Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

1.019.805 το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στον Ο.Α.Ε.Δ. για τον μήνα Οκτώβριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εθνικής Αντίστασης 8, Άνω Καλαμάκι, e-mail: [email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε σε 851.600 άτομα. Από αυτά 410.855 (ποσοστό 48,25%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 440.745 (ποσοστό 51,75%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

→ Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 345.957 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,62%) και οι 505.643 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,38%).

→ Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 226.578 άτομα (ποσοστό 26,61%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 532.566 άτομα (ποσοστό 62,54%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 92.456 άτομα (ποσοστό 10,86%).

1 Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.


→ Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 10.541 άτομα (ποσοστό 1,24%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 283.104 άτομα (ποσοστό 33,24%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 409.427 άτομα (ποσοστό 48,08%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 148.528 άτομα (ποσοστό 17,44%).

→ Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 799.769 άτομα (ποσοστό 93,91%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 11.913 άτομα (ποσοστό 1,40%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 39.918 άτομα (ποσοστό 4,69%).

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε σε 168.205 άτομα όπου 55.957 (ποσοστό 33,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 112.248 (ποσοστό 66,73%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

→ Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 67.920 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,38%) και οι 100.285 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,62%).

→ Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 40.006 άτομα (ποσοστό 23,78%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 102.583 άτομα (ποσοστό 60,99%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 25.616 άτομα (ποσοστό 15,23%).

→ Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 4.228 άτομα (ποσοστό 2,51%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 71.147 άτομα (ποσοστό 42,30%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 69.597 άτομα (ποσοστό 41,38%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 23.233 άτομα (ποσοστό 13,81%).

→ Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 146.520 άτομα (ποσοστό 87,11%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 5.866 άτομα (ποσοστό 3,49%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 15.819 άτομα (ποσοστό 9,40%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Οκτώβριο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 125.306 άτομα από τα οποία οι 122.614 (ποσοστό 97,85%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.692 (ποσοστό 2,15%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

→ Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 57.957 είναι <άνδρες> (ποσοστό 46,25%) και οι 67.349 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 53,75%).

→ Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 25.553 άτομα (ποσοστό 20,39%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 91.670 άτομα (ποσοστό 73,16%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.083 άτομα (ποσοστό 6,45%).

→ Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 462 άτομα (ποσοστό 0,37%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 36.186 άτομα (ποσοστό 28,88%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 55.327 άτομα (ποσοστό 44,15%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 33.331 άτομα (ποσοστό 26,60%).

→ Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 113.769 άτομα (ποσοστό 90,79%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.834 άτομα (ποσοστό 2,26%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 8.703 άτομα (ποσοστό 6,95%).

2 Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.


 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

853.896

851.600

-2.296

-0,27%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

139.894

168.205

28.311

20,24%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

138.350

125.306

-13.044

-9,43%%


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο