Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυξήθηκαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Φεβρουάριο

Μικρή αύξηση κατά 2.789 άτομα ή ποσοστό 0,33% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα εμφανίζει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για τον Φεβρουάριο, ενώ ο ρυθμός αύξησης της ανεργίας δείχνει να μειώνεται σε σχέση με τα στοιχεία του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία τον Φεβρουάριο ανήλθε σε 857.448 άτομα, έναντι 854.659 τον Ιανουάριο.

Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2013, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ήταν 855.286, περίπου ο ίδιος, αλλά οι εγγεγραμμένοι άνεργοι είχαν αυξηθεί από τον προηγούμενο μήνα κατά 25.499 άτομα, με ποσοστό αύξησης 3,07%.

Σε ότι αφορά τους μακροχρόνια ανέργους, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, τον Φεβρουάριο του 2014, οι 431.523 (ποσοστό 50,33%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 425.925 (ποσοστό 49,67%) για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Αντίστοιχα, τον Φεβρουάριο του 2013, το 41,81% των ανέργων, ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών, και το ποσοστό 58,19% για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ακόμη, μείωση κατά 1,24% εμφανίζει ο αριθμός των ανέργων που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, και κατά 9,33% των επιδοτουμένων ανέργων.

Από την άλλη πλευρά, το προφίλ της ανεργίας παραμένει σταθερό. Προηγούνται οι γυναίκες ενώ η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 356.855 είναι «άνδρες" (ποσοστό 41,62%) και οι 500.593 είναι "γυναίκες" (ποσοστό 58,38%).

Στην ηλικιακή ομάδα "κάτω των 30 ετών" το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 216.990 άτομα (ποσοστό 25,31%), στην ηλικιακή ομάδα "από 30 έως και 54 ετών" ανήλθε σε 538.564 άτομα (ποσοστό 62,81%) και στην ηλικιακή ομάδα "από 55 ετών και άνω" ανήλθε σε 101.894 άτομα (ποσοστό 11,88%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο «χωρίς εκπαίδευση" το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 11.979 άτομα (ποσοστό 1,40%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)" ανήλθε σε 293.439 άτομα (ποσοστό 34,22%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "δευτεροβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 418.557 άτομα (ποσοστό 48,81%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο "τριτοβάθμια εκπαίδευση» ανήλθε σε 133.473 άτομα (ποσοστό 15,57%).

Στους "Έλληνες υπηκόους" το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 798.711 άτομα (ποσοστό 93,15%), στους "υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" ανήλθε σε 14.052 άτομα (ποσοστό 1,64%) και στους "υπηκόους τρίτων χωρών" ανήλθε σε 44.685 άτομα (ποσοστό 5,21%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 205.269 άτομα έναντι 207.850 (ποσοστό 1,24%). Από αυτά, 62.858 (ποσοστό 30,62%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 142.411 (ποσοστό 69,38%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 83.181 είναι "άνδρες" (ποσοστό 40,52%) και οι 122.088 είναι "γυναίκες" (ποσοστό 59,48%).

Στην ηλικιακή ομάδα "κάτω των 30 ετών" το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 44.764 άτομα (ποσοστό 21,81%), στην ηλικιακή ομάδα "από 30 έως και 54 ετών" ανήλθε σε 129.197 άτομα (ποσοστό 62,94%) και στην ηλικιακή ομάδα "από 55 ετών και άνω" ανήλθε σε 31.308 άτομα (ποσοστό 15,25%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο "χωρίς εκπαίδευση" το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.915 άτομα (ποσοστό 2,39%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)" ανήλθε σε 90.651 άτομα (ποσοστό 44,16%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "δευτεροβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 86.365 άτομα (ποσοστό 42,07%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο "τριτοβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 23.338 άτομα (ποσοστό 11,37%).

Στους "Έλληνες υπηκόους" το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 172.595 άτομα (ποσοστό 84,08%), στους "υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" ανήλθε σε 8.949 άτομα (ποσοστό 4,36%) και στους "υπηκόους τρίτων χωρών" ανήλθε σε 23.725 άτομα (ποσοστό 11,56%).

Τον ίδιο μήνα πέρυσι, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που δήλωναν ότι δεν αναζητούν εργασία ήταν 199.369 άτομα, από τα οποία 45.812 ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 153.557 εγγεγραμμένα για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Φεβρουάριο 2014 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 157.921 άτομα, έναντι 174.178 τον προηγούμενο μήνα, (μείωση κατά 9,33%). Από αυτούς, οι 110.982 (ποσοστό 70,28%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 46.939 (ποσοστό 29,72%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 76.064 είναι "άνδρες" (ποσοστό 48,17%) και οι 81.857 είναι "γυναίκες" (ποσοστό 51,83%).

Στην ηλικιακή ομάδα "κάτω των 30 ετών" το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 29.844 άτομα (ποσοστό 18,90%), στην ηλικιακή ομάδα "από 30 έως και 54 ετών" ανήλθε σε 115.397 άτομα (ποσοστό 73,07%) και στην ηλικιακή ομάδα "από 55 ετών και άνω" ανήλθε σε 12.680 άτομα (ποσοστό 8,03%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο "χωρίς εκπαίδευση" το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 979 άτομα (ποσοστό 0,62%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)" ανήλθε σε 60.032 άτομα (ποσοστό 38,01%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο "δευτεροβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 75.346 άτομα (ποσοστό 47,71%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο "τριτοβάθμια εκπαίδευση" ανήλθε σε 21.564 άτομα (ποσοστό 13,65%).

Στους "Έλληνες υπηκόους" το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 131.656 άτομα (ποσοστό 83,37%), στους "υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης" ανήλθε σε 7.607 άτομα (ποσοστό 4,82%) και στους "υπηκόους τρίτων χωρών" ανήλθε σε 18.658 άτομα (ποσοστό 11,81%).


Ετικέτες για αναζήτηση ΟΑΕΔ ανεργία


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο