Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Καμπανάκι Μίχαλου για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Έντονη κριτική στις Βρυξέλλες για τα σχέδια που επεξεργάζονται για τη χρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων άσκησε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος.

«Η συνέχιση της διαίρεσης Βορρά και Νότου στην Ευρωζώνη, η συνέχιση της απαξίωσης, της εκδικητικής λιτότητας και της υπονόμευσης της εμπιστοσύνης, δεν θα έχει κερδισμένους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, προειδοποιώντας ότι, εάν δεν υπάρξει σύντομα αλλαγή στάσης και πολιτικής, «η ανάπτυξη θα αποχαιρετήσει οριστικά όχι μόνο τις χώρες του Νότου αλλά και τους υπεροπτικούς σήμερα εταίρους τους».

«Οι αλλεπάλληλοι χειρισμοί των τελευταίων ετών έχουν προξενήσει σημαντική ζημιά στο σύνολο της Ευρωζώνης», ανέφερε ο κ. Μίχαλος μιλώντας σε εκδήλωση του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν το κύριο πρόβλημα για το 16% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο σύνολο της ευρωζώνης.

Οι διαφορές, όμως, μεταξύ Βορρά και Νότου είναι εντυπωσιακές: το πρόβλημα της χρηματοδότησης αναφέρεται ως κορυφαίο από το 38% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, από το 25% των επιχειρήσεων στην Ισπανία και το 21% στην Πορτογαλία. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Γερμανία και στη Γαλλία δεν ξεπερνά το 8%.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο διάστημα Οκτωβρίου 2012 – Μαρτίου 2013, μόλις το 25% των ελληνικών ΜμΕ που έκαναν αίτηση για τραπεζικό δάνειο έλαβαν το πλήρες ποσό που ζήτησαν. Το αντίστοιχο ποσοστό στη Φιλανδία ανέρχεται είναι 79% και στη Γερμανία 85%, σημείωσε.

Τον Απρίλιο του 2013, το επιτόκιο δανεισμού για επιχειρηματικά δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ, με περίοδο ωρίμανσης κάτω του ενός έτους, ήταν περίπου 7% στην Ελλάδα, ενώ σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Αυστρία μόλις που ξεπερνούσε το 2%.

Δυστυχώς, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για προγράμματα υποστήριξης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα αποτελέσματα στην πράξη είναι πενιχρά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2010 μέχρι σήμερα, η ΕΤΕπ σε συνεργασία με ελληνικές τράπεζες έχει χορηγήσει χρηματοδότηση σε 3.400 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο αριθμός αυτός είναι απελπιστικά μικρός, αν αναλογιστεί κανείς ότι στη χώρα λειτουργούν περισσότερες από 700.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Γι' αυτό ευθύνεται αφενός η δυσκολία εκ μέρους των ελληνικών τραπεζών να καλύψουν το δικό τους μέρος της συγχρηματοδότησης. Ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται και η υπερβολικά συντηρητική στάση που τηρεί η ΕΤΕπ, απαιτώντας για την παροχή ρευστότητας ενέχυρα τα οποία είναι πρακτικά αδύνατον να εξασφαλιστούν. «Θα έλεγε κανείς ότι τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουν χειρότερα. Κι όμως μπορούν», τόνισε ο κ.Μίχαλος.

 

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τις ημέρες αυτές διεξάγεται στις Βρυξέλλες μια διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών – μελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης της ΕΕ, στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Σε αυτές τις ενισχύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα προγράμματα δανειοδότησης και εγγύησης δανείων από το Ελληνικό Δημόσιο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μέσω Ευρωπαϊκών Φορέων, όπως η ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων κτλ.

 

Οι αλλαγές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνουν νέους ορισμούς και προϋποθέσεις που, αν υιοθετηθούν, θα επιφέρουν καταστροφικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα του Ευρωπαϊκού Νότου. Στην ουσία, οι αλλαγές αυτές θα καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε ανάλογα προγράμματα στο μέλλον, καταργώντας πρακτικά το εργαλείο των επιχειρηματικών ενισχύσεων από την ΕΕ.

 

Σύμφωνα με τον νέο ορισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την «ενιαία επιχείρηση», δηλαδή την επιχείρηση που μπορεί να δανειοδοτηθεί, οποιοσδήποτε όμιλος επιχειρήσεων θα αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον μια επιχείρηση – μέλος ομίλου δανειοδοτηθεί, καμία εκ των υπολοίπων δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για τρία χρόνια, ασχέτως αν έχει διαφορετικό Διοικητικό Συμβούλιο ή μετοχική σύνθεση.

 

Επίσης, προτείνονται επιπρόσθετες προϋποθέσεις ορισμού μίας επιχείρησης ως «προβληματικής» - και συνεπώς μη χρηματοδοτούμενης - οι οποίες θέτουν εκτός δανεισμού, σχεδόν το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, και όχι μόνο τις Μικρομεσαίες. Για παράδειγμα, ως προβληματική θεωρείται επιχείρηση η οποία έχει δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια υψηλότερο του 7,5, κέρδη προ φόρων προς δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κάτω του 1,0 τα τελευταία δύο έτη και διαβάθμιση από τουλάχιστον έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εγγεγραμμένο στην ΕΕ, ισοδύναμη με CCC+ ή χαμηλότερη. Σημειώνεται ότι ως προβληματική θα χαρακτηρίζεται επιχείρηση που εμφανίζει έστω και ένα από αυτά τα στοιχεία, και όχι το σύνολο τους.

 

«Προφανώς, ο γραφειοκρατικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού Νότου. Η επιλογή να παρέχεται στήριξη σε βιώσιμες επιχειρήσεις, είναι εύλογη. Είναι όμως τελείως παράλογο το να τίθενται κριτήρια που αποκλείουν το σημαντικότερο και πιο ευάλωτο πληθυσμό επιχειρήσεων από την κοινοτική χρηματοδότηση», υπογράμμισε ο κ.Μίχαλος.

 

Ήδη, με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος έχει κινητοποιηθεί το δίκτυο των Ευρωεπιμελητηρίων, ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις από τα κράτη μέλη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει επίσης ενημερωθεί και σε κάθε περίπτωση, όπως υπογράμμισε ο ίδιος: "είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας να αποκατασταθεί ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού Νότου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για Ευρώπη 2020 και να θέτουμε φιλόδοξους αναπτυξιακούς στόχους, όσο εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες ασφυξίας στην Περιφέρεια.

 

Είναι άμεση ανάγκη να εξυγιανθεί και να ισχυροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, ώστε να επιστρέψει η εμπιστοσύνη και η ρευστότητα στις αγορές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με κινήσεις όπως:

 

- Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης στην Ευρωζώνη

 

- Η δημιουργία συστήματος κοινής εποπτείας

 

- Η δημιουργία κοινού Ταμείου Εκκαθάρισης Αφερέγγυων Τραπεζών

 

- Η δημιουργία Πανευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύησης Καταθέσεων.


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο