Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΙΝ.ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ: Η «παγίδα» του αποπληθωρισμού

ΙΝ.ΕΜ.Υ. - ΕΣΕΕ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 – FAX: 210.32.59.229

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «παγίδα» του αποπληθωρισμού

Ο Γενικός ΔΤΚ για ένατο συνεχόμενο μήνα καταγράφει αρνητικό πρόσημο –2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο αποπληθωρισμού για τα τελευταία 52 έτη στη χώρα μας. Η ετήσια διολίσθηση του δείκτη οφείλεται εν πολλοίς στις μειώσεις δεικτών που αφορούν ομάδες αγαθών και υπηρεσιών όπως η «Ένδυση & Υπόδηση» κατά 11,5%, η κατηγορία «Άλλα Αγαθά & Υπηρεσίες» κατά 4,9%, η «Εκπαίδευση» και οι «Επικοινωνίες» κατά 4,2% κ.α. Παρεμφερής είναι και η εικόνα που διαμορφώνεται αναφορικά με τη μηνιαία μεταβολή του Γενικού ΔΤΚ, καθώς σε σχέση με το προηγούμενο Οκτώβριο, καταγράφεται υποχώρησή του κατά 1,4%, με την σημαντικότερη πτώση (-9,8%) να παρατηρείται στη κατηγορία της «Ένδυσης και Υπόδησης», λόγω και του χειμερινού δεκαήμερου εκπτώσεων.

Η υποχώρηση του γενικού επιπέδου των τιμών, ως άμεση συνέπεια του υφεσιακού κύκλου στον οποίο έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία, μπορεί από τη μία πλευρά να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και στη θεωρητική αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων. Στην πραγματικότητα όμως οι παραπάνω εκφάνσεις αποτελούν τη μία μόνο όψη του νομίσματος. Κι αυτό γιατί η αποκλιμάκωση των τιμών δεν μεταφράζεται σε πτώση του κόστους απόκτησης όλων των βασικών αγαθών. Αντίθετα, σε πολλά από αυτά τα αγαθά σημειώθηκε άνοδος των τιμών τους (πχ γαλακτοκομικά και αυγά (+1,7%), νωπό μοσχάρι (+2,1%), νωπές πατάτες (4,5%), φάρμακα (+25,3%), ηλεκτρισμός (+18,7%) κ.ά.).

Παράλληλα, η μείωση των τιμών σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση των εισοδημάτων δυσχεραίνει την προσπάθεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην αποπληρωμή των χρεών τους απέναντι στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αφού διογκώνεται η πραγματική αξία των οφειλόμενων τόκων, καθώς το πραγματικό επιτόκιο, και συνεπώς το κόστος χρήματος, αυξάνεται. Ακόμη, όταν οι καταναλωτές προσδοκούν περαιτέρω υποχώρηση των τιμών στο μέλλον, αναβάλλουν τις σημαντικές αγορές τους, ρίχνοντας με αυτόν τον τρόπο την εγχώρια οικονομία στην «παγίδα του αποπληθωρισμού». Τέλος, ο αποπληθωρισμός επηρεάζει αρνητικά το ονομαστικό ΑΕΠ και συνεπώς όλους τους δείκτες που εκφράζονται ως λόγος αυτού (πχ. δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ), παρέχοντας έτσι πολλές φορές λανθασμένη πληροφόρηση.

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή -Νοέμβριος 2013 –

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), μειώθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο του 2013, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2012 ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2013, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 1,4%. Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,7%.

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ.), μειώθηκε κατά 2,9% το Νοέμβριο του 2013, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2012 ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2013, εμφάνισε μείωση κατά 1,3%. Ο μέσος εναρμονισμένος δείκτης του δωδεκάμηνου Δεκεμβρίου 2012 – Νοεμβρίου 2013 σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2011 – Νοεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 0,7%.

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

2012

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ

108,75

2,3%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

107,10

2,1%

ΜΑΡΤΙΟΣ

110,13

1,7%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

111,07

1,9%

ΜΑΙΟΣ

110,71

1,4%

ΙΟΥΝΙΟΣ

110,37

1,3%

ΙΟΥΛΙΟΣ

108,88

1,3%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

107,78

1,7%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

110,44

0,9%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

111,34

1,6%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

110,80

1,0%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

110,51

0,8%

2013

ΙΑΝΟΥΡΙΟΣ

108,97

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

107,17

0,1%

ΜΑΡΤΙΟΣ

109,90

-0,2%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

110,41

-0,6%

ΜΑΪΟΣ

110,21

-0,4%

ΙΟΥΝΙΟΣ

109,95

-0,4%

ΙΟΥΛΙΟΣ

108,13

-0,7%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

106,41

-1,3%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

109,20

-1,1%

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

109,13

-2,0%

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

107,64

-2,9%

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

-

-


Ετήσιες Μεταβολές (%) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2009=100,0)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

2013

2012

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

103,05

104,26

-1,2

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

128,80

124,46

3,5

Ένδυση και Υπόδηση

100,09

113,04

-11,5

Στέγαση

131,75

132,42

-0,5

Διαρκή Αγαθά – Είδη Νοικοκυριού και υπηρεσίες

96,70

100,29

-3,6

Υγεία

97,83

97,49

0,3

Μεταφορές

121,41

124,78

-2,7

Επικοινωνίες

98,46

102,75

-4,2

Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες

95,12

98,14

-3,1

Εκπαίδευση

93,34

97,47

-4,2

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια

103,11

106,18

-2,9

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

101,81

107,09

-4,9

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

107,64

110,80

-2,9


Μηνιαίες Μεταβολές (%) Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2009=100,0)

ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

(%)

2013

2013

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

103,05

103,94

-0,9

Αλκοολούχα ποτά κια καπνός

128,80

128,84

0,0

Ένδυση και Υπόδηση

100,09

111,00

-9,8

Στέγαση

131,75

132,42

-0,5

Διαρκή Αγαθά – Είδη Νοικοκυριού

96,70

98,11

-1,4

Υγεία

97,83

97,94

-0,1

Μεταφορές

121,41

122,67

-1,0

Επικοινωνίες

98,46

98,47

0,0

Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες

95,12

95,34

-0,2

Εκπαίδευση

93,34

93,34

0,0

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια

103,11

103,24

-0,1

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

101,81

101,99

-0,2

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

107,64

109,13

-1,4


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο