομένων, των πολιτιστικών δεδομένων και των εξωχώριων (offshore) εταιριών. Ειδικά για τις εξωχώριες εταιρίες με έδρα στην Ελλάδα διαθέτουμε τη λίστα σε επεξεργάσιμη μορφή, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς.


Δημόσια Διαβούλευση επί του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης της Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Parntership)

Κρίσιμος παράγοντας για την ουσιαστική στήριξη της οικονομίας, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη, αναδεικνύεται η μετάβαση στην Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, που σέβεται τον πολίτη, δημιουργεί ευκαιρίες και αναδεικνύει τις νέες παραγωγικές και αναπτυξιακές δυνάμεις που έχει ανάγκη η χώρα.
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση, η Ελλάδα συμμετέχει στη Διεθνή Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership – OGP), την οποία παρακολουθώ ενεργά ως εκπρόσωπος της χώρας (http://www.opengovpartnership.org/countries/greece).
Η ένταξη της Ελλάδας στο OGP, επισφραγίζεται με την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, όπου αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας για την προώθηση της διαφάνειας, την ενδυνάμωση των πολιτών, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αύξηση του βαθμού εμπλοκής των πολιτών σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη διακυβέρνηση.
Επιδιώκοντας την ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία αντιμετώπισης των κοινών προκλήσεων και την εφαρμογή του συνόλου των δεσμεύσεων που ανέλαβε η χώρα μας, ανοίγουμε το διάλογο και θέτουμε σε δημόσια διαβούλευση, από τις 6/5 έως τις 26/5/2014, το νέο 2ετές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Ο διάλογος για την Ανοικτή Διακυβέρνηση ξεκίνησε και μας αφορά όλους!
Δεδομένης της σπουδαιότητας της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (http://www.opengovpartnership.org/), σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς αποτελεί μοναδική ευκαιρία διεθνούς καταξίωσης για τη χώρα μας, αλλά και υιοθέτησης πολιτικών που θα καλλιεργήσουν σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης, σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση.
Απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους εσάς, Πολίτες, Επιστήμονες, Επαγγελματίες, ΜΚΟ, Ανεξάρτητες Αρχές, Αυτοδιοίκηση, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, και στο καθένα ξεχωριστά, τονίζοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταθέσετε τις προτάσεις, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας στο opengov.gr, προκειμένου όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ουσιαστική εφαρμογή του ελληνικού Σχεδίου Δράσης που σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα, σύγχρονη και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση και στην Ανοικτή Διακυβέρνηση της ψηφιακής πραγματικότητας.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν για την οριστικοποίηση του τελικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο και θα υποβληθεί τον Ιούνιο του 2014, στη Διεθνή Πρωτοβουλία – OGP.
Σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, χρειαζόμαστε τη συμβολή, τις προτάσεις και τη συμμετοχή όλων. Σας θέλουμε αρωγούς και συνοδοιπόρους, για να προχωρήσουμε με γοργά βήματα στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του κράτους και της διοίκησης, με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της συνεργατικότητας και της λογοδοσίας.
Για να κάνουμε πράξη την Ανοικτή Διακυβέρνηση, διαμορφώνοντας ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο» ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη, προς όφελος της Ανάπτυξης και της Δημοκρατίας. Προς όφελος των πολιτών.

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Ετικέτες για αναζήτηση διαφθορά διαφάνεια καινοτομία


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο