Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διαθέσιμη η νέα αναβάθμιση της εφαρμογής ανάλωσης κεφαλαίου

Από σήμερα (σ.σ. 15.4.2014) είναι διαθέσιμη η αναβάθμιση της εφαρμογής ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών. Να θυμίσουμε ότι η εφαρμογή δίνεται δωρεάν με την αγορά του βιβλίου «Η Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη» του Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά, η 3η έκδοση του οποίου κυκλοφορεί ήδη από τα μέσα Μαρτίου 2014.Στην αναβαθμισμένη εφαρμογή είναι διαθέσιμα όλα τα έντυπα που αφορούν στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τα οποία είναι απαραίτητα για τις περιπτώσεις ελέγχων φυσικών προσώπων βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Στα έντυπα αυτά έχουν προστεθεί δυνατότητες αυτόματης ενημέρωσής τους με όσα δεδομένα υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή, αλλά και ελεύθερης συμπλήρωσής τους. Τα έντυπα αυτά μπορείτε ακόμη να τα εκτυπώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα. Όλο το υλικό που αφορά στο θέμα αυτό θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν παρίσταται άμεση ανάγκη.

i. Όσοι έχουν ήδη αγοράσει τις δυο προηγούμενες εκδόσεις (μέσα στο έτος 2013) του τόμου «Η Ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη» και δεν επιθυμούν να το προμηθευτούν εκ νέου, μπορούν να αναβαθμίσουν μόνο την εφαρμογή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Προϊόντα κόμβου

Το κόστος της αναβάθμισης ανέρχεται στο ποσό των 35,00 ευρώ. Τονίζουμε ότι η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται δωρεάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.

ii.
Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν την νέα βελτιωμένη και επαυξημένη τρίτη έκδοση του βιβλίου, θα λάβουν μαζί με το βιβλίο και αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να κατεβάσουν και την αναβαθμισμένη εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου.
Υπενθυμίζουμε ότι, το κόστος αγοράς της νέας έκδοσης που συνοδεύεται από την εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου, ανέρχεται στο ποσό των 45,00 ευρώ.
Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
Αγορά βιβλίου


Λίγα λόγια για την εφαρμογή της ανάλωσης κεφαλαίου.


Μέσα από την εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου μπορείτε να υπολογίσετε γρήγορα και με ακρίβεια το ποσό του κεφαλαίου που απομένει προς ανάλωση. Στην εφαρμογή μπορείτε να εισάγετε ποσά από το οικ. έτος 1981 μέχρι και το οικ. έτος 2013. Σε όλα τα πεδία καταχώρησης υπάρχουν εικόνες βοήθειας προκειμένου ο χρήστης να ενημερώνεται για το ποια ποσά πρέπει να αναγράφει στα πεδία αυτά. Πρόκειται για τη μοναδική εφαρμογή μέσα απ΄την οποία μπορείτε να υπολογίσετε την ανάλωση κεφαλαίου από το οικ. έτος 1981.

Αρχικά, ο χρήστης μέσα από την πρώτη καρτέλα της εφαρμογής (βλ. εικόνα 1) πρέπει να εισάγει τα στοιχεία των πελατών του (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), καθώς και να επιλέξει το οικ. έτος από το οποίο επιθυμεί να σχηματίσει πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου. Στη συνέχεια πρέπει να αποθηκεύσει τα στοιχεία που καταχώρησε πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών».


(εικόνα 1)

→ Στην ίδια καρτέλα υπάρχουν ακόμη τα ακόλουθα πληροφοριακά πεδία:
α) Υπόλοιπο υπόχρεου.
β) Υπόλοιπο συζύγου.

α) Υπόλοιπο υπόχρεου.
β) Υπόλοιπο συζύγου.
Στα πεδία αυτά εμφανίζεται το υπόλοιπο ποσό που απομένει προς ανάλωση (για τον υπόχρεο και τη σύζυγο), με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη στις καρτέλες (i) «Εισοδήματα για το οικ. έτος 2013», (ii) «Εισοδήματα από οικ. έτος 2012 έως το οικ. έτος 1997» και (ii) «Εισοδήματα από οικ. έτος 1996 έως το οικ. έτος 1981». Μέσα από τα πεδία αυτά ο χρήστης βλέπει άμεσα το υπόλοιπο ποσό που απομένει προς ανάλωση για κάθε πελάτη του.

-> Στο πεδίο «Οικ. έτος από» ο χρήστης επιλέγει το έτος έναρξης υπολογισμού της ανάλωσης κεφαλαίου του πελάτη του. Για παράδειγμα, αν στο πεδίο αυτό επιλέξει το οικ. έτος 2000, τότε θα σχηματιστεί μια κατάσταση με έτος αφετηρίας το οικ. έτος 2000. Στο πεδίο «Οικ. έτος έως» για τις αναλώσεις που πραγματοποιούμε στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικ. έτους 2014, επιλέγουμε πάντα το οικ. έτος 2013, μιας και ο υπολογισμός ανάλωσης πρέπει να γίνει έως το προηγούμενο οικ. έτος (ήτοι το οικ. έτος 2013).

-> Σημείωση: Μέσω του πεδίου «Υπολογισμός από έτος», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως έτος αφετηρίας για τον υπολογισμό της ανάλωσης διαφορετικό από αυτό που έχει εισάγει στο πεδίο «Οικ. έτος από». Η επιλογή αυτή προστέθηκε προκειμένου ο χρήστης αφού εισάγει τα στοιχεία του φορολογούμενου από το οικ. έτος που επιθυμεί να ξεκινήσει η ανάλωση, να μπορεί στη συνέχεια για δικούς του λόγους να επιλέξει ως έτος αφετηρίας ένα διαφορετικό έτος. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, ο χρήστης επιθυμεί να υπολογίσει το ποσό που απομένει προς ανάλωση από το οικ. έτος 2002 (και όχι από οικ. έτος 2000 που είχε εισάγει αρχικά στο πεδίο «Οικ. έτος από»), τότε θα αναγράψει στο πεδίο «Υπολογισμός από έτος» το οικ. έτος 2002. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997», να επιλέξει τον φορολογούμενο και να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών». Η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό που απομένει προς ανάλωση βάσει του νέου οικ. έτος που εισήγαγε ο χρήστης. Αν επιθυμεί να επαναφέρει την κατάσταση προσδιορισμού ανάλωσης κεφαλαίου στην προγενέστερη κατάσταση, τότε πηγαίνοντας στην πρώτη καρτέλα της εφαρμογής «Ενημέρωση στοιχείων υπόχρεου», μπορεί να αναγράψει στο πεδίο «Υπολογισμός από έτος» το ίδιο οικ. έτος που έχει εισάγει στο πεδίο «Οικ. έτος από» και να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε ανωτέρω (να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997», να επιλέξει τον φορολογούμενο και να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών»).

-> Μετά την επιλογή του οικ. έτους από το οποίο θα ξεκινήσει η ανάλωση κεφαλαίου, ο χρήστης πρέπει να μεταβεί στην ανάλογη καρτέλα για τους περαιτέρω υπολογισμούς. Αν για παράδειγμα επιλέξει ως έτος αφετηρίας το οικ. έτος 2000, τότε πρέπει να μεταβεί αρχικά στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997» και να ξεκινήσει την καταχώριση των οικονομικών στοιχείων για τα οικ. έτη από 2000-2012. Στη συνέχεια πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα για το οικονομικό έτος 2013» και να συμπληρώσει τα οικονομικά στοιχεία του έτους αυτού. Αν όμως επιλέξει ως έτος αφετηρίας το οικ. έτος 1981, τότε πρέπει αρχικά να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 1996 έως το έτος 1981», να καταχωρήσει τα στοιχεία και να τα αποθηκεύσει. Στη συνέχεια να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997» και να συνεχίσει την καταχώριση των οικονομικών στοιχείων και τέλος να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα για το οικονομικό έτος 2013», ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Η εφαρμογή στην περίπτωση αυτή μεταφέρει αυτόματα το υπόλοιπο του οικ. έτους 1996 στο οικ. έτος 1997 και αυτόματα το υπόλοιπο του οικ. έτους 2012 στο οικ. έτος 2013.

Επισήμανση: Οι χρήστες που είχαν προμηθευτεί την εφαρμογή μέσα στο ημερολογιακό έτος 2013 ή την αναβάθμισαν μέσα στο 2014, εφόσον θέλουν να προβούν σε ανάλωση κεφαλαίου -για τους πελάτες που έχουν ήδη καταχωρίσει στοιχεία έως και το οικ. έτος 2012-, μόνο για το οικ. έτος 2013, πρέπει να ακολουθήσουν τις ακόλουθες ενέργειες:
α) αρχικά, από την καρτέλα «Διαχείριση στοιχείων υπόχρεου» επιλέγουν από την αντίστοιχη στήλη «Οικ. έτος έως» το οικ. έτος 2013 και πατούν το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών».
β) στη συνέχεια μέσα από την καρτέλα «Εισοδήματα για το οικ. έτος 2013», επιλέγουν τον φορολογούμενο που επιθυμούν και αφού πατήσουν το κουμπί «Επιλέξτε υπόχρεο», συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία της κατάστασης
γ) μετά την καταχώριση των ποσών πατούν το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών».

Να σημειώσουμε ότι, στις ανωτέρω περιπτώσεις το υπόλοιπο του οικ. έτους 2012 μεταφέρεται αυτόματα στο οικ. έτος 2013.


Αρχικά, συμπληρώνονται τα πεδία με τα εισοδήματα (φορολογούμενα, αφορολόγητα κ.λπ.), τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Η φόρμα συμπλήρωσης όλων αυτών έχει ως ακολούθως:
Ξεκινώντας από τα φορολογούμενα εισοδήματα ο χρήστης πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο «Φορολογούμενα εισοδήματα»

εμφανίζονται οι ακόλουθες εικόνες βοήθειας:
(εικόνα 2)(εικόνα 3)

Μέσα από τις παραπάνω εικόνες οι χρήστης γνωρίζει επακριβώς από που θα αντλήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων αυτών (βλέπουμε ότι έχουν επιλεγεί με κόκκινο πλαίσιο τα πεδία του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικείου οικ. έτους από τα οποία πρέπει να αντιγραφούν τα σχετικά ποσά).

Στη συνέχεια αν επιλέξει το πεδίο «Αφορολόγητα & φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο»Τότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα βοήθειας:(εικόνα 4)

Αν θέλουμε να συμπληρώσουμε το πεδίο «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια ή εισαγωγή κεφαλαίων αλλοδαπής», τότε πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:


(εικόνα 5)

Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι έχουν επιλεγεί με κόκκινο πλαίσιο οι κωδικοί αριθμοί του εντύπου Ε1 του οικείου οικ. έτους από τους οποίους πρέπει να αντιγραφούν τα σχετικά ποσά. Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται εικόνες βοήθειας και στα υπόλοιπα πεδία.

Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία με τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια).(εικόνα 6)

Πατώντας διπλό κλικ για παράδειγμα στο πεδίο «Τεκμήρια ακινήτων», εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας μέσα από τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα την αντικειμενική δαπάνη για την κύρια και τις λοιπές κατοικίες του φορολογούμενου. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τα αυτοκίνητα και τα δίτροχα από το προηγούμενο έτος, πατώντας το κουμπί «Μεταφορά τεκμηρίων από προηγούμενο έτος», καθώς και να διαγράψετε κάποιο από αυτά.(εικόνα 7)

Στο πεδίο «Τεκμήρια αυτοκινήτων & διτρόχων» πατώντας διπλό κλικ εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας μέσα από τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα την αντικειμενική δαπάνη για αυτοκίνητα και δίτροχα (όταν ίσχυε το τεκμήριο αυτό). Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τα αυτοκίνητα και τα δίτροχα από το προηγούμενο έτος, πατώντας το κουμπί «Μεταφορά τεκμηρίων από προηγούμενο έτος», καθώς και να διαγράψετε κάποιο από αυτά. Τέλος μπορείτε να δείτε και τον πίνακα με τις τεκμαρτές δαπάνες πατώντας το κουμπί «Πίνακας τεκμαρτής δαπάνης».


(εικόνα 8)

Ανάλογοι πίνακες εμφανίζονται και στα υπόλοιπα πεδία των αντικειμενικών δαπανών (τεκμήρια) του άρθρου 16 του ν. 2238/1994.

Στα υπόλοιπα πεδία που αφορούν στις δαπάνες του άρθρου 17 (αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων κ.λπ.), εμφανίζονται εικόνες βοήθειας όπως η κατωτέρω που εμφανίζεται πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο «Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, διτρόχων κτλ οχημάτων»:


(εικόνα 9)

→ Μια ακόμη σημαντική λειτουργία της εφαρμογής είναι η ακόλουθη:

Παράδειγμα: Έστω ότι ένας φορολογούμενος πραγματοποίησε το οικ. έτος 2000 ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών από το οικ. έτος 1990 έως και το οικ. έτος 1999. Το διαθέσιμο κεφάλαιο προς ανάλωση από την ανωτέρω κατάσταση ήταν 150.000,00 ευρώ. Με την υποβολή της δήλωσης του οικ. έτους 2000 ανέγραψε στον κ.α. 787 το ποσό των 20.000,00 προκειμένου να καλύψει τα τεκμήρια του οικείου οικ. έτους και το υπόλοιπο ποσό των 130.000,00 το ανέγραψε πάνω στην σχετική κατάσταση ως υπόλοιπο εις νέον, για μελλοντική χρήση. Να τονίσουμε ότι η δήλωση είχε ελεγχθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο φορολογούμενος διαθέτει αντίγραφο του σχετικού πίνακα που είχε συνυποβληθεί με τη δήλωση φορ. εισοδήματος, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά (αντίγραφα φορ. δηλώσεων και εκκαθαριστικά σημειώματα).

Το οικ. έτος 2013 επιθυμεί να προβεί εκ νέου σε ανάλωση κεφαλαίου από το 1990 έως το οικ. έτος 2012.

Ο χρήστης του ανωτέρω παραδείγματος προκειμένου να μην αναγράψει πάλι όλα τα στοιχεία που αφορούν στην περίοδο από το οικ. έτος 1990 έως 1999, μπορεί να αναγράψει στο ανωτέρω πεδίο το υπόλοιπο ποσό που απέμενε προς μελλοντική χρήση από την κατάσταση ανάλωσης κεφαλαίου που κατάρτισε το οικ. έτος 2000 (από το οικ. έτος 1990-1999). Δηλαδή, θα αναγράψει το ποσό των 130.000,00. Έτσι θα μπορέσει εύκολα να συνεχίσει την εισαγωγή των στοιχείων από το οικ. έτος 2001 και μετά.
→ Υπάρχουν και άλλοι αυτόματοι υπολογισμοί (προσαύξηση τεκμηρίων κ.λπ.) αναλόγως με το τι ίσχυε για κάθε οικονομικό έτος.

Επίσης, υπάρχουν προειδοποιητικές εικόνες σε ορισμένα πεδία προκειμένου ο χρήστης να λαμβάνει υπόψη του κάποιες παραμέτρους. Σε όλα τα πεδία υπάρχει βοήθεια που ενεργοποιείται πατώντας διπλό κλικ.

→ Όλα τα ποσά που καταχωρούνται αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση και υπάρχει επιλογή για εξαγωγή των δεδομένων σε αρχείο τύπου excel για επεξεργασία και εκτύπωση.

Μια ακόμη σημαντική προσθήκη είναι η δυνατότητα καταγραφής φωνητικών σχολίων σε κάθε πελάτη. Επιλέγοντας το κουμπί «φωνητικά σχόλια» μπορείτε να εισάγετε τα σχόλιά σας σε κάθε πελάτη προκειμένου να τα χρησιμοποιήσετε μελλοντικά. Μπορείτε να καταγράψετε χρήσιμα σχόλια, παρατηρήσεις ή εκκρεμότητες που αφορούν στην περίπτωση ανάλωσης κεφαλαίου του πελάτη σας.
Τέλος έχουν προστεθεί όπως αναφέραμε όλα τα έντυπα που αφορούν στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου και τα οποία είναι απαραίτητα για τις περιπτώσεις ελέγχων φυσικών προσώπων βάσει της σχετικής νομοθεσίας. Στα έντυπα αυτά έχουν προστεθεί δυνατότητες αυτόματης ενημέρωσής τους με όσα δεδομένα υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή, αλλά και ελεύθερης συμπλήρωσής τους. Τα έντυπα αυτά μπορείτε ακόμη να τα εκτυπώσετε και να τα χρησιμοποιήσετε άμεσα. Όλο το υλικό που αφορά στο θέμα αυτό θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν παρίσταται άμεση ανάγκη.Να τονίσουμε ότι η εφαρμογή θα αναβαθμίζεται ΔΩΡΕΑΝ από την επιστημονική ομάδα του Tax Heaven έως το τέλος του 2014.


Για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου ή να το παραγγείλετε, πατήστε εδώ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο