Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Παρέμβαση της Πανεπιστημονικής στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. για τον προγραμματισμό δράσης 2014-2016

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΔΠΚ-Ο)
http://www.dpk-o.gr/

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Δ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014-2016

ΤΟ Ο.Ε.Ε. ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

Η καπιταλιστική οικονομική κρίση είναι αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, είναι κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. Η αιτία βρίσκεται στον ίδιο τον καπιταλισμό, στην βασική αντίθεση που τον διαπερνά: της καπιταλιστικής ιδιοποίησης των αποτελεσμάτων της παραγωγής από τη μια και του κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής από την άλλη! Η πραγματική αντίθεση που κυριαρχεί στην οικονομία και στην κοινωνία είναι η αντίθεση ανάμεσα στα μονοπώλια και τα συμφέροντα του κεφαλαίου από τη μια και την εργατική τάξη από την άλλη. Είναι ψευδεπίγραφη η αντίθεση ανάμεσα σε «αντιμνημονιακές» δυνάμεις και μη. Συγκαλύπτει τις αιτίες, αφήνει άθικτο τον πυρήνα της στρατηγικής του κεφαλαίου και της Ε.Ε.

Η αντιλαϊκή επίθεση θα συνεχιστεί! Αποτελεί εφαρμογή της αντιλαϊκής στρατηγικής της Λισσαβόνας, το στρατηγικό σχέδιο με στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων της Ε.Ε.

Το δημόσιο χρέος, τα ελλείμματα και η κρίση αποτέλεσαν το πρόσχημα για να επιταχυνθεί η επιβολή των αντιλαϊκών μέτρων, που είχαν αποφασιστεί στα όργανα των ιμπεριαλιστικών οργανισμών (Ε.Ε., Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) πρίν την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης!

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ!

Μοχλός αυτής της πολιτικής είναι και τα Μνημόνια. Αυτά τα μέτρα θα συνεχιστούν και θα προστεθούν νέα στη φάση της ανάκαμψης- όταν αυτή έλθει-που θα είναι αναιμική και θα τη διαδεχτεί νέα κρίση.

Τα μέτρα αυτά αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων, επιταχύνουν τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Είναι ένα σύνολο μέτρων από ιδιωτικοποιήσεις, την «απελευθέρωση» τομέων στρατηγικής σημασίας, την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων μόνιμης-πλήρους απασχόλησης, την παραπέρα εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Αντίπαλος μας δεν είναι τα μνημόνια, είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι και οι στρατηγικές τους επιλογές.
αντιλαϊκής πολιτικής.
 
ΤΟ Ο.Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΑΣ

Το Ο.Ε.Ε. συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής στα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα και κατακτήσεις.

Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στις διατάξεις για το επάγγελμα λογιστή-φοροτέχνη ήταν άμεσα συνδεδεμένες με την λεγόμενη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος. Συνέβαλλαν στη νομιμοποίηση πλέον του δικαιώματος να ελέγχουν το επάγγελμα μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι η φυσική εξέλιξη της πολυκατηγοριοποίησης που πρόβλεπαν προηγούμενοι νόμοι και έτυχαν της στήριξης της συντριπτικής πλειοψηφίας στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. Κερδισμένες θα είναι οι μεγάλες εταιρίες που συγκεντρώνουν την αγορά. Αντίθετα διευρύνεται η στρατιά των πτυχιούχων που θα αναγκάζονται να δουλεύουν με χειρότερους όρους και ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των παρατάξεων στο Ο.Ε.Ε. συνέβαλλε ουσιαστικά στην υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον κλάδο λογιστών-φοροτεχνικών.

Η συντριπτική πλειοψηφία στην Κ.Δ. αποδέχτηκε το ν. 3842/2010 που θεσμοθετεί την «πιστοποίηση» και την «ηλεκτρονική» υπογραφή, συμβάλλει καθοριστικά στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος, στη μετακύλιση των ευθυνών εργοδοσίας και κράτους στον εργαζόμενο επαγγελματία.

Προωθεί με κάθε τρόπο την καθιέρωση της «πιστοποίησης» και τη θεσμοθέτηση του Ο.Ε.Ε. ως φορέα διαπίστευσης-πιστοποίησης των Φοροτεχνών-Λογιστών. Δεν υπάρχει «καλή»και «κακή» πιστοποιήση, όπως ισχυρίζονται κάποιες δυνάμεις για να κρύψουν την ουσιαστική συμφωνία τους στην αντιλαϊκή πολιτική. Το ΟΕΕ αποδέχθηκε τη λογική των αλλεπάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης, σήμερα τα σεμινάρια «αξιολόγησης», η «πιστοποίηση» και η «δια βίου μάθηση». Με την «πιστοποίηση» διευκολύνεται η συγκέντρωση των φοροτεχνικών και λογιστικών εργασιών σε μεγάλες λογιστικές συμβουλευτικές επιχειρήσεις, θυγατρικές τραπεζών και ελεγκτικών εταιριών. Ανοίγετε την πόρτα για να μπουν διαδικασίες εξετάσεων στα σεμινάρια αναβάθμισης. Σε αυτό το ζήτημα θα μας βρείτε απέναντι για να μην μπει καμία διαδικασία εξετάσεων με όποια μορφή.

Η «αναρχία» στην παραγωγή που διέπει τον καπιταλισμό, η αντίφαση ανάμεσα στο συμφέρον του μεμονωμένου κεφαλαιοκράτη και σε αυτό των καπιταλιστών ως τάξης αντανακλάται και στο ζήτημα της οριοθέτησης των διάφορων επιστημονικών και τεχνικών ειδικοτήτων, καθώς και των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

Η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνικής επιδρά αντικειμενικά στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας.

Στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, αυτές οι νέες αντικειμενικές δυνατότητες αξιοποιούνται στη διευκόλυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, στη διασφάλιση φθηνότερης εργατικής δύναμης.

Σε αυτά συνέβαλλαν οι διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ (η οποία ενσωματώθηκε ήδη στην εθνική νομοθεσία με το Π.Δ. 38/2010) και της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, γνωστής και ως «Οδηγίας Μπολκενστάιν», που ενσωματώθηκε και αυτή στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3844/2010.

Στο έδαφος αυτής της πραγματικότητας, όπως διαμορφώθηκε ιστορικά τις τελευταίες δεκαετίες, έρχεται να «πατήσει» σήμερα και όλο το τελευταίο διάστημα η πολιτική της ΕΕ για την απελευθέρωση της ευρωενωσιακής αγοράς.

Μπορούμε να πούμε ότι οι στόχοι της κοινοτικής πολιτικής κινούνται σε δύο παράλληλες, αλληλοσυμπληρούμενες κατευθύνσεις:
• την παραπέρα μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης στο εσωτερικό των κρατών-μελών της ΕΕ και
• την επιτάχυνση της διαδικασίας συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής και του κεφαλαίου, μέσω του τομέα των υπηρεσιών.

Με βάση όλο αυτό το πλέγμα νόμων και οδηγιών της Ε.Ε.:

Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποσυνδέονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, επιχειρείται να προκύπτουν ως ετερόκλητο άθροισμα σκόρπιων γνώσεων και επαγγελματικής πείρας και να προϋποθέτουν μια διαδικασία διαρκούς εξεταστικού κέντρου, με όχημα τα επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.

Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας ούτε βεβαίως μπορούν να ανακόψουν την αύξηση στο βαθμό συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης στους κλάδους των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας κλπ. Το «δικαίωμα στην υπογραφή» δεν ανοίγει τις πόρτες των εργοστασίων που κλείνουν, δε θα σώσει τον αυταπασχολούμενο από την πίεση των μονοπωλιακών ομίλων.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα πρέπει να εξετάζονται συνδεδεμένα και με τις εργασιακές σχέσεις.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα σε αυτές τις συνθήκες αξιοποιούνται ως εργαλείο μετακύλισης της κρατικής ευθύνης στην ιδιωτική εταιρία ή στον αυτοαπασχολούμενο και παραπέρα υποβάθμισης των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου και αδειοδότησης των έργων και των εγκαταστάσεων, συγκάλυψης της συνειδητής απουσίας προδιαγραφών και προτύπων σχετικά με την ποιότητα των έργων. Στην πράξη, το «δικαίωμα στην υπογραφή» σημαίνει απλώς το «δικαίωμα» στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος, στη μετακύλιση της ευθύνης στον εργαζόμενο επαγγελματία, στην αποσιώπηση των εργοδοτικών και κρατικών ευθυνών στη σύνταξη προδιαγραφών, στους ελέγχους, στη διαδικασία αδειοδότησης κλπ.

Είναι φανερό ότι μόνο η συνολική αμφισβήτηση της πολιτικής της ΕΕ και η επιθετική διεκδίκηση του πλαισίου μιας αληθινά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κεντρικά σχεδιασμένης παραγωγής, της λαϊκής οικονομίας, μπορεί να αποτελέσει στόχο προοπτικής για το κίνημα, τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ, τόσο στους διπλωματούχους όσο και στους πτυχιούχους, αλλά και στους αποφοίτους των ΚΕΣ, με βασικούς άξονες:

• Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ. Καμμιά εφαρμογή των Οδηγιών 36/2005 και 123/2006, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που ενσωματώνουν τις κοινοτικές οδηγίες στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕ-ΤΕΙ και των νόμων για την αξιολόγηση, τη δια βίου εκπαίδευση, το ΔΟΑΤΑΠ κλπ. Να καταργηθεί ο νόμος για τα μεταπτυχιακά.

• Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, με ένα και μοναδικό ακαδημαϊκό τίτλο ανά πραγματικό επιστημονικό αντικείμενο. Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν απευθείας σε διδακτορικό. Αναδιαμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ίδρυσης δημόσιων, μεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε ενδιάμεσα στελέχη, με ταυτόχρονη κατάργηση των ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ.

• Ο τίτλος σπουδών, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και κάθε άλλης μορφής πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.
Με βάση τις παραπάνω γενικές αρχές διατυπώνουμε στόχους πάλης, τους οποίους καταθέτουμε στο κίνημα για διεκδίκηση, δεμένους με τους βασικούς στρατηγικούς άξονες της πρότασής μας:

• Ενσωμάτωση στο βασικό μισθό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των επιδομάτων μεταπτυχιακών σπουδών που προβλέπονται από τις ΣΣΕ.

• Κατάργηση των μεταπτυχιακών ειδίκευσης.
 
-Το Ο.Ε.Ε. ως σύμβουλος του αστικού κράτους, ως μηχανισμός εξωραϊσμού και αποδοχής του εκμεταλλευτικού συστήματος, αποτελεί εργαλείο ταξικής συνεργασίας και ενσωμάτωσης, όπου καλούνται να συνυπάρχουν μισθωτοί και μικροί αυτοαπασχολούμενοι με μεγαλοστελέχη του κρατικού μηχανισμού και εκπροσώπους του κεφαλαίου.

Τον τελευταίο χρόνο, που η ανεργία χτυπάει «κόκκινο», αποκτούν χαρακτήρα χιονοστιβάδας τα προγράμματα απασχόλησης, τα οποία τείνουν να γίνουν μία από τις βασικές εισόδους των νέων στην παραγωγική διαδικασία. Ήρθαν για να μείνουν και πάνω σε αυτά οικοδομούνται νέες εργασιακές σχέσεις. Η κυβέρνηση και οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να τα εμφανίσουν σαν μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας.

Οι ίδιοι οι ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. αναφέρουν πως στην ουσία αυτά τα χρήματα αποτελούν «παυσίπονο», ώστε να προλάβουν κοινωνικές αναταραχές. Είναι χάπι πυρόσβεσης.

Η κινητικότητα των εργαζομένων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Η ελευθερία κίνησης του εργατικού δυναμικού, ως μια από τις 4 ελευθερίες που προέβλεπε η Συνθήκη του Μάαστριχτ, ενίσχυε τη δυνατότητα δημιουργίας ευνοϊκών όρων για την αγορά φτηνής εργατικής δύναμης από τα μονοπώλια. Η κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια με τη Στρατηγική της Λισαβόνας.

Οι νέοι λένε μέχρι 29 χρονών να περιπλανιούνται στα διάφορα προγράμματα ανακύκλωσης της φτώχειας και της ανεργίας για ένα χρόνο χωρίς κατώτατο μεροκάματο.

Ο όρος της «κινητικότητας» περιγράφει το βαθμό αλλαγής στον εργασιακό βίο των εργαζομένων, αποτελώντας έναν από τους πιο ισχυρούς παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Δεν αποτελεί μόνο στοιχείο γεωγραφικής, κλαδικής ή επιχειρησιακής μεταβολής, αλλά πλήρους απογύμνωσης από κάθε δικαίωμα που βαραίνει τις επιχειρήσεις ως κόστος. Μαζί με την κινητικότητα, εισήλθαν οι όροι της «διά βίου μάθησης», της κατάρτισης και επανακατάρτισης, της ευελφάλειας, της εργασιακής εμπειρίας κ.ο.κ.

Το κεφάλαιο και το αστικό κράτος μέσω των προγραμμάτων και των ΕΣΠΑ αξιοποιούν την αγωνία χιλιάδων νέων, που οι ίδιοι καταδικάζουν στην ανεργία, ώστε να αποδεχτούν να δουλέψουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και μισθό. Σε αντίθεση με τους προκλητικούς χαρακτηρισμούς, που παρουσιάζουν ως «ωφελούμενους» τους ανέργους που θα εργάζονται και θα κακοπληρώνονται για 5 μήνες, οι μόνοι και οι πραγματικά ωφελούμενοι είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, το αστικό κράτος, η Ε.Ε. Αυτοί…οι «ωφελούμενοι» αποκλείονται από βασικά δικαιώματα στη Σ.Σ.Ε., στην κοινωνική ασφάλιση και τους απαγορεύεται να απεργήσουν, επομένως παρεμποδίζεται και το δικαίωμα τους στη συνδικαλιστική δραστηριότητα!!!

Ο ΟΑΕΔ  και το ΟΕΕ εξελίσσονται στους επίσημους κρατικούς δουλέμπορους. Πριν τρεις μήνες παρουσιάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο που προσαρμόζει τον οργανισμό στις απαιτήσεις του κεφαλαίου, με σχεδόν καθολικό προσανατολισμό στα προγράμματα απασχόλησης και τη μαθητεία. Δίπλα του δραστηριοποιούνται διάφορα αρπαχτικά, όπως ΚΕΚ, και διάφορες ΜΚΟ, εταιρείες ενοικίασης εργαζομένων, κάνοντας χρυσές δουλειές.

Στην προώθηση τέτοιων προγραμμάτων ενεργοποιήθηκε και το ΟΕΕ σε συνεργασία με ΚΕΚ και Εταιρείες που συμμετέχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος «ΔΡΑΣΕ»της Περιφέρειας Αττικής. Στο πρόγραμμα εξαγγέλλονται 70 θέσεις κατάρτισης πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ στους τομείς λογιστή-ορκωτού λογιστή. Στην πραγματικότητα πρόκειται για προγράμματα τσάμπα εργασίας 5 μηνών σε επιχειρήσεις με μισθούς 490 € που θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

Επί της ουσίας υλοποιείται η κατεύθυνση που είχε αποφασιστεί πριν λίγους μήνες με την μελέτη για τις προοπτικές του «οικονομολογικού επαγγέλματος», που συνέταξε το Πανεπιστήμιο Πειραιά για το ΟΕΕ. Στην πράξη το ΟΕΕ μετατρέπεται σε δουλεμπορικό γραφείο εύρεσης εργασίας και εκμετάλλευσης των ανέργων οικονομολόγων.

ΔΗΚΙΟ-ΠΑΣΚΟ αποφασίστηκα προωθούν αυτά τα προγράμματα. Ούτε φυσικά η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ (ΣΥΝΑΡΟΕ) αντιτάσσεται σε αυτά τα προγράμματα. Πώς να αντιταχθεί άλλωστε αφού τέτοια προγράμματα δεν είναι τίποτα άλλο από τις «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ πίνοντας νερό στο όνομα της Ε.Ε. Η κριτική που ασκεί σε ΔΗΚΙΟ-ΠΑΣΚΟ ήταν ότι δεν προωθούν «κοινωνική πολιτική» και «προγράμματα αλληλεγγύης» μέχρι τώρα, δηλαδή δεν υλοποιούν τέτοια προγράμματα στο ΟΕΕ…

Οι νέοι που συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα να συσπειρωθούν στα σωματεία της ΠΟΛ. Να δυναμώσουν τον αγώνα και να διεκδικήσουν συλλογικά:

-Να μην υπάρχει νέος που θα δουλεύει με μισθό κάτω από 751 ευρώ.
-Κανένας διαχωρισμός των εργαζομένων με βάση την ηλικία.
-Κατάργηση των δουλεμπορικών γραφείων, των ΚΕΚ, ΜΚΟ.
-Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
-Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους και για όλο το διάστημα της ανεργίας.
-Ουσιαστικά μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους.
-Οι εργαζόμενοι στα διάφορα προγράμματα να πληρώνονται κάθε μήνα και να δικαιούνται ταμείο ανεργίας μετά το τέλος του 5μηνου.
-Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, ουσιαστικά ο λογιστής, μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος  επαγγελματίας, είναι συνυπεύθυνος για οποιαδήποτε παράβαση έχει διαπράξει η επιχείρηση. Ο λογιστής καλείται να υπερασπιστεί τα συμφέροντα κεφαλαίου και κυβερνήσεων. Καλείται είτε να συγκαλύπτει είτε να καταδίδει. Ο Κώδικας Δεοντολογίας επίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το ρόλο του  ΟΕΕ (επαγγελματική άδεια σε ισχύ, «δια βίου» μάθηση μέσω σεμιναρίων του ΟΕΕ, απαγόρευση υποβάθμισης του κύρους του κλπ). Απειλεί με βαριές ποινές όποιον εργαζόμενο τολμήσει να αμφισβητήσει την αντιλαϊκή κατεύθυνση του ΟΕΕ, αλλά και όποιον μισθωτό τολμήσει να διεκδικήσει τα δικαιώματα του στους επιχειρηματικούς ομίλους αποκαλύπτοντας τις αντεργατικές μεθοδεύσεις τους. Ορίζει το ΟΕΕ σε ρόλο πιστοποιητή και ρυθμιστή του επαγγέλματος σε συνθήκες απελευθέρωσης του, υποβαθμίζοντας στην πράξη ακόμα περισσότερα τα πτυχία σε σχέση με το περιεχόμενο σπουδών και την κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Από αυτή την άποψη εκφράζουμε ανησυχία για το ρόλο που θα παίξει από εδώ και πέρα το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

-Για τους αντιλαϊκούς φοροληστρικούς νόμους διεκδικούμε:

•    Απόσυρση των ν.4174/2013, ν.4172/2013, ν.4223/2013 και του άρθρου 2 του νόμου 4225/2014 (ΑΠΔ)
•    Απόσυρση του Κώδικα Δεοντολογίας.
•    Άμεσα απόσυρση του νόμου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων, την κατάργηση των χαρατσιών στη λαϊκή κατοικία.
•    Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών χαρατσιών
•    Κατάργηση ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης
•    Άμεσα υπογραφή Σ.Σ.Ε. στον κλάδο λογιστικών-φοροτεχνικών-ελεγκτικών υπηρεσιών με βάση τις διεκδικήσεις της Π.Ο.Λ. Είναι ο μόνος τρόπος κατοχύρωσης των μισθωτών λογιστών και γενικότερα εργαζομένων σε λογιστικές, ελεγκτικές, συμβουλευτικές εταιρείες
•    Αφορολόγητο όριο για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, ατομικό 20.000 ευρώ, με οικογενειακό εισόδημα ως 40.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 5.000 για κάθε παιδί. Αφορολόγητες την πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ και τη δευτερεύουσα μέχρι 80 τ.μ.
•    Κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών-φοροελαφρύνσεων για το μεγάλο κεφάλαιο και τη φορολόγηση με 45% σε διανεμόμενα και μη κέρδη.
•    Όχι στην φορολογική εξόντωση και στο τσάκισμα των αυτοαπασχολούμενων και μικρών επαγγελματιών λογιστών.
•    Οι αγρότες να μην πληρώνουν φόρο 13% από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός τους. Να μην πληρώνουν φόρο επιτηδεύματος. Να αποσυρθεί η αισχρή νομοθετική διάταξη που τους ζητάει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αποδέχονται την άρση του ασύλου στο σπίτι τους για φορολογικό έλεγχο. Αφορολόγητο το οικογενειακό αγροτικό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Όχι στην καθιέρωση λογιστικών βιβλίων στους φτωχούς αγρότες με ετήσιο τζίρο μέχρι 40.000 ευρώ, που θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
 
-Η βαθιά καπιταλιστική κρίση, τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους οικονομολόγους, η βάρια φοροαφαίμαξη, η μεγάλη μείωση των εισοδημάτων μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων οικονομολόγων, τους έχουν οδηγήσει σε τεράστια οικονομικά προβλήματα. Σε αυτές τις συνθήκες σημαντικό μέρος τους αδυνατεί να πληρώσει τις ετήσιες συνδρομές στο Ο.Ε.Ε. Η κατάσταση επιδεινώνεται και από το βαρύ χαράτσωμα για την έκδοση/ανανέωση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος, τις υπεύθυνες δηλώσεις, τα σεμινάρια κ.α.

Προτείνουμε να παρθεί απόφαση ώστε:

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι να καταβάλλουν το μισό της  παρούσης ετήσιας συνδρομής, δηλαδή 7,5 ευρώ ανά έτος. Για τους μακροχρόνια ανέργους να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για όσο διάστημα παραμένουν στην ανεργία. Να γίνει ρύθμιση οφειλόμενων συνδρομών άνω των 5 χρόνων με διαγραφή του 50% του οφειλόμενου ποσού. Να μειωθεί κατά 1/3 το ύψος της συνδρομής για όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που είναι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι (ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, με μπλοκάκια μίσθωσης υπηρεσιών, ανασφάλιστοι κλπ), με ατομικό εισόδημα μέχρι 20.000€ και οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 με προσαύξηση 5.000 επιπλέον για κάθε παιδί. Στην ίδια κατεύθυνση να καταργηθεί η εισφορά για την έκδοση και την ανανέωση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή-φοροτέχνη-μελετητή και την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να υπογράψει την απαραίτητη ΚΥΑ για την υλοποίηση όλων των παραπάνω. Απαιτούμε την αποκλειστική χρηματοδότηση του Ο.Ε.Ε. από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλύπτονται όλες οι ανάγκες λειτουργίας του, να εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία και να υποστηρίζεται η διοργάνωση δωρεάν επιμορφωτικών-ενημερωτικών σεμιναρίων για όλους τους οικονομολόγους, λογιστές και φοροτέχνες.

Τα σεμινάρια να είναι δωρεάν και να απευθύνονται σε όλους τους οικονομολόγους ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ή όχι του ΟΕΕ.
-Καλούμε και νομίζουμε είναι αναγκαιότητα σήμερα η Κ.Δ. να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να μετατραπούν  σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα για όλους τους υπαλλήλους που απασχολούνται στην Κ.Υ του ΟΕΕ καθώς και στα τοπικά παραρτήματα που δεν έχουν μόνιμη σύμβαση εργασίας.
-Για το περιοδικό και τις επιστημονικές ημερίδες.

Πίσω από τις επιστημονικές και επαγγελματικές ομάδες δεν μπορεί να κρυφτεί το κύριο: ότι η επιστήμη έχει ταξικότητα και πολιτικό περιεχόμενο. Δεν είναι ανεξάρτητη και δήθεν αντικειμενική, πάνω από τάξεις και ταξικά συμφέροντα, έξω από το πεδίο της ταξικής πάλης. Από αυτή την άποψη επαναφέρουμε το ζήτημα σε όλες τις ημερίδες και τις ομάδες να καλούνται να παρέμβουν εκπρόσωποι των παρατάξεων και των κομμάτων επίσημα. Στην ίδια κατεύθυνση να φιλοξενούνται άρθρα κομμάτων και παρατάξεων στο περιοδικό.
 
Με βάση τις θέσεις μας η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καταψηφίζει τον προτινόμενο προγραμματισμό δράσης. Καταθέτει στα πρακτικά τις θέσεις της. Σημειώνουμε ακόμα ότι το περιεχόμενο του Προγραμματισμού που προτείνεται από την πλειοψηφία εκθέτει την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, την ΣΥΝΑΡΟΕ, αφού στην ουσία αποτελεί υλοποίηση όλων των θέσεων που προέβαλλε σαν γραμμή συσπείρωσης για δήθεν αλλαγή πορείας στο ΟΕΕ και βάση για να συνεργαστεί προγραμματικά και να μοιράσει καρέκλες με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ σε τοπικά παραρτήματα.

Η ΔΠΚ-Ο δεν περιορίζει τη δράση της στα όργανα του Ο.Ε.Ε. Μαζί και μέσα από τα ταξικά σωματεία, το ΠΑΜΕ και την ΠΑΣΕΒΕ πασχίζει για την οργάνωση των εργαζόμενων οικονομολόγων στο εργατικό-λαϊκό κίνημα υιοθετώντας αιτήματα που απαντούν στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αγωνιστική στάση και κοινή δράση μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, συμπόρευση με τους εργαζόμενους άλλων κλάδων, δράση ενάντια στην πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τους θεσμούς που τα υπηρετούν.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο