Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2014Ο μήνας που διανύουμε -όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι του έτους-, είναι γεμάτος από σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις. Για το λόγο αυτό, παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου προς ενημέρωση των συναδέλφων.

 

10 Απριλίου 2014
 1. 10 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας

 

15 Απριλίου 2014
 1. 15 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης εισοδήματος για μη κερδοσκοπικές εταιρίες Εντύπου Φ01 012
 2. 15 Απρ 2014 Με επιφύλαξη - Υποβολή Δήλωσης σε ΔΟΥ ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου με τήρηση ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ βιβλίων

  Προσοχή: Η συγκεκριμένη προθεσμία τίθεται με επιφύλαξη διότι προκύπτει από τις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1043/2014 σε συνδυασμό με το άρθρο 64 περιπτ. δ του Κ.Φ.Ε. (2238/1994). Ωστόσο σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γ.Γ.Δ.Ε. αλλά και με απόψεις στελεχών του Υπ. Οικονομικών, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων των ανωτέρω νομικών προσώπων είναι η 30η Απριλίου είτε τηρούν απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

 3. 15 Απρ 2014 Ημερολόγιο διαφημίσεων.
 4. 15 Απρ 2014 Καταβολή Χαρτόσημου Δανείων

 

20 Απριλίου 2014

Άγιον Πασχα

22 Απριλίου 2014
 1. 22 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 2. 22 Απρ 2014 Υποβολή στις αρμόδιες ΔΟΥ στοιχείων και συμφωνητικών που υπογράφηκαν το προηγούμενο τρίμηνο
 3. 22 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με χρεωστικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 4. 22 Απρ 2014 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων Επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α για το προηγούμενο τρίμηνο

 

28 Απριλίου 2014
 1. 28 Απρ 2014 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους - δικαιώματα - μερίσματα - περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 2. 28 Απρ 2014 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
 3. 28 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 4. 28 Απρ 2014 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

 

30 Απριλίου 2014Δηλώσεις εισοδήματος
 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή Δήλωσης ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, κοινοπραξιών, αστικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου - Εντυπο Ε5

Εκκαθαριστικές - Οριστικές

 1. 30 Απρ 2014 Οριστική δήλωση ΦΜΥ (Εντυπο Ε7)
 2. 30 Απρ 2014 Οριστική Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών
 3. 30 Απρ 2014 Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για υπόχρεους με απλογραφικό σύστημα
 4. 30 Απρ 2014 Υποβολή οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. αμοιβών αξιωματικών και μελών κατώτερου πληρώματος πλοίου - Έντυπο Ε12-Φ.01-015Α

Παρακρατούμενοι φόροι Ιανουαρίου (Παράταση)

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Ιανουαρίου 2014
 2. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Ιανουαρίου 2014 .
 3. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυωμένων περιόδου Ιανουαρίου 2014
 4. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιόδου Ιανουαρίου 2014
 5. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Ιανουαρίου 2014
 6. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τόκους - δικαιώματα - μερίσματα περιόδου Ιανουαρίου 2014

Παρακρατούμενοι φόροι Φεβρουαρίου

 1. 30 Απρ 2014 Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 2. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα για πληρωμές αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 3. 30 Απρ 2014 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου από εισόδημα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 4. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης περιόδου Φεβρουαρίου 2014
 5. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιόδου Φεβρουαρίου 2014 .
 6. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης αποζημίωσης απολυομένων περιόδου Φεβρουαρίου 2014

Φ.Π.Α.

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ
 2. 30 Απρ 2014 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, Επιτηδευματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας, Ανεξαρτήτως ΑΦΜ

Α.Π.Δ.

 1. 30 Απρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΡΤΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων - Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 30 Απρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

Λοιπά

 1. 30 Απρ 2014 Υποβολή συνοπτικού πίνακα Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών
 2. 30 Απρ 2014 Διαβίβαση στοιχείων από τράπεζες για πρόσωπα υψηλού κινδύνου. (ελ.επαγγελματίες, κλπ)
 3. 30 Απρ 2014 Καταληκτική ημερομηνία διορθώσεων μηδενικών ΦΜΑΠ 2012 και 2013
 4. 30 Απρ 2014 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 5. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση εισφοράς Εισιτηρίων Δημοσίων Θεαμάτων
 6. 30 Απρ 2014 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 7. 30 Απρ 2014 Υποβολή δήλωσης και απόδοση φόρου από τις κινηματογραφικές επιχειρήσεις για τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

 


 

 

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο