Ειδήσεις Ανασκοπήσεις - Το σχόλιο της Δευτέρας

Το σχόλιο της Δευτέρας

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Επιμέλεια
Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven.


Καλή εβδομάδα! Χρόνια πολλά στις Κατερίνες.

Αισίως φθάσαμε στο 7ο «Σχόλιο της Δευτέρας».

Η ιδέα του σχολίου ξεκίνησε από την διαπίστωση ότι υπάρχει ανάγκη να γίνεται μια σύνοψη/επισήμανση των σημαντικών γεγονότων της εβδομάδας που πέρασε. Σαν ένας φίλος μας, να ήταν εκτός δουλειάς και internet), για μια εβδομάδα και να ζητούσε ενημέρωση για τις εξελίξεις. Στην πορεία είδαμε ότι ο φίλος αυτός, θέλει να του μιλήσουμε και για άλλα πράγματα «εξωλογιστικά» -με την κυριολεκτική έννοια του όρου-, θα έλεγα.
Πάμε λοιπόν, με οδηγούς τα δύο προηγούμενα «Σχόλια».
Ο Κουλογιάννης και ο Γραβιάς, (δεν αναφέρω τα μικρά τους ονόματα, αφού είναι αυτονόητο ότι όποιος γράφει ή θα γράφει το «Σχόλιο», πρέπει να λέγεται Κώστας – η «ερμηνευτική» θα μας πει, αν μπορεί να το γράφει και η Ελένη, αντίστοιχα έγραψαν:
«Η ημέρα ανάπαυσης μπορεί να ποικίλει για κάθε πολιτισμό και τη θρησκεία (σ.σ : μερικές φορές δεν υπάρχει καν) » και «Αναλώνουμε το χρόνο μας σε πράγματα που τελικά δεν είναι η ουσία της ζωής.».

Συνδέοντας τις δύο προτάσεις θα έλεγα το εξής: Στον «Πολιτισμό» κάποιων από μας, όχι μόνο δεν υπάρχει ημέρα ανάπαυσης αλλά αναλώνουμε τον χρόνο μας χωρίς ουσία.
Ποια όμως είναι η ουσία της ζωής;
Στο διαδίκτυο, την παγκόσμια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη google-ρισε (γκουγκλάρω = Πραγματοποιώ αναζήτηση στο site του google. / δες : www.slang.gr ) «ποια είναι η ουσία της ζωής») και θα δείτε πολλές απόψεις.

Εγώ θα απαντήσω αφενός με το παρακάτω απόσπασμα της Bronnie Ware [1] « To νόημα της ζωής σε πέντε φράσεις (Πηγή: http://www.newsbomb.gr/blogs/story/286992/to-noima-tis-zois-se-pente-fraseis#ixzz2NEb0kyIx / 10 -3-2013)
«1. Μακάρι να είχα το θάρρος να ζήσω τη ζωή μου όπως ήθελα και όχι όπως μου επέβαλαν.
2. Μακάρι να μην εργαζόμουν τόσο σκληρά.
3. Μακάρι να είχα το θάρρος να εκφράσω τα συναισθήματά μου.
4. Μακάρι να είχα διατηρήσει επαφή με τους φίλους μου.
5. Μακάρι να είχα αφήσει τον εαυτό μου να είναι πιο ευτυχισμένος. »
Και αφετέρου με τα λόγια ενός ποιητή:
«Δὲ μπορῶ νὰ βρῶ πιά, τί θέλει νὰ πεῖ ποίηση. Μοῦ διαφεύγει. Τὸ ἤξερα, ἀλλὰ τώρα μοῦ διαφεύγει. Ἂν κάποιος μοῦ ρωτήσει αὐτὴ τὴ στιγμή, θὰ ντροπιαστῶ. Γιατὶ ἐξακολουθῶ νὰ εἶμαι ἐνδόμυχα βέβαιος πὼς ἡ ποίηση εἶναι μιὰ οὐσία, ἀπαράλλαχτα ὅπως καὶ ἡ ζωή……. »
Γιῶργος Σαραντάρης – Ποιήματα (Κωνσταντινούπολη 1908 - Ἀθήνα 1941): ποιητής, φιλόσοφος καὶ δοκιμιογράφος.
(http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/giwrgos_sarantarhs_poems.htm).

• Αν βρείτε χρόνο, διαβάστε το βιβλίο: “Ο εκατοντάχρονος που πήδηξε από το παράθυρο και εξαφανίστηκε” ΓΙΟΥΝΑΣ ΓΙΟΥΝΑΣΟΝ – « ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ » (www.psichogios.gr), στο οποίο αποδεικνύεται ότι δεν είσαι ποτέ αρκετά μεγάλος για περιπέτεια.

• Επίσης δείτε στην ιστοσελίδα : http://www.arkas.gr, χιούμορ και φιλοσοφία της ζωής.

Προχωράμε λοιπόν στο «Κυρίως Πιάτο»:

1) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»
Τάραξε τα νερά, η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». (!!Προσοχή γιατί ανάλογα προσχέδια που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο είναι παλαιότερες εκδοχές του προσχεδίου και όχι το τελευταίο που έχει αποκλειστικά ο κόμβος.)
Είναι πολύ νωρίς για λεπτομερείς αναλύσεις και συγκρίσεις. Συνοπτικά όμως μπορούμε να πούμε τα εξής :

α) Γίνεται ενσωμάτωση της ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/34/EE 26/6/2013 ( δες εδώ ) και την οποία έχουμε αναλύσει στο Άρθρο : Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ».

β)
Σε αυτό το «Σχέδιο» ενσωματώνονται όλες οι διατάξεις που αφορούν την «Λογιστική Οργάνωση και Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και οι οποίες έως τώρα περιέχονταν στα εξής Νομοθετήματα :
i ) Κ.Φ.Α.Σ - υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012,
ii ) Π.Δ. 1123/1980 «περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου»
iii ) Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
H έννοια της «Λογιστικής Οργάνωσης» μιας επιχείρησης περιλαμβάνει θέματα όπως, ποια παραστατικά στοιχεία και με ποιο περιεχόμενο εκδίδονται, ποιο σχέδιο λογαριασμών τηρείται, ποιοι κανόνες αποτίμησης ακολουθούνται, με ποιόν τρόπο παρουσιάζονται οι Οικονομικές Καταστάσεις , ποια στοιχεία αρχειοθετούνται και πόσο χρόνο διατηρούνται κ.λπ.

γ) Σε κάθε Νόμο ιδίως τώρα τελευταία, σημαντικό στοιχείο για τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην εφαρμογή του, είναι η έναρξη ισχύος του. Στο «Σχέδιο» αυτό, ή έναρξη ισχύος καθορίζεται ως εξής :

i)
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του νόμου 4093/2012 ( δηλ. Κ.Φ.Α.Σ ), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει της διάταξης αυτής ή του προϊσχύοντος Προεδρικού Διατάγματος 186/1992.

ii)
Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν :
α) η παράγραφος 8(δ) του άρθρου 16, η παράγραφος 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143 του Κ.Ν. 2190/1920. (δηλ. κυρίως οι διατάξεις που αναφέρονται στις Οικονομικές καταστάσεις, απλές και ενοποιημένες των Α.Ε )
β) τα άρθρα 20 έως 27 του νόμου 2065/1992. (δηλ. οι διατάξεις που αναφέρονται στην ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ),
γ) η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του Ν.Δ. 400/70. (δηλ. κυρίως οι διατάξεις που αναφέρονται στους Ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις) των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ), δ) Η παράγραφος 2 του άρθρο 22 του Κ.Ν. 3190/1955. (δηλ. κυρίως που αναφέρονται στις Οικονομικές καταστάσεις των Ε.Π.Ε).

iii) Για τους σκοπούς αυτού του νόμου, για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 παύουν εφεξής να ισχύουν:
α) το Π.Δ. 1123/1980 (ΦΕΚ Α 283/15-12-1980) περί εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
β) το Π.Δ. 148/1984 περί εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.
γ) το Π.Δ. 384/1992 περί εφαρμογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών.
δ) το Π.Δ. 80/1997 περί εφαρμογής του Λογιστικού Σχεδίου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
ε) το Π.Δ. 205/1998 περί εφαρμογής Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
στ) το Π.Δ. 315/1999 περί εφαρμογής Λογιστικού Σχεδίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.
ζ) το Π.Δ. 146/2003 περί εφαρμογής Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Νοσοκομείων.

iv) Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη μη ρητώς καταργηθείσα διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα του παρόντος νόμου.

δ) Σχετικά με το «σχέδιο λογαριασμών» και όχι το «Λογιστικό Σχέδιο», το οποίο εκτός από τους λογαριασμούς, περιλαμβάνει κανόνες αποτίμησης και υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων , προβλέπονται τα εξής :
«Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία .. 9. Η ανάπτυξη σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας.
Το σχέδιο λογαριασμών του παραρτήματος Γ του παρόντος νόμου είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και προαιρετικής εφαρμογής. Εναλλακτικά, η οντότητα δύναται να αναπτύσσει το δικό της σχέδιο λογαριασμών.» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Στο παρόν παράρτημα Γ παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα σχεδίου λογαριασμών το οποίο οι οντότητες που υπόκεινται στο νόμο αυτό μπορεί να χρησιμοποιούν προσαρμόζοντάς του κατάλληλα, ως μέρος του λογιστικού τους συστήματος. Η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος σχεδίου λογαριασμών είναι καθαρά προαιρετική. Οι οντότητες δύνανται να χρησιμοποιούν, με κατάλληλη προσαρμογή, το σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ή άλλα σχέδια λογαριασμών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.»
Στο θέμα αυτό θα έχουμε αρκετές αντιπαραθέσεις απόψεων, καθώς από την μία απαιτείται να δοθεί ένα μεγαλύτερο πεδίο ελευθερίας στην ανάπτυξη σχεδίου λογαριασμών και από την άλλη το Ε.Γ.Λ.Σ δίνει στους Λογιστές, στους Ελεγκτές, αλλά και στους χρήστες γενικότερα, την δυνατότητα να εξοικονομούν τον χρόνο, που θα χρειαζόταν για την κατανόηση του σχεδίου λογαριασμών, που αναπτύσσει κάθε επιχείρηση.

ε) Εκείνο, που όλοι μας πρέπει να δούμε είναι το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ», του «Σχεδίου», για να κατανοήσουμε και να συνηθίσουμε τις Νέες Έννοιες κυρίως για όσους δεν έχουν εμπειρία από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π – Δ.Π.Χ.Α) .
Όπως βλέπω και από τα σχόλια των συναδέλφων, μια από αυτές τις νέες έννοιες είχε την «τιμητική» της :
Οντότητα (entity) (Ορισμός : Οντότητα είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, επιχείρηση ή οργανισμός κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, που υπόκειται στο σύνολο ή σε μέρος των ρυθμίσεων αυτού του νόμου).
Σίγουρα πάντως, δεν είναι καλό για κανέναν επαγγελματία να αλλάζει συχνά το Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο δουλεύει και αυτό στον χώρο μας γίνεται αρκετά συχνά .
Ειδικά στο τελευταίο διάστημα μόνο οι τίτλοι των Ειδήσεων, των Αποφάσεων και των Ανακοινώσεων, ήταν τόσοι πολλοί, που μου θύμισαν τα παιδικά μου χρόνια, όταν προσπαθούσα να διαβάσω τους υπότιτλους στην μικρή ή τη μεγάλη οθόνη και δεν προλάβαινα.
Φυσικά θα επανέλθουμε στο θέμα, όταν παρουσιαστεί «Το Σχέδιο Νόμου» και η «Αιτιολογική Έκθεση».


2) Ν. 4174/2013 -Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Όπως σωστά μου επισήμανε ο φίλος μου ο Διονύσης, δείτε:
« Αρθρο 9. Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες
1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει ερμηνευτικές εγκυκλίους, καθώς και Οδηγίες για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους. 2. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι είναι δεσμευτικές για τη Φορολογική Διοίκηση, έως ότου ανακληθούν ρητά ή τροποποιηθούν, λόγω αλλαγής της νομοθεσίας.3. Οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι δεν είναι δεσμευτικές για τους φορολογούμενους . 4. Απαντήσεις που παρέχονται ή απόψεις που διατυπώνονται από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, δεν δεσμεύουν τη Φορολογική Διοίκηση, εκτός από τις περιπτώσεις, στις οποίες αυτό προβλέπεται στον Κώδικα. 5. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ακολούθησε τις εγκυκλίους της φορολογικής διοίκησης αναφορικά με τη φορολογική του υποχρέωση, δεν του επιβάλλεται πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης. ………………………….Αρθρο 76. Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο άρθρο 67 ή αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
Σχόλιο: Το ερώτημα είναι, αν κάποια επιχείρηση εφάρμοσε ή εφαρμόζει κάτι, με βάση Απάντηση που διατυπώθηκε από υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, τι κάνει;


3) Οι προθεσμίες στην ζωή μας .

• Δείτε στον κόμβο το Άρθρο «Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. - Παραγραφή εκκρεμών υποθέσεων» και προσοχή στο σχόλιο που δημοσιεύουμε επίσης σήμερα σχετικά με τις παραγραφές

• Για τις παραγραφές επίσης μπορείτε να δείτε και Άρθρο : Ποιες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται έως 31/12/2013 του Γιώργου Δαλιάνη με τη συνεργασία της Δ. Δεμιτσόγλου (www.capital.gr/tax ).

Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ. για την λήξη των κωδικών πρόσβασης την 31η Δεκεμβρίου 2013.
«Σας ενημερώνουμε ότι την 31η Δεκεμβρίου 2013 λήγουν οι κωδικοί πρόσβασης για τους χρήστες εκείνους των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, τον Δεκέμβριο του 2010. Από την 1η Ιανουαρίου 2014, καταργούνται οι παλιοί κωδικοί και δεν θα είναι πλέον με αυτούς εφικτή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του νέου TaxisNet. Αν λοιπόν ανήκετε στην περίπτωση των παραπάνω χρηστών, παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παραλάβετε τον κλειδάριθμο από το τμήμα Μητρώου οποιασδήποτε ΔΟΥ και στη συνέχεια να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο νέο TAXISnet σύμφωνα με τις πιο κάτω οδηγίες…».
Σχόλιο α': Πάλι προβλέπεται traffic στις Δ.Ο.Υ . Αναρωτιέμαι αν μπορεί η διαδικασία να γίνει εξ΄ολοκλήρου ηλεκτρονικά;
Σχόλιο β': Είναι η πρώτη φορά που το ΥΠ.ΟΙΚ. μας υπενθυμίζει κάτι τέτοιο. Συνήθως μας ενημέρωνε για την παράταση. Μήπως δεν θα δοθεί άλλη.;


• Ξανακοιτάζω το άρθρο «Οι σημαντικότερες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου» 
Μην ξεχάσετε - 30 Νοεμβρίου 2013 Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Περιμένουμε από τον κόμβο, το νέο άρθρο, «Οι σημαντικότερες φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου»

• Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε.(21-11-13 ) - Σύμφωνα με πληροφορίες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., οι συγκεντρωτικές καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 28/11/2013, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Αναμένεται σχετική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομικών.
Τελικά δεν δόθηκε παράταση.....

Διαθέσιμα πλέον και τα εκκαθαριστικά ΦΑΠ 2011 - 2012 μετά τις μεταβολές των υπόχρεων.
Διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής Ε9 από 20.11.2013, είναι πλέον τα εκκαθαριστικά ΦΑΠ 2011-2012 που προέκυψαν μετά τις διορθώσεις που έγιναν από τους υπόχρεους από τότε που άνοιξε η εφαρμογή για την διόρθωση των χρεωστικών εκκαθαριστικών ΦΑΠ.
Σχόλιο: Προσοχή μόνο στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των υπόχρεων καθότι στην εικόνα των οφειλών είναι αναρτημένα και τα παλαιά (αυτά που δεν ισχύουν πλέον μετά την νέα εκκαθάριση), αλλά και τα νέα εκκαθαριστικά. Όπως επισήμανε ο ΓΓΔΕ κος θεοχάρης μην δώσετε βάση στα παλαιά εκκαθαριστικά θα διαγραφούν σε λίγες ημέρες.4) Εργατικά - Ασφαλιστικά.

• Δείτε στον κόμβο :Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε40/694/20.11.2013: Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ), χρόνος ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας και νέα διαδικασία Κεντρικού Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Κ. Ε.Δ.Κ.) με ταυτόχρονη έκδοση Αυτόματων Κεντρικών Π.Ε.Ε. (Α.Κ. Π.Ε.Ε.)


• Διαβάστε στο Περιοδικό : «Συνεργασία » Τεύχος Νοεμβρίου 2013.
Με Περιεχόμενα :
-Οδηγίες σωστής ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε10 στο Π.Σ. του Υπουργείου
-Ειδικό βιβλίο Υπερωριών (Ε.Β.Υ.)
-Υποχρέωση των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό να διατηρούν φαρμακείο στους χώρους εργασίας και τα εργοτάξια
-Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) μισθωτών απασχολούμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές & λοιπές επιχειρήσεις
-Τι ισχύει για τις κανονικές άδειες των εργαζομένων;
-Εκ Περιτροπής Απασχόληση: Αποδοχές και ασφάλιση κ.λ.π

• Μία ακόμα απόφαση σχετικά με την ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών.  : Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 66/21.11.2013: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.


• Κάθε μήνα η καταβολή εισφορών στον Ο.Α.Ε.Ε.
Τρεις τροπολογίες για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) θα συνοδεύουν το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το οποίο –εκτός απροόπτου κι εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των υπογραφών.
Σχόλιο:5) Εξαιρετικά άρθρα που διάβασα .

Διανομή κερδών στην ομόρρυθμη εταιρία - Προϋποθέσεις μεταφοράς σε επόμενη χρήση - Δημήτρη Κ. Αυγητίδη, Επίκουρου Καθηγητή Νομικής ΔΠΘ, Δικηγόρου.. Αναφορά σε ένα αντικείμενο σχετικά ανεξερεύνητο για μας , εν αντιθέσει με την Ανώνυμη Εταιρεία.

• Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, ΑΑΙΑ, Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής , Η διαμόρφωση γνώμης και η Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι επερχόμενες αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (Περιοδικό Επιχείρηση Οκτ. 2013 και Νοε. 2013). Κυρίως για τους φίλους, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά.

• Γεώργιος Ανδρ. Κεραμόντε, τ. Ορκωτός Ελέγκτης – Λογιστής Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις με τον Νέο ΚΦΕ και Συντελεστές φορολόγησης, παρακράτησης φόρου και προκαταβολής φόρου με τον νέο ΚΦΕ. (Περιοδικό EPSILON 7, Νοε. 2013 και Οκτ. 2013). Με πολλά παραδείγματα.

Φόρος πολυτελούς διαβίωσης ν. 4111/2013 - Ανάλυση, διευκρινίσεις, παραδείγματα, Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς.
Αφορά :Φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, στα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα και στις δεξαμενές κολύμβησης). Με πίνακες και παραδείγματα.

• «Οι τριγωνικές συναλλαγές με χώρες μη συνεργάσιμες ή χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Οι πληρωμές σε χώρες μη συνεργάσιμες ή σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς » Κουλογιάννης Κων/νος. Με πλήρη ανάλυση του ισχύοντος κάθε φορά καθεστώτος από το 2010 έως σήμερα. Προσοχή μόνο η τελευταία διάταξη που προστέθηκε στο σχέδιο νόμου της 8ης Νοεμβρίου δεν ψηφίστηκε ακόμα, και δεν γνωρίσουμε εάν και πότε θα γίνει αυτό.


6) Αποσπάσματα από την ιστορία της Λογιστικής και της Φορολογίας.
• Ο καθηγητής Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης[3], 1876-1935 (ο πατριάρχης των δημόσιων οικονομικών) , έλεγε ότι :
«Ο φόρος είναι ο πιστότερος σύντροφος του ανθρώπου, διότι παρακολουθεί αυτόν από της γεννήσεώς του μέχρι του θανάτου αυτού και πέραν τούτου, καθ’ όσον χάριν του εν τη κοιλία της τέκνου της η μήτηρ υπόκειται εις δίαιταν και ιδιαιτέραν διατροφήν, ήτις υπόκειται εις φόρον, ενώ ακόμη και μετά τον θάνατον επακολουθεί η φορολογία των κληρονομιών .»

• Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο φορολογικός παροξυσμός οδηγεί στην φορολόγηση ακόμα και… των σκύλων, ενώ επιχειρείται και η φορολόγηση των αγάμων! (Δες : Η Μηχανή του Χρόνου με τον Χρίστο Βασιλόπουλο - www.mixanitouxronou.gr ).
«Ο νόμος του 1899 εισήγαγε και φόρον επί των κυνών : 10 δρχ. Διά τους της πολυτελείας και 3 δρχ. διά τους λοιπούς. Ο φόρος ούτος είναι δικαιότατος, διότι ουδείς υπάρχει λόγος να μη φορολογώνται οι κύνες – ιδίως οι της πολυτελείας – όταν φορολογώνται τα λοιπά ζώα ( σ.σ : για τα άλλα ζώα υπήρχαν : Ο Φόρος των σφαζομένων ζώων και ο φόρος των μη σφαζόμενων ζώων ) . Σημειωτέον μάλιστα ότι, ενώ ο φόρος των ζώων δεν υπάρχει εις τα πεπολιτισμένα κράτη, τουναντίον απαντά παρ’ αυτοίς ο φόρος των κυνών, αποφέρων εις την Γαλλίαν 9 εκατ. και εις την Αγγλίαν 8 1/2 . Ο εν λόγω φόρος κατηργήθη παρ’ ημίν μετά 2 έτη, διότι δεν ηυδοκίμησε, λόγω των ψευδών δηλώσεων.» (Στοιχεία από τον Καθηγητή Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη) .
Σχόλιο: Πάντως εμείς οι παντρεμένοι, που δεν έχουμε σκύλο, εκτιμούμε ότι και σήμερα θα ήταν μια καλή λύση, η εισαγωγή τέτοιων φορολογιών 

• Η «Δεκάτη», ήταν φόρος ποσοτικός επί της ανεκκαθαρίστου (δηλ. μικτής) εγγείου προσόδου, (δηλ. επί των προϊόντων της γης).
Το κράτος δηλαδή ελάμβανε μέρος των καρπών, τους οποίους παρήγαγαν οι αγρότες και επειδή συνήθως ελάμβανε το 1/10 ο φόρος αυτός ονομάστηκε «Δεκάτη».

• Ο φόρος των αροτριώντων κτηνών. (δηλ. φορολόγηση σε χρήμα με βάση των αριθμό των γεωργικών ζώων ). Το έτος 1880 αντικαταστάθηκε η δεκάτη από τον φόρο επί των αροτριώντων κτηνών οίον βοών, αγελάδων, ίππων, όνων, ημιόνων, βουβάλων και λοιπών όσα οι αγρότες μεταχειρίζονται στο άροτρον (δηλ. το εργαλείο για το όργωμα) .
Η δε βεβαίωσις του αριθμού των κτηνών γίνεται διά δηλώσεων ελεγχομένων από επιτροπής. (Στοιχεία από τον Καθηγητή Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη)

• Για όσους ενδιαφέρονται για την ιστορία της Λογιστικής, στο τριμηνιαίο περιοδικό Οικονομικού Λογισμού « Accountancy Greece » (www.accountancygreece.gr), το οποίο συμπλήρωσε ήδη τρία χρόνια έκδοσης, εκτός των άλλων ενδιαφέροντων θεμάτων, μπορεί να δουν : α) « Η ΠΡΩΤΗ (;) « ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ)» ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 1828.», (Και τότε τηρούνταν λογιστικά βιβλία ( κατάστιχα ) )
β) « ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (1872-1936) «ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ» », (Τα πρώτα βήματα της Λογιστικής στην Χώρα μας) .


7) Εκλογές στο Ο.Ε.Ε στις 15/12/2013.

• Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 06:00 μ.μ. της Κυριακής 15 Δεκεμβρίου 2013.
H αστυνομική ταυτότητα ή η ταυτότητα μέλους, ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο αποδεικτικό, είναι απαραίτητο για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Στην Αθήνα θα ψηφίσουμε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λεωφ. Συγγρού 136. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε : www.oe-e.gr

• Στον κόμβο δείτε τις απόψεις των παρατάξεων στο τμήμα : Ανακοινώσεις » Υπ.Οικονομικών-Συλλόγων.

• Ευχές για καλή επιτυχία, σε φίλους και γνωστούς όλων των παρατάξεων .

• « Πανελλήνιο Οικονομικό - Λογιστικο- Φορολογικό Συνέδριο», το οποίο θα διεξάγεται κάθε δύο έτη από το Ο.Ε.Ε, είναι μια πρόταση η οποία εκτιμώ ότι μπορεί να υλοποιηθεί, στα επόμενα έτη.Και ως « επιδόρπιο[2] » , μια ιστορία αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, που μου έστειλε, ο φίλος μου ο Μιλτιάδης :


«Έλληνας, όταν παντρεύτηκε με Βελγίδα, μετακόμισε στο Βέλγιο και άνοιξε σουβλατζίδικο . Επειδή είδε ότι τα πράγματα από πλευράς ελέγχου του κράτους ήταν πολύ χαλαρά, αποφάσισε να μην κόβει αποδείξεις... Περνούσε ο καιρός και συνέχισε το ίδιο βιολί για περίπου από 3 χρόνια... Κάποια στιγμή όμως το κράτος τον πήρε "μυρουδιά"... Βέβαια δεν έκανε ότι κάνουμε εμείς.
Τι έκανε το κράτος του Βελγίου; Κάτι εξαιρετικά απλό.
Ένα πρωί με το που άνοιξε το κατάστημα ο Έλληνας μαγαζάτορας, τον επισκέφτηκε ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών του Βελγίου ο οποίος είπε στον Έλληνα μαγαζάτορα: «Είμαι από το Υπουργείο Οικονομικών. Θα είχατε κάποιο πρόβλημα εάν καθόμουν σε κάποιο τραπέζι κάπου στην άκρη για να μην ενοχλώ ώστε να παρακολουθήσω πως ακριβώς τα πάτε σαν επιχείρηση;»
Μη έχοντας περιθώρια αντίδρασης ο Έλληνας μαγαζάτορας απαντάει με κρύα καρδιά: «Προφανώς όχι…» Και βέβαια ο μαγαζάτορας άρχισε να κόβει όλες τις αποδείξεις για να δείξει τι καλός επιχειρηματίας είναι…
Το βράδυ που έκλεισε το κατάστημα, ο υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών φεύγοντας λέει στον Έλληνα μαγαζάτορα: «Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί…».
Ο Έλληνας, για να «προστατεύσει» και άλλους στην περιοχή, άρχισε αμέσως τα τηλέφωνα στους κολλητούς του λέγοντας ότι του έχει πάει το Βελγικό ΣΔΟΕ και ότι θα έπρεπε να κόβουν και αυτοί αποδείξεις για να μην φάνε πρόστιμο…
Κάποιος από τους ανθρώπους που τηλεφώνησε ρώτησε τον Έλληνα μαγαζάτορα τι ακριβώς του είπε ο υπάλληλος του Βελγικού ΣΔΟΕ. Ο Έλληνας απάντησε: «Μου είπε ότι θα έρχεται μια βδομάδα συνεχώς για να παρακολουθεί πως πάω σαν επιχείρηση».
Και τότε ο Έλληνας μαγαζάτορας έμαθε τα δυσάρεστα νέα… Του λέει ο κολλητός του: «Το ΣΔΟΕ θέλει να δει τον τζίρο που έκανες αυτή τη βδομάδα που έκοψες όλες τις αποδείξεις. Μετά θα κάνει αναγωγή για να βρει τον ετήσιο τζίρο πολλαπλασιάζοντας επί 52 βδομάδες. Στο τέλος θα πολλαπλασιάσει επί 3 και με χρήση κάποιων συντελεστών θα σου υπολογίσει το τζίρο της τριετίας που λειτουργείς το κατάστημα. Οι φόροι που θα πληρώσεις θα υπολογιστούν με βάση αυτόν τον εκτιμώμενο τζίρο της τριετίας…»
Είπατε τίποτα;
Υποσημειώσεις

[1] H Bronnie Ware είχε μια δίψα για τη ζωή από τη στιγμή που γεννήθηκε. Η επαγγελματική της ζωή ανάστατη, νομαδική, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Από καλλιεργητής λαχανικών στη Μέση Ανατολή, μπαργούμαν σε τροπικά νησιά…διευθύντρια τράπεζας. Η Bronnie δεν φοβήθηκε ποτέ τις αλλαγές, βρήκε το δρόμο της αυτόν της φιλοσοφίας όπου κάθε άνθρωπος εάν κάνει ευχάριστα πράγματα τότε βρίσκει την πραγματική γαλήνη μέσα του, όπως λέει η ίδια. Παραμένει ευγενής χωρίς να χάνει την πίστη της προς τον συνάνθρωπο μοιράζοντας τις εμπειρίες της μαζί μας. Για αρκετά χρόνια εργάστηκε σε οίκους ευγηρίας. Ήταν ο τελευταίος σταθμός των ανθρώπων λίγο πριν το θάνατο. Όπως λέει μοιραζόταν πολλά μαζί τους τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής τους.

[2] Επιδόρπιο... μετά τον "δόρπον"!
Σήμερα, τα εδέσματά μας τα διαχωρίζουμε ως εξής:
•πρωινό
•γεύμα < γεύομαι (μεσημέρι)
•δείπνο (βράδυ)
Οι αρχαίοι Έλληνες, ωστόσο, τα διαχώριζαν ως εξής:
•ἄριστον (ἦρι = πολύ πρωί, νωρίς + ἐσθίω = τρώω) -> πρωί
•δεῖπνον ( < "δαπάνη", καθ' ό,τι ήταν το πιο δαπανηρό γεύμα) -> μεσημεριανό
•δόρπος ( < "δρέπω" = κόβω και μαζεύω / "δράξ" = χούφτα, καθ' ό,τι ήταν ελαφρύ, "τσιμπούσαν") -> βραδινό
Και μετά τον "δόρπον" (ἐπί τοῦ δόρπου), ακολουθούσε το... ἐπιδόρπιον (ἐπί + δόρπος), μια λέξη που χρησιμοποιούμε ατόφια μέχρι σήμερα! (http://etymonellhnikhsglwsshs.blogspot.gr)

[3] Ο Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης υπήρξε ένας από τους επιφανέστερους Έλληνες οικονομολόγους. Καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής, μελετητής της Δημοσιονομικής Ιστορίας του Ελληνισμού και Οικονομικός Ιστορικός σφράγισε με την διδασκαλία, το έργο και τη δημόσια δράση του την πολιτική και οικονομική ζωή της Ελλάδος από τις αρχές του 20ου αιώνα ως τον πρόωρο θάνατο του. ( Διαβάστε το βιβλίο : Ανδρέας Μ. Ανδρεάδης, ο πατριάρχης των δημόσιων οικονομικών. Ημερίδα στη μνήμη του ακαδημαϊκού και καθηγητή Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη (1876-1935). Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2008.) (http://www.biblionet.gr)

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο