Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ελέγχους για την επιστροφή Φ.Π.Α. από ιδιώτες ελεγκτές προτείνει η διοίκηση του Συνδέσμου Εξαγωγέων προς την Γ.Γ.Δ.Ε.

Συνάντηση ΣΕΒΕ με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρη Θεοχάρη -Συμμετοχή ΣΕΒΕ στο 5ο Ετήσιο Φορολογικό Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη (6/11/2013)

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 04.11.13 στη Θεσσαλονίκη συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος με το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κ Χάρη Θεοχάρη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Κυριάκος Λουφάκης παρουσίασε στον κ. Θεοχάρη τις θέσεις του ΣΕΒΕ για το φορολογικό σύστημα.

O κ. Λουφάκης τόνισε ότι οι περιορισμένοι πόροι που υπάρχουν σήμερα θα πρέπει πρωτίστως να κατευθύνονται σε παραγωγικές διαδικασίες και στις εξαγωγές. Δυστυχώς όμως, είμαστε μάρτυρες του αντίθετου. Η επαχθής φορολογία των επιχειρήσεων, η υπερφορολόγηση στην ενέργεια, η μη έγκαιρη επιστροφή του ΦΠΑ, το πολύπλοκο και δαιδαλώδες φορολογικό πλαίσιο και μια σειρά άλλων αντικινήτρων συνθέτουν ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον που πλήττει είτε αποκλειστικά, είτε κατεξοχήν την υγιή παραγωγή. Τα έσοδα του δημοσίου μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά με την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης στο διεθνές περιβάλλον, με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας καθώς και με την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Ως προς το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα της εξόφλησης των υποχρεώσεων του Δημοσίου στις επιχειρήσεις με επίκεντρο για τους εξαγωγείς την άμεση επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, ο ΣΕΒΕ αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών για συντόμευση του χρόνου επιστροφής ΦΠΑ με προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθιέρωση αυτοματοποιημένης και κεντρικά ελεγχόμενης διαδικασίας μέσω του taxisnet, συστάσεις στις ΔΟΥ για τήρηση της προθεσμίας των 90 ημερών, υποχρέωση έντοκης επιστροφής σε περίπτωση καθυστερήσεων. Παρόλα αυτά, ο ΣΕΒΕ πιστεύει ότι, αφενός ο χρόνος είναι μεγαλύτερος όταν απαιτείται έλεγχος, με δεδομένες τις αδυναμίες του ελεγκτικού μηχανισμού και, αφετέρου, στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται έλεγχος, το διάστημα των 90 ημερών είναι μεγάλο και έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της ήδη μειωμένης ρευστότητας των επιχειρήσεων. Εναλλακτικά μάλιστα πρότεινε τη διεκπεραίωση ελέγχων για επιστροφή ΦΠΑ από ιδιώτες και συγκεκριμένα από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.

Ως προς τον συμψηφισμό, ο ΣΕΒΕ αναμένει την προώθηση ρύθμισης για τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με ποσά που οφείλει το Δημόσιο και το ευρύτερο Δημόσιο στους φορολογουμένους, τονίζοντας την ανάγκη για: α) εξαίρεση των οφειλών που είναι μεν βεβαιωμένες αλλά όχι ληξιπρόθεσμες και έχουν με κάποιο τρόπο ρυθμιστεί (ρυθμίσεις, περαιώσεις, κ.λ.π.), στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στην επικείμενη τροποποίηση του ΚΕΔΕ, β) δημιουργίας ενός ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος για την παρακολούθηση του διευρυμένου  μηχανισμού  συμψηφισμού.

Για το θέμα του ΦΠΑ ο κ. Θεοχάρης ενημέρωσε ότι συνιστά προτεραιότητα της Γενικής Γραμματείας η επίσπευση της όλης διαδικασίας ώστε σε συνάρτηση και με αντίστοιχες ρυθμίσεις στα κριτήρια ελέγχου και στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στοιχείων, η όλη διαδικασία να μειωθεί σταδιακά στον ένα μήνα. Επίσης ο κ. Θεοχάρης θα εξετάσει την πρόταση του ΣΕΒΕ για   ηλεκτρονική πρόσβαση και παροχή της σχετικής αρμοδιότητας στις κατά τόπους ΔΟΥ ως προς την επαλήθευση όλων των στοιχείων του VIES για την ταχύτερη επιβεβαίωση στοιχείων κοινοτικών επιχειρήσεων (για όσες χώρες δεν είναι δυνατή η πλήρης πρόσβαση μέσω internet) και καλύτερη διασφάλιση ενδοκοινοτικών συναλλαγών ως προς το ΦΠΑ.

Για το ΣΕΒΕ ζητούμενα παραμένουν η περαιτέρω απλοποίηση και κωδικοποίηση, η διαφάνεια, η ανταποδοτικότητα και ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του φορολογικού συστήματος, ώστε να δημιουργείται ένα φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και τις ξένες επενδύσεις. Στο στόχο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και ειδικότερα η καθιέρωση Ενιαίου Φορολογικού Συντελεστή της τάξης του 15%, η απλοποίηση  των  φορολογικών διαδικασιών και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του  Taxisnet. Ο κ. Γενικός συμφώνησε με το αίτημα του ΣΕΒΕ για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα τουλάχιστον για μια 5ετία, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των φορολογουμένων και των υποψήφιων επενδυτών στην φορολογική πολιτική.   

O κ. Λουφάκης επεσήμανε την ανάγκη για περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών και την πλήρη αντικατάστασή του από ένα απολύτως ηλεκτρονικό σύστημα τήρησης τιμολογίων, βιβλίων και άλλων φορολογικών στοιχείων. Ο κ. Θεοχάρης ενημέρωσε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η ουσιαστική απλούστευση, αναφέροντας ενδεικτικά την επικείμενη κατάργηση του Δελτίου Αποστολής.

Αναφορικά με το φορολογικό πιστοποιητικό, ο ΣΕΒΕ θεωρεί ότι αποτελεί θετικό μέτρο καθώς διευκολύνει τη διαδικασία ελέγχου, αλλά θα πρέπει να έχει προαιρετικό χαρακτήρα και να μην υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση απόφασης μη έκδοσής του για όλες τις ΑΕ και ΕΠΕ για τις οποίες προβλέπεται καταρχήν η υποχρέωση έκδοσης, όπως ισχύει και για τις εταιρίες ορκωτών ελεγκτών και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η απροθυμία των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τη δυνατότητα του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού συνδέεται κατά κύριο λόγο με το υψηλό κόστος του και ειδικότερα με τις υψηλές αμοιβές των νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων για τους ελέγχους. Γι’ αυτό το θέμα ο κ. Θεοχάρης ενημέρωσε τους εκπροσώπους του ΣΕΒΕ ότι το μέτρο έχει κυρίως μεταβατικό χαρακτήρα και πιθανότατα θα καταργηθεί, μόλις οργανωθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του Δημοσίου.

Ο ΣΕΒΕ ζήτησε την επανεξέταση του χρόνου αποσβέσεων κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, τονίζοντας ότι οπροβλεπόμενος χρόνος της δεκαετίας (άρθρο 24 Ν. 4172/2013 για τις αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού: Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού, Άυλα στοιχεία και δικαιώματα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης και Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης είναι υπερβολικός και αποτρεπτικός για επενδύσεις, με δεδομένη μάλιστα και τη γρήγορη απαξίωση της τεχνολογίας.

Τέλος, ο κ. Γενικός δήλωσε ότι βλέπει θετικά τις προτάσεις του ΣΕΒΕ για αναδρομική ισχύ του άρθρου 28 Ν. 4172/2013 (έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών) ώστε να καλυφθούν και οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις και κατάργηση των παρατάσεων στις παραγραφές ανέλεγκτων χρήσεων.

Μεταξύ άλλων, θέματα που επίσης αναφέρθηκαν στον κ. Γενικό είναι τα παρακάτω:

1) Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων συμπεριλαμβανομένων αυτών με μικτή αγροτική δραστηριότητα

2) Κατάργηση της εισφοράς 0,6% για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

3) Σαφείς διευκρινήσεις σχετικά με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τον χαρακτηρισμό μιας απαίτησης ως επισφαλούς και οριστικά ανεπίδεκτης είσπραξης, καθώς και των κατάλληλων ενεργειών για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτηση
4) Μείωση φορολογίας στην ενέργεια

5) Δημιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου

6) Ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση όλων των εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ICISnet) και διαλειτουργικότητά του με το Taxisnet

7) Αντιμετώπιση αποσβέσεων δαπανών αναπτυξιακού Ν. 3299/2004

8) Aναδρομική φορολόγηση επιχειρήσεων λόγω ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων Ν. 3220/2004


Οι θέσεις και οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για το φορολογικό σύστημα κατατέθηκαν και μέσω ομιλίας του κ. Παναγιώτη Χασάπη, Μέλους Διοικητικής Επιτροπής του ΣΕΒΕ στο 5ο Φορολογικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο