Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Mε χειρόγραφη διαδικασία η χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας στους εργοδότες με απασχολούμενους στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ε57/4/24.3.2014, ορίζονται τα ακόλουθα:

"Με τις διατάξεις του αρθρ. 1 και 5 του ν.4225/2014, από 12/2013 οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάσσονται στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ο εργοδότης υποβάλει Α.Π.Δ στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της Α.Π.Δ και καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνει στην Α.Π.Δ μαζί με τις υπέρ αυτού νομοθετημένες ασφαλιστικές εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ήδη ισχύουσα διαδικασία για την βεβαίωση, είσπραξη και απόδοση των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ως γνωστόν, η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκύπτει αποκλειστικά από την εν ισχύ βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία χορηγείται κατά τα γνωστά, για επιχειρήσεις, επιτηδευματίες, φορείς κ.λ.π., που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι και αναγράφει είτε την μη ύπαρξη οφειλής τους, είτε τους όρους της ρύθμισης όταν η οφειλή τους εξοφλείται τμηματικά, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά τα ανωτέρω για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται ασφαλιστικά στα ενταχθέντα Ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), για μισθολογική περίοδο 12/2013 και μετά, θα εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. 45/2001, 81/2003 και 97/2011 Εγκ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα αφορά ασφαλιστικές εισφορές 12/2013 και μετά.

Για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας μισθολογικής περιόδου έως 11/2013, οι εν λόγω εργοδότες θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

Λαμβάνοντας υπ όψιν τις μέχρι σήμερα σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί:

• για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ανωτέρω ταμείων (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),

• την καταβολή των υπέρ αυτών ασφαλιστικών εισφορών, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκρινε απαραίτητο, μέχρι την ολοκλήρωση των
οδηγιών για την απεικόνισή τους στην Α.Π.Δ και την μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών από Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥΤΕΚΩ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να χορηγούνται προσωρινά, βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με χειρόγραφη διαδικασία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, στην περίπτωση που, εργοδότης υπέβαλε τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥΤΕΚΩ στην Α.Π.Δ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενώ εκ παραδρομής οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν καταβληθεί στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία (Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥΤΕΚΩ).

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση το αίτημα για χορήγηση βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητες θα εξακολουθεί να γίνεται μέσω του ΟΠΣ με χρήση της on line έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ως εκ τούτου στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο από υποβληθείσες Α.Π.Δ (ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑΥΤΕΚΩ οι οποίες θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση, η οποία θα εκδίδεται μετά από αίτηση του εργοδότη από το αρμόδιο Ταμείο, που θα βεβαιώνει το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί ανά μισθολογική περίοδο.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργοδοτών στις περιπτώσεις αυτές, δύναται το αίτημα να διαβιβάζετε μέσω fax στα αρμόδια Ταμεία και η βεβαίωση του Ταμείου να αποστέλλεται στο fax του Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο έχει υποβληθεί το αίτημα.

Τα αιτήματα των εργοδοτών μπορούν να αποστέλλονται για τον κάθε Τομέα στα κάτωθι ΦΑΧ:
Ε.Τ.Ε.Α.
τ. ΤΕΑΧ: 210 5217145
τ. ΤΕΑΥΕΚ: 210 9507384
τ. ΤΕΑΥΝΤΠ: 210 9507303
τ. ΤΕΑΕΙΓΕ: 210 5217129
τ. ΤΕΑΠΟΖΟ: 210 5217129

Τ.Α.Π.Ι.Τ.
Α΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών: 210 3676973 Ξενοδοχοϋπάλληλων
Β΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:
210 3676991 Εμπορικών Καταστημάτων
Γ΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:
210 4138579 Εργατ/λων Μετάλλου, Λιμεν/των, Υπαλ. ΟΛΠ.
Δ΄ Δ/νση εφάπαξ παροχών:
210 3676931 Εταιρειών Τσιμέντων, Ιπποδρομιών, Εθνικού Θεάτρου, Λιπασμάτων

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Ταμείο ασφ/σης υπαλλήλων τραπεζών: 210 8808900"
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο