Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε εκ νέου η τροπολογία για την αύξηση στα τσιγάρα και την κατάργηση της καταβολής των 25 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία

Κατατέθηκε χθές εκ νέου η τροπολογία για την αύξηση στα τσιγάρα και την κατάργηση της καταβολής των 25 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία.

Αναλυτικά η τροπολογία προβλέπει:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί της παραγράφου 1

Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου καταργείται η καταβολή από τους ασθενείς του ποσού των είκοσι πέντε ευρώ για την εισαγωγή τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, προκειμένου να προστατευθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της παροχής υπηρεσιών υγείας και να μην επιβαρυνθούν οι πολίτες με το ανωτέρω τίμημα εν μέσω οικονομικής κρίσης και καθιερώνεται ως ισοδύναμο οικονομικά μέτρο η αύξηση της φορολογίας των βιομηχανοποιημένων καπνών, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

Επί της παραγράφου 2

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της παραγράφου 2 αυξάνεται η φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, ως ισοδύναμο οικονομικά μέτρο της κατάργησης της καταβολής από τους ασθενείς του ποσού των είκοσι πέντε ευρώ για την εισαγωγή τους στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο δεν προκαλεί αισθητή οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές.

Ειδικότερα:

Αυξάνεται ο συντελεστής του πάγιου φόρου των τσιγάρων από τα 80 στα 82,50 ευρώ ανά φορολογική μονάδα (1.000 τεμάχια) τσιγάρων και, αντιστοίχως, το ελάχιστο ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τα 115 στα 117,50 ευρώ ανά φορολογική μονάδα. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται αύξηση του πάγιου φόρου κατά πέντε λεπτά του ευρώ ανά πακέτο τσιγάρων των 20 τεμαχίων, ενώ με την αύξηση του ελάχιστου ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης διασφαλίζεται ότι τα αναμενόμενα έσοδα δεν θα επηρεαστούν από τη μεταβλητότητα των τιμών.

Επίσης, αυξάνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισμα, από τα 153 στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους και για τα δύο είδη προϊόντων, στα οποία επέρχεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά επτά λεπτά του ευρώ ανά συσκευασία των 20 γραμμαρίων.

Τέλος, αυξάνεται ισοδύναμα ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα πούρα και στα πουράκια και ορίζεται σε ποσοστό 35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους, από το 34% που ισχύει σήμερα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε συσκευασία πούρων με τιμή λιανικής πώλησης 100 ευρώ επέρχεται αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά ένα ευρώ.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αρθρο..

1. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ2 της παραγράφου IB του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) διαγράφονται οι λέξεις «, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. ».

2. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α' 265) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης διαρθρώνεται:
α) σε ένα πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι 82,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων, και
β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι 20% και υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις α' και β' δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα).»
2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους.
3. Στο λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.
4. Στα άλλα καπνά για κάπνισμα, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.» 

3. α. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος αρχίζει από 7 Ιανουαρίου 2014.

β. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος αρχίζει από την κατάθεση τους στη Βουλή.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο