Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Γ.Γ.Δ.Ε. - Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης

Πρόχειρος διαγωνισμός - Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία.

Πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και την ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΔΕ προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου δε θα ξεπεράσει το ποσό των 73.800 ευρώ και οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 13/5/2014.

Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματικότερη δυνατή πληροφόρηση της κοινής γνώμης, των κοινωνικών εταίρων καθώς και ειδικών ομάδων αναφορικά με τους στόχους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων μέσα από την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής για τη διαμόρφωση και ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης, καθώς και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης με απώτερο στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και η ανάδειξη του ρόλου της στο ευρύ κοινό.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

- Σχεδιασμό της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης.
- Προβολή του έργου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και Επικοινωνιακή Υποστήριξη.
- Υπηρεσίες συνεχούς παρακολούθησης – ανάλυσης ελληνικών και διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
- Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής σε θέματα στρατηγικών επαφών και δημοσίων σχέσεων και υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου.
- Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης.ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKHΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Γ.Γ.Δ.Ε.)

ΤΙΤΛΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

«Ενδυνάμωση της φορολογικής συνείδησης στην κοινωνία και ενίσχυση των σχέσεων του φορολογικού μηχανισμού με τους πολίτες»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ με σφραγισμένες Προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων)

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00 €+ ΦΠΑ: 13.800 €)

(Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο)

ΦΟΡΟΣ (άρθρο 24 ν.2198/1994)

Παρακράτηση φόρου 8% στην καθαρή αξία για την παροχή υπηρεσιών

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών για τα οικονομικά έτη 2014 και 2015, και συγκεκριμένα τον ειδικό φορέα 23 180 με Κ.Α.Ε. 0873

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 13  /  5  /2014

ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Ερμού 23-25, Αθήνα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

3,172% (ήτοι 3% Μ.Τ.Π.Υ. επ’ αυτού 2% χαρτόσημο και επ΄ αυτού 20% Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου καθώς και 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)Ετικέτες για αναζήτηση ΓΓΔΕ


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο