Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο νέος νόμος-πλαίσιο σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων

Συνέντευξη Τύπου για το νέο Νόμο-Πλαίσιο σχετικά με την απλοποίηση των διαδικασιών για τις Αδειοδοτήσεις των Επιχειρήσεων

Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Αθήνα, 17/2/2014

Κυρίες και Κύριοι,

Γι' αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε χρειάσθηκε πολλή δουλειά, από πολλούς ανθρώπους, για πολλούς μήνες.

Αλλά άξιζε τον κόπο διότι πράγματι, πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει την εικόνα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

Η προσπάθεια αυτή στηρίχθηκε:

· στη μελέτη του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος που έγινε με πόρους του ΕΣΠΑ,

· στη μελέτη του Boston Consulting Group

· στη δουλειά που έγινε νωρίτερα από την Επιτροπή Εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Το Σεπτέμβριο παρουσιάσαμε τις γενικές αρχές του νέου πλαισίου που θέλουμε να δημιουργήσουμε, για τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους στις επιχειρήσεις.

Η προσπάθεια συνεχίσθηκε εντατικά με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, με την οποία συνεργασθήκαμε για πολλούς μήνες.

Παράλληλα, αναπτύξαμε μια παραγωγική συνεργασία με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία:

1. Εσωτερικών
2. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
3. Υγείας
4. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
6. Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη
7. Τουρισμού
8. Ναυτιλίας και Αιγαίου

Σήμερα, βάσει και των προβλέψεων του άρθρου 43 §4 του Συντάγματος, σας παρουσιάζουμε το νέο νόμο-πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις και τους ελέγχους στις επιχειρήσεις.

Με το νόμο αυτό θα έρθουν τα πάνω-κάτω στις διαδικασίες, απλοποιώντας τις για πρώτη φορά, συνολικά και ριζικά.

Θέλουμε και με αυτή την προσπάθεια να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα χτυπάει τη μεγάλη πληγή της γραφειοκρατίας και κάνει ένα άνοιγμα στην ενοχοποιημένη επιχειρηματικότητα.

Αλλάζουμε όλη τη φιλοσοφία σχετικά με το πως αντιμετωπίζει το κράτος το επιχειρείν.

Στο σημερινό σύστημα ισχύει ότι: Όλες οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν χρειάζονται πρώτα την άδεια του κράτους, πλην εξαιρέσεων.

Δηλαδή, πρέπει ο καθένας να αποδεικνύει πως δεν είναι ελέφαντας, πως δεν θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να ανοίξει μιαν επιχείρηση.

Ο καθένας γνωρίζει τον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας και πως απαιτούνται αμέτρητες διαδικασίες σήμερα για να λειτουργήσει μια επιχείρηση (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).

Τώρα περνάμε σε ένα νέο σύστημα: Όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Στην προσπάθεια αυτή, δεν αυτοσχεδιάζουμε.

Αξιοποιούμε τα διεθνώς επιτυχημένα παραδείγματα.

Με αυτή τη βάση, διαμορφώσαμε από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, το νέο νόμο-πλαίσιο που τίθεται σε διαβούλευση.

Δύο είναι οι βασικές αρχές επί των οποίων κινούμαστε:

1. Η Συνολική απλοποίηση των αδειοδοτήσεων

2. Οι ξεκάθαροι κανόνες του παιχνιδιού

1.Ξεκινώ από τη συνολική απλοποίηση:

Η μεταρρύθμιση αφορά τόσο για τις άδειες που αφορούν κάθε είδους δραστηριότητα όσο και τις ειδικότερες άδειες.

Αυτή είναι μία βασική διαφορά του νόμου αυτού σε σχέση με τους προηγούμενους νόμους για τις αδειοδοτήσεις.

Δεν πρόκειται για μια αποσπασματική λύση.

Ούτε για μερική τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, αλλά για μία συνολική παρέμβαση.

Δύσκολη στην προετοιμασία της, απολύτως αναγκαία, ωστόσο.

. (ΠΙΝΑΚΑΣ 2)

· Στον οριζόντιο άξονα: καταργούμε την άδεια εγκατάστασης και απλοποιούμε διαδικασίες που διατρέχουν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες, δηλαδή τους έλεγχους πυροπροστασίας και του υγειονομικού.

Όπως ήδη έχει γίνει π.χ. με την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

· Στον κάθετο άξονα: απλοποιούμε τις διαδικασίες ανά κλάδο δραστηριοτήτων, πχ.:
στη μεταποίηση, στον τουρισμό, στα λιμενικά έργα, στις εξορύξεις, στην επεξεργασία τροφίμων, στις ιχθυοκαλλιέργειες.

Ασφαλώς, ένα ξεχωριστό ζήτημα είναι και το θέμα των χρήσεων γης που το εξετάζει το αρμόδιο Υπουργείο ΠΕΚΑ και τα λοιπά συναρμόδια Υπουργεία.

Απολύτως σαφή εικόνα για το πόσο θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες θα έχουμε όταν εκδοθούν όλοι οι σχετικοί νόμοι, τα ΠΔ και οι Υπουργικές Αποφάσεις.

Όμως, διαθέτουμε ήδη αρκετές εκτιμήσεις των ειδικών, οπότε με βάση αυτές, μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα απλοποίησης, κατά προσέγγιση:

Εδώ έχουμε μια περίπτωση βιομηχανικής δραστηριότητας "υψηλής" ή "μέσης όχλησης", όπως μέχρι σήμερα θα την χαρακτηρίζαμε. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3)

Σήμερα για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της συγκεκριμένης περίπτωσης, απαιτείται ο επιχειρηματίας να ολοκληρώσει 21 διαδικαστικά βήματα.

Βλέπετε το σχετικό πίνακα.

Με το νέο σύστημα, τα 14 φεύγουν.

(ΠΙΝΑΚΑΣ 4)

Είτε επειδή καταργούνται είτε -κυρίως- επειδή διασυνδέουμε ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες και επομένως ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται πλέον να κάνει κάτι.

Με το νέο πλαίσιο μονάχα για τις 7 από τις 21 διαδικασίες θα πρέπει να επιληφθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με αυτήν την εκτίμηση των ειδικών.

Αλλά και αυτές ακόμη οι διαδικασίες που μένουν, θα είναι απλοποιημένες.

Επομένως, πρόκειται για μια σημαντική τομή για την οποία δεν υπάρχει προηγούμενο, τα τελευταία χρόνια.

Με το νόμο-πλαίσιο μπαίνουν οι βάσεις και τα επόμενα βήματα, ακολουθούν τους αμέσως προσεχείς μήνες.

2. Οι Ξεκάθαροι κανόνες του παιχνιδιού

(ΠΙΝΑΚΑΣ 5)

Μέχρι σήμερα, υπήρχε μια αναχρονιστική, γραφειοκρατική και περιπτωσιολογική αντιμετώπιση από το Δημόσιο.

Δεν υπήρχαν σαφή πρότυπα αδειοδότησης, αλλά εξέταση κάθε αιτήματος ξεχωριστά.

Αυτό άφηνε περιθώρια για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, αυθαίρετες ερμηνείες των κανόνων και υπόνοιες για διαφθορά.

Με το νέο νόμο, αυτό αλλάζει.

(ΠΙΝΑΚΑΣ 6)

· Πρώτον: Αποσαφηνίζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας, τα πρότυπα λειτουργίας και οι προδιαγραφές για κάθε δραστηριότητα.

Τίθενται, δηλαδή, ξεκάθαροι κανόνες του παιχνιδιού, που δεν επιδέχονται παρερμηνειών.

Ούτε από τη Δημόσια Διοίκηση ούτε από τους επενδυτές: "πρότυπα λειτουργίας" και "προδιαγραφές" είναι οι λέξεις-κλειδιά.

· Δεύτερον: Ψηφιοποιούνται όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους πολίτες και τη Διοίκηση, μειώνοντας τα σημεία επαφής μεταξύ τους που γεννούν υποψείς για διαφθορά.

· Τρίτον: Εναρμονίζεται το καθεστώς των ελέγχων με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, ενώ οι έλεγχοι γίνονται από διαπιστευμένους ελεγκτές είτε του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα.

Αποτέλεσμα:
-Το Δημόσιο από απλό χαρτοβασίλειο, ανακτά τον επιτελικό του ρόλο.

-Η Δικαιοσύνη απαλλάσσεται από ένα σημαντικό φόρτο υποθέσεων που αφορά την ερμηνεία των κανόνων αδειοδότησης και ελέγχου, καθώς αυτοί θα είναι πλέον ξεκάθαροι.

-Ο πολίτης γρήγορα και με ασφάλεια δικαίου μπορεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του, χωρίς να παρανομεί και χωρίς να νιώθει εκτεθειμένος στη διαφθορά

-Πριν σας περιγράψω το περιεχόμενο των παρεμβάσεων που κάνουμε, θέλω να σημειώσω πως ο νέος νόμος-πλαίσιο, θα συνδέεται με την ήδη θεσπισθείσα Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή.

Η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τους επενδυτές, αλλά με το νέο νόμο θα διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η λειτουργία της, καθώς θα απλουστευθούν δραστικά, όλες οι διαδικασίες τις οποίες η Αρχή καλείται κατά περίπτωση να διεκπεραιώσει.

Βασισμένος σε όσα ήδη περιγράψαμε, ο νέος νόμος-πλαίσιο περιλαμβάνει τέσσερις τομές, όπως οριστικοποιήθηκαν από την επεξεργασία που έγινε τους τελευταίους 4 μήνες:

1. σύστημα «απλής αδειοδότησης» ή "υπεύθυνης δήλωσης", όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός

2. όχι έλεγχοι εκ των προτέρων αλλά έλεγχοι κατά τη λειτουργία

3. έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς

4. κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης

Εξηγώ, λοιπόν, ειδικότερα.

Πρώτον, εισάγουμε το σύστημα «απλής αδειδότησης» των επιχειρήσεων:

Μέχρι τώρα, όπως γνωρίζετε, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους, κάνουν αίτηση και περιμένουν πότε το Δημόσιο θα ελέγξει, για να εκδώσει την άδεια λειτουργίας.

Αυτό αλλάζει.

Στο καινούριο σύστημα, χρησιμοποιούνται τρία εργαλεία:

1. η αυτοσυμμόρφωση, όπου η ίδια η επιχείρηση δηλώνει υπεύθυνα πως έχει ήδη συμμορφωθεί και φέρει το βάρος της απόδειξης

2. η πιστοποίηση τρίτου, δηλαδή το outsourcing της διαδικασίας αδειοδότησης, όπως ήδη γίνεται π.χ. στην έκδοση πολεοδομικών αδειών, με τα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι μηχανικοί και

3. η αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Π.χ. επισυνάπτοντας ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα συνάγεται πως η εγκατάσταση αυτή ήδη τηρεί τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς οι εταιρίες που ασφαλίζουν μιαν εγκατάσταση, έχουν αναγκαστικά εξετάσει την εγκατάσταση

Ανάλογα με την κρισιμότητα του θέματος που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, θα επιλέγεται ένα εκ των τριών εργαλείων.

Ως αποτέλεσμα της απλοποίησης και της εφαρμογής των εργαλείων μας, θα γίνει το εξής:

(α) Σε πολλές περιπτώσεις δραστηριοτήτων, π.χ. σε ένα επαγγελματικό εργαστήριο -ας πούμε: κεραμικής- θα αρκεί η δήλωση στο ΓΕΜΗ και στη ΔΟΥ.

Η Περιφέρεια θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το γεγονός, χωρίς να κάνει κάτι επιπλέον ο πολίτης.

Καμία υποχρέωση δηλαδή, πέραν της εγγραφής στο ΓΕΜΗ και της ενημέρωσης της εφορίας.

(β) Στις άλλες περιπτώσεις δραστηριοτήτων ,π.χ. σε ένα κλωστοϋφαντουργείο, όπου υπάρχουν ορισμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, - εν προκειμένω, να μην ενοχλούνται οι περίοικοι - και πάλι, δεν θα υπάρχει άμεση εμπλοκή των αρχών με έλεγχους στην αδειοδότηση.

Αντίθετα, θα χρησιμοποιούνται τα τρία εργαλεία που είπαμε, όπως είναι π.χ. η υπεύθυνη δήλωση ή πιστοποίηση τρίτου.

Έτσι θα βεβαιώνεται εύκολα και γρήγορα, πως η επιχείρηση ήδη τηρεί και θα τηρεί τους ,κατά δραστηριότητα, γενικούς όρους λειτουργίας, που θα καθοριστούν με ΚΥΑ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα είναι σαφείς, εξαρχής.

Άρα ο ίδιος επιχειρηματίας θα κινεί μόνος του τη διαδικασία, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα, χωρίς να περιμένει τη Διοίκηση.

(γ)Υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία, ως εξαίρεση. Εδώ εμπίπτουν κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπως π.χ. μια φαρμακοβιομηχανία.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για συνταγματικούς και άλλους λόγους, εδώ θα εξακολουθήσει να απαιτείται και κάποια έγκριση από τις Αρχές.

Όμως, και στην περίπτωση αυτή, δεκάδες επιμέρους άδειες που απαιτούνται, αντικαθίστανται από υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιήσεις τρίτων.

Οι εξαιρέσεις στον κανόνα, δηλαδή οι δραστηριότητες όπου θα απαιτείται και οι αρχές να παρέμβαινουν ενεργά πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, θα καθορισθούν περιοριστικώς από τα αρμόδια Υπουργεία.

(ΠΙΝΑΚΑΣ 7)

Επομένως, λοιπόν, για τη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, θα μπορεί κανείς να ξεκινήσει μιαν επιχείρηση χωρίς να υποβάλλει αμέτρητες αιτήσεις και να περιμένει περιμένοντας για έλεγχο, όπως σήμερα.

Αλλά αντίθετα, με απλές βεβαιώσεις -χωρίς άμεση εμπλοκή των αρχών- που θα υποβάλλονται μάλιστα, αποκλειστικά ηλεκτρονικώς.

Σε κάθε περίπτωση, με το νέο σύστημα πολύ λίγες θα είναι, οι παραδοσιακού τύπου εγκρίσεις από τις αρχές.

Στόχος μας είναι ο αριθμός των βημάτων αδειοδότησης να μειωθεί κατά τουλάχιστον 60% και όσα βήματα παραμείνουν, να αφορούν κυρίως υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιήσεις τρίτων.

Δεύτερη τομή που εισάγουμε: μεταθέτουμε τους ελέγχους από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο λειτουργίας της εκάστοτε δραστηριότητας

Σήμερα το βάρος των ελέγχων πέφτει στο γραφειοκρατικό κομμάτι, στη διεκπεραίωση των αιτημάτων για αδειοδότηση.

Με το νέο σύστημα, δεν θα εξετάζεται εάν πληρούνται γενικώς και θεωρητικώς οι προϋποθέσεις πριν ξεκινήσει μια επιχείρηση, αλλά εάν τηρείται ο νόμος σε εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν, στην πράξη.

Όπως ήδη συμβαίνει με επιτυχία, στις αδειοδοτήσεις χαμηλής όχλησης στη βιομηχανία.

Για παράδειγμα: ο ελεγκτής δεν θα εξετάζει απλώς στα χαρτιά, θεωρητικώς, τις προδιαγραφές μιας πρέσας -ας πούμε- για να εκτιμήσει πόσο θόρυβο αυτή παράγει, πριν την αδειοδότηση μιας επιχείρησης.

Αντίθετα, ο ελεγκτής θα εξετάζει κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, πόσο θόρυβο πραγματικά παράγει η πρέσα.

Ο έλεγχος θα είναι σε δειγματοληπτική βάση, πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσματικός, διότι:

· ο επιχειρηματίας κερδίζει χρόνο και χρήμα, καθώς μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί, χωρίς να περιμένει τον έλεγχο.

· οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ευελιξία στη λειτουργία τους, διότι αυτό που ελέγχεται είναι το αποτέλεσμα π.χ. το πόσος θόρυβος πράγματι παράγεται και όχι το τυπικό κομμάτι, δηλαδή το εάν η επιχείρηση διαθέτει θεωρητικώς μηχανήματα χαμηλής όχλησης,

· διασφαλίζεται πληρέστερα το δημόσιο συμφέρον καθώς ο έλεγχος γίνεται σε πραγματικές συνθήκες.


Ασφαλώς μας ενδιαφέρει οι έλεγχοι αυτοί να είναι διαφανείς, ώστε να μην έχουμε απλή χρονική μετάθεση των υποψιών για συναλλαγή με τους ελεγκτές, από το στάδιο πριν τη λειτουργία, στο στάδιο μετά την έναρξη της επιχείρησης.

Γι' αυτό κομβικό στοιχείο στο νέο σύστημα θα είναι η υιοθέτηση συγκεκριμένων προτύπων, τα οποία θα εφαρμόζονται ως τυφλοσούρτης, χωρίς διακριτική ευχέρεια για ερμηνείες από πλευράς των ελεγκτών.

Επομένως, μεγάλο μέρος της μεταρρύθμισης και της δουλειάς των Υπουργείων, αφορά ακριβώς την αποσαφήνιση των προδιαγραφών και των προτύπων που θέτει ο νόμος για την εκάστοτε δραστηριότητα, με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Έχοντας εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω, θεσπίζουμε αυστηρές ποινές, ανάλογα φυσικά με τη βαρύτητα της κάθε παράβασης και με τη μεγαλύτερη δυνατή αντικειμενικότητα.

Πρόκειται για ποινές όπου στην περίπτωση σοβαρών παραβάσεων ή υποτροπής, περιλαμβάνουν: πρόστιμα έως 3 εκατ. ευρώ ή 15 % του τζίρου της επιχείρησης, προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, καθώς και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες.

Για όσους δηλαδή παρερμηνεύσουν το μήνυμα που είναι το άνοιγμα στην υγιή επιχειρηματικότητα και όχι, φυσικά, η διευκόλυνση των επιτηδείων.

Τρίτη τομή: οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με βάση τα συγκεκριμένα πρότυπα προδιαγραφών, οργάνωσης και λειτουργίας.

Δηλαδή, οutsourcing θα υπάρχει στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων αλλά και σε μέρη των ελέγχων.

Για να γίνει, όμως, αυτό, οι φορείς θα πρέπει να έχουν τα προσόντα και να είναι πιστοποιημένοι.
Διότι δεν θέλουμε να καταργήσουμε το σύστημα ελέγχων φυσικά, αλλά αντίθετα να το εκλογικεύσουμε.

Γι' αυτό δημιουργούμε ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να υπάρχουν και να λειτουργούν σωστά, τόσο οι κατάλληλοι δημόσιοι φορείς, αλλά και οι ιδιωτικοί (π.χ. μηχανικοί, εξειδικευμένες εταιρίες)- στο βαθμό που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας.

Όπως ήδη γίνεται π.χ. με τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ:

Το κράτος δεν ελέγχει ξεχωριστά το κάθε αυτοκίνητο, αλλά πιστοποιεί τον φορέα του ελέγχου και αυτόν ελέγχει.

Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για τη διεξαγόμενη έρευνα και τα συμπεράσμάτα της, τη φέρει η εκάστοτε δημόσια αρχή.

Στο εξής, η κεντρική διοίκηση, αντί να ελέγχει κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, θα ελέγχει τους ελεγκτές των επιχειρήσεων.
Τέταρτη τομή: δημιουργούμε ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας

Το σύστημα το οποίο θα έχει την μορφή ενός portal στο οποίο , όποιος θέλει να ξεκινήσει μια δραστηριότητα, θα μπαίνει στο σύστημα, θα βλέπει τί χρειάζεται, αλλά θα κάνει και πολλές από τις διαδικασίες για την αδειοδότηση.

Ταυτόχρονα, θα μπορεί να παρακολουθεί πώς προχωρούν οι διαδικασίες, αλλά θα διατηρείται και ενιαίο αρχείο όπου θα συγκεντρώνονται όλα τα πιστοποιητικά.

Και στόχος μας είναι με το νέο σύστημα, η αδειοδότηση σε πολλές δραστηριότητες, να ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά και αυθημερόν.

Μιλάμε για ελαχιστοποίηση -εάν όχι εξάλειψη- της φυσικής επαφής μεταξύ πολίτη-διοίκησης.

Παράδειγμα:

Κάποιος θέλει να λειτουργήσει μια βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.

i. Εισάγεται μέσω του συστήματος του ΓΕΜΗ, με το username και το password του. (ΠΙΝΑΚΑΣ 8)

ii. Μετά, πηγαίνει στο σχετικό πεδίο της μεταποίησης και βρίσκει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα βήματα που πρέπει να κάνει. (ΠΙΝΑΚΑΣ 9)

iii. Ανεβάζει μόνος του τις υπεύθυνες δηλώσεις στο σύστημα.

iv. Κατόπιν, για λογαριασμό του ο διαπιστευμένος λ.χ. μηχανικός ανεβάζει στο σύστημα, βεβαίωση που αναφέρει πως η εγκατάστασή του είναι σύννομη. (ΠΙΝΑΚΑΣ 10)

v. Τέλος, για λογαριασμό του ανεβάζει η αρμόδια αρχή τις τυχόν εγκρίσεις λειτουργίας -όπου και αυτές, τις έχει ηλεκτρονικά ζητήσει. ο επιχειρηματίας.

vi. Από τη στιγμή που θα συμπληρώσει όλα τα βήματα, λειτουργεί κανονικά.

Τόσο απλά.

Και κάτι τελευταίο σχετικά με τα Επιχειρηματικά Πάρκα:

Απλοποιούμε τόσο τη διαδικασία εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρκα, όσο και τη διαδικασία ίδρυσής τους.

Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την ίδρυση νέων πάρκων, αλλά και να διευκολύνουμε τη λειτουργία των υφισταμένων.

Η φιλοσοφία μας είναι κάθε Πάρκο να αδειοδοτείται εκείνο για συγκεκριμένες χρήσεις κι από εκεί και πέρα, ο εκάστοτε φορέας λειτουργίας του να αδειοδοτεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να λειτουργήσουν εκεί, χωρίς καταρχήν παρέμβαση του Δημοσίου κατά την αδειοδότησή τους.

Τα στοιχεία, λοιπόν, που χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα είναι τα εξής:

· Διευκόλυνση λειτουργίας της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής
· Σύστημα «απλής αδειοδότησης»
· Μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο ίδρυσης μιας εταιρίας στο στάδιο λειτουργίας της
· Έλεγχοι των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς
· Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης
· Νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Όπως βλέπετε, έχει ήδη γίνει σοβαρή δουλειά για το νέο νόμο-πλαίσιο που δίνεται προς διαβούλευση και αναμένουμε να ψηφισθεί έως τις αρχές Απριλίου.

Από κοινού επίσης, με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τις Υπηρεσίες, προωθούμε όλους τους νόμους, αλλά και τη δευτερογενή νομοθεσία που πρέπει να "κουμπώσουν" πάνω στο νόμο-πλαίσιο.

Ταυτόχρονα, προωθούμε όλες εκείνες τις οργανωτικές δράσεις, έτσι να είναι έτοιμη και η Διοίκηση να υλοποιήσει τη στρατηγική αυτή.

Προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην έκδοση της αναγκαίας δευτερογενούς νομοθεσίας, η συνεργασία σε κυβερνητικό επίπεδο θα συνεχισθεί εντατικά και όλη η προσπάθεια θα υποβοηθηθεί από μία μικτή ομάδα συντονισμού.

Στόχος μας είναι σε λίγους μήνες, να έχει ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο ώστε να φτιάξουμε ένα λειτουργικό σύστημα.

Κυρίες και Κύριοι,

Γνωρίζουμε πολύ καλά πως η απλοποίηση στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι ένα τεράστιο έργο, που θα αλλάξει οριστικά το πλαίσιο.

(ΠΙΝΑΚΑΣ 11)

Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε γρήγορα, διότι η Ελλάδα σήμερα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να φτιάξει μια νέα, υγιή παραγωγική βάση και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για τους Έλληνες.

Τα εύκολα δανεικά και τα εύκολα λόγια τελείωσαν οριστικά.

Ο μόνος δρόμος για την ανάκαμψη είναι η στήριξη των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας.

Όχι με λόγια, αλλά με συγκεκριμένα έργα, με μεταρρυθμίσεις ουσίας, όπως η σημερινή.

Σας ευχαριστώ

_______________________________

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1. Ο παρών νόμος αποβλέπει στην θεσμοθέτηση του ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων του άρθρου 2.

2. Η άσκηση κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι ελεύθερη.  Περιορισμοί στην ελευθερία άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτοί, μόνον υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες περιστάσεις:
(α) δικαιολογούνται από συγκεκριμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος,
(β) καθορίζονται σαφή και αντικειμενικού χαρακτήρα κριτήρια, βάσει των οποίων ανατίθενται και ασκούνται οι σχετικές αρμοδιότητες της Διοικήσεως,
(γ) δικαιολογούνται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως, και
(δ) κινούνται εντός των ορίων που χαράσσει η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

3. Η άσκηση διακριτικής ευχέρειας από την Διοίκηση, κατά την άσκηση αρμοδιότητος, που απολήγει στην επιβολή περιορισμού στην άσκηση της ελευθερίας της οικονομικής δραστηριότητας, είναι ανεκτή μόνον κατά το μέτρο που ο επιβαλλόμενος περιορισμός δικαιολογείται επαρκώς από την ειδική φύση του αντικειμένου της ρυθμίσεως. Iδίως σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων, εξίσου θαλπομένων πτυχών δημοσίου συμφέροντος, περιορισμός στην ελευθερία άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας είναι ανεκτός μόνο αν προσδιορίζεται ο προέχων σκοπός δημοσίου συμφέροντος, στην εξυπηρέτηση του οποίου αποβλέπει η εισαγωγή του συγκεκριμένου περιορισμού.

4. Στην έκταση που επιτρέπεται από τις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Σύνταγμα, δύναται να επιβάλλονται μέτρα περιορισμού της οικονομικής ελευθερίας, για λόγους εδραίωσης της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος στο πλαίσιο του κρατικού προγραμματισμού και συντονισμού της οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας και προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης και της προαγωγής ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθορίων περιοχών.

5. Το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί αυτοτελώς προστατευόμενο αγαθό. Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του παρόντος προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την αποτελεσματική διαφύλαξη του αγαθού αυτού και, ειδικότερα, λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, παρεμβαίνοντας στον αναγκαίο βαθμό στην οικονομική ή άλλη ατομική ή συλλογική δραστηριότητα. Κατά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων, τα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν να σταθμίζουν και άλλους παράγοντες, αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, η επιδίωξη όμως των σκοπών αυτών και η στάθμιση των προστατευόμενων αντίστοιχων εννόμων αγαθών πρέπει να συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη. Tα όργανα της εκτελεστικής εξουσίας οφείλουν να σταθμίζουν και άλλους παράγοντες, αναγόμενους στο γενικότερο εθνικό και δημόσιο συμφέρον, η επιδίωξη όμως των σκοπών αυτών και η στάθμιση των προστατευόμενων αντίστοιχων εννόμων αγαθών πρέπει να συμπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν σε τίποτα τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (209 Α΄) σχετικά με τις διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Η άσκηση κάθε οικονομικής δραστηριότητας γίνεται με τρόπο, ο οποίος δεν περιορίζει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό. Διατάξεις ιδίως, με τις οποίες εισάγεται συγκεκριμένος περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας δεν επιτρέπεται να εισάγουν φραγμούς εισόδου στις σχετικές αγορές, ούτε να παραβιάζεται με αυτές η αρχή της αναλογικότητας, της ισότιμης μεταχείρισης και η αρχή της διαφάνειας.

7. Η επιβολή περιορισμών στην άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η κανονιστική σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και σύμφωνα με τις αρχές που τίθενται στο άρθρο 2 του ν. 4048/2012.

8. Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται σε λήψη κάθε αναγκαίου κανονιστικού μέτρου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος μέσα στην προβλεπόμενη για την λήψη τους προθεσμία.  Οι αρμόδιες αρχές εφαρμογή της παρούσας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός του χρόνου που τίθεται από τον παρόντα νόμο και από τυχόν κανονιστικές πράξεις οι οποίες εισάγονται σε εφαρμογή διατάξεων του παρόντος.  Οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους που περιλαμβανόνται στον παρόντα νόμο και στις κανονιστικές διατάξεις οι οποίες τυχόν εκδοθούν κατα εξουσιοδότηση του, όπου και όπως στον παρόντα νόμο προβλέπεται, μπορουν να χρησιμοποιούν φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία συνεπικουρούν τις αρμόδιες αρχες στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της.  Στην έκταση που αυτό δεν συνιστά ανεπίτρεπτη ανάθεση άσκησης δημόσιας εξουσίας, η Διοίκηση χρησιμοποιεί πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα ιδιαίτερα όποτε αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μεριμνά κάνοντας την βέλτιστη χρήση των διατάξεων για τις δημόσιες συμβάσεις, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό.

9. Περιορισμοί στην ελευθερία άσκησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι ανεκτοί μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η εφαρμογή και, όπου είναι επιτρεπτό και αναγκαίο, η περαιτέρω εξειδίκευση των διατάξεων του παρόντος νόμου από την εκάστοτε αρμόδια αρχή γίνεται πάντα σύμφωνα με τις αρχές οι οποίες τίθενται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 2

1. Ο παρών νόμος καταλαμβάνει τις οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτημα Α το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Με κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού είναι δυνατόν να προστίθενται στο Παράρτημα Α οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες θα υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου γίνεται υποχρεωτικά με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Η υποβολή και η διεκπεραίωση πληροφοριών και αιτημάτων των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών μεταξύ τους και με τους διοικούμενους κατά τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 4
Ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

1. Κάθε οικονομική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα. Το κάθε πρόσωπο μπορεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα χωρίς περιορισμό, τηρουμένων των προβλεπομένων από τον νόμο φορολογικών του υποχρεώσεων, των υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης και της εγγραφής του στο γενικό εμπορικό μητρώο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης, προσδιορίζεται συγκεκριμένο ύψος παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από το κάθε πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με το παρόν άρθρο και από το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο η δραστηριότητα εποπτείας και ελέγχου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 5
Γενικοί όροι λειτουργίας

1. Όποτε είναι αντικειμενικά δικαιολογημένο για την προστασία συγκεκριμένου δημόσιου συμφέροντος κατά την άσκηση μίας οικονομικής δραστηριότητας, είναι δυνατόν να επιβάλλεται στα πρόσωπα, που ασκούν αυτή την οικονομική δραστηριότητα, η γενική υποχρέωση να τηρούν τόσο κατά την έναρξη της συγκεκριμένης δραστηριότητας, όσο και κατά την άσκησή της, όρους λειτουργίας, οι οποίοι αποτελούνται από συγκεκριμένους γενικούς και καθολικά εφαρμοστέους όρους λειτουργίας που είναι προκαθορισμένοι και τίθενται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

2. Οι γενικοί όροι λειτουργίας μπορεί να διέπουν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων. Κάθε πρόσωπο που ασκεί συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα γενικοί όροι λειτουργίας οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με αυτούς.

3. Οι γενικοί όροι λειτουργίας προσδιορίζονται με βάση τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος και είναι οι ελάχιστοι αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί την υιοθέτησή τους. Οι γενικοί όροι λειτουργίας καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η απόφαση πρέπει να είναι αντικειμενικά δικαιολογημένη και να περιγράφει με σαφήνεια και περιοριστικά τους γενικούς όρους λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να ασκούν την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

4. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την ανάγκη υιοθέτησης γενικών όρων λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομοειδών δραστηριοτήτων και το περιεχόμενο αυτών. Η διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  Επιπλέον της δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012, κάθε σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαμβανομένης και της έκθεσης του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργείου, δημοσιεύεται και όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ζ’ του παρόντος. Οι απόψεις όλων όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εμπιστευτικές συνολικά ή μερικώς, οπότε και εμφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόμενος ζήτησε να μη δημοσιευθούν οι απόψεις του.  Απόψεις οι οποίες δεν υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν δεν λαμβάνονται υπ’όψιν στην διαδικασία καθορισμού των γενικών όρων άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.  Διακοπή, σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται μόνο μία φορά με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, για αντικειμενικά σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστο πέντε ημέρες πριν την διακοπή, σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης.  Η διακοπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες, διαφορετικά η διαδικασία διαβούλευσης καταργείται και δεν μπορεί να εκκινήσει νέα διαδικασία διαβούλευσης πριν την πάροδο έτους. Η σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να είναι για περισσότερο από το μισό της προβλεπόμενης κατά τη έναρξη της διαβούλευσης διάρκεια.  Η επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.

5. Η ανάλυση των συνεπειών ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση των γενικών όρων λειτουργίας, αλλά ο  Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός μπορούν με απόφασή τους να ζητήσουν σχετική έκθεση αν το θεωρούν αναγκαίο.

6. Μετά την λήξη της διαβούλευσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός είτε διακόπτουν την διαδικασία έκδοσης γενικών όρων λειτουργίας για την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή την δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων εφ’όσον δεν δικαιολογείται η υιοθέτηση γενικών όρων λειτουργίας για την προστασία συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος, ή συνεχίζουν για όλες ή κάποιες από αυτές κοινοποιώντας την απόφασή τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να γνωμοδοτήσει επί αυτού εντός δεκαπέντε ημερών. Η απόφαση περιλαμβάνει και τους συγκεκριμένους όρους που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός προτείνουν να αποτελέσουν αντικείμενο των γενικών όρων λειτουργίας. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

7. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός εκδίδουν κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τίθενται γενικοί όροι λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή για δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων, εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

8. Σε περίπτωση που η διαδικασία έκδοσης γενικών όρων λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή για δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων εκκινήσει και μετά την διαβούλευση διακοπεί, μπορεί να επανεκκινήσει μόνο με νέα διαβούλευση και μόνο τουλάχιστο πέντε χρόνια μετά την διακοπή της. Η διακοπή της διαδικασίας έκδοσης γενικών όρων λειτουργίας γίνεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

9. Τροποποίηση ή κατάργηση των γενικών όρων λειτουργίας για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται:
(i) σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ή
(ii) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, μετά την πάροδο πενταετίας από την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση ή κατάργησή τους, ή
(iii) μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και υπό την προϋπόθεση ότι η ανάγκη τροποποίησης είναι επιβεβλημένη σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος, σαφώς υπερβαίνει την ανάγκη της τήρησης αρχής της ασφάλειας δικαίου και έχει παρέλθει τουλάχιστο πενταετία από την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση ή κατάργησή τους.
Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση ή κατάργηση γενικών όρων λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία εισαγωγής γενικών όρων λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή για δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στον παρόντα.  Η έναρξη της διαβούλευσης για την τροποποίηση ή κατάργηση εκκινεί εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

10. Η δήλωση της επιχείρησης στην αρμόδια κατά τόπο δημοτική αρχή ότι εκπληροί τους γενικούς όρους λειτουργίας ή έχει συμμορφωθεί με αυτούς, αρκεί για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο 5. Κάθε πρόσωπο μπορεί εφόσον το επιθυμεί να ζητεί και να λαμβάνει από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική αρχή βεβαίωση ότι έχει προβεί στην υποβολή της σχετικής δήλωσης άσκησης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και τήρησης των γενικών όρων λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.  Η βεβαίωση αυτή αποτελεί βεβαιωτική ατομική διοικητική πράξη και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας από την συγκεκριμένη επιχείρηση.

11. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης προσδιορίζεται και συγκεκριμένο ύψος παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από το κάθε πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υπό το καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, από το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο η δραστηριότητα εποπτείας και ελέγχου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 6
Υποχρέωση τήρησης ελάχιστων προτύπων

1. Όπου αυτό είναι αντικειμενικά δικαιολογημένο για την προστασία συγκεκριμένου δημόσιου συμφέροντος κατά την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, μέρος των όρων λειτουργίας μπορεί να είναι και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων.

2. Τα πρότυπα που μπορεί να ισχύουν για συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες προσδιορίζονται με βάση τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος και πρέπει να είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος.

3. Ο προσδιορισμός των προτύπων για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας γίνεται με την διαδικασία, η οποία προβλέπεται στον παρόντα νόμο για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή για δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων.

4. Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης με συγκεκριμένα πρότυπα για την παροχή συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας γίνεται από οργανισμούς, οι οποίοι διαπιστεύονται προς τούτο σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

5. Η δήλωση ενός προσώπου στην αρμόδια κατά τόπο δημοτική αρχή ότι έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο οργανισμό για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους γενικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν για την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, αρκεί για την άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με το παρόν άρθρο 6.  Κάθε πρόσωπο μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ζητεί και να λαμβάνει από την κατά τόπο αρμόδια δημοτική αρχή βεβαίωση ότι έχει προβεί στην υποβολή της σχετικής δήλωσης άσκησης της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και τήρησης των γενικών κανόνων άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας περιλαμβανομένης, όπου αυτό απαιτείται και δήλωσης ότι έχει πιστοποιηθεί. Η βεβαίωση αποτελεί βεβαιωτική ατομική διοικητική πράξη και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας από την συγκεκριμένη επιχείρηση.

6. Μετά την αρχική αξιολόγηση συμμόρφωσης με συγκεκριμένο πρότυπο, κάθε πρόσωπο, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο επαναξιολογείται σε χρόνους και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο πρότυπο. Η επαναξιολόγηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά και διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τα αξιολογούμενα πρόσωπα προς τον οργανισμό αξιολόγησης.  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και ενστάσεων και εφόσον από αυτή προκύπτει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν τηρεί το συγκεκριμένο πρότυπο, ο οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης που ενεργεί την επαναξιολόγηση υποχρεούται εντός πέντε ημερών από την ολοκλήρωση της επαναξιολόγησης, να ανακαλέσει το πιστοποιητικό, το οποίο έχει εκδώσει και μέσα στην ίδια προθεσμία να ενημερώσει κάθε αρμόδια για την εποπτεία του παρόντος νόμου αρχή, παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία και έγγραφο περιλαμβανομένων και τυχόν ενστάσεων του αξιολογούμενου προσώπου και των απαντήσεών του επί αυτών.

7. Κάθε πρόσωπο που πιστοποιείται για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα οφείλει με την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 5 να δημοσιοποιεί την επωνυμία του οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης με συγκεκριμένο πρότυπο που το πιστοποίησε για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητάς του που απετέλεσε αντικείμενο πιστοποίησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Με υπεύθυνη δήλωση του κάθε προσώπου που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρούσα, η οποία γίνεται στις αρμόδιες κατά τόπο δημοτικές αρχές εντός πέντε ημερών από την ολοκλήρωση κάθε επαναξιολόγησης, ανακοινώνεται η επωνυμία των οργανισμών αξιολόγησης συμμόρφωσης που έκαναν την αξιολόγηση ως προς την συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα πρότυπα μετά την έναρξη άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η αξιολόγηση.

8. Το παράβολο το οποίο θεσπίζεται με την ΚΥΑ του άρθρου 5, περιλαμβάνει και το κόστος εποπτείας που απαιτείται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 7
Έγκριση λειτουργίας

1. Εξαιρετικά και ειδικά για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες με τρόπο περιοριστικό περιγράφονται στο προσαρτώμενο στον παρόντα νόμο Παράρτημα Β, προϋποτίθεται προηγούμενη έγκριση λειτουργίας η οποία συνιστά ατομική εκτελεστή διοικητική πράξη.  Οι περιλαμβανόμενες στο Παράρτημα Β οικονομικές δραστηριότητες προϋποθέτουν προηγούμενη έγκριση λειτουργίας επειδή αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος από τους κινδύνους που συνεπάγεται η άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.  

2. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας για την οποία απαιτείται έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το Παράρτημα Β, εισάγονται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με βάση τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος. Το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.  Το προεδρικό διάταγμα περιλαμβάνει κατά τρόπο περιοριστικό το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων για την έγκριση λειτουργίας και την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ή δέσμης ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων και οι οποίοι πρέπει να τηρούνται από όλα τα πρόσωπα που επιθυμούν να παρέχουν την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή την δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων.

3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με τους όρους και προϋποθέσεις έγκρισης λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομοειδών δραστηριοτήτων εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Η διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  Επιπλέον της δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012 κάθε σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαμβανομένης και της έκθεσης του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργείου, δημοσιεύεται και όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ζ’ του παρόντος.  Οι απόψεις όλων όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εμπιστευτικές συνολικά ή μερικώς, οπότε και εμφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόμενος ζήτησε να μη δημοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις οι οποίες δεν υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν δεν λαμβάνονται υπ’όψιν στην διαδικασία καθορισμού των γενικών όρων άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.  Σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται μόνο μία φορά με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, για αντικειμενικά σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστο πέντε ημέρες πριν την σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης. Η σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να είναι για περισσότερο από το μισό της προβλεπόμενης κατά τη έναρξη της διαβούλευσης διάρκεια. Η επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.

4. Η ανάλυση των συνεπειών ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 είναι αναγκαία στην περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.

5. Μετά την λήξη της διαβούλευσης,  ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός κοινοποιούν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση της ανάλυσης των συνεπειών ρύθμισης του άρθρου 7 του ν. 4048/2012.  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να γνωμοδοτήσει επί αυτού εντός τριάντα ημερών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύεται σύμφωνα με τον παρόντα.

6. Τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή για δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται:
(i) σε περίπτωση που αυτό καταστεί αναγκαίο μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, ή
(ii) από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, μετά την πάροδο πενταετίας από την υιοθέτησή τους ή την τροποποίηση.
Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας ακολουθείται η διαδικασία υιοθέτησης όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή για σύνολο οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στην παρούσα.  Η έναρξη της διαβούλευσης για την τροποποίηση ή κατάργηση εκκινεί εντός τριάντα ημερών από την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

7. Η Αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας δύναται να επιβάλει και ειδικούς πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση συγκεκριμένης έγκρισης λειτουργίας, εξαιρετικά και μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις οι οποίες δικαιολογούν υπό τις αρχές του άρθρου 1 την ανάγκη κάμψης της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των επιχειρήσεων που ασκούν την ίδια οικονομική δραστηριότητα για εξασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον από τους κινδύνους που συνεπάγεται η άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας. Στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 ορίζονται και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η παρέχουσα την έγκριση λειτουργίας Αρχή ασκεί τη διακριτική ευχέρεια της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 8
Τήρηση ελάχιστων προτύπων στις οικονομικές δραστηριότητες που απαιτούν έγκριση λειτουργίας

1. Στους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση λειτουργίας που τίθενται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 7, μπορεί να περιλαμβάνεται και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων. Τα πρόσωπα που μπορούν να διαπιστευθούν ως οργανισμοι αξιολόγησης συμμόρφωσης, η διαδικασία πιστοποίησης, η επιλογή του οργανισμού από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται στο κεφάλαιο Γ.

2. Ο διαπιστευμένος οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης κοινοποιεί υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια κατά τόπο για την παροχή της έγκρισης λειτουργίας αρχή με την οποία πιστοποιεί την από μέρους του ενδιαφερόμενου προσώπου τήρηση των προϋπόθεσεων για το συγκεκριμένο πρότυπο. Η υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνει την επωνυμία και τον αριθμό ΓΕΜΗ του οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης και του πιστοποιουμένου προσώπου, το αντικείμενο της πιστοποίησης και το πρότυπο που εφαρμόζεται, υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης. Η υπεύθυνη δήλωση δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Από την δημοσίευσή της η συγκεκριμένη επιχείρηση τεκμαίρεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου προτύπου. Υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης σε κάθε επαναξιολόγηση τήρησης του προτύπου που κάνει μετά την έγκριση λειτουργίας βεβαιώνοντας την τήρηση ή μη των προτύπων. Η υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνει την επωνυμία και τον αριθμό ΓΕΜΗ του οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης και του πιστοποιουμένου προσώπου, το αντικείμενο της πιστοποίησης και το πρότυπο που εφαρμόζεται και υποβάλλεται εντός πέντε ημερών από την ολοκλήρωση της πιστοποίησης.

Άρθρο 9

1. Αίτηση για έγκριση λειτουργίας μπορεί να υποβάλλει μόνο νομικό πρόσωπο. Το περιεχόμενο της αίτησης για την έγκριση λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παρα. 2 του παρόντος νόμου.

2. Η αρμόδια για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας Περιφέρεια οφείλει να ενημερώνει εντός επτά ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος για έγκριση λειτουργίας αν λείπει κάποιο από τα έγγραφα τα οποία προσδιορίζονται με τρόπο περιοριστικό στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παρα. 2 του παρόντος νόμου, θέτοντας και προθεσμία επτά ημερών για την προσκόμισή τους.  Αν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτή τα σχετικά έγγραφα δεν έχουν προσκομισθεί, η αίτηση απορρίπτεται.

3. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήματος για έγκριση λειτουργίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της συγκεκριμένης έγκρισης λειτουργίας. Σε περίπτωση που λείπουν έγγραφα η προθεσμία των πενήντα ημερών διακόπτεται και επανεκκινεί μετά την προσκόμισή τους. Σε περίπτωση παρόδου των πενήντα ημερών από την υποβολή της πλήρους αίτησης σύμφωνα με τον παρόντα χωρίς την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, τεκμαίρεται ότι η αίτηση έχει γίνει δεκτή.

Άρθρο 10

1. Η έγκριση λειτουργίας μεταβιβάζεται μαζί με την επιχειρηματική μονάδα, η οποία έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας και μπορεί να συσταθεί επί αυτής δικαίωμα επικαρπίας μόνο μαζί με την επιχειρηματική μονάδα, η οποία έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας. Η μίσθωση ή αλλαγή ελέγχου της επιχείρησης, η οποία έχει λάβει την έγκριση λειτουργίας για την συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα, δεν συνιστά λόγο ανάκλησης του δικαιώματος λειτουργίας.  Κάθε επιχείρηση η οποία μεταβιβάζεται ή η οποία μεταβιβάζει επιχειρηματική μονάδα ή επί της οποίας ή επιχειρηματικής μονάδας αυτής συστήνεται δικαίωμα επικαρπίας, καθώς και επιχείρηση, η οποία αλλάζει έλεγχο, υποχρεούται να κοινοποιεί το γεγονός αυτό εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωσή του στην αρμόδια κατά τόπο Περιφέρεια. Η παρούσα δεν περιορίζει σε τίποτα τις διατάξεις του ν. 3959/2011 περί συγκέντρωσης επιχειρήσεων.  Η έννοια της αλλαγής ελέγχου στο παρόν έχει την έννοια που της δίδεται στα άρθρα 5επ. του ν. 3959/2011.

2. Η αλλαγή της εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης της επιχείρησης στην οποία έχει χορηγηθεί έγκριση λειτουργίας εφόσον δεν οδηγεί σε αλλαγή ελέγχου, είναι ελεύθερη.

Άρθρο 11
Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων λειτουργίας

1. Σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων προϋποτίθεται η χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας, ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα λάβουν έγκριση μπορεί να περιορισθεί είτε συνολικά για ολόκληρη την επικράτεια είτε και για συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα εφόσον τούτο επιβάλλεται από λόγους αντικειμενικούς που αφορούν την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και το δημόσιο συμφέρον το οποίο εξυπηρετείται. Τούτο ισχυει ιδιαίτερα αν η άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας προϋποθέτει είτε την χρήση σπάνιου πόρου, ο οποίος δεν επαρκεί για αόριστο αριθμό επιχειρήσεων ή την χρήση άλλου πόρου του δημοσίου.

2. Με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παρα. 2 του παρόντος νόμου, με το οποίο τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να περιορισθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα λάβουν έγκριση να ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα, ο τρόπος με τον οποίο θα καθορισθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών και η διαγωνιστική διαδικασία με την οποία θα χορηγηθούν οι συγκεκριμένες εγκρίσεις λειτουργίας και η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχές τις διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της προστασίας του ανταγωνισμού και σύμφωνα με τις λοιπές αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.  Ο περιορισμός του αριθμού των επιχειρήσεων που ασκούν μια οικονομική δραστηριότητα μπορεί να αφορά και ένα μόνο επίπεδο δραστηριοποίησης μιας επιχείρησης σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

3. Σε περίπτωση που το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παρα.2 κατά τα ανωτέρω ορίζει οτι για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι πιθανός ο περιορισμός του αριθμού των εγκρίσεων λειτουργίας, η αρμόδια κατά περίπτωση Περιφέρεια μόλις λάβει αίτημα για την άσκηση αυτής της οικονομικής δραστηριότητας, κοινοποιεί αυτό εντός επτα ημερών από την υποβολή του, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατα περίπτωση αρμόδιο Υπουργό οι οποίοι εξετάζουν άν συντρέχει κατά τα ανωτέρω λόγος περιορισμού του αριθμού των εγκρίσεων λειτουργίας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατα περίπτωση αρμόδιος Υπουργους αποφαινονται με αντικειμενικά αιτιολογημένη απόφαση τους εντός εικοσι ημερών από την αίτηση, αν υφισταται λόγος περιορισμού του αριθμού των εγκρισων λειτουργίας και αν αυτός αφορά το σύνολο της ελληνικής επκράτειας ή μέρος αυτής. Αν δεν υφίσταται λόγος περιορισμού η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας συνεχίζει κατά την διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο για χορήγση έγκρισης έγκρισης λειτουργίας χωρίς περιορισμό αριθμού, από την κατά περίπτωση αρμόδια Περιφέρεια. Αν υφίσταται λόγος περιορισμού με την ίδια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατα περίπτωση αρμόδιου Υπουργου ορίζεται ο αριθμός των εγκρίσεων λειτουργίας που θα χορηγηθούν και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τον διαγωνισμό με τον οποίο θα χορηγηθούν οι εγκρίσεις λειτουργίας σύμφωνα και με το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παρα.2. Το στάδιο αυτό δεν ακολουθείται αν έχει ήδη υπάρξει προηγούμενο αίτημα και έχει ορισθεί ο αριθμός των εγκρίσεων λειτουργίας για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των εγκρίσεων λειτουργίας για συγκεκριμενη δραστηριότητα σύμφωνα με το παρόν άρθρο επανεξετάζεται υποχρεωτικά κάθε πενταετία και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των εγκρισεων λειτουργίας κάτω από τον αριθμό των εγκρίσεων λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί και δεν έχουν ανακληθεί ή λήξει μέχρι την συμπλήρωση της πενταετίας από την έκδοση της απόφασης με την οποία περιορίσθηκε ο αριθμός των εγκρίσεων λειτουργίας και ορίσθηκε ο αριθμός αυτών.
 
4. Η πρόσκληση για συμμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα ημέρες και η δημοσίευση γίνεται τουλάχιστο στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας. Ο διαγωνισμός διεξάγεται και οι εγκρίσεις λειτουργίας χορηγούνται στην περίπτωση αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον συναρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργό.

5. Η διάρκεια εξέτασης ενός αιτήματος για έγκριση λειτουργίας υπό καθεστώς περιορισμένου αριθμού, περιλαμβανομένης και της διαγωνσιτικής διαδικασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό ημέρες από την υποβολή της αίτησης για την έκδοση της συγκεκριμένης έγκρισης λειτουργίας. Τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν την συμπλήρωση των εκατό ημερών, η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την επιχείρηση που υπέβαλε την αίτηση και κάθε άλλη επιχείρηση, η οποία συμμετέχει στη διαδικασία σχετικά με την πιθανή καθυστέρηση, τους λόγους στους οποίους αυτή οφείλεται και την πιθανή διάρκειά της, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες επιπλέον της αρχικής προθεσμίας των εκατό ημερών.

6. Με τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 7 παρα. 2 του παρόντος νόμου είναι δυνατόν να αίρεται ο περιορισμός του αριθμού τους, όταν αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

7. Κάθε επιχείρηση στην οποία χορηγείται έγκριση λειτουργίας σε συνθήκες περιορισμένου αριθμού αυτών, υποχρεούται να προβεί σε πραγματική άσκηση της αντίστοιχης οικονομικής δραστηριότητας  εντός ενός έτους από την χορήγηση της. Με την πράξη χορήγησης της συγκεκριμένης έγκρισης λειτουργίας για μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε συγκεκριμένη επιχείρηση προσδιορίζεται το περιεχόμενο της ελάχιστης αναγκαίας εκμετάλλευσης.  Στο προεδρικό διάταγμα του άρθρου 7 παρα. 2 τίθεται με τρόπο ειδικό και σαφή το πλαίσιο στο οποίο η εκάστοτε αρμόδια αρχή υποχρεούται να προσδιορίσει εφαρμόζοντας τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, την ελάχιστη εκμετάλλευση κάθε προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας που δίνεται με περιορισμό του αριθμού τους.

8. Σε περίπτωση που επιχείρηση η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σύμφωνα με το ν.3959/2011, προβεί σε κατάχρηση αυτής, εφόσον αυτό είναι αντικειμενικά δικαιολογημένο, ο Υπουργός Ανάπτυξης με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού προβαίνει σε ανάκληση έγκρισης λειτουργίας η οποία χορηγήθηκε σε συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους ή επιβάλει όρους και προϋποθέσεις στην άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας από την συγκεκριμένη επιχείρηση εφόσον αυτοί αρκούν για την άρση της κατάχρησης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.  Κατά της αποφάσεως του Υπουργού Ανάπτυξης είναι δυνατή η υποβολή προσφυγής ενωπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 30επ. του ν.3959/2011.

Άρθρο 12
Eνδικοφανης Προσφυγή

1. Επιχείρηση η οποία έχει υποβάλλει αίτηση για έγκριση λειτουργίας μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης με την οποία απορρίπτεται αίτημά της ή της επιβάλλονται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 7, που δεν συνάδουν με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, ενώπιον της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 24. Η απόφαση, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφυγής. Εάν οι λόγοι της προσφυγής στηρίζονται σε αιτιάσεις τεχνικής φύσεως, η Αρχή που κρίνει επί της προσφυγής δύναται να ζητήσει την τεχνική συνδρομή από τον ιδιωτικό φορέα του άρθρου 15, του οποίου η εισήγηση ενσωματώνεται στην απόφαση. Σε περίπτωση παραδοχής της προσφυγής η Αρχή που την εξέτασε χορηγεί υποχρεωτικά την έγκριση λειτουργίας ή τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με την αρχική έγκριση λειτουργίας.

2. Απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής κατά αποφάσεως που αφορά την μη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας σε συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους, εκδίδεται εντός σαρανταπέντε ημερών από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής.

3. Σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας των ανωτέρω παραγράφων, χωρίς την έκδοση απόφασης από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή τεκμαίρεται η απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής

Άρθρο 13

1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, το Παράρτημα Β δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό ώστε να προστίθενται ή να αφαιρούνται από αυτό συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες.  Τροποποίηση του Παραρτήματος Β επιτρέπεται μόνο όταν είναι αντικειμενικά δικαιολογημένο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος, στην έκταση και μόνο που είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 1 του παρόντος.   

2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός εκκινούν διαδικασία διαβούλευσης. Η διαβούλευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4048/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.  Επιπλέον της δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012 κάθε σχετική πράξη που αφορά τη διαβούλευση, περιλαμβανομένης και της έκθεσης του Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργείου, δημοσιεύεται και όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Ζ’ του παρόντος. Οι απόψεις όλων όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην δημόσια διαβούλευση δημοσιεύονται όπως κατατίθενται, εκτός και αν χαρακτηρίζονται από αυτούς εμπιστευτικές συνολικά ή μερικώς, οπότε και εμφανίζεται σχετική αναφορά ότι ο ενδιαφερόμενος ζήτησε να μη δημοσιευθούν οι απόψεις του. Απόψεις οι οποίες δεν υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν δεν λαμβάνονται υπ’όψιν στην διαδικασία καθορισμού των γενικών όρων άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.  Σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου της διαδικασίας διαβούλευσης επιτρέπεται μόνο μία φορά με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού, για αντικειμενικά σπουδαίο λόγο, που ανακοινώνεται τουλάχιστο πέντε ημέρες πριν την σύντμηση ή επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης. Η σύντμηση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να είναι για περισσότερο από το μισό της προβλεπόμενης κατά τη έναρξη της διαβούλευσης διάρκεια.  Η επιμήκυνση του χρόνου διαβούλευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.

3. Η ανάλυση των συνεπειών ρυθμίσεων του άρθρου 7 του ν. 4048/2012 είναι αναγκαία στην περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης λειτουργίας.

4. Μετά την λήξη της διαβούλευσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός κοινοποιούν το σχέδιο προεδρικού διατάγματος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, εντός τριάντα ημερών από την ολοκλήρωση της ανάλυσης των συνεπειών ρύθμισης του άρθρου 7 του ν. 4048/2012.  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να γνωμοδοτήσει επί αυτού εντός τριάντα ημερών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού δημοσιεύεται σύμφωνα με τον παρόντα.

5. Αν μία οικονομική δραστηριότητα ενταχθεί μεταγενέστερα στο Παράρτημα Β ορίζεται συγχρόνως και η μεταβατική περίοδος εντός της οποίας οι επιχειρήσεις, που ασκούν τη δραστηριότητα αυτή κατά το χρόνο ένταξης, θα πρέπει να ζητήσουν τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας.

Άρθρο 14

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης προσδιορίζεται συγκεκριμένο ύψος παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από την κάθε επιχείρηση, η οποία λειτουργεί υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας, από το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο η δραστηριότητα εποπτείας και ελέγχου των επιχειρήσεων αυτών. Τα ποσά αυτά είναι τα αντικειμενικά αναγκαία για την προσήκουσα άσκηση της εποπτείας και ελέγχου των επιχειρήσεων αυτών.

Άρθρο 15

1. Επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν αίτηση για έγκριση λειτουργίας, μπορούν να συνυποβάλλουν και μελέτες φυσικών ή νομικών προσώπων της επιλογής τους προς υποστήριξη της αίτησής τους. Οι αρμόδιες εκάστοτε αρχές εξετάζουν τις σχετικές μελέτες ως προς την πληρότητα και ορθότητά τους και εφ’όσον θεωρούν αυτές επαρκείς μπορούν με απόφασή τους να τις υιοθετούν.

2. Οι αρμόδιες αρχές για την παροχή έγκρισης λειτουργίας δύνανται να αναθέτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας.

3. Πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις οι οποίες αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν μπορούν ταυτόχρονα για την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας, την οποία οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αιτούνται.

4. Πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για την παροχή έγκρισης λειτουργίας δεν μπορούν ταυτόχρονα για την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις οι οποίες αιτούνται την συγκεκριμένη έγκριση λειτουργίας.

5. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρμόδιες για την παροχή έγκρισης αρχές, κατά το παρόν άρθρο δημοσιεύουν υποχρεωτικά σύμφωνα με τον παρόντα νόμο την επωνυμία, και τον αριθμό εμπορικού μητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και τον χρόνο και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

6. Οι περιορισμοί των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή στις αρμόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό τον ίδιο έλεγχο με αυτά. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ο έλεγχος έχει την έννοια η οποία του δίδεται στο άρθρα 5 επ. του ν. 3959/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 16
Οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης με πρότυπα

1. Οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης ενός προσώπου με συγκεκριμένα πρότυπα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μπορεί να  είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφ’όσον διαπιστευθεί σχετικά από το ΕΣΥΠ ή από άλλο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης κράτους μέλους της ΕΕ, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.

2. Το ΕΣΥΠ εποπτεύει τους οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από το ΕΣΥΠ σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς συμμόρφωσης των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης που έχουν διαπιστευθεί από αυτούς και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ασκήσουν στην Ελλάδα οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

3. Δεν υπάρχει περιορισμός του αριθμού των οργανισμών αξιολόγησης συμμόρφωσης.

4. Οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης δεν μπορεί για την ίδια υπόθεση να ενεργεί ως σύμβουλος του προσώπου του οποίου την συμμόρφωση σε πρότυπα σύμφωνα με το παρόν αξιολογεί. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης δημοσιεύει σύμφωνα με την παρούσα την επωνυμία, τον αριθμό εμπορικού μητρώου, τον χρόνο και το αντικείμενο για το οποίο παρείχε υπηρεσίες σε συγκεκριμένη επιχείρηση. Η απαγόρευση ισχύει και για πρόσωπα που ελέγχουν ή ελέγχονται από οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης ή συμμετέχουν σε οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης με ποσοστό άνω του 10%.  Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ο έλεγχος έχει την έννοια την οποία έχει στο άρθρο 5επ. του ν. 3959/2011.

6. Ο κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης διαθέτει εγχειρίδιο ποιότητας και εφαρμόζει, τεκμηριωμένες και σαφώς προδιαγεγραμμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των αξιολογουμένων επιχειρήσεων καθώς και τεκμηριωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες απαιτήσεις και διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους καθώς και σαφώς προδιαγεγραμμένες διαδικασίες για την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων κατά των αποφάσεών του από τις αξιολογούμενες επιχειρήσεις.

7. Κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης που παρέχει υπηρεσίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο οφείλει να τηρεί αρχείο αξιολογήσεων με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που να βεβαιώνει την από μέρους του ορθή άσκηση των υποχρεώσεών του τόσο κατά την αρχική αξιολόγηση συμμόρφωσης επιχείρησης όσο και κατά την λειτουργία της.  Το ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου είναι η επωνυμία και ο αριθμός εμπορικού μητρώου της επιχείρησης η συμμόρφωση της οποίας με συγκεκριμένα πρότυπα, απετέλεσε αντικείμενο αξιολόγησης, κάθε ημερομηνία στην οποία έγινε αξιολόγηση της επιχείρησης αυτής από τον συγκεκριμένο οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης και περιγραφή των εργασιών που έγιναν καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες εντοπίστηκε ότι η αξιολογηθείσα επιχείρηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός συγκεκριμένου προτύπου.  Πρόσβαση στο αρχείο αυτό έχει κάθε αρμόδια αρχή εποπτείας εφαρμογής του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από παράνομη επεξεργασία και ο κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης υποχρεούται να παρέχει κάθε εύλογη πληροφορία στις αρχές αυτές.  

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το εγχειρίδιο ποιότητας, το σύστημα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο τήρησης του μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 17
Επιλογή προτύπων

1. Τα πρότυπα η συμμόρφωση στα οποία επιβάλλεται ως προϋπόθεση για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του παρόντος νόμου, είναι τα ελάχιστα αναγκαία για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογεί την επιβολή προτύπων.  Η επιλογή των προτύπων γίνεται με βάση τις αρχές του άρθρου 1 και κατά τρόπο που να επιδιώκεται η τεχνολογική ουδετερότητα και ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός για την άσκηση της συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.

2. Η τήρηση πρόσθετων προτύπων από μια επιχείρηση και η πιστοποίησή της σχετικά με αυτά δεν επηρεάζει σε τίποτα τις διατάξεις του παρόντος σχετικά με την πιστοποίηση και δεν αποτελεί σε οποιαδήποτε περίπτωση προϋπόθεση για την άσκηση μιας οικονομικής δραστηριότητας.

3. Σε περίπτωση που για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ευρωπαϊκά πρότυπα, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά υπάρχουν διεθνή πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά. Αν δεν υπάρχουν ούτε διεθνή πρότυπα αλλά υπάρχουν ελληνικά πρότυπα, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται αυτά.

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πρότυπα για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα κατά την προηγούμενη παράγραφο χρησιμοποιούνται καθιερωμένα ελληνικά πρότυπα. Αν δεν υπάρχουν καθιερωμένα ελληνικά πρότυπα υιοθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα πρότυπα του ιδίου επιπέδου (είτε ευρωπαϊκά ή διεθνή ή εθνικά) τα οποία πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις σύμφωνα με τον παρόντα οι αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές υποχρεούνται να υιοθετήσουν οποιοδήποτε από τα σχετικά πρότυπα σύμφωνα με τα ανωτέρω άρθρα. Η ενδιαφερόμενη να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ισοδύναμα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

6. Τα ελάχιστα πρότυπα τα οποία τίθενται σύμφωνα με την παρούσα επανεξετάζονται αν πρόκειται για ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα σύμφωνα με την διαδικασία η οποία προβλέπεται από την κατά περίπτωση νομοθεσία που διέπει αυτά τα πρότυπα.  Στην περίπτωση των εθνικών προτύπων η επανεξέταση γίνεται εντός πενταετίας το αργότερο από την υιοθέτησή τους. Η επανεξέταση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση προτύπων αν πλέον δεν δικαιολογείται η ύπαρξή τους για την προστασία του συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος ή σε τροποποίησή τους ή σε αντικατάστασή τους. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι η ίδια που ακολουθείται για την υιοθέτηση των προτύπων. Κάθε επιχείρηση η οποία ασκεί συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα υποχρεούται να πιστοποιηθεί ότι πληροί τα πρότυπα όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί εντός εξήντα ημερών από την υιοθέτησή τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.  

7. Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο εθνικά πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, αυτά επιβάλλονται άμεσα σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα. Σε περίπτωση που υπάρχουν διεθνή πρότυπα και υιοθετηθούν μεταγενέστερα ευρωπαϊκά, αυτά επιβάλλονται άμεσα σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου και αντικαθιστούν τα μέχρι τότε υπάρχοντα πρότυπα.

8. Ο καθορισμός, τροποποίηση ή κατάργηση των προτύπων για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα η οποία ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ.

9. Ο καθορισμός, τροποποίηση ή κατάργηση των προτύπων για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα η οποία ασκείται υπό καθεστώς προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ.

Άρθρο 18
Γενικές αρχές πιστοποίησης

1. Κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί να ασκήσει οικονομική δραστηριότητα για την οποία σύμφωνα με τον παρόντα νόμο απαιτείται πιστοποίηση, μπορεί να επιλέγει τον οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης που επιθυμεί από το Μητρώο Οργανισμών Αξιολόγησης Συμμόρφωσης.

2. Οι οικονομικοί όροι για την παροχή των υπηρεσιών πιστοποίησης συμφωνούνται μεταξύ του οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης και της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Οι συμφωνίες παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης περιλαμβάνουν το σύνολο των όρων υπό τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης και δεν μπορεί να ρυθμίζουν ταυτόχρονα άλλες τυχόν συναλλαγές των συμβαλλομένων μερών ή να επηρεάζονται από αυτές. Κάθε αντίθετη συμφωνία είναι αυτοδίκαια άκυρη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα μετά από γνωμοδότηση της ΕΣΥΠ μπορούν με απόφαση τους να καθορίζουν τυποποιημένα σχέδια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης. Για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 1 του παρόντος, οι όροι των τυποποιημένων σχεδίων συμβάσεων μπορεί κατά περιπτωση να είναι εν όλω ή εν μέρει δεσμευτικοί για τους διοικούμενους ή να μην έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη.

3. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μπορεί να ορίζει ανώτατες τιμές παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Άρθρο 19

1. Επιχειρηματικό Πάρκο (ΕΠ) είναι ένα οργανικά ολοκληρωμένο σύνολο δομών, υπηρεσιών και υποδομών που διατίθενται για την άσκηση συγκεκριμενών κατά περίπτωση οικονομικών δραστηριοτητων. Η οικονομική δραστηριότητα της ίδρυσης και διαχείρισης ΕΠ προϋποθετει έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου και το παρόν Κεφάλαιο Δ. Η εγκριση λειτουργίας ΕΠ περιέχει και την δυνατότητα άσκησης εντός του πάρκου συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή έγκρισης λειτουργίας υπό την προϋπόθεση οτι αυτές προβλέπονται και περιγράφονται στην έγκριση λειτουργίας του ΕΠ (“Επιτρεπόμενη Οικονομική Δραστηριότητα”).

2. Ο διαχειριστής του ΕΠ συμβάλλεται με οποιονδήποτε επιθυμεί να ασκήσει από το ΕΠ Επιτρεπόμενη Οικονομική Δραστηριότητα («Συμβαση Ενταξης»).

3. Η άσκηση Προβλεπόμενων Οικονομικών Δραστηριοτήτων  υπό το άρθρο 4 του παρόντος προύποθέτει μόνο την Σύμβαση Ενταξης.

4. Αν η Επιτρεπόμενη Οικονομική Δραστηριότητα ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, Παράρτημα της Σύμβασης Ενταξης είναι και οι υπέυθυνες δηλώσεις οι οποίες πρέπει να κατά περίπτωση να γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Με την υπογραφή της Σύμβασης Ενταξης η ενδιαφερόμενη επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας.

5. Αν η Επιτρεπόμενη Οικονομική Δραστηριότητα ασκείται υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας αυτή αποτελεί μέρος της Σύμβασης Ενταξης και ο διαχειριστής του ΕΠ οφείλει να συμβάλλεται μόνο με επιχειρήσεις οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 7επ. του παρόντος νόμου. Με την υπογραφή της Σύμβασης Ενταξης η ενδιαφερόμενη επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστως έγκρισης λειτουργίας.

6. Αίτημα για έγκριση λειτουργίας ή/και διαχείρισης ΕΠ παρέχεται σε νομικά πρόσωπα ιδωτικού ή δημοσίου δικαίου.

7. Η ανάπτυξη των ΕΠ γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και αποσκοπεί:

α) στην περιφερειακή ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης,

β) στη βελτίωση των υποδομών, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης,

γ) στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης,

δ) στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων,

ε) στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων πέριξ ή πλησίον των ανωτέρω περιοχών.

8. Με προεδρικό διαταγμα του άρθρου 7 παρα.2, χωρις να περιορίζεται σε τιποτα η νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και η νομοθεσία περί των όρων χρήσης γής, καθορίζεται ιδιως:

(α) η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ΕΠ και η οποία καθορίζεται ανάλογα με την σκοπούμενη οικονομική δραστηριότητα ή συνολο δραστηριοτητων. Η έκταση στην οποία δημιουργείται το ΕΠ μπορεί να διακόπτεται από οδικά  δίκτυα, εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική ενότητα του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας. Δημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι μπορούν να ενσωματωθούν στην έκταση του υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα. Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη ΕΠ πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του ΕΠ. Για την καταλληλότητα λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες νόμιμες δραστηριότητες, β) να είναι ευχερής η μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, γ) να μην υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές και δ) να υπάρχει προσβασιμότητα στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίσης πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία.

(β) το σύνολο των μελετών για τη σκοπιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και τη συμβατότητα του Επιχειρηματικού Πάρκου με την προστασία του περιβάλλοντος και την επιλογή της θέσης ανάπτυξης αυτού Επιχειρηματικό Σχέδιο).  Στις συγκεκριμενες μελέτες πρεπει να περιεχονται και οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικα (ι) με έργα υποδομής, όπως τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, αποχέτευσης όμβριων, τα τηλεπικοινωνιακά ή ευρυζωνικά δίκτυα,το δίκτυο πυρόσβεσης, το δίκτυο άρδευσης πρασίνου, τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, το δίκτυο τηλεθέρμανσης, το δίκτυο φυσικού αερίου, τα έργα σύνδεσης δικτύων, η μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, οι αγωγοί διάθεσης αποβλήτων και οι αγωγοί τροφοδοσίας νερού, τα έργα διαμόρφωσης τοπίου, τα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης, το κτίριο διοίκησης του ΕΠ, το κτίριο για εγκατάσταση δημοσίων υπηρεσιών και κάθε έργο που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των λειτουργιών των εγκατεστημένων επιχειρήσεων ή για την προστασία του περιβάλλοντος, (ιι) με κοινόχρηστους χώρους, όπως οι χώροι πρασίνου, οι χώροι πλατειών, οι χώροι στάθμευσης, οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι χώροι εγκατάστασης των έργων υποδομής  (ιιι) κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, που εγκαθίστανται σε  κοινόχρηστους χώρους και (iv) κοινωφελείς χώρους, όπως, τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, όπως κτίριο διοίκησης, πυροσβεστικός σταθμός, παιδικοί σταθμοί, εκθετήρια προϊόντων, χώροι για διοργάνωση παρουσιάσεων ή συνεδρίων, χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων ή χώροι ή εγκαταστάσεις για ποιοτικό έλεγχο προϊόντων ή για άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.

(γ) τις υποχρεωσεις των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της ίδρυσης, διοίκησης και διαχείρισης των ΕΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου (“Εταιρείες Διαχείρησης¨).  Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά είναι ιδιωτικού δικαίου πρέπει να έχουν την μορφή ανωνυμης εταιρείας.  Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο και τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια τα οποία πρέπει να διαθετει η Εταιρεία Διαχείρησης καθώς και τό ύψος και είδος των εγγυήσεων που πρέπει να διαθέτει για εκκινήσει και να συνεχίσει την δραστηριότητα της, περιλαμβανομένων και των τυχόν ασφαλιστών συμβολαίων για την δραστηριότητα του ή εγγυητικών επιστολών που τυχόν πρέπει να παραδίδει στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Διαχείρησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του δέκα τοις εκατό (10%) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των έργων υποδομής.

(δ) το περιεχόμενο το οποίο μπορεί κατά περίπτωση να έχει ο κανονισμός λειτουργίας του κάθε εμπορικού πάρκου και ο οποίος αποτελεί μέρος της έγκρισης λειτουργίας και αποτελείται από σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τους όρους λειτουργίας και χρήσης των υφιστάμενων υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, τα τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης και την εκτέλεση των τυχόν απαιτούμενων συμπληρωματικών υποδομών και εγκαταστάσεων, ώστε  να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες χορηγήθηκε η Εγκριση λειτουργίας του (Κανονισμός Λειτουργίας).
    
(ε) τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τα ανωτέρω,
τα απαιτούμενα Παράβολα και τα ποσά αυτών, ο τύπος και το περιεχόμενο των πολεοδομικών και εν γένει τεχνικών μελετών και τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

9. Για την ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αίτηση από την ενδιαφερόμενη εταιρία, η οποία συνοδεύεται από Επιχειρηματικό Σχέδιο που περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τεχνοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας - βιωσιμότητας, η οποία συντάσσεται βάσει των μελετών που προβλέπονται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου

β) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην οποία τεκμηριώνεται η προτεινόμενη θέση και η συμβατότητα με τις χρήσεις γης της γύρω περιοχής του ΕΠ.

γ) Μελέτη τεχνικής οργάνωσης της προτεινόμενης έκτασης, όπου καταγράφονται:

αα. η χωροταξική κατανομή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου με στόχο τη διάταξη τους κατά κατηγορία ή είδος δραστηριοτήτων, ώστε η ανάπτυξη της μιας να μην εμποδίζει ή να μην παρενοχλεί την ανάπτυξη της άλλης και να ευνοείται η δημιουργία και η αξιοποίηση κοινόχρηστων υποδομών, καθώς και η συνεργασία και δικτύωση των επιχειρήσεων,

ββ. σχέδιο διάταξης και περιγραφής των έργων υποδομής, των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων παροχής κοινωφελών υπηρεσιών του Επιχειρηματικού Πάρκου,

γγ. εκτίμηση του κόστους των εν λόγω έργων.

δ) Τεχνικές προμελέτες των έργων υποδομής, στις οποίες ενσωματώνονται προμελέτες των απαιτούμενων έργων εξωτερικής υποδομής, και το εκτιμώμενο κόστος των τελευταίων.

ε) Σχέδια, όπου αποτυπώνονται οι τυχόν υφιστάμενες Εξωτερικές υποδομές και δίκτυα και τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα έργα υποδομής και η σύνδεση με αυτά.

στ) Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ.

η) όπου απαιτείται Πολεοδομική Μελέτη.

10. Η αίτηση ίδρυσης ΕΠ κοινοποιείται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αναπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στις αρμόδιες υπηρεσίες τυχόν συναρμοδίων Υπουργείων.

11. Αίτημα για έγκριση λειτουργίας ΕΠ μπορεί να απορριφθεί αποκλειστικά και μόνο αν

(α) δεν τηρούνται οι προϋποθεσεις του προεδρικου διαταγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
(β) αν η λειτουργία του αντίκειται στην νομοθεσία περί περιβάλλοντος και στη νομοθεσία σχετικά με την χρήση γής.
(γ) αν αντίκειται στις αρχές του αρθου 1 του παρόντος νόμου.

12. Αρμόδια αρχή για την χορήγηση έγρισης λειτουργίας του ΕΠ είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότηατς και οι τυχόν συναρμόδιοι υπουργοί. Η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Οργανισμών Ρυθμιστικών Σχεδίων για τις περιοχές αρμοδιότητας τους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προθεσμία για τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και του αρμόδιου Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήψη επί αποδείξει του σχετικού φακέλου. Με την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή αποδοχή όσων διαλαμβάνονται στους σχετικούς φακέλους από τα ως άνω γνωμοδοτικά όργανα και η απόφαση έγκρισης της ανάπτυξης του ΕΠ εκδίδεται χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση.

13. Η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου της παραγράφου _____ επέχει: α) θέση θετικής γνωμοδότησης επί της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, καθώς και β) Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων για το ΕΠ κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

14. Η απόφαση Εγκρισης λειτουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει, ειδικότερα, τα εξής:

α. Τον ορισμό της Εταιρείας Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου.

β. Τις δυνατές  θέσεις, την έκταση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000 και 1:10.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, όπως αυτό ισχύει.

γ. Τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου και τις κατηγορίες επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν.

δ. Τα προβλεπόμενα έργα υποδομής, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και τα απαιτούμενα έργα εξωτερικής υποδομής, καθώς και τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό τους.

ε. Το χρονοδιάγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου.

στ. Τους ειδικότερους όρους και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την ίδρυση και τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

ζ. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΠ.

η. Την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, όπου αυτό απαιτείται

θ. Υπόδειγμα Σύμβασης Ενταξης μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης και τη εγκαθιστάμενης επιχείρησης. Τροποποίηση όρων αυτής της σύμβασης επιτρέπεται μετά απο τροποποίηση της ΚΥΑ

15. Με την έκδοση της ΚΥΑ της προηγούμενης παραγράφου η Εταιρεία Διαχείρησης δικαιούται να δέχεται αιτήσεις εγκατάστασης στο ΕΠ από επιχεριήσεις οι οποίες ενδιαφέρονται να ασκήσουν δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της ΚΥΑ με την οποία χορηγήσθηκε η έγκριση λειτουργίας του ΕΠ και εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτού. Αν τηρούνται οι προϋποθέσεις αποδοχής της αίτησης με βάση τα παραπάνω η Εταιρεία Διαχείρησης προβαίνει σε υπογραφή της Σύμβασης Ενταξης της ενδιαφερόμενης επιχειρησης στο ΕΠ. Κάθε Σύμβαση Ενταξης κοινοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες των συναρμοδίων υπουργείων και αρχίζουν να ισχύουν από την κοινοποιηση τους.  Η σύναψης της σύμβασης, τα μέρη, η χρονολογία σύναψης και αποστολής στις αρμόδιες κατά τα ανωτέρω υπηρεσίες δημοσιοποιούνται στη Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας Οι σχετικές συμβάσεις είναι επι ποινή ακυρότητες έγγραφες.

16. Η Εταιρεία Διαχείρισης κάθε ΕΠ φέρει την ευθύνη ελέγχου και εποπτείας όλων των επιχειρησέων που λειτουργούν στο ΕΠ σε σχέση με τους όρους εγκατάστασης τους και λειτουργίας τους στο ΕΠ. Οι αρμόδιες αρχές ασκούν τις εποπτικές και ελεγκτικές εξουσίες σύμφωνα με το παρόντα νόμο τόσο επί της Εταιρείας Διαχέιρισης όσο και επι κάθε επιχειρησης που εχει εγκατασταθεί στο ΕΠ. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι εγκατάστασης ή/και λειτουργίας στο ΕΠ, τόσο η Εταιρεία Διαχείρισης όσο και η επιχείρηση η οποία τυχόν προβαίνει στην παράβαση υφίστανται όλες τις από τον παρόντα νόμο προβλεπόμενες συνέπειες.

17. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Επιχειρηματικό Πάρκο» ή οποιασδήποτε ξενόγλωσσης απόδοσης του και η τοποθέτηση της  διακριτικής σήμανσης αν δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία του παροντος κεφαλαίου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστο ενός έτους.

18. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να γίνει με Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232).

(στ) ειδικά δικαιώματα διέλευσης επί, δια ή υπό δημόσια ή ιδιωτική Γή σε περιοχή όπου ο αιτων την ίδρυση ΕΠ έχει ήδη εξασφαλίσει την χρηση του 50% της έκτασης του ΕΠ

19. Για τη σύνδεση με Εξωτερικές υποδομές δύναται να συνιστώνται δουλείες, όπου αυτό απαιτείται

20. Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Επιχειρηματικού Πάρκου επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση στην Εταιρεια Διαχείρισης της χρήσης αιγιαλού και παραλίας και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης, ήδη υφιστάμενων στην περιοχή, λιμενικών εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση γίνεται για χρονικό διάστημα μέχρι πενήντα (50) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και των συναρμοδίων Υπουργών και με καταβολή εύλογου ανταλλάγματος. Για την εκτέλεση των έργων στον αιγιαλό ή στην παραλία τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α` 285), καθώς και οι συναφείς ρυθμίσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων Περιφερειακών Χωροταξικών Σχεδίων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και τα όργανα προσδιορισμού του ανταλλάγματος και κάθε σχετικό θέμα.Η Εταιρεια Διαχείρισης με εξαίρεση τις περιπτώσεις εθνικής ανάγκης έχει το δικαίωμα της αποκλειστικής και με αντάλλαγμα χρήσης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας που της παραχωρείται με την ως άνω διαδικασία για την κατασκευή λιμενικών έργων, που εκτελεί ύστερα από άδεια των αρμόδιων αρχών. Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα εμπεριέχουν πρόσχωση θαλάσσιου χώρου, μετά την ολοκλήρωση τους κινείται η διαδικασία επανακαθορισμού των οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας και το γήπεδο που δημιουργείται καταγράφεται ως δημόσιο κτήμα. Το εν λόγω δημόσιο κτήμα, εφόσον η Εταιρεια Διαχείρισης το επιθυμεί, μπορεί να παραχωρείται κατά χρήση ή να εκμισθώνεται απευθείας σε αυτήν. Το αντάλλαγμα χρήσης ή το μίσθωμα καθορίζονται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και ανταποκρίνονται στις τρέχουσες μισθωτικές αξίες της περιοχής. Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση από τρίτους της παραχωρούμενης προς την Εταιρεια Διαχείρισης έκτασης αιγιαλού, παραλίας και λιμενικών έργων επιτρέπεται κατ`εξαίρεση με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υποργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και εφόσον η χρήση αυτή επιβάλλεται για λόγους εθνικής οικονομίας ή δημόσιας ωφέλειας και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

21. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή σε τμήματα αυτών μπορεί με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να συνιστώνται Ελεύθερες Ζώνες ή να αναγνωρίζονται Ελεύθερες Αποθήκες ή Τελωνειακές Αποθήκες ή Χώροι Προσωρινής Αποθήκευσης, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας

22. Οι διατάξεις των άρθρων 7επ. ισχύουν συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παροντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Άρθρο 20

1. Oλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα τηρούν για στατιστικούς σκοπούς ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητά τους, η οποία προσδιορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

2. Oλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτει πιστοποίηση υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητά τους, και οι οποίες είναι οι αντικειμενικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ότι πράγματι τηρούν τα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται και κάθε αναγκαία διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών και η αναγκαία για τους σκοπούς της εποπτείας περιοδικότητά τους προσδιορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

3. Oλα τα πρόσωπα που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα που προϋποθέτει έγκριση λειτουργίας υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητά τους, και οι οποίες είναι οι αντικειμενικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές ότι πράγματι τηρούν τα πρότυπα προς τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται και κάθε αναγκαία διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών προσδιορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

4. Όλοι οι οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών σχετικά με την δραστηριότητά τους, και οι οποίες είναι οι αντικειμενικά αναγκαίες για την άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου εφαρμογής του παρόντος νόμου από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. Το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ.

5. Οι πληροφορίες οι οποίες τηρούνται ή παρέχονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους είναι οι απολύτως αναγκαίες για την εποπτεία και τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων που ασκούν την συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα και για τον καθορισμό τους εφαρμόζονται οι αρχές του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

6. Οι υπουργικές αποφάσεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκδίδονται μετά από διαβούλευση η οποία γίνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4048/2012. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο κατά περίπτωση συναρμόδιος Υπουργός θέτουν σχέδιο απόφασης σε διαβούλευση, ακολουθώντας τις διατάξεις δημοσιότητας του παρόντος. Όλες οι απόψεις δημοσιεύονται σύμφωνα με τον παρόντα.  Μόνο απόψεις οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα με τον παρόντα λαμβάνονται υπ’όψιν κατά την διαβούλευση.

Άρθρο 21

1. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ασκούν οικονομικές δραστηριότητες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

2. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων εποπτείας και ελέγχου του παρόντος η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή μπορεί να ζητά με έγγραφο πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα ημερών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Όταν οι πληροφορίες ζητούνται από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, υποχρεούνται σε παροχή των πληροφοριών οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών νόμων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεμύθειας, όλες οι δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν την εκάστοτε αρμόδια αρχή και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

4. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών, με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων του άρθρου 32 επ. του παρόντος, ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός:

(α) όταν πρόκειται για επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, επιβάλλει πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ για κάθε παράβαση, όταν πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας. Το εν λόγω πρόστιμο μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το 1% του τζίρου της επιχείρησης ανά παράβαση στην περίπτωση οικονομικής δραστηριότητας, η οποία ασκείται σε καθεστώς προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας,
(β) όταν πρόκειται για δημόσιους υπαλλήλους ή υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αναφέρεται αρμοδίως, προκειμένου να κινηθεί πειθαρχική δίωξη για τις πιο πάνω παραβάσεις οι οποίες συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

Άρθρο 22
Διεξαγωγή ερευνών

1. Για τη διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου εντεταλμένοι υπάλληλοι της εκάστοτε αρμόδιας αρχής ασκούν εξουσίες φορολογικού ελεγκτή και έχουν την αρμοδιότητα ιδίως:

(α) να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εμπορική αλληλογραφία των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσης τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα τους.

(β) να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία αποτελούν επαγγελματικές πληροφορίες.

(γ) να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.

(δ) να ενεργούν έρευνες και αυτοψία στα γραφεία, τις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια και τους λοιπούς χώρους εργασίας και τα μεταφορικά μέσα των επιχειρήσεων. Οι ελεγκτές έχουν αρμοδιότητα να προβαίνουν στη διεξαγωγή ελέγχων και μετρήσεων ορισμένων μεγεθών, στη λήψη δειγμάτων με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και στη συλλογή κάθε χρήσιμου κατά την κρίση τους στοιχείου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους με βάση τα ελεγκτικά πρότυπα και με σκοπό την επιβεβαίωση και τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης, ή τους όρους δήλωσης συμμόρφωσης, ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.

(ε) να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών αυτού.

(στ) να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται με την επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου.

(ζ) να λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανωμοτί καταθέσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, και να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.

2. Η σχετική εντολή παρέχεται εγγράφως από τον αρμόδιο κατά περίπτωση Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περιέχει το αντικείμενο της έρευνας και τις συνέπειες της παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης αυτής ή άρνησης εμφάνισης των αιτούμενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους.

3. Ο αρμόδιος κατά περίπτωση Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να ζητάει, εγγράφως, τη συνδρομή των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` μέχρι ζ` της παραγράφου 1.

4. Για τους ελέγχους και τις έρευνες που έγιναν, συντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στις οικείες επιχειρήσεις.

5. Με την επιφύλαξη των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 επ. του παρόντος, επιβάλλεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις επιχειρήσεις, ή σε αυτούς που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και στις επιχειρήσεις ή σε αυτούς που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, να επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης στο καθένα από τα πρόσωπα και για κάθε παράβαση. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της έρευνας.

6. Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των εντεταλμένων υπαλλήλων της εκάστοτε αρμόδιας αρχής στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.

7. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται στην έκταση που αυτό δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παραχώρηση δημόσιας εξουσίας να χρησιμοποιούν για την διεξαγωγή των ελέγχων και την αξιολόγηση των πορισμάτων και τη συνεργασία ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί αυτοί φορείς μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία εν εξαιρούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η επιλογή του προσώπου που κατά περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για την διεξαγωμένη έρευνα και τα συμπεράσματά της φέρει η εκάστοτε αρμόδια αρχή. Τηρείται μητρωο σε ηλεκτρονική μορφή στο οποίο καταγράφονται στοιχεία τα οποία εξατομικεύουν τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες, τις περιπτώσεις στις οποίες παρήχαν σχετικές πληροφορίες, συγκεκριμένες πληροφορίες για τη εξέλιξη και εκθεσεις ενεργειών στις αρχές οι οποίες δινουν την σχετική εντολή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ επιβάλονται τα ελάχιστα αναγκαία πρότυπα τα οποία τηρούνται από πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες  σύμφωνα με το παρόν άρθρο σε δημόσιες ελεγκτικές και εποπτεύουσες αρχές, προσδιορίζονται άλλοι όροι και προύποθέσεις για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας, για τον έλεγχο των παρεχόντων τις υπηρεσίες αυτές, οι εκθέσεις τους προς τις αρμόδιες αρχές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρουσας παραγραφου

Αρθρο 23
Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής και οι υπάλληλοι των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους παρέχεται εντολή κατά τις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 22 του παρόντος, καθώς και οι τυχόν ιδιώτες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και οι οποίοι λαμβάνουν, με αφορμή την υπηρεσία τους γνώση απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τηρούν για τα στοιχεία αυτά εχεμύθεια.

2. Τα απόρρητα στοιχεία, τα οποία έχουν σχέση με την εφαρμογή του παρόντος νόμου, αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ., για τα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι προϋποθέσεις, η έκταση, οι εξαιρέσεις, ο χρόνος και η διαδικασία πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο των επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, κατά των οποίων κινήθηκε η ενώπιον της εκάστοτε αρμόδιας αρχής διαδικασία, και των φυσικών ή νομικών προσώπων, που υπέβαλαν καταγγελία, η διαδικασία χρήσης και δημοσιοποίησης των προαναφερόμενων απόρρητων στοιχείων από τη εκάστοτε αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις περί του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, από το προεδρικό διάταγμα του άρθρου 24 του παρόντος. Σε περίπτωση δικαστικής διαδικασίας τα απόρρητα στοιχεία της παραγράφου αυτής αποτελούν μέρος του φακέλου, ο οποίος υποβάλλεται στα αρμόδια δικαστήρια, διατηρώντας τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Προς το σκοπό αυτόν τα παραπάνω στοιχεία διαβιβάζονται σε ξεχωριστό τμήμα του διοικητικού φακέλου, το οποίο φέρει την ένδειξη «απόρρητα στοιχεία». Αρμόδιος υπάλληλος του δικαστηρίου διασφαλίζει ότι τα μέρη δε θα έχουν πρόσβαση στα απόρρητα για αυτούς τμήματα του φακέλου, εκτός εάν η πρόσβαση κριθεί αναγκαία για την προάσπιση υπέρτερου συμφέροντός τους, και τους παρασχεθεί σχετική άδεια, κατά το αναγκαίο μέτρο, κατόπιν αιτήσεώς τους, από το δικάζον δικαστήριο.

3. Σε όποιον παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους:
(α) επιβάλλεται η ποινή του άρθρου 252 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και χρηματική ποινή από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
(β) ασκείται πειθαρχική δίωξη για την παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας που συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

4. Με τις ποινές της παραγράφου 3 τιμωρείται και κάθε πρόσωπο, στο οποίο η εκάστοτε αρμόδια αρχή αναθέτει την εκπόνηση μελέτης για λογαριασμό της, ή συμμετέχει σε ομάδα έργου την οποία έχει συστήσει η εκάστοτε αρμόδια αρχή, εφόσον στη σχετική σύμβαση έχει περιληφθεί ρήτρα για υποχρέωση εχεμύθειας κατά τις παραγράφους 2 και 3, καθώς και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου και οι δικηγόροι οι οποίοι συμμετέχουν σε διαδικασία η οποία αφορά τον παρόντα νόμο εκπροσωπούντες το δημόσιο, εφόσον παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 μέχρι 3. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για τους προστηθέντες του αναδόχου εκπόνησης μελέτης.

Άρθρο 24

Η διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο Ε’, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου τα οποία πρέπει να τηρούνται και τα υποδείγματα των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου Ε’ καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρωτοβουλία των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 25

1. Αρμόδιες αρχές για την χορήγηση εγκρίσεων λειτουργίας είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Περιφέρειες.  

2. Ενδικοφανείς προσφυγές κατά αποφάσεων της Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Περιφέρεια υποχρεούται να υποβάλει το σύνολο του σχετικού φακέλου στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση μπορεί να ζητήσει από τον προσφεύγοντα και από την αρμόδια Περιφέρεια κάθε επιπλέον επεξήγηση που θεωρεί αναγκαία για την λήψη της απόφασής της.

3. Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ιδρύεται Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου Επιχειρήσεων, η οποία είναι αρμόδια για την άσκηση της εποπτείας επί των επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρωτοβουλία των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνυσης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την συγκρότηση, σύνθεση, λειτουργία, και άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΔΕΕ.

4. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κάθε συναρμόδιο ανά οικονομική δραστηριότητα Υπουργείο εποπτεύουν την λειτουργία των ΔΕΕ και λαμβάνουν από αυτές  τακτικές τρίμηνες αναλυτικές εκθέσεις σχετικά με την δραστηριότητά τους, όπου καταγράφεται τουλάχιστο το σύνολο των ελέγχων που έχουν γίνει κατά το χρονικό αυτό διάστημα ανά Περιφέρεια, τα τυχόν πρότυπα και οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν, το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι έρευνες, τα ευρήματα, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ανά περίπτωση, οι εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα και συνεργασία των Περιφερειών και άλλων δημοσίων αρχών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των οποίων η συνεργασία ζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις περί εποπτείας του παρόντος νόμου καθώς και σχετικά με την τήρηση του Μητρώου Ιδιωτών Συμβούλων που χρησιμοποιεί η κάθε ΔΕΕ έχοντας πλήρη και άμεση πρόσβαση στο περιεχόμενό του. Η αρμόδια υπηρεσία κάθε Υπουργείου παρέχει στις ΔΕΕ κάθε αναγκαία πληροφόρηση και ενημέρωση και μεριμνά για την εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΔΕΕ και του Υπουργείου σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία καθορίζονται οι αρχές και διαδικασίες ελέγχου οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τις ΔΕΕ, η υιοθέτηση προτύπων ελέγχου όπου αυτό θεωρείται αναγκαίο, η τυποποίηση των ελέγχων και των εκθέσεων οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του Κεφαλαίου ΣΤ’.

5. Κατά την συνεδρίαση συλλογικών οργάνων αρμοδίων για την χορηγηση έγκρισης λειτουργίας, την εξεταση ενδικοφανούς προσφυγης και για την άσκηση εποπτείας και ελέγχου τηρούνται πλήρη πρακτικά σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία και δημοσιεύονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, την δημοσιότητα τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρητου και εμπιστευτικότητας,  η οποια περιλαμβάνει τουλάχιστο την δημοσιότητα μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονομικής Δραστηριότητας του παρόντος νόμου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η μη τήρηση πρακτικών ή μη εποαρκής τήρηση ή η μη δημοσιότητα τους συνεπάγεται την ακυρότητα της σχετικής διαδικασίας και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων συμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απορρητου και εμπιστευτικότητας, εγγραφα τα οποία αναφέρονται κατά την διαδικασία συνεδριάσεων αποτελούν μέρος των Πρακτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 26

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ιδρύεται και τηρείται η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας. Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας συνδέεται συνεχώς με όλα τα μητρώα τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονομικής Δραστηριότητας γίνεται κάθε επικοινωνία μεταξύ δημοσίων αρχών ή προσώπων δημοσίου δικαίου καθώς και κάθε επικοινωνία ιδιωτών με αυτές σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

2. Η Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας αποτελεί το κεντρικό σημείο δημοσιότητας για κάθε ενέργεια η οποία γίνεται σε εφαρμογή του παρόντος νόμου. Οπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται υποχρέωση δημοσιότητας εννοείται η δημοσίευση στην Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκταση στην οποία η συγκεκριμένη πληροφόρηση είναι αναγκαία για την άσκηση ενός δικαιώματος και τον τυχόν απόρρητο χαρακτήρα αυτής. Η πρόσβαση μπορεί να είναι άμεση και χωρίς προϋποθέσεις ή να απαιτούνται προϋποθέσεις και εγκρίσεις ανάλογα με την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας και τον απόρρητο χαρακτήρα αυτής.
 
3. Η τήρηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονομικής Δραστηριότητας καθώς και οι συναλλαγές που γίνονται μέσω αυτής  διέπονται από το ν. 3979/2011, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι προδιαγραφές της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονομικής Δραστηριότητας διασφαλίζουν όλες τις αρχές και τους κανόνες σχετικά με δικτυακούς τόπους και πληροφοριακά συστήματα  όπως αυτοί προβλέπονται στην ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 για τον ν. 3979/2011.

4. Οι ελάχιστες υπηρεσίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες μέσω της Διαδικτυακής Πύλης είναι:
(α) Εγγραφή, ταυτοποίηση, αυθεντικοποίηση και ψηφιακή πιστοποίηση για πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πύλη.
(β) Δυνατότητα Υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
(γ) Δυνατότητα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης των αιτήμάτων.
(δ) Αναζήτηση στα περιεχόμενα και πληροφορίες της Διαδικτυακής Πύλης
(ε) Λήψη Χρονοσήμανσης για όλες τις κύριες αλλά και επιμέρους συναλλαγές
(στ) Ενημέρωση με Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
(ζ) Ειδική Ηλεκτρονική φόρμα για τους εγγεγραμμένους  όπου θα μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες που τους αφορούν.
(η) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα διαθέσιμα σχετικά για την αδειοδότηση ηλεκτρονικά μητρώα και διαδικτυακές πύλες.

5. Με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται με πρωτοβουλία των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την δημοσιότητα των εγγράφων που δημοσιεύονται στη Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης σε αυτά.

KEΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 27

1. Σε κάθε οργανισμό αξιολόγησης συμμόρφωσης που δραστηριοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του χωρίς να έχει λάβει νόμιμη διαπίστευση, στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ ή και αφαίρεση του δικαιώματος λήψεως διαπίστευσης έως έξι μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 30.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ και οριστική αφαίρεση του δικαιώματος διαπίστευσης για το μέλλον.

2. Στους οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ ή και προσωρινή παύση της ιδιότητας του πιστοποιητή, ελεγκτή αντιστοίχως, έως έξι μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ και οριστική παύση από την ιδιότητα του πιστοποιητή, ελεγκτή [ή συμβούλου] αντιστοίχως.

3. Σε περίπτωση που η κατά περίπτωση αρμόδια αρχή διαπιστώσει τις περιγραφόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, κοινοποιεί στους παραβάτες σχετική έκθεση επί της εν λόγω παράβασης αμελλητί και τους παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός 10 ημερών από την κοινοποίησή της, καλώντας τους συγχρόνως να άρουν την οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

4. Η εκάστοτε αρμόδια αρχή εφόσον κρίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω ακρόαση των ενδιαφερομένων, ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει την άμεση παύση της, επιβάλλοντας συγχρόνως τις οικείες κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

5. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα το παρόν άρθρο   εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ στο όνομα και για λογαριασμό [.........]. Προς τον σκοπό είσπραξης των επιβαλλομένων προστίμων η αρμόδια κατά περίπτωση αρχή δύναται να ζητά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που τυχόν έχει παραδώσει το πρόσωπο που υπέπεσε στην παράβαση.

Άρθρο 28

1. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, χωρίς ο υπόχρεος να έχει προβεί σε αυτή ή κατά παράβαση αυτών, επιβάλλεται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή διοικητικό πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται προσωρινή, μέχρι έξι μηνών, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης ή της δραστηριότητας και πρόστιμο 51.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ. Σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής επιβάλλεται οριστική διακοπή λειτουργίας και χρηματικό πρόστιμο από 150.000 ευρώ έως και 300.000 ευρώ.  

2. Στις περιπτώσεις άσκησης οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, η οποία προϋποθέτει συμμόρφωση σε συγκεκριμένα πρότυπα σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του χωρίς ο υπόχρεος να έχει προβεί σε αυτήν ή κατά παράβαση των όρων του προτύπου, επιβάλλεται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ ή και προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας έως και έξι μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας και πρόστιμο 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.

3. Στις περιπτώσεις άσκησης δραστηριότητας ή επιχείρησης, η οποία προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του χωρίς ο υπόχρεος να έχει λάβει αυτή, ή της άσκησης δραστηριότητας ή επιχείρησης κατά παράβαση των όρων έγκρισης λειτουργίας, επιβάλλεται από την εκάστοτε αρμόδια αρχή πρόστιμο 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ ή και διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης έως και τριών μηνών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή η κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας και πρόστιμο 150.000 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ.  Σε περιπτώσεις που η άσκηση δραστηριότητας χωρίς της έγκριση λειτουργίας έχει επιφέρει μη αναστρέψιμη ζημία στο δημόσιο συμφέρον επιβάλλεται άμεσα η οριστική διακοπή λειτουργίας και πρόστιμο από 150.000 ευρώ έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης η οποία για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5επ. του ν. 3959/2011.

4. Σε περίπτωση που η εκάστοτε αρμόδια Αρχή διαπιστώσει τις περιγραφόμενες στις παραγράφους 1 έως και 3 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, κοινοποιεί στους παραβάτες έκθεση για την εν λόγω παράβαση αμελλητί και τους παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω εκθέσεως, καλώντας τους συγχρόνως να άρουν την οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

5. Η εκάστοτε αρμόδια Αρχή εφόσον κρίνει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, ύστερα από την προηγούμενη κατά τα ανωτέρω ακρόαση των ενδιαφερομένων ότι έχει τελεστεί παράβαση, επιβάλλει την άμεση παύση της, επιβάλλοντας συγχρόνως τις σχετικές κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

6. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ στο όνομα και για λογαριασμό [.........]. Προς τον σκοπό είσπραξης των επιβαλλομένων προστίμων η εκάστοτε αρμόδια αρχή δύναται να ζητά την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής που τυχόν έχει παραδώσει το πρόσωπο που υπέπεσε στην παράβαση.

Άρθρο 29

1. Αυτοί κατά των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις σύμφωνα με άρθρα 26 και 27 δύνανται να ασκήσουν κατά των σχετικών αποφάσεων ενδικοφανή προσφυγή εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων σε αυτούς, ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποφανθεί την εν όλω η εν μέρει άρση επιβληθεισών κυρώσεων, η άρση των κυρώσεων χωρεί άμεσα. Η απόφαση του Υπουργού λαμβάνεται εντός τριάντα ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς την έκδοση αποφάσεως, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την δημοσίευση του παρόντος καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση και εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής.

4. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των ενδικοφανών προσφυγών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβανομένης και της σιωπηράς απόρριψής της δύναται να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου για τις αποφάσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα για την οποία δεν απαιτείται έγκριση λειτουργίας. Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με έγκριση λειτουργίας αρμόδιο είναι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως.

Άρθρο  30

1. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 ενέχονται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή των προστίμων που εκάστοτε επιβάλλονται με τα άρθρα αυτά μαζί με το πρόσωπο το οποίο έχει υποπέσει σε παράβαση. Η βεβαίωση των προστίμων εις βάρος των ανωτέρω συνυποχρέων πραγματοποιείται με τις αποφάσεις επιβολής προστίμων εις βάρος των εκάστοτε παραβατών και κοινοποιείται σε όλους τους συνυπόχρεους. Οι ανωτέρω συνυπόχρεοι δύνανται να ασκήσουν έναντι των αρμοδίων αρχών και των αρμοδίων δικαστηρίων όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει στην διάθεσή του το πρόσωπο, το οποίο έχει υποπέσει στην παράβαση.

2. Η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπεται στα άρθρα 27, 28 και 29 και η διαδικασία κατάγνωσης ποινικών ευθυνών στο πλαίσιο των άρθρων 32 και 33 του παρόντος νόμου είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Άρθρο  31
Αστική Ευθύνη

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεών του κανονιστικών πράξεων ευθύνονται αστικά για κάθε πταίσμα.

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, οι παραβάσεις του άρθρου 27 και του άρθρου 28 λογίζονται ως πράξεις γενόμενες προς τον σκοπό ανταγωνισμού αντικείμενες στα χρηστά ήθη κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 146/1914. Ο παραβάτης θα δύναται να εναχθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 για την άρση της παράβασης και την παράλειψή της στο μέλλον, καθώς και προς καταβολή εύλογης αποζημίωσης και ανόρθωση της ηθικής βλάβης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 146/1914.

3. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφοι 2 και 3 ενέχονται από κοινού, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με τον εκάστοτε αστικώς υπεύθυνο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2.

4. Οποιαδήποτε ρήτρα, συμφωνία ή δήλωση περιορίζει εν όλω ή εν μέρει την αστική ευθύνη των προσώπων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο είναι απολύτως άκυρη.

Άρθρο 32

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 238, 242, 243, 246, 252, 253, 254, 258, 259, 261, 262, 263 και 263Β του Ποινικού Κώδικα οι οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωση και τα πρόσωπα τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 παρα.5 του παρόντος νόμου, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του λογίζονται ως υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 εδαφ. α’ του Ποινικού Κώδικα και οι πιστοποιήσεις, τις οποίες εκδίδουν λογίζονται ως δημόσια έγγραφα.

2. Όποιος ασκεί καθήκοντα οργανισμού αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του χωρίς να έχει λάβει διαπίστευση, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 15.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ. Αν η παραπάνω πράξη τελείται κατ’ επάγγελμα ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών και χρηματική ποινή από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ.

3. Για την εφαρμογή των άρθρων 235, 236, 238, 242, 243, 246, 252, 253, 254, 258, 259, 261, 262 263 και 263Β του Ποινικού Κώδικα οι ιδιώτες οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σε εφαρμογή του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του λογίζονται ως υπάλληλοι κατά την έννοια του άρθρου 13 εδαφ. α’ του Ποινικού Κώδικα και τα έγγραφα τα οποία εκδίδουν σε εφαρμογή του παρόντος λογίζονται ως δημόσια έγγραφα.

4. Υπάλληλος, στον οποίον έχουν ανατεθεί οποιαδήποτε καθήκοντα σύμφωνα με το παρόντα νόμο και τις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και ο οποίος με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά του αυτά, τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη, η οποία προβλέπει βαρύτερη ποινή.

Άρθρο 33

1. Όποιος ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του κατά παράβαση αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 ετών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ έως και 30.000 ευρώ.

2. Όποιος ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτουν την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του κατά παράβαση αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

3. Όποιος ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του κατά παράβαση αυτών και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότησή του τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ.

Άρθρο 34

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 32 και 33, όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση έχουν ειδική υποχρέωση να εποπτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων από τα πρόσωπα που τελούν υπό την διεύθυνσή τους ή απασχολούνται, λαμβάνουν εντολές ή οδηγίες από αυτούς στο πλαίσιο οποιωνδήποτε εννόμων σχέσεων, όπως ιδίως οι συμβάσεις εργασίας, έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

2. Εφόσον οι περιγραφόμενες των άρθρων 32 και 33 παραβάσεις έχουν τελεστεί από οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα, αυτουργοί των οικείων αξιοποίνων πράξεων είναι όσοι ασκούν διαχειριστικές ή και διευθυντικές αρμοδιότητες, οι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων, οι εντεταλμένοι ή διευθύνοντες σύμβουλοι ανώνυμων εταιριών, οι διαχειριστές εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών ή προσωπικών εταιρειών και ο πρόεδρος του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου συνεταιρισμών. Τα πρόσωπα αυτά έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να εποπτεύουν και να ελέγχουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων από τα νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται ή διευθύνουν.

3. Πέραν των αναφερομένων προσώπων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, αυτουργοί των αδικημάτων των άρθρων 31 και 32 λογίζονται και τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών σε σχέση με αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα διοικητικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν, αυτοί στους οποίους έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες σε σχέση με τις αρμοδιότητες αυτές, όποιοι έχουν εξουσιοδοτηθεί να προβούν σε συγκεκριμένες πράξεις σε σχέση με τις πράξεις αυτές, καθώς και όσοι ασκούν εν τοις πράγμασι διαχειριστικές ή και διευθυντικές αρμοδιότητες είτε για λογαριασμό ατομικών επιχειρήσεων είτε νομικών προσώπων σε σχέση με τις διαχειριστικές πράξεις στις οποίες έχουν προβεί.

4. Στις περιπτώσεις των αδικημάτων των άρθρων 31 και 32, ως πολιτικώς ενάγων μπορεί να παρίσταται σε κάθε περίπτωση, πέραν τυχόν άλλων αμέσως ζημιωθέντων από τα εγκλήματα αυτά κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας το Δημόσιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια των οποίων τελέσθηκε το αδίκημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Άρθρο 35
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα νόμο, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 κατωτέρω προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός εννέα (9) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.

2. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλοι δημόσιοι φορείς οφείλουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος να προσαρμόσουν τη σχετική με την αδειοδότηση των εποπτευομένων από αυτούς οικονομικών δραστηριοτήτων στις εισαγόμενες με το παρόν αρχές.  Παρερχομένου απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήματος εξουσιοδοτείται με το παρόν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο Υπουργος Διοικητικής Μεταρρύθμισης να εισάγουν ρυθμίσεις με αποφάσεις τους, με τις οποίες θα γίνεται η εν λόγω προσαρμογή, εντός έξι (6) μηνών από την άπρακτη πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

3. Με την πλήρη κατά τα άνω εφαρμογή των ρυθμίσεων που εισάγονται με τον παρόντα καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

4. Περιοχές οι οποίες λειτουργούν κατά την  δημοσίευση του παρόντος ως ατυπές βιομηχανικές συγκεντρώσεις υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου περί Επιχειρηματικών Πάρκων. Για το σκοπό αυτό εντός εκατό ημερών από την δημοσιευση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 36 του παρόντος η Εταιρεία Διαχείρισης τους οφείλει να αποκτήσει έγκριση λειτουργίας και εντός σαρανταπεντε ημερών από αυτό, κάθε επιχείρηση η οποία λειτουργεί εντός αυτής να αποκτησει Σύμβαση Ενταξης. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω προθεσμίες παρελθουν άπρακτες, κάθε επιχείρηση η οποία δεν δραστηριοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο φέρει τις συνέπειες που η μή τήρηση του συνεπάγεται

Άρθρο 36
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 

Εξουσιοδοτική διάταξη

Είδος και περιεχόμενο

1.

Άρθρο 4 παρ. 2

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης για τον προσδιορισμό παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από κάθε πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

2.

Άρθρο 5 παρ. 3 και παρ. 7

ΚΥΑ από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον προσδιορισμό των γενικών όρων λειτουργίας για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ή δέσμη ομειδών οικονομικών δραστηριοτήτων.

3.

Άρθρο 5 παρ. 11 με παραπομπή σε:

άρθρο 6 παρ. 8

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης για τον προσδιορισμό παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από κάθε πρόσωπο που ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπό το καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή που δηλώνει ότι έχει πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο προς τούτο οργανισμό για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας.

4.

Άρθρο 7 παρ. 2 με παραπομπές σε:

άρθρο 7 παρ. 7,

άρθρο 8 παρ. 1,

άρθρο 9 παρ. 1, και

άρθρο 11 παρ. 2, 3, 5 και 6

ΠΔ με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού που ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις για άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας για την οποία απαιτείται έγκριση λειτουργίας σύμφωνα με το Παράρτημα Β, την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων, καθώς και την δυνατότητα και τις προϋποθέσεις για την θέση ειδικών όρων και προϋποθέσεων σε μία επιχείρηση.

5

Αρθρο 11 παρα.8

Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά σπό εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την διαδικασία άρσης της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από επιχείρηση η οποία κατέχει έγκριση λειτουργίας σε συνθήκες περιοισμού του αριθμού τους για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

6.

Άρθρο 13 παρ. 1

ΠΔ με πρωτοβουλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού για την τροποποίηση του Παραρτήματος Β, δηλ. την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων.

7.

Άρθρο 14

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης για τον προσδιορισμό παραβόλου, το οποίο καταβάλλεται ετήσια από κάθε πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς έγκρισης λειτουργίας.

8.

Άρθρο 16 παρ. 7

ΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ που καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με το εγχειρίδιο ποιότητας, το σύστημα διαχείρισης και ενστάσεων, τον τρόπο τήρησης του μητρώου που πρέπει να τηρεί κάθε οργανισμός αξιολόγησης συμμόρφωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης.

9.

Άρθρο 17 παρ. 8 και 9

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μετά από εισήγηση του ΕΣΥΠ για τον καθορισμό, τροποποίηση η κατάργηση των προτύπων για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, η οποία ασκείται υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας, ή υπό καθεστώς προηγούμενης έγκρισης λειτουργίας.

10.

Άρθρο 18 παρ. 2

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ με τυποποιημένα σχέδια συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης συμμόρφωσης.

11.

Άρθρο 18 παρ. 3

ΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού που προσδιορίζει ανώτατες τιμές παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης για συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

12.

Άρθρο 20 παρ. 1

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού για το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.

13.

Άρθρο 20 παρ. 2

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού για το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα υπό καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας που προϋποθέτει πιστοποίηση.

14.

Άρθρο 20 παρ. 3

ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του κατά περίπτωση συναρμοδίου Υπουργού για το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις που ασκούν συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα που προϋποθέτει έγκριση λειτουργίας.

15.

Άρθρο 20 παρ. 4

ΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ για το ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που οφείλουν να παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης σχετικά με την δραστηριότητα τους.

16.

Αρθρο 22 παρ.7

ΥΑ του του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά από γνωμοδότηση του ΕΣΥΠ για τα πρότυπα τα οποία πρέπει να τηρούν οι ιδιώτες οι οποίοι μπορεί να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις αρμόδιες κατα περίπτωση Αρχές για την άσκηση των ελεγκτικών και εποπτικών τους αρμοδιοτήτων

17.

Άρθρο 24 

 

ΠΔ με πρωτοβουλία των Υπουργών Αναπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης που θέτει την διαδικασία διεξαγωγής των ελέγχων, τα πιθανά πρότυπα διεξαγωγής ελέγχου, τις εκθέσεις που υποβάλλονται, το μητρώο των ελεγκτών, την αμοιβή, τους όρους λειτουργίας των ελεγκτών, την υποβολή εκθέσεων προς τις αρμόδιες αρχές.

18.

Άρθρο 25 παρ. 3

ΠΔ με πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Αποκέντρωσης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την συγκρότηση, λειτουργία, και άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΔΕΕ (Διευθύνσεων Εποπτείας και Ελέγχου Επιχειρήσεων).

19

Αρθρο 25 παρα.5

ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών σχετικά με την τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων συλλογικών οργανων

20.

Άρθρο 26 παρ. 5

ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την δημοσιότητα των εγγράφων που δημοσιεύονται στη Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη Οικονομικής Δραστηριότητας και τον τρόπο και τους όρους ή τους περιορισμούς πρόσβασης σε αυτά.

21.

Άρθρο 29 παρ. 3

ΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση και εκδίκαση της ενδικοφανούς προσφυγής.

 

 

 

_______________________________


Ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο πλαίσιο αδειοδότησης

1.Με ποιον τρόπο θα γίνεται η αδειοδότηση των επιχειρήσεων;

Για την πλειονότητα των περιπτώσεων, θα αρκεί απλή δήλωση που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ και το ΓΕΜΗ.

Η επόμενη βαθμίδα περιλαμβάνει δραστηριότητες για τις οποίες θα απαιτείται βεβαίωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές που θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ανάλογα με την περίπτωση η βεβαίωση θα δίνεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία, από πιστοποιημένους φορείς του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ή με χρήση εργαλείων όπως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις θα χρειάζεται άδεια πριν την έναρξη της δραστηριότητας. Και εδώ όμως θα περιοριστούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Ορισμένα καταργούνται, άλλα αντικαθίστανται από υπεύθυνες δηλώσεις, ή βεβαιώσεις τρίτων όπως στην προηγούμενη βαθμίδα.

2.Πώς θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για το τι θα πρέπει να κάνει προκειμένου να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα;

Ηλεκτρονικά, από ειδικό portal που θα λειτουργήσει για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Στον ίδιο δικτυακό τόπο θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά τα έγγραφά τους και από εκεί (εφόσον χρειάζεται απάντηση της διοίκησης και η διαδικασία δεν εξαντλείται με απλή δήλωση) θα ενημερώνονται για την εξέλιξη της υπόθεσης. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση, αν όχι εξάλειψη της επαφής του πολίτη με τη διοίκηση προκειμένου να επιτευχθεί διαφάνεια-επιτάχυνση των διαδικασιών-μείωση του κόστους.

3.Σε πόσο χρόνο θα ολοκληρώνεται η αδειοδότηση;

Ο επενδυτής θα μπορεί να εκκινήσει τη δραστηριότητά του αμέσως μόλις ολοκληρώσει τα ενδιάμεσα βήματα που τον αφορούν. Ο κανόνας για τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, όπως αναφέρθηκε, είναι ότι το μόνο που θα χρειάζεται είναι μια υπεύθυνη δήλωση. Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις, δηλ. περιπτώσεις όπου θα χρειάζεται προηγουμένη άδεια από τη Διοίκηση (π.χ. για χημικές βιομηχανίες, μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, ορυχεία) θα υπάρχουν: (α) συγκεκριμένη και περιοριστικά ορισμένη διαδικασία, (β) σε ορισμένα και συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια που ορίζει ο νόμος και (γ) όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά. Όχι μόνο ταχύτερα και ευκολότερα, αλλά φθηνότερα και με ρυθμιστική ασφάλεια και διαφάνεια που θα εμποδίζει την γραφειοκρατική αυθαιρεσία.

4.Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι;

Κατ αρχήν αλλάζει η φιλοσοφία των ελέγχων. Από το σημερινό σύστημα με το οποίο η Διοίκηση έκανε έλεγχο σε δικαιολογητικά πριν την αδειοδότηση, γίνεται μετάβαση σε ελέγχους ουσίας που θα γίνονται στο στάδιο της λειτουργίας της επιχείρησης, από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή οι έλεγχοι θα είναι ουσιαστικοί, θα εξετάζουν τα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία των επιχειρήσεων και όχι τα χαρτιά που απαιτούνται σήμερα για να εκδοθεί η άδεια.

Επιπλέον, δεν θα γίνονται αυθαίρετα αλλά θα βασίζονται σε πρότυπα και προδιαγραφές που θα έχουν καθοριστεί εκ των προτέρων.

Αντίθετα, με το σημερινό πλαίσιο παρεμποδίζονται οι επενδύσεις χωρίς πάντοτε να προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον. Και οι ποινές θα καθορίζονται με αντικειμενικό τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ευκαιρίες διαφθοράς.

5.Γιατί επελέγη η λύση του νόμου-πλαισίου;

Γιατί επιδιώκεται να αντιμετωπισθεί το ζήτημα σφαιρικά και όχι αποσπασματικά και επιπλέον επειδή με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνεται η ταχύτερη έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νέου πλαισίου.

6.Σχετικά πρόσφατα, το 2011 ψηφίστηκε ο νόμος 3982/2011 για την απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

Τι διαφορετικό εισάγεται σήμερα;

Ο νόμος 3982/2011 αναφέρεται αποκλειστικά στις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η παρέμβαση που γίνεται με το νόμο – πλαίσιο είναι πολύ ευρύτερη: γίνεται αφενός οριζόντια παρέμβαση στις διαδικασίες αδειοδότησης από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και φορείς του Δημοσίου (π.χ. περιβαλλοντικές άδειες, πιστοποιητικά πυρασφάλειας), αλλά και κάθετη στις διαδικασίες αδειοδότησης συγκεκριμένων κλάδων (π.χ. μεταποίηση, τουρισμός, εξόρυξη κτλ).

7.Η ίδρυση επιχειρήσεων δεν είχε απλουστευθεί με το ΓΕΜΗ; Ποια είναι η διαφορά του ΓΕΜΗ από το νέο σύστημα αδειοδότησης;

Το ΓΕΜΗ είναι το μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρήσεις και θα αποτελεί πάντα μέρος της διαδικασίας έναρξης της επιχείρησης. Είναι ένα εργαλείο για τη δημοσιότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών. Το καινούργιο που γίνεται τώρα είναι ότι απλουστεύεται και επιταχύνεται η διαδικασία μετά την εγγραφή στο μητρώο. Με το νέο σύστημα ο επενδυτής θα βρίσκει σε έναν κεντρικό δικτυακό τόπο (portal) το σύνολο της πληροφορίας για την έναρξη λειτουργίας μιας εγκατάστασης/ δραστηριότητας, θα κάνει upload μια και μοναδική φορά το υλικό του και θα λαμβάνει ηλεκτρονικά τις εγκρίσεις του – δηλαδή την ενημερότητα του. Τα δύο συστήματα θα επικοινωνούν και το portal θα χρησιμοποιεί το ΓΕΜΗ ως πύλη εισόδου.

8.Πρόβλημα για πολλές επενδύσεις αποτελεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση και το χωροταξικό. Λύνονται αυτά με το νόμο – πλαίσιο;

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, το θέμα έχει αντιμετωπιστεί με το νόμο 4014/2011, ο οποίος κινείται στην ίδια λογική με την παρέμβασή μας. Προβλέπει π.χ. την εφαρμογή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για την πλειονότητα των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την υιοθέτηση της λογικής του outsourcing με τους πιστοποιημένους αξιολογητές περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης, κ.α. Ο νόμος αυτός είναι στο στάδιο της εφαρμογής με την έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών αποφάσεων. Για το ζήτημα της χωροταξίας αναμένονται επίσης παρεμβάσεις από το αρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΚΑ. Ο νόμος – πλαίσιο δεν αντιμετωπίζει τα θέματα χωροταξίας.

9.Πολλές επενδύσεις επίσης καθυστερούν ή ματαιώνονται λόγω μακρόχρονων δικαστικών εκκρεμοτήτων. Αυτό το ζήτημα μπορεί να λυθεί;

Προφανώς δεν μπορεί ούτε πρέπει να περιοριστεί ή να καταργηθεί η δυνατότητα οποιουδήποτε θεωρεί ότι θίγεται από μια δραστηριότητα, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Ωστόσο, η φιλοσοφία του προτεινόμενου πλαισίου βασίζεται στην αντικειμενικοποίηση των προδιαγραφών με τις οποίες μια επιχείρηση καλείται να λειτουργήσει. Αυτό, αυτόματα περιορίζει σημαντικά τα περιθώρια ερμηνείας και συνεπώς την ανάγκη επίκλησης της δικαιοσύνης.

10.Γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για την προετοιμασία και την εφαρμογή του νέου πλαισίου;

Γιατί το εύρος της παρέμβασης είναι τέτοιο που, για να γίνει σωστά απαιτούσε μελέτη του προβλήματος σε βάθος. Προηγήθηκε συνεργασία στο ζήτημα αυτό με εμπειρογνώμονες από την Παγκόσμια Τράπεζα. Μόνο η μελέτη που περιγράφει την παρούσα κατάσταση είναι 780 σελίδες ενώ στο θέμα εμπλέκονται 8 διαφορετικά υπουργεία. Η προετοιμασία αναγκαστικά είναι χρονοβόρα γιατί η τεχνική δυσκολία του εγχειρήματος είναι τόσο μεγάλη.

11.Η διαδικασία ελέγχου κατά τη λειτουργία θα εφαρμοστεί και στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις;

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις, και για λόγους διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού, με μεταβατική περίοδο που θα επιτρέπει σε όλους να προσαρμοστούν.

12.Τι αλλάζει με τα επιχειρηματικά πάρκα;

Απλοποιείται τόσο η διαδικασία εγκατάστασης επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικά Πάρκα, όσο και η διαδικασία ίδρυσής τους. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η ίδρυση νέων επιχειρηματικών πάρκων ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα να ασκείται κατά το δυνατόν οργανωμένα και όχι άναρχα, όπως επίσης να διευκολυνθεί η λειτουργία των υφιστάμενων. Η φιλοσοφία της παρέμβασης είναι ότι κάθε πάρκο θα αδειοδοτείται για συγκεκριμένες χρήσεις και στη συνέχεια ο φορέας λειτουργίας του θα αδειοδοτεί τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτό. Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργούν στις οργανωμένες περιοχές δεν θα έχουν καμία επαφή με το Δημόσιο ως προς την αδειοδότησή τους.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο