Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σεμινάρια μηνός Νοεμβρίου από την Data Communication

Ο νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.4174/2013
(ΦΕΚ Α'/26.7.2013)
«Φορολογικές Διαδικασίες και Άλλες Διατάξεις»

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013
9:00 - 14:00

Εισηγητής:
Ηλίας Αργυρός
τ. Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών
τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.-Υπ.Ε.Ε

Χώρος Διεξαγωγής : Συνεδριακό Κέντρο Data Communication
Π. Τσαλδάρη και Ζαΐμη 2
Μελίσσια

Κόστος σεμιναρίου:  50 € ανά άτομο*    

Ειδική Προσφορά για πελάτες της Data Communication: 35 € ανά άτομο*    
* Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Νάντια Βαβουλιώτη ([email protected])
Χρυσάνθη Γοναλάκη ([email protected])
τηλ. 801 1000 801 • fax 210 80 40 408

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνοντας την φόρμα Συμμετοχής ή χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα
μέσα από το e - Shop της Data Communication
 
Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α’/26.7.2013)
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Θέματα σεμιναρίου

1. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΟΚΟΙ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ
• Πρόστιμα διαδικαστικών παραβάσεων
• Φοροδιαφυγή-πρόστιμα φοροδιαφυγής
• Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή φακέλου τεκμηρίωσης, ενδοομιλικών συναλλαγών
• Πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής φόρου
• Πρόστιμα ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης
• Πρόστιμα μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων
2. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΒΣ-Κ.Φ.Α.Σ., ΦΠΑ
3. ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟ (ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΟ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
4. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
• Από 26/7/2013
• Από 1/1/2014
5. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
6. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Κ.Φ.Α.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ
τ. Διευθυντής Υπ. Οικονομικών, τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.-Υπ.Ε.Ε

__________________________________

Οι αλλαγές στα εργασιακά μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τους Ν. 4093/2012 και Ν. 4144/2013.

Το πλαίσιο απασχόλησης των μισθωτών τις Κυριακές από τα Εμπορικά Καταστήματα

Σάββατο
23 Νοεμβρίου 2013
9:00 - 14:00

Εισηγητής:
Πέτρος Ραπανάκης
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας – Εισηγητής με  μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία Ε

Χώρος Διεξαγωγής : Συνεδριακό Κέντρο Data Communication
Π. Τσαλδάρη και Ζαΐμη 2
Μελίσσια

Κόστος σεμιναρίου: 50 € ανά άτομο*     
Ειδική Προσφορά για πελάτες της Data Communication: 35 € ανά άτομο*   
* Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Νάντια Βαβουλιώτη ([email protected])
Χρυσάνθη Γοναλάκη ([email protected])
τηλ. 801 1000 801 • fax 210 80 40 408

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο συμπληρώνοντας την φόρμα Συμμετοχής ή χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα
μέσα από το e - Shop της Data Communication
 
Οι εργασιακές αλλαγές

To ισχύον πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της ΕΓΣΣΕ 2013, της υπερωριακής απασχόλησης, των κυρώσεων του σε παραβάτες εργοδότες, της ηλεκτρονικής υποβολής των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης κλπ.

Το πλαίσιο απασχόλησης των μισθωτών τις Κυριακές από τα Εμπορικά Καταστήματα

Θέματα σεμιναρίου

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
• Ποιοι εργοδότες που υποχρεούνται να χορηγούν το επίδομα γάμου μετά την υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του έτους 2013
• Ο Υπολογισμός της προϋπηρεσίας μετά την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων
• Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την παρέλευση του χρόνου ισχύος των κλαδικών συμβάσεων για ήδη απασχολούμενους και νεοπροσλαμβανόμενους με το Ν.4046/2012
• Σε ποιες περιπτώσεις οι όροι αμοιβής του νεοπροσλαμβανόμενου μισθωτού καθορίζονται βάσει του νόμιμου νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου
• Ο Νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο
(Άρθρο 103, Ν.4172/2013)
• To πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος ισολογισμού
• Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων
• Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
• Σε ποιες περιπτώσεις δεν δεσμεύεται ο εργοδότης να εφαρμόσει τους όρους μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας.
• Τι ισχύει με τους μη μισθολογικούς όρους ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της)
• Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΕ ΣΕΠΕ ΚΑΙ ΟΑΕΔ (Υ.Α. 28153/126/28.8.2013)
• To πλαίσιο ηλεκτρονικής υποβολής από 1.7.2013 και εφεξής των ατομικών συμβάσεων εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης
• Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) από 1/10/2013
• Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
• Ηλεκτρονική Υποβολή Πίνακα Προσωπικού (ετήσιου, αρχικού, τροποποιητικού ωραρίου και αποδοχών, συμπληρωματικού ωραρίου και πρόσληψης)
• Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας και επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας
• Ηλεκτρονική υποβολή από 1.7.2013 των συμβάσεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης καθώς και των επιχειρησιακών συμβάσεων

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
• Υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο υπερωριών
• Υποχρεώσεις εργοδότη έναντι του ΣΕΠΕ σε περίπτωση υπερωριακής απασχόλησης μισθωτών με τις νέες ρυθμίσεις
• Η σύννομη τήρηση του βιβλίου υπερωριών
• Τι ισχύει με την υπερωριακή απασχόληση μετά τις αλλαγές που επέφερε ο Ν.4144/2013

ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
• Το πλαίσιο της σύννομης μετατροπής της πλήρους σε εκ περιτροπής απασχόληση
• Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής εργασίας
• Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων
• Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Σε ποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να παρακαμφθούν οι διατάξεις περί πενθημέρου και πότε είναι σύννομη η εξαήμερη απασχόληση
• Διαδικαστικό πλαίσιο μετατροπής της πενθήμερης σε εξαήμερη εργασία
• Οι αλλαγές στα χρονικά όρια εργασίας και στο χρόνο υποβολής των συμπληρωματικών καταστάσεων προσωπικού με το Ν.4093/2012

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ
• Το πλαίσιο κατάτμησης της άδειας με τις αλλαγές του Ν.4093/2012
• Καθορισμός του ενιαίου τμήματος της άδειας επί κατάτμησής της από τον εργοδότη
• Διευθυντικό δικαίωμα και χρόνος χορήγησης της άδειας
• Οι υφιστάμενοι περιορισμοί στο ύψος του μισθού, της αποζημίωσης απολύσεως και των επιδομάτων εορτών
• Οι αλλαγές στο ύψος της αποζημίωσης απόλυσης, στο χρόνο προειδοποίησης κλπ με τις νέες ρυθμίσεις
• Πως υπολογίζεται το ποσό της αποζημίωσης εργαζομένων που αποχωρούν ή απολύονται ενώ έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης
• Ανάκληση καταγγελίας συμβάσεως


ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Πέτρος Ραπανάκης
Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος, Συγγραφέας - Εισηγητής με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο