Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Πρόταση της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για άμεσες τροποποιήσεις στο «μίνι» φορολογικό νομοσχέδιο

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483 FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr
Απ. Αναγ. Πρωτ. Αθηνών 3352/18.10.1990 - Αρ. Κατ. 17619/19.12.1990

Αθήνα 25 Φεβρουαρίου 2014
Αρ.πρωτ. 1249

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.Ε.Α. ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. αγωνιζόταν πάντα, για ένα απλό δίκαιο φορολογικό σύστημα το οποίο θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα λαμβάνει υπ’ όψιν του την συνταγματική αρχή της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.

Η Ε.Φ.Ε.Ε.Α. αγωνιζόταν πάντα, για την κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού μέσα από τη πιστοποίηση και την ψηφιακή υπογραφή όπως είναι νομοθετημένη με τον Ν.3842/2010, προς όφελος του Δημοσίου συμφέροντος και των επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρει την επιστημονική του γνώση σε συνθήκες αξιοπρέπειας.

Θέματα που αφορούν το Επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού πρέπει να λύονται από το Υπουργείο Οικονομικών και όχι από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Γνωρίζοντας ότι ένα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο θα έρθει στη Βουλή προς ψήφιση στο τέλος της εβδομάδας καλεί όλους τους λογιστές, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κύρια πλήττονται από τα νέα δυσβάστακτα μέτρα, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή κατά την ημέρα και ώρα ψήφισης του νομοσχεδίου. (Θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:

Η βασική αρχή για την επιβολή κάθε είδους προστίμου θα πρέπει να είναι για αυτούς που φοροδιαφεύγουν κατά σύστημα και όχι σε κάθε περίπτωση και από την πρώτη παράβαση. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει αναλογικότητα με βάση το ύψος της φοροδιαφυγής. Δεν μπορεί όποιος φοροδιαφεύγει για παράδειγμα 100 € να έχει την ίδια αντιμετώπιση με όποιον φοροδιαφεύγει 100.000 € . Θα πρέπει ακόμα να υπάρχει σύνδεση ποινής με την απόκρυψη της συναλλαγής, σε κάθε περίπτωση που αφορά μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων, με καθορισμό κατώτερου ορίου και σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται το ύψος της απόκρυψης και το ποσό ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου.

1. Οι ποινές που επιβάλλονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν σαν σκοπό την συμμόρφωση των φορολογουμένων και όχι την εξόντωση τους.

Για παραβάσεις που δεν έχουν σαν σκοπό την φοροδιαφυγή ή την απόκρυψη φορολογητέας ύλης (παρ. 2 άρθ. 54 ΚΦΔ) δεν θα πρέπει να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο, τουλάχιστον πριν εξεταστεί ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους. Ως εκ τούτου ζητάμε την άμεση κατάργηση των προστίμων 1.000 – 2.000 – 4.000 για τα απλογραφικά βιβλία και 2.500 - 5.000 - 10.000 για τα διπλογραφικά βιβλία.

2. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον προσαύξηση (άρθ. 58 ΚΦΔ) και διπλασιασμός του φόρου για τους παρακρατούμενους φόρους (άρθ. 59 ΚΦΔ). Δεν είναι δυνατόν όποιος έχει οικονομική αδυναμία να πληρώσει 1.000 € να μπορεί να πληρώσει 2.000 €

3. Ζητάμε την κατάργηση της διάταξης (άρθ. 57 ΚΦΔ) που προβλέπει ότι θα επιβάλλεται πρόστιμο 10% του φόρου εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα και το αργότερο εντός 2 μηνών, 20% του φόρου μετά την παρόδου του ενός έτους από την εμπρόθεσμη καταβολή και 30% μετά την πάροδο 2 ετών.

4. Στις τροποποιητικές δηλώσεις να μην επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχουν οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που προβλέπονται από το άρθρου 53, οι οποίοι όμως θα πρέπει να έχουν οροφή το 60%.

5. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις: οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στο τέλος του τέταρτου μήνα και με όριο τα 300 €, διότι δεν έχει κάποιο ουσιαστικό όφελος το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με βάση αυτές τις συγκεντρωτικές, να επιστρέφεται άμεσα το ποσό του Φ.Π.Α. το οποίο οφείλεται στις επιχειρήσεις και χωρίς περαιτέρω διαδικασίες.

6. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 23 περιπτ. Β του Ν.4172/2013 όπου αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών άνω των 500€ εάν δεν εξοφληθούν μέσω τραπεζικού συστήματος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση.

Τα όρια πρέπει να παραμείνουν όπως ίσχυαν 1.500 € και 3.000 € αντίστοιχα για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

7. Ρύθμιση οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για χρέη του 2013 κατ αρχήν και επόμενων ετών στη συνέχεια, στα όρια των υπολειπόμενων δόσεων που ίσχυε για τις οφειλές έως το 2012.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ρυθμίζουν τις οφειλές τους θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν, και όχι να οδηγηθούν στο λουκέτο.

8. Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις Α’ κατοικίας, μισθωτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων επαγγελματιών θα πρέπει να ανασταλούν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης.

9. Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να κρίνεται από επιτροπές σε επίπεδο περιφέρειας στις οποίες θα συμμετέχουν οι επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς και όχι μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες. Επίσης δεν πρέπει να καταβάλλεται το 50% των καταλογισθέντων.

10. Άμεση επαναφορά του Διοικητικού Συμβιβασμού για όλες τις φορολογίες και πρόστιμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να πληρωθούν τα πρόστιμα που προκύπτουν από τους ελέγχους. Αλλιώς οι επιχειρήσεις οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο και το Δημόσιο το μόνο που θα κερδίσει είναι η συσσώρευση ανείσπρακτων ποσών προστίμων.

11. Άμεση κατάργηση του Άρθρου 65 Β του Ν. 4174/2013 για το Φορολογικό πιστοποιητικό των επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα πάνω από 150.000 €, το οποίο μόνο επιπλέον έξοδα επιφέρει στη μικρομεσαία επιχείρηση.

Άλλωστε αντίστοιχα έχει θεσπιστεί η φορολογική αναμόρφωση όπου οι Λογιστές Φοροτεχνικοί χειρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία. Έτσι θα μπορούσαν κάλλιστα να συντάσσουν ένα φορολογικό πιστοποιητικό.

12. Να υπάρξει συμψηφισμός χρεών ιδιωτικών επιχειρήσεων με απαιτήσεις από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι η χώρα μας περνάει μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι το δημόσιο έχει ανάγκη από έσοδα. Τα έσοδα αυτά όμως, θα πρέπει να βρεθούν και να εισπραχτούν από τους κατά επάγγελμα φοροφυγάδες ή φοροδιαφεύγοντες και όχι από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τυπικές παραβάσεις «παίζοντας με τις ημερομηνίες ή το φόρτο εργασίας των λογιστών, που ολοένα και αυξάνεται». Σκοπός του νομοθέτη θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη, η διαφύλαξη της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών και όχι η εξόντωση τους. Άλλωστε, αυτοί είναι που αν «κρατηθούν στη ζωή» και τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας θα διατηρήσουν, αλλά και θα τις αυξήσουν μειώνοντας την ανεργία.

Καλούμε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αλλά και όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου να ρίξουν μια δεύτερη ματιά και να υιοθετήσουν τις προτάσεις τις Ε.Φ.Ε.Ε.Α. πριν ψηφίσουν το μίνι φορολογικό.

«Έτσι κι αλλιώς όλοι μας αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας και για τα παιδιά μας.»

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Τσαμόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Χριστόπουλος


Ετικέτες για αναζήτηση ΚΦΔ πρόστιμα ΕΦΕΕΑ μίνι φορολογικό


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο