Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

993.790 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον μήνα Σεπτέμβριο στον Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 14/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων1 με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε σε 853.896 άτομα. Από αυτά 399.802 (ποσοστό 46,82%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 454.094 (ποσοστό 53,18%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

■ Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 344.919 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,39%) και οι 508.977 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,61%).
■ Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 229.211 άτομα (ποσοστό 26,84%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 534.289 άτομα (ποσοστό 62,57%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 90.396 άτομα (ποσοστό 10,59%).
■ Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 9.882 άτομα (ποσοστό 1,16%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 281.074 άτομα (ποσοστό 32,92%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 406.367 άτομα (ποσοστό 47,59%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 156.573 άτομα (ποσοστό 18,34%).
■ Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 803.121 άτομα (ποσοστό 94,05%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 11.356 άτομα (ποσοστό 1,33%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 39.419 άτομα (ποσοστό 4,62%).

1 Στον ορισμό του «εγγεγραμμένου ανέργου» συμπεριλαμβάνονται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων καθώς και όσοι από τους εγγεγραμμένους μη επιδοτούμενους δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία.

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 ανήλθε σε 139.894 άτομα όπου 53.540 (ποσοστό 38,27%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 86.354 (ποσοστό 61,73%) εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

■ Από το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία οι 57.219 είναι <άνδρες> (ποσοστό 40,90%) και οι 82.675 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 59,10%).
■ Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 35.716 άτομα (ποσοστό 25,53%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 81.489 άτομα (ποσοστό 58,25%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 22.689 άτομα (ποσοστό 16,22%).
■ Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 3.849 άτομα (ποσοστό 2,75%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 55.193 άτομα (ποσοστό 39,45%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 56.657 άτομα (ποσοστό 40,50%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 24.195 άτομα (ποσοστό 17,30%).
■ Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών μη αναζητούντων εργασία ανήλθε σε 127.204 άτομα (ποσοστό 90,93%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 2.271 άτομα (ποσοστό 1,62%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 10.419 άτομα (ποσοστό 7,45%).

Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων2 για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 138.350 άτομα από τα οποία οι 135.791 (ποσοστό 98,15%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 2.559 (ποσοστό 1,85%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

2 Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

■ Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων οι 60.918 είναι <άνδρες> (ποσοστό 44,03%) και οι 77.432 είναι <γυναίκες> (ποσοστό 55,97%).
■ Στην ηλικιακή ομάδα <κάτω των 30 ετών> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 28.112 άτομα (ποσοστό 20,32%), στην ηλικιακή ομάδα <από 30 έως και 54 ετών> ανήλθε σε 101.629 άτομα (ποσοστό 73,46%) και στην ηλικιακή ομάδα <από 55 ετών και άνω> ανήλθε σε 8.609 άτομα (ποσοστό 6,22%).
■ Στο εκπαιδευτικό επίπεδο <χωρίς εκπαίδευση> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 494 άτομα (ποσοστό 0,36%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <υποχρεωτική εκπαίδευση (έως 3η Γυμνασίου)> ανήλθε σε 38.072 άτομα (ποσοστό 27,52%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο <δευτεροβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 59.324 άτομα (ποσοστό 42,88%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο <τριτοβάθμια εκπαίδευση> ανήλθε σε 40.460 άτομα (ποσοστό 29,24%).
■ Στους <Έλληνες υπηκόους> το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων ανήλθε σε 126.289 άτομα (ποσοστό 91,28%), στους <υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης> ανήλθε σε 3.011 άτομα (ποσοστό 2,18%) και στους <υπηκόους τρίτων χωρών> ανήλθε σε 9.050 άτομα (ποσοστό 6,54%).

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Α.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

861.279

853.896

-7.383

-0,86%

Β.ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ]

143.266

139.894

-3.372

-2,35%

Γ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

145.865

138.350

-7.515

-5,15%%

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο