Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Συγκρότηση Επιτροπής για τον έλεγχο περιθώριου κέρδους κάθε εταιρείας που υπάγεται στον α.ν. 89/1967

Επιτροπή συγκροτείται στο Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον έλεγχο του περιθωρίου κέρδους των εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967.

Το έργο της Επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση είναι:

"Άρθρο 2

1. Η Επιτροπή ελέγχει το περιθώριο κέρδους κάθε εταιρείας που υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το ν. 3427/2005 (κεφάλαιο ΣΤ'), προκειμένου αυτό να διαπιστωθεί στην ειδική άδεια που εκδίδεται για την υπαγωγή, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Επίσης η Επιτροπή ελέγχει το περιθώριο κέρδους των εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις προαναφερόμενες διατάξεις για τον επαναπροσδιορισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο ανά πενταετία ή νωρίτερα, εφόσον διαφοροποιούνται σημαντικά οι συνθήκες αγοράς, καθώς και σε περιπτώσεις μεταβολής των όρων της απόφασης υπαγωγής που αφορούν στα επί μέρους στοιχεία καθορισμού του περιθωρίου κέρδους.

2. Ο έλεγχος το περιθωρίου κέρδους κάθε εταιρείας από την Επιτροπή γίνεται κατ' εφαρμογή των κριτηρίων της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο του άρθρου 3 του προαναφερόμενου νόμου, βάσει των στοιχείων του υποβληθέντος αιτήματος και σχετική τεκμηριωμένη Εισήγηση της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού.

3. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα πέραν από το ωράριο των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Επιτροπής, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

4. Η Ημερήσια Διάταξη κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας μαζί με τις Εισηγήσεις της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού.

5. Εισηγητές των θεμάτων κατά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής είναι τα αρμόδια στελέχη της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού. Επίσης η Επιτροπή εφόσον θεωρεί σκόπιμο δύναται να καλέσει προς παροχή στοιχείων ή πληροφοριών άλλα υπηρεσιακά και μη υπηρεσιακά πρόσωπα. Οι ανωτέρω αποχωρούν πριν την έναρξη της συζήτησης.

6. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Τα πρωτότυπα Πρακτικά καθώς και τα σχέδια των Εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

Άρθρο 3

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσης παύει η ισχύς κάθε προηγούμενης απόφασης σχετικής με τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής."
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο