Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Φθηνά λαθραία τσιγάρα: Βλάπτουν σοβαρά την υγεία της οικονομίας

Εξετάζεται από το ΥΠΟΙΚ η σύσταση ειδικών ομάδων ελέγχου για το λαθρεμπόριο καπνού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαιρετισμός του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, σε εκδήλωση του ΙΟΒΕ με θέμα: «Το παράνομο εμπόριο καπνού: Οι συνέπειες για τον κλάδο και την Οικονομία»

Ευχαριστώ το ΙΟΒΕ για την πρόσκληση για αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα. Το ΙΟΒΕ με τις παρεμβάσεις του και τις μελέτες του προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα τόσο στην αγορά όσο και στο Δημόσιο.

Δεν χωράει αμφιβολία ότι σε μια περίοδο που το κράτος προσπαθεί να συγκεντρώσει έσοδα και να ισχυροποιήσει την τάση της δημοσιονομικής βελτίωσης που καταγράφεται, οι απολεσθέντες φόροι από το παράνομο εμπόριο καπνού έχουν αποτελέσει και θα συνεχίσουν να αποτελούν πρωταρχικό μέλημα της Κυβέρνησης.

Έτσι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι έλεγχοι στον τομέα των καπνοβιομηχανικών προϊόντων θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση και ουσιαστικός στόχος θα παραμείνει ο περιορισμός του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης τσιγάρων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα, τον υγιή ανταγωνισμό και την υγεία των καταναλωτών.

Με βάση την ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την προσπάθεια πάταξης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2013 οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων που διενεργήθηκαν από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διωκτικές Αρχές καταγράφουν αύξηση της τάξης του 116% περίπου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012.
Ήτοι, σε απόλυτους αριθμούς, το Α΄ εξάμηνο του 2012 καταγράφηκαν 379 υποθέσεις κατάσχεσης λαθραίων τσιγάρων, ενώ το αντίστοιχο Α΄ εξάμηνο φέτος οι αντίστοιχες υποθέσεις κατάσχεσης ανήλθαν σε 820. 

Περαιτέρω, βάσει των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων του Α΄ εξαμήνου του 2013, από το σύνολο των 820 υποθέσεων κατάσχεσης λαθραίων τσιγάρων, οι 758 υποθέσεις (ποσοστό 92% περίπου επί του ανωτέρω συνόλου) αφορούν σε κατασχέσεις ποσοτήτων τσιγάρων έως τα 50.000 τεμάχια, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 129% περίπου όσον αφορά στις αντίστοιχες υποθέσεις κατάσχεσης που σημειώθηκαν κατά το Α΄ εξάμηνο του 2012.

Με βάση την ενημέρωση από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των καπνικών προϊόντων, αποτελεί για το στόχο πρώτης προτεραιότητας.  Και γι’ αυτό πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, έλεγχοι που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης και αποθήκευσης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
Το Σ.Δ.Ο.Ε., είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες διωκτικές αρχές (Τελωνεία, Λιμενικό), έχει επανειλημμένα εξαρθρώσει κυκλώματα λαθρεμπορίας και έχει κατασχέσει μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων (γνήσιων ή παραποιημένων), σε ένα τομέα που ως γνωστόν σχετίζεται άμεσα με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

Έτσι από 01/01-31/08/2013, στον τομέα των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι, βρέθηκαν 64 παραβάτες, βεβαιώθηκαν 17 φορολογικές και απλές τελωνειακές παραβάσεις και 104 λαθρεμπορίες. Κατασχέθηκαν έως σήμερα 129.404.100 τεμάχια τσιγάρων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία στοχευμένες παρεμβάσεις όπως πρόσφατα σε Φθιώτιδα και Αιτωλοακαρνανία όπου οι διωκτικές αρχές εντόπισαν εγκαταστάσεις που διακινούσαν παράνομο χύμα καπνό, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, κυρίως σε καπνοπαραγωγικές περιοχές.

Τα ανωτέρω προεκτεθέντα στοιχεία υποδηλώνουν την αλματώδη αύξηση των κατασχέσεων λαθραίων καπνικών προϊόντων από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διωκτικές Αρχές και καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών.
Περαιτέρω, γίνεται αποδεκτό, βάσει των σχετικών στοιχείων – αναλύσεων διεθνών οργανισμών (OLAF, SECI) ότι η χώρα μας αποτελεί κατά κύριο λόγο χώρα διαμετακόμισης και όχι χώρα αποστολής ή προορισμού, όσον αφορά στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.
Η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου & της αποστολής της στο πλαίσιο πάταξης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, πέραν των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σε θεσμικό & επιχειρησιακό επίπεδο, έχει επίσης προβεί και στις ακόλουθες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο:

1.    Έχει συστήσει & λειτουργεί στα Τελωνεία της χώρας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων βάσει του  Π.Δ. 117/2006, τμήματα πληροφοριών, παραποιημένων & δίωξης, τα οποία διεξάγουν καθημερινά ελέγχους, ορισμένα δε και σε 24ώρη βάση. Τα εν λόγω τμήματα ανταλλάσσουν, μέσω της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων, πληροφορίες και συνεργάζονται στενά με τις λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας, ήτοι ΕΛ.Υ.Τ., Σ.Δ.Ο.Ε., Λιμενικό και Αστυνομία, με γνώμονα αφενός μεν την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας, αφετέρου δε την προστασία της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού.

2.    Κατά την εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Ν.3943/2011), αλλά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, η Τελωνειακή Υπηρεσία καταρτίζει τριμηνιαίους προγραμματισμούς τελωνειακών ελέγχων που αποστέλλονται & υλοποιούνται από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας.
3.    Συνεργάζεται με τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες, καθώς με τα εγχώρια παραρτήματα των διεθνών καπνοβιομηχανιών, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας ή παραποίησης  των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων τους

4.    Το θέμα της σήμανσης των προϊόντων καπνού καθώς και η δυνατότητα καθιέρωσης εντοπισμού και ανίχνευσης, τόσο στα προϊόντα καπνού που διατίθενται για εγχώρια κατανάλωση, όσο και σε αυτά που προορίζονται για εξαγωγή, με σκοπό τον προσδιορισμό της προέλευσής τους και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αφορμή πρόταση οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με τν κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού και η ΓΓΔΕ έχει αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες.

Κλείνοντας εύχομαι κάθε επιτυχία στη σημερινή ημερίδα, της οποίας τα συμπεράσματα αναμένουμε και διαβεβαιώνω ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στον τομέα αυτό με αμείωτη ένταση τις πρωτοβουλίες της με σκοπό την προστασία των καταναλωτών, την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης εμπορίας καπνικών προϊόντων και την εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού.


Ετικέτες για αναζήτηση καπνοβιομηχανικών λαθραία τσιγάρα


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο