Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Π.Ο.Ε. - Δ.Ο.Υ.: Η αξιοκρατία στο απόσπασμα

Αθήνα 12-11-2013
Αρ. πρωτ. 400

Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΟΥ ΚΑΙ Κ.Υ.

για έλλειψη διαφάνειας και κριτηρίων στις διαδικασίες αξιολόγησης Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

ΤΟ ΣΗΡΙΑΛ, που ξεκίνησε πριν δυο χρόνια, των αυθαίρετων επιλογών και τοποθετήσεων Προϊσταµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών µε βάση το δίκαιο, τη νοµιµότητα και τις λογικές και πρακτικές του «αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν …» της δεκαετίας του ‘70, που αναβίωσαν και καλά κρατούν µε το άρθρο 55 του Ν. 4002/2011 νόµος Βενιζέλου ο οποίος ψηφίστηκε για να ισχύσει προσωρινά (κατάργηση, όπως επανειλληµένα έχουµε καταγγείλει, της, από το Σύνταγµα προβλεπόµενης, αποφασιστικής γνώµης των Υπηρεσιακών Συµβουλίων στις επιλογές και τοποθετήσεις προϊσταµένων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών), δυστυχώς ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ …
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ του, πρόδηλης και προκλητικής περιφρόνησης της διαφάνειας και της αξιοκρατίας και αυθεντικό παράδειγµα των ατέρµονων δηµοσιονοµικών, οργανωτικών και διοικητικών πειραµατισµών και προχειροτήτων των τελευταίων τριών χρόνων στο Υπουργείο Οικονοµικών, είναι οι πρόσφατες επιλογές και τοποθετήσεις Υποδιευθυντών και Τµηµαταρχών στις ∆ΟΥ της χώρας, µε απλή απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη.

Ως συνεπείς εκπρόσωποι όλων των Εφοριακών αλλά και ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες έχουµε καθήκον και αυτό πράττουµε µε τη σηµερινή ανακοίνωσή µας, δηµόσια ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ των επιλογών αυτών, ΓΙΑΤΙ:
Η όποια συγκριτική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων προϊσταµένων δεν έγινε από κανένα επίσηµο, θεσµικό και κοινά αποδεκτό συλλογικό όργανο µέσω «καθαρών» διαδικασιών προσκηνίου και στη βάση θεσµοθετηµένων ενιαίων, διάφανών µετρήσιµων και αντικειµενικών κριτηρίων, όπως απαιτούν οι υπαρκτές ανάγκες - ιδιαίτερα οι σηµερινές- για ουσιαστική διοίκηση και ενίσχυση του αξιόµαχου των Υπηρεσιών.
(Το γεγονός ότι για τις επιλογές αυτές, ζητήθηκαν και λήφθηκαν υπόψη έγγραφες αξιολογικές εισηγήσεις από τους οικονοµικούς εφόρους δεν µπορεί να καλύψει ούτε να συγκαλύψει την σοβαρή έλλειψη διαφάνειας, αντικειµενικότητας και αξιοκρατίας στις αποφάσεις της επιλογής και της τοποθέτησης Υποδιευθυντών και Τµηµαταρχών ∆ΟΥ. Και αυτό γιατί τέτοιου είδους αξιολογήσεις µπορεί ανεµπόδιστα να εµπεριέχουν εντονότερα τα στοιχεία της υποκειµενικότητας, των διαπροσωπικών σχέσεων και συναλλαγών και της µεροληψίας.)

∆εν λήφθηκαν υπόψη οι αιτήσεις µεγάλης µερίδας ενδιαφεροµένων να επιλεγούν προϊστάµενοι σε τµήµατα ανάλογης βαρύτητας και σχετικών αντικειµένων µε την πολύχρονη εξειδίκευση και εµπειρία τους, σε βάρος, προφανώς, της ευέλικτης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών.

Προσβάλλουν βάναυσα, άδικα και καταχρηστικά την ήδη καταρρακωµένη, από τη διαρκή στοχοποίησή τους, αξιοπρέπεια του συνόλου των Εφοριακών αλλά και αποµειώνουν ακόµα περισσότερο το κύρος και την αξιοπιστία των Υπηρεσιών αιχµής και κύρια του φοροελεγκτικού και εισπρακτικού µηχανισµού.

Στερούν από εκατοντάδες συναδέλφους το δικαίωµα, την υποχρέωση και την φιλοδοξία, µέσα από κανόνες ευγενούς άµιλλας, να υπηρετήσουν το δηµόσιο συµφέρον από ανώτερες και συµβατές µε τα προσόντα τους θέσεις ευθύνης, τις οποίες µε το ισχύον καθεστώς αδιαφάνειας και ρουσφετολογίας καταλαµβάνουν άλλοι.

Θέτουν σε αµφισβήτηση και όλους όσους επάξια (διαθέτοντας αυξηµένα προσόντα) επελέγησαν µε αυτές τις διαδικασίες, ενώ θα επελέγοντο χωρίς αµφισβήτηση και µέσα από διαφανείς διαδικασίες µε αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης.
Η ευκολία κατάληψης της όποιας θέσης ευθύνης χωρίς την ύπαρξη και εφαρµογή ενιαίων κανόνων και κριτηρίων, λειτουργεί και ως αντικίνητρο στη θέληση και την προσπάθεια όλων για διαρκή βελτίωση και αύξηση των προσόντων τους.

Για όλους τους παραπάνω σοβαρούς και ουσιαστικούς λόγους ζητάµε από την Κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών: Να καταργηθούν οι επίµαχες διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011, ώστε η επιλογή και τοποθέτηση προϊσταµένων όλων των επιπέδων διοίκησης των ∆ΟΥ και των άλλων Υπηρεσιών του κλάδου, να γίνεται αυστηρά µε µετρήσιµα, αντικειµενικά, διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια από τα αρµόδια Υπηρεσιακά Όργανα, όπως προβλέπεται για όλες τις άλλες υπηρεσιακές µεταβολές.
Να σταµατήσει το θλιβερό κατάντηµα υποκατάστασης της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας από τις «στρατιές» κάθε λογής θεσµικών και εξωθεσµικών παραγόντων (µετακλητών υπαλλήλων, συµβούλων, παρασυµβούλων, µυστικοσυµβούλων και παρεµβάσεις των πολιτικών φεουδαρχών ανά περιφέρεια κ.ά. Γραφείων).

∆ΕΝ ΑΠΟ∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ, ούτε οι ατοµικοί υπηρεσιακοί µας φάκελοι να κυκλοφορούν στα χέρια και τη διάθεση των παραγόντων αυτών ούτε αξιολόγηση των προσόντων µας από µετακλητούς και άσχετους υπαλλήλους. Θέση µας είναι γραπτός αδιάβλητος διαγωνισμός και συγχρόνως σεµινάρια δηµόσιας διοίκησης.

Η θέση µας αυτή δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση µοµφή για τους συναδέλφους που επιλέγησαν τµηµατάρχες και προϊστάµενοι, όµως θέλουµε να αναδείξουµε το πάγιο αίτηµα της ΠΟΕ-∆ΟΥ υπέρ της ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΕ-∆ΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΕΒΕΚΑ ΜΠΑΣΜΑΤΖΙ∆ΟΥ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο