Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Βιβλίο ανάλωσης κεφαλαίου και δωρεάν εφαρμογή υπολογισμών από το 1980

Λόγω της εξάντλησης και της δεύτερης έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου-Θεωρία & πράξη» του Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά, προχωρήσαμε στην ανατύπωσή του. Η συνεχής ζήτηση του βιβλίου και το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων, μας ώθησε να προβούμε στην ανατύπωση της 2ης έκδοσης -για την κάλυψη των αναγκών- που θα είναι διαθέσιμη μετά τις 15 Νοεμβρίου.


Όπως είναι ήδη γνωστό, όσοι προμηθεύονται το ανωτέρω σύγγραμα που κυκλοφορεί από τις Επιστημονικές Εκδόσεις Taxheaven, έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν ΔΩΡΕΑΝ την εύχρηστη εφαρμογή υπολογισμού ανάλωσης κεφαλαίου. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την μοναδική εφαρμογή υπολογισμού ανάλωσης κεφαλαίου με δυνατότητα αυτόματων υπολογισμών από το οικ. έτος 1981.

Λίγα λόγια για την εφαρμογή της ανάλωσης κεφαλαίου.

Μέσα από την εφαρμογή ανάλωσης κεφαλαίου μπορείτε να υπολογίσετε γρήγορα και με ακρίβεια το ποσό του κεφαλαίου που απομένει προς ανάλωση. Στην εφαρμογή μπορείτε να εισάγετε ποσά από το οικ. έτος 1981 μέχρι και το οικ. έτος 2012. Σε όλα τα πεδία καταχώρησης υπάρχουν εικόνες βοήθειας προκειμένου ο χρήστης να ενημερώνεται για το ποια ποσά πρέπει να αναγράφει στα πεδία αυτά. Πρόκειται για τη μοναδική εφαρμογή μέσα απ΄την οποία μπορείτε να υπολογίσετε την ανάλωση κεφαλαίου από το οικ. έτος 1981.

Αρχικά, ο χρήστης μέσα από την πρώτη καρτέλα της εφαρμογής (βλ. εικόνα 1) πρέπει να εισάγει τα στοιχεία των πελατών του (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), καθώς και να επιλέξει το οικ. έτος από το οποίο επιθυμεί να σχηματίσει πίνακα ανάλωσης κεφαλαίου. Στη συνέχεια πρέπει να αποθηκεύσει τα στοιχεία που καταχώρησε πατώντας το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών».


(εικόνα 1)

→ Στην ίδια καρτέλα υπάρχουν ακόμη τα ακόλουθα πληροφοριακά πεδία:
α) Υπόλοιπο υπόχρεου.
β) Υπόλοιπο συζύγου.

Στα πεδία αυτά εμφανίζεται το υπόλοιπο ποσό που απομένει προς ανάλωση (για τον υπόχρεο και τη σύζυγο), με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί από τον χρήστη στις καρτέλες (i) «Εισοδήματα από οικ. έτος 2012 έως το οικ. έτος 1997» και (ii) «Εισοδήματα από οικ. έτος 1996 έως το οικ. έτος 1981». Μέσα από τα πεδία αυτά ο χρήστης βλέπει άμεσα το υπόλοιπο ποσό που απομένει προς ανάλωση για κάθε πελάτη του.

→ Στο πεδίο «Οικ. έτος από» ο χρήστης επιλέγει το έτος έναρξης υπολογισμού της ανάλωσης κεφαλαίου του πελάτη του. Για παράδειγμα, αν στο πεδίο αυτό επιλέξει το οικ. έτος 2000, τότε θα σχηματιστεί μια κατάσταση με έτος αφετηρίας το οικ. έτος 2000. Στο πεδίο «Οικ. έτος έως» για τις αναλώσεις που πραγματοποιούμε στη φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, επιλέγουμε πάντα το οικ. έτος 2012, μιας και ο υπολογισμός ανάλωσης πρέπει να γίνει έως το προηγούμενο οικ. έτος (ήτοι το οικ. έτος 2012).

Σημείωση: Μέσω του πεδίου «Υπολογισμός από έτος», ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ως έτος αφετηρίας για τον υπολογισμό της ανάλωσης διαφορετικό από αυτό που έχει εισάγει στο πεδίο «Οικ. έτος από». Η επιλογή αυτή προστέθηκε προκειμένου ο χρήστης αφού εισάγει τα στοιχεία του φορολογούμενου από το οικ. έτος που επιθυμεί να ξεκινήσει η ανάλωση, να μπορεί στη συνέχεια για δικούς του λόγους να επιλέξει ως έτος αφετηρίας ένα μεταγενέστερο έτος. Αν στο προηγούμενο παράδειγμα, ο χρήστης επιθυμεί να υπολογίσει το ποσό που απομένει προς ανάλωση από το οικ. έτος 2002 (και όχι από οικ. έτος 2000 που είχε εισάγει αρχικά στο πεδίο «Οικ. έτος από»), τότε θα αναγράψει στο πεδίο «Υπολογισμός από έτος» το οικ. έτος 2002. Στη συνέχεια, πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997», να επιλέξει τον φορολογούμενο και να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών». Η εφαρμογή θα υπολογίσει αυτόματα το ποσό που απομένει προς ανάλωση βάσει του νέου οικ. έτος που εισήγαγε ο χρήστης. Αν επιθυμεί να επαναφέρει την κατάσταση προσδιορισμού ανάλωσης κεφαλαίου στην προγενέστερη κατάσταση, τότε πηγαίνοντας στην πρώτη καρτέλα της εφαρμογής «Ενημέρωση στοιχείων υπόχρεου», μπορεί να αναγράψει στο πεδίο «Υπολογισμός από έτος» το ίδιο οικ. έτος που έχει εισάγει στο πεδίο «Οικ. έτος από» και να ακολουθήσει την ίδια διαδικασία που περιγράψαμε ανωτέρω (να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997», να επιλέξει τον φορολογούμενο και να πατήσει το κουμπί «Αποθήκευση μεταβολών»). 

→  Μετά την επιλογή του οικ. έτους από το οποίο θα ξεκινήσει η ανάλωση κεφαλαίου, ο χρήστης πρέπει να μεταβεί στην ανάλογη καρτέλα για τους περαιτέρω υπολογισμούς. Αν για παράδειγμα επιλέξει ως έτος αφετηρίας το οικ. έτος 2000, τότε πρέπει να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997» και να ξεκινήσει την καταχώρηση των οικονομικών στοιχείων για τα οικ. έτη από 2000-2012. Αν όμως επιλέξει ως έτος αφετηρίας το οικ. έτος 1981, τότε πρέπει αρχικά να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 1996 έως το έτος 1981», να καταχωρήσει τα στοιχεία και να τα αποθηκεύσει. Στη συνέχεια να μεταβεί στην καρτέλα «Εισοδήματα από οικονομικό έτος 2012 έως το έτος 1997» και να συνεχίσει την καταχώριση των οικονομικών στοιχείων. Η εφαρμογή στην περίπτωση αυτή μεταφέρει αυτόματα το υπόλοιπο του οικ. έτους 1996 στο οικ. έτος 1997. 

 Αρχικά, συμπληρώνονται τα πεδία με τα εισοδήματα (φορολογούμενα, αφορολόγητα κ.λπ.), τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Η φόρμα συμπλήρωσης όλων αυτών έχει ως ακολούθως:

Ξεκινώντας από τα φορολογούμενα εισοδήματα ο χρήστης πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο «Φορολογούμενα εισοδήματα»

εμφανίζονται οι ακόλουθες εικόνες βοήθειας:


                                        


                                               (εικόνα 2)   

                                                         

                                                               (εικόνα 3)

Μέσα από τις παραπάνω εικόνες οι χρήστης γνωρίζει επακριβώς από που θα αντλήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων αυτών (βλέπουμε ότι έχουν επιλεγεί με κόκκινο πλαίσιο τα πεδία του εκκαθαριστικού σημειώματος του οικείου οικ. έτους από τα οποία πρέπει να αντιγραφούν τα σχετικά ποσά).

Στη συνέχεια αν επιλέξει το πεδίο «Αφορολόγητα & φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο»Τότε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα βοήθειας:

                                            

                                                    (εικόνα 4)

Αν θέλουμε να συμπληρώσουμε το πεδίο «Επαναπατριζόμενα κεφάλαια ή εισαγωγή κεφαλαίων αλλοδαπής», τότε πατώντας διπλό κλίκ στο πεδίο αυτό εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα:


                                                                  (εικόνα 5)

Από την παραπάνω εικόνα βλέπουμε ότι έχουν επιλεγεί με κόκκινο πλαίσιο οι κωδικοί αριθμοί του εντύπου Ε1 του οικείου οικ. έτους από τους οποίους πρέπει να αντιγραφούν τα σχετικά ποσά. Με τον ίδιο τρόπο εμφανίζονται εικόνες βοήθειας και στα υπόλοιπα πεδία.

Στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθούν τα πεδία με τις αντικειμενικές δαπάνες (τεκμήρια).                                                 (εικόνα 6)

Πατώντας διπλό κλικ για παράδειγμα στο πεδίο «Τεκμήρια ακινήτων», εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας μέσα από τον οποίο μπορείτε να υπολογίσετε αυτόματα την αντικειμενική δαπάνη για την κύρια και τις λοιπές κατοικίες του φορολογούμενου. Επίσης, μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τα αυτοκίνητα και τα δίτροχα από το προηγούμενο έτος, πατώντας το κουμπί «Μεταφορά τεκμηρίων από προηγούμενο έτος», καθώς και να διαγράψετε κάποιο από αυτά.