Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά
Αλλες ειδήσεις

Σχετικά θέματα

Στα 10.000 ευρώ το ύψος οφειλής για την υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών με τροπολογία του υπουργού Εργασίας

Με τροπολογία του Υπουργού Εργασίας αυξάνεται στα 10.000 ευρώ το ύψος οφειλής για την υπαγωγή στις ευνοϊκές ρυθμίσεις ασφαλιστικών οφειλών (πάγια ρύθμιση και ρύθμιση «Νέας Αρχής»). Καταργείται επίσης η υποχρέωση προσκόμισης, ως δικαιολογητικού για την υπαγωγή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής», της φορολογικής ενημερότητας ή της βεβαίωσης οφειλής κατά περίπτωση.

Ολόκληρη η τροπολογία:

ΑΙΤΙΟΛΟΠΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 επέρχονται μεταβολές στο νομοθετικό πλαίσιο των ισχυουσών ρυθμίσεων οφειλών (πάγια ρύθμιση και ρύθμιση «Νέας Αρχής»), καθιστώντας το πλαίσιο των ρυθμίσεων περισσότερο ευέλικτο, ελαστικό και ελκυστικό για οφειλέτες με ποσά οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ. Ειδικότερα, απλοποιείται και διευκολύνεται η διαδικασία υπαγωγής στις ισχύουσες ρυθμίσεις οφειλετών με ύψος οφειλής μέχρι 10.000 ευρώ, με την εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών και διαχειριστικών προβλημάτων.

2. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης, ως δικαιολογητικού για την υπαγωγή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής», της φορολογικής ενημερότητας ή της βεβαίωσης οφειλής κατά περίπτωση.

3. Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 3 παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις οφειλών (πάγια ρύθμιση και ρύθμιση «Νέας Αρχής») οφειλετών κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις μόνο τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. Η διάταξη αυτή βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το σεβασμό του τεκμηρίου αθωότητας του εκάστοτε κατηγορουμένου, δεδομένου ότι αντικείμενο απόδειξης στην ποινική δίκη αποτελεί κατά βάση μόνο η ενοχή του κατηγορουμένου, στο μέτρο που η αθωότητά του τεκμαίρεται μέχρις αποδείξεως του εναντίου.

4. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 προτείνεται η αναγκαία, για τη λειτουργία των «Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας», συμπλήρωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16), καθότι δεν προβλέφθηκε η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των συσταθέντων με την παράγραφο 1 του ανωτέρω άρθρου Ν.Π.Δ.Δ..

Αθήνα 5-12-2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΛΟΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»

1. Το αναφερόμενο α) στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107), β) στο στοιχείο αα) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107), γ) στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου β της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107), ποσό των 5.000 ευρώ αντικαθίσταται με το ποσό των 10.000 ευρώ.

2. Το στοιχείο β της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) διαγράφεται.

3. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γγ) της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) και το τελευταίο εδάφιο του υποστοιχείου ββ) του στοιχείου β της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του ίδιου νόμου αντικαθίστανται ως εξής: «Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που αφορούν οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.»
 
4. Στο τέλος του πρώτου, εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ Α 16) προστίθενται οι λέξεις «με τριετή θητεία.»

Αθήνα 5-12-2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο