Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τους φόρους υπέρ τρίτων

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τους φόρους υπέρ τρίτων

Τη συγκρότηση Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει τον εξορθολογισμό των φόρων υπέρ τρίτων προβλέπει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια". Όπως αναφέρεται στην απόφαση "έργο της ομάδας εργασίας είναι η αξιολόγηση των στοιχείων για τα μη ανταποδοτικά τέλη/χρεώσεις υπέρ τρίτων που έχουν συγκεντρωθεί από διάφορους φορείς και υπουργεία και η προετοιμασία σχετικής εισήγησης προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον βαθμιαίο εξορθολογισμό τους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό του 2014".

Ολόκληρη η  απόφαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 4η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013
Αριθ.πρωχ.: 2/99510/0004

 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τον εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη

1. Σις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν.1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν.2346/1995 (Α’ 220)
β) του άρθρου 13 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45)
2. Την αριθ. Τ48/09.07.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β’ 2105).
3. Το αριθμ.πρωτ. 2/90015/ΔΠΓΚ/14.10.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Τη σύσταση και τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τον εξορθολογισμό των μη ανταποδοτικών χρεώσεων υπέρ τρίτων και ορίζουμε ως μέλη αυτής τους κατωτέρω:

1. Παναγιώτη Καρακούση του Αναστάσιου, με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού.

2. Σταυρούλα Μηλιάκου του Γεωργίου, με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

3. Στυλιανό Πέτσα του Λεωνίδα, με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Σμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

4. Μαριάννα Κουνατίδη του Πέτρου, με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλο στο Σμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

5. Ζωή Ιωαννάτου του Χαραλάμπους, με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ομοίως υπάλληλο στο Σμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

6. Όλγα Χαραλαμπάκη του Χαραλάμπους, με βαθμό Ε΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ομοίως υπάλληλο στο Σμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.

7. Μαρία Κουμερτά του Ιωάννη, με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, υπάλληλο του Α΄ τμήματος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Δημοσιονομικών Στοιχείων και Μεθοδολογίας.

8. Δήμητρα Χρυσομάλλη, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

9. Ιουλία Στελλάτου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

10. Εύα Αθανασάκη, Σύμβουλο του Υπουργού Οικονομικών

11. Κρις Ουρετζιάν, Σύμβουλο του Υπουργού Οικονομικών Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Παναγιώτης Καρακούσης, με αναπληρωτές του τη Σταυρούλα Μηλιάκου και το Στυλιανό Πέτσα. Ση γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας θα αναλάβουν οι υπάλληλοι του Τμήματος Εσόδων: Ζωή Γιαννάτου, Μαριάννα Κουνατίδη και Όλγα Χαραλαμπάκη.

Β. Έργο της ομάδας εργασίας είναι η αξιολόγηση των στοιχείων για τα μη ανταποδοτικά τέλη/χρεώσεις υπέρ τρίτων που έχουν συγκεντρωθεί από διάφορους φορείς και υπουργεία και η προετοιμασία σχετικής εισήγησης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με το βαθμιαίο εξορθολογισμό τους με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο ξεκινώντας από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.

Γ. Η ομάδα εργασίας θα συνεδριάζει εντός ή/και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της μέχρι την 31/12/2013.


Ετικέτες για αναζήτηση φόροι υπέρ τρίτων


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο