Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φόρος ακινήτων: Ολόκληρο το νέο σχέδιο για διαμερίσματα και αγροτεμάχια

Ευρείες αλλαγές στη φορολόγηση των ακινήτων φέρνει ο νέος φόρος που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να κατατεθεί στη Βουλή.

Οι επιβαρύνσεις στα ακίνητα περιορίζονται σε σχέση τόσο με το αρχικό σχέδιο που είχε δημοσιοποιηθεί και είχε συναντήσει σφοδρές αντιδράσεις, όσο και με το υφιστάμενο σύστημα φορολόγησης (Εκτακτο Ειδικό Τέλος και ΦΑΠ).

Ωστόσο όσοι έχουν στην κατοχή τους ένα οικόπεδο ή ένα αγροτεμάχιο πιθανόν να κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους το 2014. Ταυτόχρονα διπλό φόρο θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ.

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φορολόγηση των ακινήτων:

1. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο συγκεκριμένος φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή κτίσματα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισμών και αγροτεμάχια.

Ο συντελεστής του βασικού φόρου θα κυμαίνεται από 2 έως 13 ευρώ ανά τ.μ., ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται κάθε ακίνητο. Συνολικά προβλέπονται 12 φορολογικά κλιμάκια.

Για τα κτίρια ειδικών συνθηκών (διατηρητέα, υπό απαλλοτρίωση κ.λπ.) προβλέπεται μειωτικός συντελεστής ο οποίος θα περιορίζει τον τελικό φόρο έως 60%. Για τα ημιτελή μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα προβλέπεται μειωτικός συντελεστής 0,4.

Οι βοηθητικοί χώροι για κάθε είδους κτίριο θα φορολογούνται με το 10% του κανονικού συντελεστή βασικού φόρου. Απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα (μαντριά, στάνες, στάβλοι, κοτέτσια, θερμοκήπια, χώροι αποθήκευσης προϊόντων φυτικής παραγωγής κ.λπ.).

Στα οικόπεδα ο βασικός φόρος θα κυμαίνεται από 3 ευρώ το στρέμμα έως 9.000 ευρώ το στρέμμα σε 25 κλιμάκια. Υπολογίζεται ότι θα είναι χαμηλότερος από 70% έως 90% σε σχέση με το αρχικό σχέδιο που είχε δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών: Ο βασικός φόρος ορίζεται στο 1 ευρώ ανά στρέμμα. Προβλέπεται επίσης συντελεστής θέσης κλιμακούμενος από 1 έως 3, συντελεστής άρδευσης 1,1, συντελεστής χρήσης 0,1 για τις δασικές εκτάσεις, 0,5 για τους βοσκοτόπους, 2 για τις καλλιέργειες κάθε είδους, 5 για τα λατομεία. Για τις εκτάσεις που περιλαμβάνουν και κατοικία εξοχική ή κύρια άνω των 150 τετραγωνικών μέτρων, θα εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας 5.

2. Νέος ΦΑΠ. Ο φόρος θα επιβάλλεται στο σύνολο της αξίας των κτισμάτων και των εντός σχεδίου ή οικισμών οικοπέδων με αφορολόγητο όριο και προοδευτική κλίμακα. Το αφορολόγητο όριο θα είναι στις 300.000 ευρώ που ισχύει σήμερα στον ΦΑΠ. Οι συντελεστές θα ξεκινούν από 0,1% για ακίνητα συνολικής αξίας πάνω από το αφορολόγητο όριο των 300.000 ευρώ και θα φθάνουν το 1% για περιουσίες αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Ο νέος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων θα καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο του 2014.

Η κλίμακα φόρου για τα σπίτια

Τιμή Ζώνης

Φ.Ζ.

Βασικός Φόρος (Β.Φ.)

(€/μ2)

 

(€/μ2)

0

-

500

1

2,00

501

-

750

2

2,80

751

-

1.000

3

2,90

1.001

-

1.500

4

3,70

1.501

-

2.000

5

4,50

2.001

-

2.500

6

6,00

2.501

-

3.000

7

7,60

3.001

-

3.500

8

9,20

3.501

-

4.000

9

9,50

4.001

-

4.500

10

11,10

4.501

-

5.000

11

11,30

5.001

+

 

12

13,00

 

Οι συντελεστές

Παλαιότητας Κτίσματος

Παλαιότητα

 

Συντελεστής

Παλαιότητας

Κτίσματος

(Σ.Π.Κ.)

26 έτη και άνω

1,00

20 έως 25 έτη

1,05

15 έως και 19 έτη

1,10

10 έως και 14 έτη

1,15

5 έως και 9 έτη

1,20

Μέχρι και 4 έτη

1,25

Για τα κτίρια που ανεγέρθηκαν προ του 1930 εφαρμόζεται  συντελεστής παλαιότητας 0,8, ενώ για τα κτίρια με παλαιότητα άνω των εκατό (100) ετών εφαρμόζεται  συντελεστής παλαιότητας 0,60.

Συντελεστής Ορόφου

Όροφος

Συντελεστής Ορόφου

(Σ.Ο.)

 
 

Υπόγειο

0,98

 

Ισόγειο και 1ος

1,00

 

2ος και 3ος

1,01

 

4ος και 5ος

1,02

 

6ος και άνω

1,03

 

 Σε περίπτωση που το κτίσμα εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, ως Συντελεστής Ορόφου λαμβάνεται εκείνος του υψηλότερου ορόφου. Συντελεστής Ορόφου δεν εφαρμόζεται στα ειδικά κτίρια και τις μονοκατοικίες. Προκειμένου για μονοκατοικία, εφαρμόζεται Συντελεστής Μονοκατοικίας (Σ.Μ.), ο οποίος ορίζεται σε 1,02.

Συντελεστής Πρόσοψης (Σ.Π.), ο οποίος ορίζεται σε 1 για μηδενικό αριθμό προσόψεων, 1,01 για κτίρια με μία πρόσοψη και 1,02 για κτίρια με δύο ή περισσότερες προσόψεις. Ο συντελεστής πρόσοψης δεν εφαρμόζεται στους βοηθητικούς χώρους και στα ειδικά κτίρια.

Συντελεστής Βοηθητικών Χώρων (Σ.Β.Χ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,1.

Συντελεστής Ημιτελών Κτισμάτων (Σ.Η.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,4

Συντελεστής Ειδικών Κτιρίων (Σ.Ε.Κ.), ο οποίος ορίζεται σε 0,5.

Για τα ειδικά κτίρια αγροτικής χρήσης, ο συντελεστής ειδικών κτιρίων και ο συντελεστής βοηθητικών χώρων ορίζεται σε μηδέν (0).

Φόρος = Επιφάνεια κτίσματος (μ2) x ΒΦ x ΣΠΚ x ΣΟ ή ΣΜ x ΣΠ  x ΣΒΧ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΗΚ (όπου εφαρμόζεται).

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Μοναδιαία αξία (€/μ2)

Φ.Ζ.

Συντελεστής φόρου

(€/μ2)

0,01

-

2,00

01

0,003

2,01

-

4,00

02

0,006

4,01

-

6,00

03

0,010

6,01

-

10,00

04

0,015

10,01

-

14,00

05

0,023

14,01

-

20,00

06

0,030

20,01

-

50,00

07

0,060

50,01

-

75,00

08

0,120

75,01

-

100,00

09

0,150

100,01

-

150,00

10

0,200

150,01

-

200,00

11

0,300

200,01

-

300,00

12

0,450

300,01

-

400,00

13

0,600

400,01

-

500,00

14

0,800

500,01

-

600,00

15

1,000

600,01

-

700,00

16

1,300

700,01

-

800,00

17

1,500

800,01

-

900,00

18

1,700

900,01

-

1.000,00

19

1,900

1.000,01

-

1.500,00

20

2,500

1.500,01

-

2.000,00

21

3,000

2.000,01

-

3.000,00

22

4,000

3.000,01

-

4.000,00

23

6,000

4.000,01

-

5.000,00

24

7,500

5.000,01

+

 

25

9,000

 

Οι συντελεστές

Πρόσοψης
1,00 για πρόσοψη σε μια μόνο οδό,
1,08 για προσόψεις σε δύο ή περισσότερες οδούς ή σε οδό και πλατεία και
0,80, αν δεν υπάρχει πρόσοψη σε οδό.

Φόρος = Επιφάνεια οικοπέδου (μ2) x ΣΦ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ


Ο  κύριος φόρος του ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που καθορίζεται σε 0,001 του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (1 ευρώ ανά στρέμμα) με την εφαρμογή των συντελεστών θέσης, χρήσης, άρδευσης, απαλλοτρίωσης και του συντελεστή ύπαρξης κατοικίας, κατά περίπτωση.

Συντελεστής Θέσης

Αρχική Βασική Αξία (Α.Β.Α.)

(€/μ2)

Συντελεστής Θέσης

(ΣΘ.)

0,1

-

0,49

1,0

0,5

-

0,99

1,1

1

-

1,99

1,2

2

-

2,99

1,3

3

-

4,99

1,5

5

-

6,99

1,7

7

-

9,99

2,0

10

-

14,99

2,3

15

-

19,99

2,5

20

+

 

3,0

 

Συντελεστής Χρήσης (Σ.Χ.)

Χρήση γηπέδου

Συντελεστής  Χρήσης (ΣΧ)

Δάσος ή δασική έκταση

0,1

Βοσκότοπος

0,5

Καλλιέργειες (μονοετείς ή δενδροκαλλιέργειες)

2,0

Μεταλλείο - Λατομείο

5,0

Υπαίθρια Έκθεση/Χώροι  στάθμευσης αυτοκινήτων και αναψυχής

8,0

 

Συντελεστής Άρδευσης (ΣΑρ), ο οποίος ορίζεται σε 1,1.

Συντελεστής Απαλλοτρίωσης, (Σ.Απ.)., ο οποίος ορίζεται σε 0,75.

Συντελεστής Κατοικίας (Σ.Κ.), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.

Φόρος = Επιφάνεια γηπέδου (μ2) x ΒΣΦ x  ΣΘ x ΣΧ x ΣΑρ  x ΣΑπ (όπου εφαρμόζεται) x ΣΚ (όπου εφαρμόζεται).

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ (ΦΑΠ)

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01

-

300.000

0,0%

300.000,01

-

400.000

0,1%

400.000,01

-

500.000

0,2%

500.000,01

-

600.000

0,3%

600.000,01

-

700.000

0,6%

700.000,01

-

800.000

0,7%

800.000,01

-

    900.000

0,8%

900.000,01

-

 1.000.000

0,9%

Υπερβάλλον

 

 

1,0%


*Οι πίνακες από την εφημερίδα "Τα Νέα" που δημοσιεύουν το νομοσχέδιο
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο