Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

109 χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια

Ανάρτηση στοιχείων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012

Αναφορικά με την δημοσίευση στοιχείων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Παραρτήματος 2 του Ν.4046/2012, όπως επικαιροποιήθηκε και ισχύει, σας γνωρίζουμε ότι, τα δεδομένα για το Δ' τρίμηνο του 2013 κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΧΙS

I. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
(ΜΕΧΡΙ 20.12.2013)

Δ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000) 98.353 ΣΥΝΟΛΟ 109.418
Δ.ΕΦΕΤΕΙΟ (ΜΟΝΟ ΕΦΕΣΕΙΣ) 9.811
ΣΤΕ (ΜΟΝΟ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ) 1.254


II ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΝ 20/12/2013 ( ΜΟΝΟ ΦΠΑ, ΚΦΑΣ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ)
(ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Εως 150.000€ ΑΝΩ 150.000€ ΑΝΩ 300.000€ ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ
27.736 607.521.711,64 1.937 412.172.397,57 1.745 909.978.237,14 901 5.714.608.763,9

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ :32.319
ΠΟΣΟ : 7.644.281.110,09III ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 545
ΕΦΕΣΕΙΣ 253
ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ 9
ΣΥΝΟΛΟ 807


IV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013
(ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Εως 150.000€ ΑΝΩ 150.000€ ΑΝΩ 300.000€ ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΘΟΣ ΠΟΣΟ
315 11.422.301,29 45 9.584.654,37 45 24.878.191,72 44 242.904.163,41

ΣΥΝΟΛΟ - ΠΛΗΘΟΣ :449 - ΠΟΣΟ :288.789.310,79V. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 14.814.747.404 5,25%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 778.289.282


1. Η καταχώρηση των δημοσιευθεισών αποφάσεων δε γίνεται σε πραγματικό χρόνο στα υποσυστήματα του TAXIS κα καταχωρείται από τις Δ.Ο.Υ. αρκετούς μήνες αργότερα, μετά την κοινοποίηση στην Φορολογική Αρχή της δικαστικής απόφασης.
 

2. Στην ανωτέρω περίπτωση (iv) περιλαμβάνονται προσφυγές που έχουν δοθεί από το Υποσύστημα TAXIS α) Κ.Β.Σ., β) Φ.Π.Α., γ) Λοιπών φόρων και δ) Εσόδων (τα οποία έχουν ανληθεί με αναγωγή στο 100% από τις καταχωρημένες προβεβαιώσεις επί προσφυγών).
 

3. Στην ανωτέρω περίπτωση (v) το ποσοστό ανάκτησης:
α) Εμπεριέχει και το καταβληθέν ποσό της προβεβαίωσης κατά την άσκηση των εκκρεμών προσφυγών για τις οποίες δεν έχει δοθεί αναστολή καταβολής του εν λόγω ποσού με δικαστική απόφαση.
β) Το ποσοστό είναι σημαντικά μειωμένο, λόγω της βεβαίωσης ποσού 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στις 27/6/2012, μετά την οριστική δικαστική απόφαση για πρόστιμο ΚΒΣ στην εταιρία «Ακρόπολις Χρηματιστηριακή» (που δεν έχει εισπραχθεί ούτε και το 190% της προβεβαίωσης κατά την άσκηση της προσφυγής).
γ) Τα βεβαιωθέντα/επιδικασθέντα και εισπραχθέντα ποσά είναι όλα όσα έχουν καταχωρηθεί στο TAXIS καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του.
 

4. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι σχετικά ακριβή, με την επιφύλαξη ότι οι Δ.Ο.Υ. χρησιμοποιούν ορθώς τα υποσυστήματα και τα ανάλογα πεδία του TAXIS.
 

5. Η αναζήτηση των προς δημοσίευση στοιχείων έγινε στη βάση δεδομένων την 20η Δεκεμβρίου 2013.
 

Τα στοιχεία που παρασχέθηκαν από το ICIS για τις προσφυγές κατά πράξεων των τελωνειακών αρχών έχουν ως εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ICIS

I. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013
(ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)

Εως 150.000€ ΑΝΩ 150.000€ ΑΝΩ 300.000€ ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
15.184 387 328 417
ΣΥΝΟΛΟ :16.316II .ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 (ΜΕΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ)
Εως 150.000€ ΑΝΩ 150.000€ ΑΝΩ 300.000€ ΑΝΩ 1.000.000€
ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΛΗΘΟΣ
51 1 1 3
ΣΥΝΟΛΟ :56
III. ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 2.806.652.131

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ 135.118.248

4,8%


1. Στην ανωτέρω περίπτωση (i) σημειώνεται ότι στο σύστημα δεν καταχωρούνται οι εκκρεμείς εφέσεις και αναιρέσεις παρά μόνο όταν έχουν εκδικασθεί και δημοσιευθεί.
 

2. Δεν χορηγήθηκαν στοιχεία για το συνολικό ποσό που αφορούν στις εκκρεμείς ή στις ασκηθείσες προσφυγές.
 

3. Δεν χορηγήθηκε το πλήθος των υποθέσεων για τις οποίες δημοσιεύθηκε σχετική δικαστική απόφαση εντός του Δ΄ τριμήνου 2013. Η καταχώριση των δημοσιευθεισών αποφάσεων δεν γίνεται σε πραγματικό χρόνο στα υποσυστήματα του ICIS και καταχωρείται από τα τελωνεία αρκετούς μήνες αργότερα, μετά την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο