Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Για τρίτη φορά στη Βουλή η τροπολογία για το μαχητό τεκμήριο των τριγωνικών συναλλαγών και των πληρωμών σε μη συνεργάσιμα κράτη

Για τρίτη φορά εισάγεται προς ψήφιση η τροπολογία σχετικά με το μαχητό τεκμήριο των τριγωνικών συναλλαγών και κάθε είδους πληρωμών προς κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς .(άρθρα 31 και 51α του ΚΦΕ ν2238/1994)
 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση διατάξεων ΠΔ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
 
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί της παραγράφου 2
 
Λόγω της παράλληλης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 1 περ.γ' του ν.2238/1994 και του άρθρου 51Β του ίδιου νόμου καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 31 με την παράγραφο 12 του άρθρου 11 του ν.4110/2013. Όμως καθίσταται αναγκαία η ισχύς της εν λόγω διάταξης και μάλιστα αναδιατυπωμένης σύμφωνα με το μαχητό τεκμήριο που τίθεται και στη διάταξη του άρθρου 51Β, καθώς έχουν τεθεί ερωτήματα στη Διοίκηση για την παράλληλη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων. Με δεδομένη τη βούληση του νομοθέτη να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σε όλες τις περιπτώσεις των συναλλαγών που έχουν σκοπό τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή κατά ενιαίο τρόπο για όλους τους φορολογούμενους, βούληση η οποία έχει αποτυπωθεί και στις νέες διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4172/2013 (Α' 167) χωρίς να στερείται ο φορολογούμενος τη δυνατότητα της απόδειξης των πραγματικών και συνήθων συναλλαγών κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ίσης μεταχείρισης όμοιων περιπτώσεων και φορολογικής δικαιοσύνης η προτεινόμενη ρύθμιση.
 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 
2. α. Καταργείται η παράγραφος 12 του άρθρου 11 του ν.4110/2013 (Α' 17) με την οποία καταργήθηκε το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α' 151) από τότε που ίσχυσε και μέχρι 31.12.2013.
β. Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 (Α' 151) από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης προστίθενται λέξεις ως εξής: «εκτός εάν πρόκειται για πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω χρηματιστηρίων εμπορευμάτων ή οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών, εντός του εύρους των τιμών της ημέρας συναλλαγής.»Η ανωτέρω τροπολογία είχε εισαχθεί αλλά αποσύρθηκε στους ακόλουθους νόμους:


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4211/2013 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»» και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4225/2014 Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


Δείτε σχετική πλήρης ανάλυση για τις τριγωνικές συναλλαγές αλλά και τις πληρωμές προς κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο