Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ληξιπρόθεσμα - Πάνω από 13 δισ. ευρώ μέσα σε 15 μήνες!


Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών που δείχνουν ότι ένας στους τρεις φορολογούμενους χρωστά στην εφορία, ενώ σε διάστημα 15 μηνών τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη ξεπέρασαν τα 13 δισ. ευρώ, με συνέπεια το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (νέες και παλαιές) να υπερβεί το ποσό των 65,43 δισ. ευρώ, καταρρίπτοντας ένα ακόμη ρεκόρ.


Πλαίσιο για την Παρακολούθηση των Προγραμμάτων Δόσεων "Τελευταία Ευκαιρία " και "Πάγια Ρύθμιση" - Μηνιαίως - ποσά σε ευρώ Framework for Monitoring "Fresh Start" & "Basic Scheme" Installment Schemes Monthly
Στοιχεία Χαρτοφυλακίου 01.01.2014 εως 31.01.2014 01.02.2014 εως 28.02.2014 01.03.2014 εως 31.03.2014
Δείκτες Οφειλής - Debt Indicators (EUR )
Ανεξόφλητο υπόλοιπο συνολικών οφειλών που γεννήθηκαν από 01-01-2013 Outstanding stock of debt accumulated as of January 01 2013 10,098,832,445.74 12,115,509,408.07 13,114,700,039.82
Πλήθος οφειλετών με οφειλές που γεννήθηκαν από 01-01-2013 Number of outstanding debtors with debt accumulated as of January 01 2013 2,653,032.00 2,485,937.00 2,450,739.00
Πρόγραμμα Ρύθμισης "Πάγια " 01.01.2014 εως 31.01.2014 01.02.2014 εως 28.02.2014 01.03.2014 εως 31.03.2014
Ιανουάριος 2014 Φεβρουάριος 2014 Μάρτιος 2014
Υπόλοιπο οφειλών στο "Πάγιο" πρόγραμμα - Κεφάλαιο Stock of debt in "Basic Scheme" scheme Capital 132,456,960.00 152,263,493.00 113,265,980.72
Υπόλοιπο οφειλών στο "Πάγιο" πρόγραμμα αιτήσεων που δεν έχουν επικυρωθεί - Κεφάλαιο Stock of debt in "Basic Scheme" with applications have not been verified Capital 14,657,275.70 18,528,527.00 19,210,485.20
Ροή Αίτησης - Application Flow
Ποσό οφειλών νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt in new applications during the period Principal 149,173,059.81 169,260,103.72 134,176,347.03
Ποσό οφειλών νέων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - Προσαυξήσεις Amount of debt in new applications during the period Surcharges 1,536,634.98 1,924,186.82 1,538,464.18
Ποσό οφειλών εγκεκριμένων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of dept in approved applications during the period Principal 134,034,580.73 154,249,096.92 119,610,288.85
Ποσό οφειλών εγκεκριμένων αιτήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου - Προσαυξήσεις Amount of dept in approved applications during the period Surcharges 1,267,263.56 1,637,327.40 1,232,873.59
Ποσό οφειλών απορριφθεισών αιτήσεων - Κεφάλαιο Amount of debt in denied applications during the period Principal 15,138,479.08 15,011,006.80 14,566,058.18
Ποσό οφειλών απορριφθεισών αιτήσεων - Προσαυξήσεις Amount of debt in denied applications during the period Surcharges 269,371.42 286,859.42 305,590.59
Ροή Πληρωμής - Payment Flow
Ποσό οφειλών που καταβάλλονται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt paid upfront during the period Capital 6,615,381.30 7,356,801.06 8,085,552.95
Ποσό οφειλών που καταβάλονται προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου- Προσαυξήσεις Amount of debt paid upfront during the period Surcharges 467,815.56 516,169.96 534,708.33
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Amount of debt paid accrording to schedule during the period Capital 37,227,252.64 45,535,421.53 49,259,991.88
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου-Προσαυξήσεις Amount of debt paid accrording to schedule during the period Surcharges 2,564,978.57 3,135,916.45 3,325,823.06
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Κεφάλαιο Overdue amount of dept paid during the period Capital 1,319,819.85 1,977,959.55 2,490,115.34
Ποσό οφειλών που καταβάλλεται εκπρόθεσμα κατά τη διάρκεια της περιόδου - Προσαυξήσεις Overdue amount of dept paid during the period Surcharges 98,254.46 165,686.11 183,146.29
Ποσό οφειλών που καθίσταται εκπρόθεσμο κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεια) . Ημερομηνία ΑπωλείαςAmount of dept delinquent during the period (drop-out) 4,171,064.47 6,613,370.24 6,380,646.46
Αναμενομένη απόδοση στο τέλος του έτους (μη περιλαμβανομένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί) Expected yield at end year not including amount already paid 91,118,997.50 102,796,659.00 79,347,081.00
Οφειλέτες (Αριθμός) Δείκτες -Debtors (Number) Indicators
Πλήθος οφειλετών στο "Πάγιο" πρόγραμμα Number of debtors in "Basic Scheme" scheme 27,706 28,370 16,530
Πλήθος οφειλετών στο "Πάγιο" πρόγραμμα με αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν επικυρωθεί Number of debtors in "Basic Scheme" scheme with applications that have not been verified 4,523 4,084 3,378
Ροή αιτήσεων -Application Flow
Νέες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου New applications during the period 33,153 33,438 20,826
Εγκεκριμένες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου Approved applications during the period 28,235 28,782 18,285
Απορριφθείσες αιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου Denied applications during the period 4,918 4,656 2,541
Ροή Πληρωμής - Payment Flow
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν προκαταβολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying upfront during the period * 10,881 17,819 19,997
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι πληρώνουν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying according to schedule during the period * 77,290 96,533 103,119
Πλήθος οφειλέτων με εκπρόθεσμη πλήρωμή κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors paying overdue during the period * 3,431 4,270 6,135
Πλήθος οφειλετών οι οποίοι καθίστανται εκπρόθεσμοι κατά τη διάρκεια της περιόδου (απώλεσαν τη ρύθμιση) Ημερομηνία Απώλειας Ρύθμισης Number of debtors becoming delinquent during the period (drop outs) 478 624 894
Πλήθος των οφειλετών οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα δόσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου Number of debtors completing the installment scheme during the period 912 1,318 2,254
* Το άθροισμα του πλήθους των οφειλετών των τριών κατηγοριών είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των φορολογουμένων που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, λόγω της πολλαπλής κατηγοριοποίησης βάσει του εκάστοτε μήνα πληρωμής
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο