Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014

 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2014 – 12/2014

Μήνας
απασχόλησης
Υποβολή ΑΠΔ σε
υποκατάστημα ή παράρτημα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Υποβολή ΑΠΔ
μέσω διαδικτύου
ΑπόΈωςΑπόΈως
Ιανουάριος03.02.201428.02.201401.02.201428.02.2014
Φεβρουάριος04.03.201431.03.201401.03.201431.03.2014
Μάρτιος01.04.201430.04.201401.04.201430.04.2014
Απρίλιος02.05.201402.06.201401.05.201402.06.2014
Μάιος02.06.201430.06.201401.06.201430.06.2014
Ιούνιος01.07.201431.07.201401.07.201431.07.2014
Ιούλιος01.08.201401.09.201401.08.201401.09.2014
Αύγουστος01.09.201430.09.201401.09.201430.09.2014
Σεπτέμβριος01.10.2014 31.10.201401.10.2014 31.10.2014
Οκτώβριος03.11.201401.12.201401.11.201401.12.2014
Νοέμβριος01.12.2014 31.12.201401.12.2014 31.12.2014
Δεκέμβριος02.01.201502.02.201501.01.201502.02.2015

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΔ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(Δεν αφορά το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
3.2.201428.2.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.2.201428.2.2014

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
4.3.201431.3.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.3.201431.3.2014

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
1.4.201430.4.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.4.201430.4.2014

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
2.5.201402.6.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.5.201402.6.2014

 

ΜΑΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
2.6.201430.6.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.6.201430.6.2014

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
1.7.201431.7.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.7.201431.7.2014

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
1.8.201401.09.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.8.201401.09.2014

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
1.9.201430.9.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
1.9.201430.9.2014

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
01.10.201431.10.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
01.10.201431.10.2014

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
03.11.201401.12.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
01.11.201401.12.2014

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
01.12.201431.12.2014
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
01.12.201431.12.2014

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή σε υποκατάστημα ή παράρτημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΑπόΈως
02.01.201502.02.2015
Εργοδότες κοινών επιχειρήσεων – διαχείριση κτιρίων (πολυκατοικίες κ.λπ.)
(Ανεξαρτήτως ΑΜΕ)
Υποβολή μέσω διαδικτύου
ΑπόΈως
01.01.201502.02.2015
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο