Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Αίτημα της Α.ΚΙ.Ο.Ε. σε Υ.Ε. για περιορισμό προστίμων και κατάργηση του άρθρου 2

Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος
Α Ι Τ Η Μ Α

Προς:  Υπ. Εργασίας  Ιωάννη Βρούτση       

Αρ.Πρωτ.:     /22-11-2013

ΘΕΜΑ: Α.)Κατάργηση του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»  
Β.)  Μείωση και ορθολογισμός των προστίμων της υπ΄αριθμ.:27397/122/19-8-2013 Υ.Α  «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας».

Κοινοποίηση:  1) Υφυπουργό Εργασίας κ. Β. Κεγκέρογλου
2) Διοικητή ΙΚΑ κ. Ρ. Σπυρόπουλο
3) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το σύστημα βάση του οποίου υποβάλλονται σήμερα όλες οι υποχρεώσεις  που προβλέπει η εργατική νομοθεσία (προσλήψεις , οικιοθελής  αποχωρήσεις ή καταγγελίες συμβάσεων εργασίας και των προγραμμάτων απασχολήσεως προσωπικού) κατοχυρώνει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Το σύστημα αυτό αν και αναπαράγει την γραφειοκρατία σε ηλεκτρονική μορφή και κάνει την ζωή των συναδέλφων μας ιδιαίτερα δύσκολη οι συνάδελφοι μας το στήριξαν. Παράλληλα οι ελεγκτικές εργασίες των υπηρεσιών του  το ΙΚΑ με ή χωρίς καταγγελία του εργαζομένου μπορεί να γίνουν ποιο εύκολα αφού οι συνάδελφοι μας έχουν έτοιμη εργασία για τους ελεγκτικές υπηρεσίες  του ΙΚΑ.

Δυστυχώς όμως πάρα τις σημαντικές υποχρεώσεις που ανάλαβαν οι συνάδελφοι μας με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ προωθείτε εκτός των ποινών της 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013)  και την επιβολή προστίμου που προβλέπει το άρθρο 2 του ως άνω σχεδίου νόμου.

Τα πρόστιμα είναι άδικα και εξοντωτικά.

Δεν μπορείτε να μην λαμβάνετε υπόψη σας τον ανθρώπινο παράγοντα.

Δεν μπορεί να μην γνωρίζετε ότι και οι ειδικευμένοι επιστήμονες που εκτελούν τις υποχρεώσεις  που πηγάζουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία μπορεί να κάνουν κάποιο λάθος και να τους επιβληθεί εξοντωτικό πρόστιμο που προβλέπει  στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου.

Δεν έχουν λόγο οι συνάδελφοι μας να κάνουν παραλήψεις κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. ή ακόμη και να μην υποβάλλουν έγκαιρα τις Α.Π.Δ. Παραλείψεις ή λάθη που μπορούν να πηγάζουν  από λόγους όπως,  ασθενείας , ατυχημάτων η τεχνικά προβλήματα που είναι συνήθη και αντιμετωπίζουμε καθημερινά.  Το κόστος του προστίμου που εύκολα θα επιβληθεί είναι εξοντωτικό για τις θυσίες που κάνουμε και θεωρούμε ότι θα μας επιβάλλετε άδικα.
 
Η νομοθετικές σας πρωτοβουλίες δίνουν την εντύπωση ή ότι:
• δεν γνωρίζετε την δεινή οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων της χώρας , ή ,ότι
• επιθυμείτε τον άμεσο περιορισμό του αριθμού των εν λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων ,
και την βεβαιότητα
• ότι δεν αναγνωρίζετε την προσπάθεια που κάνουμε καθημερινά στηρίζοντας τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους όπου στις περισσότερες  των περιπτώσεων είμαστε απλήρωτοι.
Δεν σας ζητούμε να μας αναγνωρίσετε τίποτα από αυτά που κάνουμε καθημερινά , όμως σας παρακαλούμε :
• Να ανακαλέσετε το άρθρο 2* του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων , Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
• Περιορίσετε στο 1/5 με αναδρομική ισχύ τα πρόστιμα  της  Υ.Α 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β/23-08-2013)

Και σας καλούμε  

Να μην προχωρήσετε μέσω των προστίμων που ήδη επιβάλλετε, η προσπαθείτε να επιβάλετε, να καλύψετε δημοσιονομικά κενά  καταστρέφοντας οικονομικές μονάδες και αποδιοργανώνοντας πλήρως την  ήδη προβληματική οργάνωση της  αγοράς εργασίας.

Με εκτίμηση
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδος


*Άρθρο 2
Πρόστιμο για την μη καταγραφή στην ΑΠΔ εργαζoμένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ»Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291, Α'), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά στην περίπτωση που στην Α.Π.Δ. δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Α.Π.Δ. οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε  άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ίση με την επιβαλλόμενη από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας ή Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας για την παράβαση της μη αναγραφής εργαζoμένoυ στον πίνακα προσωπικού δυνάμει της υπ' αριθμόν 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2062) υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.»
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο