Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ε.Φ.Ε.Ε.Α.-Φ.: Υποχρέωση αγροτών σε τήρηση λογιστικών βιβλίων

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Φ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 14 – ΑΡΤΑ 47100
ΤΗΛ: 2681023534 Email:[email protected]

Θέμα: Υποχρέωση Αγροτών σε τήρηση λογιστικών βιβλίων

Τo Δ.Σ. της Ένωσης Φοροτεχνικών-Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας-Φιλιππιάδας αισθανόμενοo το βάρος της ευθύνης για την υπεύθυνη ενημέρωση των Αγροτών του ΝΟΜΟΥ μας που από 01/01/2014 έχουν να αντιμετωπίσουν την τήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων σε ένα ΝΕΟ και ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΣΤΗΡΟ φορολογικό περιβάλλον, αποφάσισε να ενημερώσει υπεύθυνα τους Αγρότες.

1.- Η αλήθεια είναι ότι η ένταξη στην υποχρέωση τήρησης λογιστικών Βιβλίων, ειδικά για τους Αγρότες είναι μια εξαιρετικά υπεύθυνη και δύσκολη εργασία καθώς οι περισσότεροι δεν είχαν γνωρίσει μέχρι τώρα το κομμάτι αυτό της λογιστικής και φορολογικής παρακολούθησης των εργασιών τους και θα χρειαστούν σε κάθε περίπτωση μεγάλη συμβουλευτική υποστήριξη από τους Συναδέλφους μας Λογιστές-Φοροτεχνικούς (τρόπος έκδοσης παραστατικών, συγκέντρωση όλων των παραστατικών εξόδων, μηνιαίες υποβολές καταστάσεων με τιμολόγια αγορών και εξόδων, τρόπος εξόφλησης αγορών κλπ. ) ώστε να αποφύγουν την επιβολή των παράλογων προστίμων που ξεκινούν από 1.000 € για μια απλή αμέλεια καθώς ο νόμος δεν δικαιολογεί άγνοια.

2.- Το ότι οι Αγρότες θα τηρούσαν Βιβλία από 01/01/2014 έχει ψηφισθεί από το 2012 με τον νέο ΚΦΑΣ, όμως το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ δεν ανακοίνωσε έγκαιρα τα όρια για εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Όλο το 2013 η Ένωσή μας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και τα σεμινάρια ώστε τα Μέλη μας να είναι πλήρως ενημερωμένα σχετικά με τα νέα αυτά δεδομένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Αγροτών. Επίσης όλα τα Μέλη μας διαθέτουν την απαραίτητη μηχανογραφική υποδομή για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ειδικές λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις τους.

3.- Παρατηρείται όμως το παράδοξο, μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για τον καθορισμό του ποιοι έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ορισμένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Πανελλαδικά να ενημερώνουν όχι μόνο τα λιγοστά Μέλη τους αλλά όλους τους Αγρότες (αξιοποιώντας τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία έχουν από τις δηλώσεις επιστροφών Φ.Π.Α. και επιδοτήσεων) ότι δημιουργούν Λογιστικά Γραφεία εντός του χώρου τους με σκοπό την τήρηση και την ενημέρωση των Βιβλίων αυτών.

Αναλογιζόμαστε πώς μπορεί να γίνει αυτό από την στιγμή που χωρίς να έχουν τη σχετική άδεια ασκήσεως Επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο , δεν έχουν τροποποιήσει το καταστατικό τους να προχωρούν σε προσκλήσεις των αγροτών στα γραφεία τους, βάζοντάς τους να υπογράφουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις για συνεργασία.( Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί άλλωστε σύμφωνα με το Ν. 2810/2000 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4015/2011 είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Στους σκοπούς τους δεν αναφέρεται η παροχή λογιστικών φοροτεχνικών υπηρεσιών στα μέλη τους, ούτε η δυνατότητα δημιουργίας «τμήματος» για την παροχή αυτών των υπηρεσιών και συνεπώς δεν προκύπτει από το νόμο η δυνατότητα των Α.Σ. να παρέχουν στα μέλη τους λογιστικές φοροτεχνικές υπηρεσίες.)

Στα πλαίσια αυτά υπάρχει φημολογία, περί συνεργασίας των Συνεταιρισμών αυτών με μεγάλη Αθηναϊκή Εταιρεία Μηχανογράφησης, γνωστή σε μερικούς, αλλά άγνωστη στους Αγρότες και στα συμφέροντα τους.

4.- Οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί που ασκούν ΝΟΜΙΜΑ το Επάγγελμα ,είναι πλήρως ενημερωμένοι και υπεύθυνοι να ασκήσουν τα καθήκοντα τους και να ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές υποχρεώσεις, ενώ εκ του Νόμου και του πρόσφατα (24/12/13) τεθέντος σε ισχύ Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν ευθύνη έναντι του εντολέα τους Αγρότη, τόσο για αμέλεια όσο και για την διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών (οικονομικών και φορολογικών) δεδομένων που διαχειρίζονται μέσω των κωδικών πρόσβασης και της παρεχόμενης εξουσιοδότησης.

5.- Σε κάθε περίπτωση το κόστος τήρησης των Βιβλίων είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο και ανάλογο των συνολικών υποχρεώσεων που πρέπει να καλυφθούν, το μέγεθος της Αγροτικής Επιχείρησης αλλά και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

6.- Εφιστούμε την προσοχή στους Αγρότες ότι η τήρηση των βιβλίων και η συμμόρφωση με τις επιταγές της φορολογικής νομοθεσίας ,είναι μια εργασία επιστημονική που μπορεί να παρασχεθεί, μόνο από εξειδικευμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες Φοροτεχνικούς και Λογιστικά Γραφεία που κατέχουν την σχετική Άδεια.

Η ανάθεση τέτοιων καθηκόντων σε ευκαιριακές επιχειρηματικές δράσεις που δεν θα έχουν το αναγκαίο Επιστημονικά καταρτισμένο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, θα οδηγήσει σε περιπέτειες και πρόστιμα εάν δεν υπάρχει η προσωπική επαφή με τον υπεύθυνο Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Διότι ο αγρότης όπως και κάθε άλλος επαγγελματίας ,εκτός από την λογιστική διεκπεραίωση έχει ανάγκη και τον φοροτεχνικό του σύμβουλο.

Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί θεωρούμε ότι έχουν σκοπό, την προώθηση των προϊόντων των Αγροτών και την καλυτέρευση της ποιότητας παραγωγής και όχι την τήρηση λογιστικών βιβλίων και σύνταξη φορολογικών δηλώσεων. Όπως αντίστοιχα οι Λογιστές –Φοροτεχνικοί ΔΕΝ μπορούν να ασχολούνται με την εμπορία αγροτικών εφοδίων, λιπασμάτων , σπόρων κλπ.

Αγρότες της Άρτας,

Από την εμπειρία σας ξέρετε ότι το «φθηνό» που σας προτείνουν σήμερα μπορεί αύριο ή μετά από 2-3 χρόνια να αποδειχθεί ιδιαίτερα ακριβό.

Το έχετε ζήσει στο πετσί σας.

Αναλογιστείτε τον κίνδυνο που διατρέχετε από την διαχείριση των προσωπικών, οικονομικών και φορολογικών σας δεδομένων, από απρόσωπα, άγνωστα γραφεία, μέσω των κωδικών σας στο Taxis.

Εξασφαλίστε την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων σας εμπιστευόμενοι το λογιστή σας που τον γνωρίζετε τόσα χρόνια.

Δεν πρέπει να δεχθείτε ο υπεύθυνος – κάτοχος της αναγκαίας Επαγγελματικής Άδειας - να είναι ο Χ υπάλληλος της Χ Εταιρίας με έδρα την Αθήνα και «κάτοικος Αθηνών» αλλά κάτοικος και Επαγγελματίας του Νομού σας, έτσι θα ξέρετε ΠΟΙΟΣ θα είναι συνυπεύθυνος μαζί σας για κάθε φορολογική παράβαση και δεν θα είστε εσείς υπεύθυνοι ακόμη και για τα λάθη ή τις παραλείψεις του .

Τα Μέλη της Ένωσης Φοροτεχνικών-Λογιστων Άρτας-Φιλιππιαδας καλύπτουν όλο το νομό και αντιλαμβάνονται πλήρως την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας , πολύ δε περισσότερο των Αγροτών (διότι και αυτοί από αγροτικές οικογένειες κατάγονται ή ζουν και εργάζονται δίπλα σας) και μπορούν συνεργαζόμενοι μαζί σας να σας βοηθήσουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους να βρείτε λύσεις σε όλους τους προβληματισμούς σας και ιδίως να οργανωθείτε σωστά από ΣΗΜΕΡΑ ώστε
(α) να μειωθεί το φορολογικό σας κόστος που για το 2014 θα είναι 13% από το πρώτο Ευρώ που θα δηλωθεί σαν κέρδος και
(β) να εισπράξετε, άμεσα ή έμμεσα, το 100% από το κάθε Ευρώ του Φ.Π.Α. που θα καταβάλλετε για όλα τα παραγωγικά σας έξοδα των οποίων τα παραστατικά πρέπει να λαμβάνετε και να καταχωρείτε στα βιβλία σας καθώς το όφελος σας, πλέον, θα είναι διπλό.

Άποψη μας είναι ότι οι αγρότες πρέπει να φορολογούνται σύμφωνα με την φοροδοτική τους δυνατότητα και όχι με τις εκάστοτε παράλογες εισπρακτικές απαιτήσεις του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Άρτα 07/02/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΥΔΟΞΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο