Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αλλαγές στη δημόσια διοίκηση με ηλεκτρονικό... κλειδάριθμο

To νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» παρουσίασε η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» και το Σχέδιο Δράσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσίασε σήμερα, Δευτέρα 5 Μαΐου, σε συνέντευξη Τύπου η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Ξεκινώντας την ομιλία της, η κυρία Χριστοφιλοπούλου αναφέρθηκε στο τρέχον επιχειρησιακό 2007 – 2013, από το οποίο το ΥΔΜΗΔ δρομολόγησε την αξιοποίηση πόρων, ύψους 120.000.000 ευρώ, που δεν είχαν απορροφηθεί και κινδύνευαν να χαθούν, μεταφέροντας τους σε έργα κοινωνικού χαρακτήρα.

«Στην εποχή της κρίσης δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πόρους και ιδιαίτερα ευρωπαϊκούς. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και πετύχαμε την μεταφορά 77.000.000 ευρώ στους παιδικούς σταθμούς, καλύπτοντας τις ανάγκες των δήμων. Απορροφήσαμε ακόμα 37 εκατομμύρια στην κοινωφελή εργασία για την καταπολέμηση της ανεργίας στο δικό μας επιχειρησιακό και πετύχαμε τη μεταφορά άμεσα χρηματοδοτούμενων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (75.000.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 8.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Υγείας). Φτάσαμε συνολικά, να έχουμε αυτή τη στιγμή, ποσοστό απορρόφησης 79%. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό αν δεν υπήρχε αυτή η γενναία μεταφορά πόρων» σημείωσε.

Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βασίζεται στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή συνέργεια. Επιπλέον:

- Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μεταρρυθμίσεις στο Δημόσιο. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει μόνο με νομοθετικές παρεμβάσεις και υπουργικές αποφάσεις. Χρειάζονται συγκεκριμένοι πόροι για την υποστήριξή της. Σχεδόν ολοκληρωτικά οι πόροι αυτοί θα διατεθούν από το νέα ΕΣΠΑ

- Είναι το αποτέλεσμα εξαντλητικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ΥΔΜΗΔ προσπάθησε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των τομέων της οικονομίας (δικαιοσύνη, υγεία, κοινωνική ασφάλιση), εντάσσοντας όλα τα σημαντικά έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

- Βασίζεται στις ρεαλιστικές δυνατότητες της χώρας να αξιοποιήσει τους πόρους και στις πραγματικές ανάγκες της Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

- Ο προϋπολογισμός του νέου επιχειρησιακού προγράμματος είναι 376.000.000 ευρώ, εκ των οποίων, 176.000.000 ευρώ είναι το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, το ΕΤΠΑ και 200.000.000 ευρώ είναι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.

- Οι στρατηγικοί άξονες του αφορούν την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

- Στόχος είναι τα επόμενα επτά χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να γίνει ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική. Να εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, λειτουργώντας ως βασικός πυλώνας για την ανάκαμψη της χώρας.

Σχέδιο Δράσης για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014 – 2020

- Είναι εναρμονισμένο με την Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, που εγκρίθηκε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

- Στα τέλη Μαΐου θα υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.

- Συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Για πρώτη φορά, με πρωτοβουλία του ΥΔΜΗΔ, ξεκίνησε κύκλος διμερών επαφών με τα Υπουργεία προτεραιότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι:
• όλα τα σημαντικά έργα κάθε Υπουργείου θα ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης
• θα αποφευχθούν οι επικαλύψεις και επαναλήψεις έργων
• τα έργα θα σχεδιαστούν βάσει των γενικών αρχών της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (διαλειτουργικότητα, μη επανάληψη, εξοικονόμηση κλπ)

- Καλύπτει την επταετία 2014 – 2020, αλλά θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο ώστε ανά πάσα στιγμή να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση των έργων και τις τρέχουσες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Ακολουθούν βασικά σημεία από την εισήγηση της Υφυπουργού:

• Το διαρθρωτικό, διαχρονικό πρόβλημα στα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα της διοικητικής μεταρρύθμισης ήταν ότι δεν συνδέονταν επαρκώς με τις ρεαλιστικές δυνατότητες και τις πραγματικές ανάγκες της διοικητικής μεταρρύθμισης.

• Τα 12 σημεία διοικητικής μεταρρύθμισης που σηματοδοτούν την αλλαγή πορείας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πρέπει, για να εφαρμοστούν, να συνοδευτούν από επιχειρησιακά σχέδια, από δράσεις, υποστήριξης, από προγράμματα επιμόρφωσης εκεί που χρειάζονται. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με την ψήφιση ενός νόμου, με υπουργικές αποφάσεις ή εγκυκλίους.

• Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εναρμονίζεται απολύτως με τους μεταρρυθμιστικούς στόχους που έχουμε θέσει και έρχεται να συνδεθεί με τις στρατηγικές, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης: τη Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, τη Στρατηγική για το ανθρώπινο δυναμικό και τη Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

• Θεσμικές και ουσιαστικές μεταρρυθμιστικές αλλαγές, όπως ο νέος μηχανισμός κινητικότητας και το νέο σύστημα επιλογής διευθυντικών στελεχών, το οποίο σε λίγο καιρό θα θέσουμε σε δημόσια διαβούλευση, θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν την εφαρμογή τους από το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

• Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις προτεραιότητες και τους άμεσους στόχους του Υπουργείου και της Κυβέρνησης.

• Θα χρηματοδοτήσει δράσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορούν τα Υπουργεία προτεραιότητας, όπως Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας, Δικαιοσύνης.

• Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση θα συμβάλλει στο να αποφύγουμε παθογένειες και λάθη του παρελθόντος, όπως η κατάτμηση διοικητικών δομών, το υψηλό κόστος κτήσης και χρήσης των ηλεκτρονικών υποδομών και η απουσία διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων.

• Η Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση βασίζεται σε συγκεκριμένες αρχές, οι οποίες είναι δεσμευτικές. Μια από τις πιο σημαντικές αρχές είναι η διαλειτουργικότητα και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Αν ένα πρόγραμμα δεν ικανοποιεί την αρχή της διαλειτουργικότητας, δεν εγκρίνεται και δε χρηματοδοτείται.

• Η βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η θέσπιση ενός ενιαίου οργάνου διακυβέρνησης της Δημόσιας Πληροφορικής που θα χαράσσει πολιτικές και δράσεις και θα αποτελεί τον κύριο μηχανισμό συντονισμού και αποφυγής επικαλύψεων και επαναλήψεων.

• Η τελική φάση διαβούλευσης του Σχεδίου Δράσης θα γίνει στο τέλος Μαΐου, οπότε και θα υποβληθεί για έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Θα υπάρξει νέος γύρος διαβουλεύσεων με φορείς αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία.


Ετικέτες για αναζήτηση ΕΣΠΑ δημόσιο κλειδάριθμος ΥΔΜΗΔ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο