Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου

Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη:

«Κυρίες και Κύριοι,

Ήδη από πέρυσι, έχουμε εκθέσει το σχεδιασμό της Κυβέρνησης, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

Επομένως, η σημερινή Συνέντευξη Τύπου γίνεται για δύο λόγους:

αφενός για να σας παρουσιάσουμε αυτά που προχώρησαν και αφετέρου για να σας εκθέσουμε όσα προγραμματίζουμε, στα οποία εντάσσεται και ο νέος, ενιαίος φορέας εξωστρέφειας
 
1. Ξεκινώ από τις εξαγωγές:

Από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,  ώστε να βοηθήσουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε δύο τομείς:

στην απλούστευση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της ρευστότητας

Για το πρώτο, προωθούμε  25 επιμέρους μέτρα για την απλοποίηση των διαδικασιών, που αφορούν στους τελωνειακούς και προ-τελωνειακούς ελέγχους.

Συνεργαστήκαμε, γι' αυτό, με τους ίδιους τους Εξαγωγείς και τους  ξένους ειδικούς από:

τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, την Task Force και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Γαλλία, η Σουηδία και η Ολλανδία.

Τα  21 μέτρα από τα 25,  υλοποιούνται κανονικά, όπως φαίνεται στον σχετικό Πίνακα, και δεν προβλέπεται να υπάρξει καμία απόκλιση.

Τα υπόλοιπα 4, τα παρακολουθούμε στενά ώστε να μην υπάρξουν ούτε κι εκεί, χρονικές αποκλίσεις.

Σε κάθε περίπτωση, όπως επιβεβαιώνει και η Τρόικα, όλα βαίνουν σύμφωνα με το σχεδιασμό μας.

Και πράγματι, τα μέτρα φαίνεται πως ήδη αποδίδουν.

Αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το εξωτερικό, όσο και από τους Έλληνες εξαγωγείς και την αγορά.

Για παράδειγμα: η DHL, η γνωστή εταιρία ταχυμεταφορών, επισημαίνει:

«Αναγνωρίζουμε ότι η πρόοδος που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες είναι σημαντική.

Η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των τελωνειακών διαδικασιών, μας έδωσε την ευκαιρία να μειώσουμε τις τιμές μας κατά 50% και ταυτόχρονα να μειώσουμε το χρόνο εκτελωνισμού, κατά μία ημέρα.

Αυτή η εξέλιξη στηρίζει απευθείας τους Έλληνες Εξαγωγείς και εντάσσεται πλήρως στην Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών ”

Δεύτερον, ενισχύουμε τη ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με συγκεκριμένες δράσεις, όπως:

-Επιδοτήσεις από το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-ΕΣΠΑ». Είναι σε εξέλιξη ήδη ο δεύτερος κύκλος, ύψους 30 εκ. ευρώ.  Ήδη 500 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις.

-Τις Εγγυητικές επιστολές από την ΕΤΕπ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τράπεζας, καλύπτονται σήμερα , οι εγγυητικές επιστολές των εμπορικών τραπεζών προς τις εισαγωγικές/εξαγωγικές επιχειρήσεις, για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τους.

Τα κονδύλια, ανακυκλούμενα, μπορούν να φτάσουν το 1,5 δις ευρώ σε ετήσια βάση.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πρόσφατα από τις 3 συνεργαζόμενες τράπεζες.

Θα καλέσουμε τις τράπεζες να το διαφημίσουν, τις επόμενες εβδομάδες, ώστε να το μάθουν όλοι οι εξαγωγείς.

-Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-ΟΑΕΠ». Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων  προσφέρει πλέον προ-χρηματοδότηση μέχρι 1εκ. ευρώ -από 500χιλ. που ήταν πρόσφατα- στους εξαγωγείς, οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τις εξαγωγές τους σε αυτόν.

-Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-ΕΤΕΑΝ», ύψους 140 εκ. ευρώ. Αφορά δάνεια μέχρι 500 χιλ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο , για επενδυτικά σχέδια και κεφάλαια κίνησης στις ΜμΕ. Η Eurobank που έχει υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με το ΕΤΕΑΝ, υπολογίζει πως μέχρι το τέλος του χρόνου, θα «πέσουν» 100 εκ. ευρώ στην αγορά.

Γνωρίζετε πως οι εξαγωγές έχουν μιαν αυξητική τάση, τα τελευταία χρόνια.

Στόχος των μέτρων που πήραμε και θα λάβουμε είναι να γίνει βιώσιμη και σταθερή αυτή η τάση ενίσχυσης των εξαγωγών.

2. Περνάω τώρα στις επενδύσεις:

Κανείς δεν παραγνωρίζει την πραγματικότητα:

Η Ελλάδα πορεύθηκε και πορεύεται μέσα σε φουρτούνα.

Η κρίση επέφερε πολύ μεγάλη μείωση στις επενδύσεις και κρίση εμπιστοσύνης έναντι της χώρας.

Η ύφεση δημιουργεί πολύ αρνητικές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν εφησυχάζουμε.

Αντιθέτως, η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δίνουν μια καθημερινή μάχη για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Έχουν γίνει δεκάδες επίσημες αποστολές στο εξωτερικό και επαφές.

Kαι από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης, πέρα από τις άλλες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας υλοποιήθηκαν τα εξής:

Προωθήσαμε το νέο Επενδυτικό Νόμο  που περιορίζει δραστικά τη γραφειοκρατία θεσπίζοντας διαδικασίες αυτοαδειοδότησης, δίνει  άδεια παραμονής σε μη κατοίκους ΕΕ,  με την αγορά ακινήτων αξίας πάνω από €250.000 αλλά εισάγει και μια Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τα τρία από τα τέσσερα ΠΔ που προβλέπει ο Νόμος, ενώ εντός των ημερών θα αποσταλεί στο ΣτΕ και το τελευταίο ΠΔ.

Έχει επίσης ήδη υπογραφεί το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων  του Υπουργείου Ανάπτυξης , που προβλέπονται στο σχετικό Νόμο 4146.

Και έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες ερμηνευτικές εγκύκλιοι ώστε να είναι λειτουργικό τόσο το πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων όσο και ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος.

Παράλληλα προωθήσαμε μια σειρά από σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον:  

από τη μείωση του ελαχίστου κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ, μέχρι τα προτυποποιημένα καταστατικά και την απελευθέρωση αγορών.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, λοιπόν, έχουμε κάποιες ενδείξεις πως τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν, παρότι η κατάσταση είναι και παραμένει δύσκολη.

Δεν θα επιμείνω στο γεγονός, πως οι αιτήσεις των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιδοτήσεις, αυξήθηκαν κατά 40% το α” εξάμηνο του 2013, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012.

Θα σημειώσω όμως ότι, όπως φαίνεται και στο σχετικό πίνακα, τους τελευταίους 14 μήνες, έχουν γίνει περίπου 16 σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

Υπάρχουν επίσης, ορισμένα σημαντικά νέα έργα όπως ο αγωγός  TAP, αλλά και σειρά άλλων που εντάσσονται στο fast track, συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ.

Παράλληλα, το επενδυτικό τους ενδιαφέρον ξεκίνησαν να εκδηλώνουν ορισμένες σημαντικές πολυεθνικές εταιρίες όπως οι: Hewlett Packard, Nokia, Philipp Morris και πιο πρόσφατα η ZTE.

Αναμένουμε επίσης, την ωρίμανση όλων των επαφών με επενδυτές που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κατά τις εκτιμήσεις μας, εφόσον από την πλευρά μας επιμείνουμε στο άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, θα υπάρξει σταδιακή κλιμάκωση  στο ενδιαφέρον των επενδυτών.

Θα έλεγα, δηλαδή, σχηματικά πως ξεκινώντας από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις (π.χ. κρατικά ομόλογα), μπορεί  να επεκταθεί στις επενδύσεις σε υφιστάμενες εταιρίες (π.χ. αποκρατικοποιήσεις, εξαγορές) και τελικώς, να καταλήξει στη χρηματοδότηση νέων έργων και μονάδων παραγωγής, από στρατηγικούς επενδυτές.

Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να έχουμε ψευδαισθήσεις, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε κάθε τάση βελτίωσης στο επενδυτικό περιβάλλον.

Ξέρουμε πως η αφετηρία είναι δύσκολη.

Όμως, αναμφισβήτητα, κάτι κινείται.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ, σε όσα προγραμματίζουμε για την εξωστρέφεια, τους αμέσως επόμενους μήνες. Θα κινηθούμε σε 6 πεδία: Συνέχιση της απλοποίησης των διαδικασιών στις εξαγωγές, απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων, μέτρα για τα logistics, αξιοποίηση του Νέου ΕΣΠΑ, ενίσχυση της ρευστότητας και Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας. Συγκεκριμένα:

1.  Υλοποιούμε περαιτέρω δράσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών στις εξαγωγές. Αυτές είναι, μεταξύ άλλων:

η αναβάθμιση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για ελέγχους στα τελωνεία (συστήματα risk analysis), σύμφωνα με τις κοινοτικές βέλτιστες πρακτικές  

η διεύρυνση του ωραρίου εξυπηρέτησης του διασυνοριακού εμπορίου στα τελωνεία και η ανάλυση για την απλοποίηση των διαδικασιών εξαγωγής σε 10 βασικών ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και το αλουμίνιο, σε συνέχεια πιλοτικών δράσεων που έγιναν στο ακτινίδιο και τη φέτα  
 
2.  Αναθεωρούμε συνολικά, για πρώτη φορά, το πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων.

Σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα εισάγουμε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Το νέο πλαίσιο, διευρύνει τη χρήση της αυτοσυμμόρφωσης των επιχειρήσεων  στην αδειοδότηση και τον έλεγχο από τρίτους , πιστοποιημένους φορείς.

Υπενθυμίζω ότι θα παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο-πλαίσιο, το Δεκέμβριο.

3. Αναπτύσσουμε την εθνική μας στρατηγική για τα logistics, με νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και συνέργειες -όπως οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, οι αποκρατικοποιήσεις στο σιδηρόδρομο και οι συμβάσεις παραχώρησης χρήσης στα λιμάνια και τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Για να γίνει η Ελλάδα μια πύλη εισόδου για την Ευρώπη.

Και πάλι στόχος είναι να παρουσιάσουμε μαζί με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένα σχέδιο νόμου, μέχρι το τέλος του χρόνου.

4.  Προετοιμάζουμε το πλαίσιο για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Εκ των πραγμάτων, το νέο ΕΣΠΑ θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα.

Όχι όμως στην επιχειρηματικότητα γενικά, αλλά στην καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Τις συγκεκριμένες δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, θα τις επεξεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τους αμέσως επόμενους μήνες.

5.Σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις:

Αφενός, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού του κ. Στουρνάρα, γίνονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε σύντομα να επιταχυνθεί περαιτέρω η επιστροφή του εξαγωγικού ΦΠΑ, στις επιχειρήσεις.

Στόχος είναι οι επιστροφές να ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών.  

Αφετέρου, κατόπιν συμφωνίας μας με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δεσμεύθηκε, στο 1 δις ευρώ που προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και την ΕΤΕπ, οι τράπεζες  θα προσθέσουν  άλλο 1 δις ευρώ, μέχρι το Δεκέμβριο.

Επομένως, έως το τέλος του έτους, θα έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου δύο δις ευρώ σε δάνεια με φθηνά επιτόκια.

Ο σχεδιασμός αυτός ήδη τρέχει και τον παρακολουθούμε στενά με μηνιαία στοχοθεσία, ώστε να διασφαλίσουμε πως τα χρήματα πέφτουν στην πραγματική οικονομία.

6.  Eρχομαι στο θέμα που θα αναπτύξει αναλυτικότερα ο Υφυπουργός, κ. Μηταράκης:

Δημιουργούμε τον ενιαίο φορέα εξωστρέφειας που θα υποστηρίξει τις εξαγωγές και την προσέλκυση επενδύσεων.   

Αυτή είναι, άλλωστε, η τάση διεθνώς:

ο συνδυασμός της προσπάθειας για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών.

Η εξωστρέφεια είναι κοινός παρανομαστής και των δύο.

Στόχος μας είναι να μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα.

Μια πιο συστηματική δικτύωση στο εξωτερικό.

Μια αποφασιστική στήριξη για τη διείσδυση στις αγορές- στόχους.

Η Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, όπως θα λέγεται, δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης.

Είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς που έγινε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να γίνει ένα πραγματικό νέο ξεκίνημα.

Γι΄ αυτό το λόγο ζητήσαμε και λάβαμε τους προηγούμενους μήνες, σημαντική τεχνική βοήθεια από τους Ολλανδούς ειδικούς και την Task Force.

Γι΄ αυτό θα αξιολογηθεί το υπάρχον προσωπικό τόσο του Invest in Greece όσο και του ΟΠΕ και θα εισαχθούν αυστηρά κριτήρια για τα νέα στελέχη που θα φέρουμε από την αγορά.

Και γι΄ αυτό θα τοποθετηθεί εξειδικευμένος σύμβουλος ,με εντολή να αξιολογήσει το προσωπικό και να εξειδικεύσει το σχέδιο που σήμερα παρουσιάζουμε για το νέο φορέα.

Ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί με άλλες ταχύτητες και με αποτελεσματικότητα.

Θέλουμε να φτιάξουμε έναν πραγματικά καινοτόμο Οργανισμό που θα φέρει άμεσο και χειροπιαστό αποτέλεσμα, αξιοποιώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Επομένως, αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε δε συνδέεται μόνον με την επιδίωξη του Δημοσίου να έχει λιγότερους φορείς, αλλά επιδιώκουμε να παίζει ουσιαστικό ρόλο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας.

Η εξωστρέφεια, άλλωστε, έχει κομβικό ρόλο για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Και γι΄ αυτό έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσει γρήγορα και ομαλά η πρωτοβουλία αυτή, που αφορά το  νέο, ενιαίο φορέα.»
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 1
Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» (ν. 2372/1996) μετονομάζεται σε «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με απόδοση της επωνυμίας της στην Αγγλική γλώσσα ως «Enterprise Greece».

2. Το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», όπως ισχύει, τροποποιείται και κωδικοποιείται στο τέλος του παρόντος ως Παράρτημα 1.

Άρθρο  2
Λύση και εκκαθάριση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

1. Η εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (ν. 528/ 1977), λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση από 01.01.2014, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο παρών νόμος και συμπληρωματικώς ο κ.ν. 2190/1920.

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων τη ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» συγκαλείται εκτάκτως και ορίζει εκκαθαριστή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής ορίζεται εκκαθαριστής με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

3. Από 1.1.2014 το σύνολο των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας της «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» μεταβιβάζεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετά την απογραφή της ακίνητης περιουσίας από τον εκκαθαριστή και την αποτίμηση αυτής από  την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, οφείλεται από το Υπουργείο Οικονομικών και αποτελεί στοιχείο της εκκαθάρισης το ισόποσο της αξίας της περιουσίας αυτής, το οποίο δύναται να συμψηφίζεται με απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου κατά της υπό εκκαθάριση εταιρείας, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού.

Ειδικώς το ευρισκόμενο στο Δήμο Ηλιουπόλεως Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 86-88, ακίνητο παραχωρείται από την «Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.» εξ ολοκλήρου κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» για τη στέγαση των υπηρεσιών της από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

4. Το σύνολο των στοιχείων της κινητής περιουσίας της «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», συμπεριλαμβανομένων σημάτων, πνευματικών και κάθε άλλου είδους δικαιωμάτων, πλην χρηματικών απαιτήσεων της κατά τρίτων, απογράφονται από τον εκκαθαριστή, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από 01.01.2014, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης στο Υπουργείο Οικονομικών και εισφέρονται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε» με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των προηγούμενων παραγράφων και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος. Οι εκθέσεις απογραφής και αποτίμησης εγκρίνονται με αποφάσεις του εποπτεύοντος Υπουργού και το απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορούν να συμψηφίζονται οφειλές της «Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» προς το Ελληνικό Δημόσιο με οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την «Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

7. Για την κάλυψη των αναγκών της υπό εκκαθάριση εταιρείας, μπορεί να αποσπάται σε αυτήν με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, μετά από αίτημα του εκκαθαριστή, προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, έως την περάτωση των εργασιών εκκαθάρισης, χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση του. Οι ως άνω αποσπάσεις αίρονται αυτοδικαίως με το πέρας των εργασιών της εκκαθάρισης ή και πριν το πέρας με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου» Α.Ε.

Άρθρο 3
Θέματα λειτουργίας της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ»

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολής που υπηρετεί στην ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταφέρεται από 01.01.2014 με την ίδια σχέση στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε». Η μεταφορά γίνεται σε θέσεις αντίστοιχης ή, εάν αυτή δεν υπάρχει,  παρεμφερούς ειδικότητας της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με αυτή που ανήκει ο μεταφερόμενος ή με βάση τα λοιπά τυπικά προσόντα που κατέχει, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω της μεταφοράς αυτής.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν το αργότερο μέχρι την 31.12.2013 να αποδεχθούν την ως άνω μεταφορά με δήλωσή τους προς την αρμόδια υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, διαφορετικά αποχωρούν υποχρεωτικά από 01.01.2014 και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στην εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», καθώς και ο αναγνωρισθείς από αυτήν, για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του μεταφερομένου προσωπικού χρόνος προϋπηρεσίας, θεωρούνται ως διανυθέντες στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε».

4. Τα υπό εκτέλεση από την ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου» προγράμματα, δράσεις, υπηρεσίες, έργα αναλαμβάνονται από 01.01.2014 και ολοκληρώνονται από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», η οποία αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από ή συνδέονται με τα ανωτέρω προγράμματα, δράσεις, υπηρεσίες και έργα.

5. Απαγορεύεται η χρήση των διακριτικών τίτλων της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου» από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέα ή οργανισμό, πλην της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε», η οποία δύναται να κάνει χρήση αυτών από 01.01.2014 με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος.

Άρθρο 4
Θέματα συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών

1 α. To σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Εξωτερικών «Ηλεκτρονική Πύλη (Agora)» ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, ο καθορισμός της δομής, του περιεχομένου του και η διαχείρισή του μεταφέρεται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

β. Το άρθρο 20 παρ. 2 περ. Ι του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών», όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«Ι. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Πληροφοριών:
Έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο και την αξιολόγηση των πληροφοριών (πολιτικών, οικονομικών, κανονιστικών και επιχειρηματικών) που Πρεσβευτικές και Προξενικές Αρχές και Γραφεία ΟΕΥ εισάγουν στο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

2 α. Στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ανατίθεται η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας ως και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις  με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.

β. Από της ισχύος του παρόντος καταργείται το σημείο α’ της περιπτώσεως Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24γ του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών».

γ. Το σημείο β’ της περ. Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24γ του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» τροποποιείται ως εξής:
«Την ενημέρωση και διευκόλυνση των φορέων του Δημοσίου, των Διαπιστευμένων Φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων στα προγράμματα Twinnig, TAIEX, SIGMA και στα ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» για τους τομείς που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς.»

δ. Το σημείο γ’ της περ. Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24γ του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» τροποποιείται ως εξής:

«Την καταγραφή των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, των προτεραιοτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στις αγορές του εξωτερικού και τη στήριξή τους σε συνεργασία με τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα  Γραφεία Ο.Ε.Υ. και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

ε. Το σημείο δ’ της περ. Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 24γ του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» τροποποιείται ως εξής:

«Την παρακολούθηση και συμμετοχή στις δράσεις αρμοδίων δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρηματικών φορέων για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών, σε συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.».

3 α. Στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ανατίθεται η διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό.

β. Η περίπτωση α’ της περ. ΙΙ (Τμήμα Διοργάνωσης Επιχειρηματικών Αποστολών) της παρ. 2 του άρθρου 24γ του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Τη συνεργασία με την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και τον συντονισμό με τις Αρχές Εξωτερικού για τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά την διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό».

γ. Η περίπτωση β’ της περ. ΙΙ (Τμήμα Διοργάνωσης Επιχειρηματικών Αποστολών) της παρ. 2 του άρθρου 24γ του πδ 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το συντονισμό των Αρχών Εξωτερικού και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων για την υλοποίηση των επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων που διοργανώνονται από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς επιχειρηματικούς φορείς».

4. Με Μνημόνια Συνεργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να καταρτίζονται και εγκρίνονται ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων  και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά χώρα-στόχο. Τα Επιχειρησιακά Σχέδια καταρτίζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο ΟΕΥ).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να αποσπώνται ως Σύνδεσμοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εν συνεχεία να διατίθενται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» υπάλληλοι  του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αποσπώμενοι τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες του βαθμού τους. Ο αριθμός των αποσπώμενων κατά το ανωτέρω εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% των εκάστοτε υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και σε κάθε περίπτωση το 10% του συνολικού αριθμού υπαλλήλων του εν λόγω Κλάδου. Οι αποσπάσεις έχουν διάρκεια έως 2 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.  Οι αποσπάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση με την τοποθέτηση των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε Γραφείο ΟΕΥ στο εξωτερικό.

Με όμοια απόφαση μετά από πρόταση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» μπορεί να αποσπάται προσωπικό της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με συγκεκριμένη αποστολή προώθησης επιλεγμένων κλάδων ή/και προϊόντων και προσέλκυσης επενδύσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και μόνο εφόσον σε αυτά τα Γραφεία ΟΕΥ υπηρετεί τουλάχιστον ένας Υπάλληλος του Κλάδου ΟΕΥ.

6. Οι αποσπώμενοι υπάγονται ιεραρχικώς στους εκάστοτε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ ή της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και των Γραφείων ΟΕΥ, όπου αποσπώνται αντιστοίχως, και συνεργάζονται μαζί τους. Τα διοικητικά θέματα των αποσπώμενων στα Γραφεία ΟΕΥ του Εξωτερικού καθορίζονται από την διεθνή διπλωματική πρακτική και τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.

7. Για την ενίσχυση των προγραμμάτων και δράσεων της στο εξωτερικό μπορούν να προσλαμβάνονται από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και να διατίθενται επιτοπίως στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μόνιμοι κάτοικοι του κράτους, όπου εδρεύουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Για την πρόσληψη απαιτείται απόφαση του ΔΣ της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με την οποία καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανομένων αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μέχρι άλλα δύο (2) έτη.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

____________________________

Καταστατικό της
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Το άρθρο πρώτο του ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 290 Α΄), τροποποιείται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» είναι η προσέλκυση, η υποδοχή, η προώθηση, η υποστήριξη και η διατήρηση επενδύσεων στην Ελλάδα, η συμβολή στη διαρκή βελτίωση του θεσμικού πλαισίου τους, η υποστήριξη των διεθνών επενδυτικών συνεργασιών, η προώθηση της χώρας ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς, η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, η παροχή ενημέρωσης μέσω της λειτουργίας ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών εξαγωγών και της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.
2. Για την επίτευξη του σκοπού της η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»:
α. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και τις κατά περίπτωση ανά χώρα-στόχο αρμόδιες υπηρεσίες (Πρεσβεία, Γραφείο ΟΕΥ), για την κατάρτιση ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων για την προώθηση των εξαγωγών, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανά χώρα-στόχο, τα οποία εγκρίνονται με Μνημόνιο Συνεργασίας των Υπουργείων Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β. Διαχειρίζεται το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενο του, ανανεώνει και ελέγχει τις πληροφορίες και συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
γ.  Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σε σχέση με ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα βοήθειας προς τρίτες χώρες για τους τομείς που αφορούν την προώθηση των εξαγωγών και την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας διεθνώς, καθώς και για την κατάρτιση μελετών, που έχουν στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και τη στήριξη ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών.
δ. Καταγράφει τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, τις προτεραιότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στις αγορές του εξωτερικού,  λαμβάνει μέτρα για τη στήριξή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις πρεσβευτικές και προξενικές αρχές, τα Γραφεία Ο.Ε.Υ. και παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική βοήθεια και κάθε άλλη υποστηρικτική υπηρεσία προς αυτές με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.
ε. Διοργανώνει τις επιχειρηματικές αποστολές που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό ή Υπουργούς κατά την διάρκεια των επίσημων επισκέψεών τους στο εξωτερικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τις Αρχές Εξωτερικού.
στ. Συνεργάζεται  με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για το συντονισμό με τις Αρχές Εξωτερικού και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κατά την υλοποίηση των κάθε είδους επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει.
ζ. Οργανώνει ως επίσημος Κρατικός Φορέας την εθνική συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού και δημιουργεί Εμπορικά Κέντρα στο Εξωτερικό.
η. Οργανώνει ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων συνεργαζόμενη με τους κλαδικούς φορείς και τις επιχειρήσεις καθώς και δράσεις διεθνούς marketing που περιλαμβάνουν προσκλήσεις αγοραστών, δημοσιογράφων, εκδηλώσεις προβολής ελληνικών προϊόντων κ.λ.π.
θ. Οργανώνει δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγμένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού επιχειρηματικού κόσμου για τις παρουσιαζόμενες εξαγωγικές και επενδυτικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.
ι. Παρέχει υπηρεσίες γενικής και εξειδικευμένης πληροφόρησης (υπηρεσίες συμβούλου) καθώς και καθοδήγησης των επιχειρήσεων σε θέματα αγοράς, νομικού πλαισίου εξαγωγών και επενδύσεων, τυποποίησης και συσκευασίας, ποιότητας και εμπορικών επαφών.
ια. Παρέχει υπηρεσίες σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης  και παροχής  εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων.
ιβ. Πραγματοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους Οργανισμούς του Εξωτερικού και συμμετέχει στους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Εξωτερικού Εμπορίου για χάραξη κοινής πολιτικής και  αξιοποίησης των κοινοτικών και διεθνών πόρων.
ιγ. Στηρίζει την πραγματοποίηση ελληνικών επενδύσεων σε αγορές του εξωτερικού, την ανάπτυξη του αντισταθμιστικού εμπορίου, την δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων και εφαρμόζει τεχνικές υποστήριξης των εξαγωγών με σύμπραξη και συμμετοχή σε κοινές δράσεις.
ιδ. Δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες πρακτορεία εξαγωγικών επιχειρηματικών απαιτήσεων (εξαγωγικού Factoring), σε θυγατρικές ΔΕΚΟ και  εμπορικές εξαγωγικές   εταιρείες (Export  Trading Companies)  που αποσκοπούν  στην  γενικότερη υποστήριξη  της  εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και σε εταιρίες συνιστώμενες αποκλειστικά από εξαγωγικούς φορείς (Συνδέσμους, Επιμελητήρια κλπ).
ιε. Συνεργάζεται με επιχειρηματικούς και εξαγωγικούς φορείς, επιμελητήρια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για τον εντοπισμό επιχειρήσεων ικανών για εξαγωγική δραστηριότητα ή/και για προσέλκυση επενδυτών.
ιστ. Παρέχει υπηρεσίες επιχειρηματικής δικτύωσης είτε για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στο εσωτερικό με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα είτε για τη σύναψη επαφών με επενδυτές ή επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
ιζ. Κινητοποιεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και τους πληροφορεί για το θεσμικό, νομοθετικό, φορολογικό και χρηματοοικονομικό πλαίσιο που διέπει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
ιη. Προβάλλει στις αλλοδαπές χρηματοοικονομικές αγορές τις συνθήκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα κατά τομέα και κλάδο.
ιθ. Λειτουργεί ως υπηρεσία μίας στάσης (one−stop shop) στο πλαίσιο της Διαδικασίας Αδειοδοτικής Προώθησης Επενδύσεων λαμβάνοντας το σύνολο των απαραίτητων στοιχείων από επενδυτές προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αιτηθησομένων αδειών ή την παροχή άλλων εγκρίσεων που είναι αναγκαίες για την έναρξη πραγματοποίησης των επενδύσεων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, οι οποίες εμπίπτουν, ως προς τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στην κατηγορία Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄209) και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιτάχυνσή τους. Για το σκοπό αυτόν παραλαμβάνει το φάκελο της επένδυσης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον επενδυτή και τα αποστέλλει στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τις δικές της ενέργειες.
κ. Για τους υποψηφίους επενδυτές κατά το στάδιο της υπαγωγής της επένδυσης στους αναπτυξιακούς νόμους συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση σκοπιμότητας, την οποία κοινοποιεί μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες που συμπράττουν στη διαδικασία παροχής άδειας και υπαγωγής της επένδυσης ή του επιχειρηματικού σχεδίου στους αναπτυξιακούς νόμους που κάθε φορά ισχύουν.
κα. Στο πλαίσιο του νόμου για την «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων», η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»: αα) δέχεται τις αιτήσεις για την ένταξη των επενδύσεων στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, ββ) ελέγχει το επιχειρησιακό σχέδιο, τις συνέπειες στην ελληνική οικονομία και αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων για το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως Στρατηγικής, γγ) αναζητά συμπληρωματικά στοιχεία από τους επενδυτές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών των προηγούμενων παραγράφων, δδ) εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), δια του εποπτεύοντός της Υπουργού, την ένταξη των επενδύσεων στην Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων ή τη διακοπή της διαδικασίας ένταξης μιας επένδυσης στην κατηγορία των Στρατηγικών Επενδύσεων, εε) εισπράττει τη Διαχειριστική Αμοιβή και τη Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού Φακέλου, στστ) μετά από απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. περί ένταξης και ανάθεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου ή μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρθρώνει τελικές επενδυτικές προτάσεις ελάχιστων προδιαγραφών και καταρτίζει ολοκληρωμένους φακέλους επενδυτικών σχεδίων δημοσίων στρατηγικών επενδύσεων. Επιπρόσθετα, η εταιρία προβαίνει συνολικά σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αδειοδότηση, χρηματοδότηση και επενδυτική αξιοποίηση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων συμπεριλαμβανομένων των απαραιτήτων προπαρασκευαστικών ενεργειών, ζζ) ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων ή δυσχερειών, για τους λόγους στους οποίους αυτές οφείλονται, καθώς και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους, ηη) μπορεί να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να ενημερώνει τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων για την πορεία υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων μετά το στάδιο υπαγωγής, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Υποβάλλει ετήσια έκθεση προόδου στη Βουλή των Ελλήνων των υπαχθεισών στρατηγικών επενδύσεων στη διαδικασία του παρόντος νόμου.
κβ. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 8 του ν. 3386/2005 και ειδικά για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010 (Α΄204), παραλαμβάνει από τους επενδυτές την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων εντός πέντε (5) ημερών αναφορικά με τη σχέση των αιτούντων με τον κύριο της ενταγμένης στρατηγικής επένδυσης.
κγ. Λειτουργεί ως υπηρεσία «Διαμεσολαβητή του Επενδυτή», με αρμοδιότητα την εξέταση, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου επενδυτή, υποθέσεων καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών, οι οποίες ανέκυψαν κατά τη διαδικασία αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ που εμπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2 περιβαλλοντικής όχλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4014/2011. Στο πλαίσιο της ως άνω λειτουργίας υποδέχεται ειδικά αιτήματα επενδυτών που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις καθυστερήσεων, διαφωνιών ή άλλων δυσχερειών στα επί μέρους στάδια της εξέλιξης των ανωτέρω διαδικασιών, εκτιμά τους λόγους που τις προκαλούν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους και προτείνει στους αρμοδίους φορείς τη λήψη μέτρων για την επιτάχυνσή τους και συντάσσει εξαμηνιαία έκθεση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπου επισημαίνει τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα και προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου.
κδ. Διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των επενδύσεων, των εξαγωγών, της εξωστρέφειας και για την προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας.
κε. Εκπονεί Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια για την προώθηση των σκοπών της.
κστ. Δύναται να συμμετέχει ως ιδρυτικό ή και απλό μέλος σε διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με την εταιρεία ή των οποίων το αντικείμενο δραστηριότητας εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας.
κζ. Υποστηρίζει τους επενδυτές και ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο επαφών που διαθέτει.
κη. Υλοποιεί κάθε άλλο έργο στον τομέα που της αναθέτει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή άλλοι φορείς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της αποστολής της.
κθ. Αποδέχεται δωρεές προς την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
λ. Στο πλαίσιο των σκοπών της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά συμβουλευτικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της από ιδιώτες εμπειρογνώμονες ή και δημόσιους λειτουργούς. Στην τελευταία αυτή περίπτωση απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εποπτευόντων Υπουργών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσδιορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ανωτέρω επιτροπών ή ομάδων εργασίας. Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη των επιτροπών ή ομάδων εργασίας παρά μόνο η καταβολή τυχόν αποζημίωσης, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, μπορεί να καταργεί τις ήδη συσταθείσες επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να μεταβάλει τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους.

Άρθρο 2
Διάρκεια – Έδρα
1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη από τη σύστασή της.
2. Έδρα της εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 3
Μετοχικό Κεφάλαιο − Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δεκατρία ευρώ (293.513 €), διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες (20.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (14,67 €) η καθεμία και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και εκατό τοις εκατό (100%). Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος της κάλυψης του ποσού της αύξησης. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου στη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και των ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 4
Έσοδα

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση εκ του Κρατικού Προϋπολογισμού, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών στο πλαίσιο του σκοπού της, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη και αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως, ιδίως, τη Διαχειριστική Αμοιβή, τη Διαχειριστική Αμοιβή Επιμέλειας Επενδυτικού Φακέλου, από τις οικονομικές ενισχύσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις εκθέσεις, προγράμματα και λοιπές δράσεις που οργανώνει και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 5
Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.
4. Ο τρόπος της διενέργειας των δαπανών, της οργάνωσης και της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της εταιρείας ρυθμίζεται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

Άρθρο 6
Οικονομικός Έλεγχος

1. Η οικονομική διαχείριση της εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές.

Άρθρο 7
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1. Στην εταιρεία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία αποτελείται από τουλάχιστον έναν εσωτερικό ελεγκτή, οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την εν γένει συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
β) παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και στη Γενική Συνέλευση των μετόχων περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των κατά περίπτωση συμβούλων του άρθρου 5 του ν. 3894/2010 με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, και από τους Συμβούλους του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
γ) ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργεί,
3. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα της εταιρείας, δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή.

Άρθρο 8
Απαλλαγές

Η εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό ή υπέρ τρίτου άμεσο ή έμμεσο φόρο, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση καταβολής δικαστικού ενσήμου και απολαμβάνει γενικά όλων των δικονομικών και άλλων προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Η απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων παρέχεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 9
Διοίκηση – Εκπροσώπηση

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» .» διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 7 μέλη κατ’ ανώτατο όριο, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ιδιότητες οι οποίες μπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και το παρόν καταστατικό. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελιώνει κανένα δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή.
2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιοριστούν, η συνολική όμως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το χρόνο δύο θητειών.
3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εκτός εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, έστω και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
4. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» .», διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η κατά τα ανωτέρω παύση των μελών δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Δημοσίου ή της εταιρείας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δύναται να ανατεθεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε οποιοδήποτε μέλος αυτού η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων, να οριστεί σε θέση Εκτελεστικού Πρόεδρου ή Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου αντιστοίχως, και να εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες εκ του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού ανατεθείσες σε αυτόν αρμοδιότητες.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Μπορεί όμως το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρεί νομικός σύμβουλος, με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος παρίσταται και συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
6. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος ή άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της εταιρείας. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
8. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης,  ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο μέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για το σχηματισμό απαρτίας και πάντως για διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
Μέχρι τον πρώτο διορισμό ΔΣ κατά την παρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν διακόπτεται και το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
9. Η εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο. Αν οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, την εταιρεία εκπροσωπεί ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η εταιρεία εκπροσωπείται στο Δικαστήριο, απέναντι σε κάθε Αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, που ενεργεί συλλογικά. Στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς γενική ή ειδική εξουσιοδότηση. Η εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία, του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της εταιρείας, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καταρτίζεται κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού της Συμβουλίου, ο οποίος εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό.
11.΄Ολες οι συμβάσεις που καταρτίζει η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Άρθρο 10
Ευθύνη – Αμοιβή Συμβούλων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Σύμβουλοι δεν έχουν καμία ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία για κάθε πταίσμα τους κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
3. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται καμία άλλη παροχή, απολαβή, αμοιβή ή προνόμιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 11
Στελέχωση – Εσωτερική λειτουργία

1. Στην εταιρεία προσλαμβάνεται προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, καθώς και με συμβάσεις έργου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 12 του παρόντος Καταστατικού. Στο παραπάνω προσωπικό περιλαμβάνονται και τέσσερεις (4) θέσεις νομικών συμβούλων της εταιρείας με πάγια αντιμισθία, καθώς και η θέση εσωτερικού ελεγκτή, οι οποίες καλύπτονται με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη των νομικών συμβούλων πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 (Α’ 149). Η πρόσληψη δικηγόρων από την εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 1649/1986, όπως ισχύει σήμερα.
2. Επιτρέπεται η μετάταξη στην εταιρεία προσωπικού που ήδη υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, και το οποίο κατέχει τα τυπικά προσόντα της θέσης για την οποία προορίζεται, χωρίς να απαιτείται η κατάληψη αντίστοιχης θέσης με αυτή του φορέα προέλευσης. Η μετάταξη πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου προσωπικού που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην εταιρεία για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια.
3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, τις τράπεζες και τις θυγατρικές τους εταιρίες και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία. Η απόσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία εξακολουθούν να λαμβάνουν από την υπηρεσία που αποσπώνται το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσης. Με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού επιδόματος.
4. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη τα οποία προΐστανται αυτοτελών τομέων δράσης του και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, στην οποία προσδιορίζονται και οι αρμοδιότητες του καθένα. Οι Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης από το προσωπικό της εταιρείας, ή εκτός αυτού, με σύναψη ειδικής σύμβασης και ανακαλούνται, ελευθέρως, από το Δ.Σ, μετά από πρόταση  του   Διευθύνοντα   Συμβούλου,   χωρίς   την   καταβολή, οποιασδήποτε, αποζημιώσεως.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορούν να αποσπώνται ως Σύνδεσμοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εν συνεχεία να διατίθενται στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» υπάλληλοι του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αποσπώμενοι τοποθετούνται σε θέσεις ανάλογες του βαθμού τους. Ο αριθμός των αποσπώμενων κατά το ανωτέρω εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει το 15% των εκάστοτε υπηρετούντων στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπαλλήλων του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και σε κάθε περίπτωση το 10% του συνολικού αριθμού υπαλλήλων του εν λόγω Κλάδου. Οι αποσπάσεις έχουν διάρκεια έως 2 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.  Οι αποσπάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση με την τοποθέτηση των Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων σε Γραφείο ΟΕΥ στο εξωτερικό.
6. Με όμοια απόφαση μετά από πρόταση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» μπορεί να αποσπάται προσωπικό της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών με συγκεκριμένη αποστολή προώθησης επιλεγμένων κλάδων ή/και προϊόντων και προσέλκυσης επενδύσεων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και μόνο εφόσον σε αυτά τα Γραφεία ΟΕΥ υπηρετεί τουλάχιστον ένας Υπάλληλος του Κλάδου ΟΕΥ. Οι αποσπώμενοι υπάγονται ιεραρχικώς στους εκάστοτε Προϊσταμένους  των Υπηρεσιών του ΥΠΑΝ ή της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και των Γραφείων ΟΕΥ και στους επικεφαλής των Αρχών Εξωτερικού στις οποίες αποσπώνται αντιστοίχως και συνεργάζονται μαζί τους. Τα διοικητικά θέματα των αποσπώμενων  στα Γραφεία ΟΕΥ του Εξωτερικού καθορίζονται από την διεθνή διπλωματική πρακτική και τον Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών.
7. Για την ενίσχυση των προγραμμάτων και δράσεων της στο εξωτερικό μπορούν να προσλαμβάνονται από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και να διατίθενται επιτοπίως στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων μόνιμοι κάτοικοι του κράτους, όπου εδρεύουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Για την πρόσληψη απαιτείται απόφαση του ΔΣ της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με την οποία καθορίζεται το ύψος της αντιμισθίας των προσλαμβανομένων αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες εργασίας. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως δύο (2) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μέχρι άλλα δύο (2) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 12
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταρτίζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τον οποίο ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:
α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας και η σχέση των υπηρεσιών μεταξύ τους και με τη Διοίκηση.
β) Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες και ο τρόπος λειτουργίας τους.
γ) Η κατανομή των θέσεων προσωπικού στις διοικητικές μονάδες.
δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του προσωπικού.
ε) Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό.
στ) Οι διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.
ζ) Η διαδικασία λειτουργίας της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  ασκεί τις ανωτέρω αρμοδιότητες και όσες άλλες της εκχωρούνται με διατάξη νόμου.
2. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»  κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

____________________________

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Καλημέρα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ο κ. Δημήτρης Κούρκουλας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νότης Μηταράκης, θα παρουσιάσουν το σχέδιο για τη σύσταση ενιαίου φορέα Εξωστρέφειας.
         
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι, ήδη από πέρσι έχουμε εκθέσει το σχεδιασμό της κυβέρνησης σε σχέση με την εξωστρέφεια. Σε σχέση δηλαδή με την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης ενίσχυσης των εξαγωγών.
       
Επομένως, η σημερινή συνέντευξη Τύπου γίνεται για δυο λόγους: Πρώτος λόγος είναι για να κάνουμε ένα λογαριασμό μεταξύ μας, για να δούμε τι έχει γίνει εν τω μεταξύ στο ζήτημα της εξωστρέφειας. Και αφετέρου για να σας εκθέσουμε όσα προγραμματίζουμε, στα οποία εντάσσεται και το νομοσχέδιο για το νέο ενιαίο φορέα εξωστρέφειας.
       
Ξεκινώ από τις εξαγωγές. Από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης αναλάβαμε αυτούς τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε να βοηθήσουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε δυο τομείς: Την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της ρευστότητας.
       
Για το πρώτο, για την απλούστευση των διαδικασιών, προωθούμε 25 επιμέρους μέτρα που αφορούν στους τελωνειακούς και τους προ-τελωνειακούς ελέγχους.
       
Γι’ αυτό το λόγο συνεργαζόμαστε με τους εξαγωγείς και με ξένους ειδικούς από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Task Force, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων και άλλα κράτη μέλη, όπως η Γαλλία, η Σουηδία και η Ολλανδία.
       
Στον απολογισμό μας θα δείτε σε ένα πίνακα που σήμερα παρουσιάζουμε, ότι 21 από τα 25 μέτρα προχωρούν απολύτως κανονικά χωρίς καμία καθυστέρηση και δεν προβλέπεται να υπάρξει καμία απόκλιση. Τα υπόλοιπα 4 τα παρακολουθούμε στενά, έτσι ώστε και εκεί να μην έχουμε αποκλίσεις και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε. Αλλά παρουσιάζουμε απολύτως και στη δημοσιότητα, αυτά που βλέπουμε και εμείς μεταξύ μας, διότι μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια καθαρή εικόνα για όλους, σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
   
Σε κάθε περίπτωση, όπως επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων και η τρόικα, όλα προχωρούν με βάση το σχεδιασμό μας και πράγματι τα μέτρα φαίνεται πως ήδη αποδίδουν. Και για να μην ευλογούμε τα γένια μας, θέλω να σας διαβάσω ένα πρόσφατο γράμμα, ένα απόσπασμα από επιστολή που πήραμε από την DHL, τη γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία επισημαίνει:
   
«Αναγνωρίζουμε ότι η πρόοδος που έχει γίνει τους τελευταίους μήνες είναι σημαντική. Η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των τελωνειακών διαδικασιών μας έδωσε την ευκαιρία να μειώσουμε τις τιμές μας κατά 50% και ταυτόχρονα να μειώσουμε το χρόνο εκτελωνισμού κατά μια μέρα. Αυτή η εξέλιξη στηρίζει απευθείας τους Έλληνες εξαγωγείς και εντάσσεται πλήρως στην Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών».
       
Πολύ σύντομα, αυτά ως προς τα μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών.
       
Προχωρώ στο δεύτερο, την ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων με συγκεκριμένες δράσεις. Ποιες είναι;
Επιδοτήσεις από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ΕΣΠΑ». Τώρα τρέχει το Εξωστρέφεια ΙΙ. Είναι ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, 500 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει ήδη αιτήσεις, τώρα λήγει μετά την παράταση που δόθηκε η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, αλλά υπάρχει πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον και από πολλές και σοβαρές εξαγωγικές επιχειρήσεις.
   
Έχουμε τις εγγυητικές επιστολές, την κάλυψη δηλαδή των εγγυητικών επιστολών των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πράγμα που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι εγγυητικές επιστολές των εμπορικών τραπεζών προς τις εισαγωγικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές τους καλύπτονται λόγω των προβλημάτων που έχει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Τα κονδύλια αυτά ανακυκλούμενα, όπως ξέρετε, μπορεί να φτάσουν σε ετήσια βάση στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε. Έχουν υπογράψει τρεις τράπεζες, η Εθνική που έχει προχωρήσει και περισσότερο από τις άλλες, η Eurobank και η Πειραιώς. Πάντως έχουμε διαβεβαιώσεις από όλες τις τράπεζες ότι θα τρέξουν το πρόγραμμα. Και στη συνάντηση που θα έχω την επόμενη εβδομάδα μαζί τους, συνάντηση που κάνουμε μια φορά το μήνα με τις τράπεζες, θα τους θέσω το ζήτημα αυτό έτσι ώστε να διαφημίσουν το πρόγραμμα για να το μάθουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι στην αγορά.
   
Έχουμε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ΟΑΕΠ», του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ο οποίος προσφέρει πλέον προχρηματοδότηση μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ, από 500.000 ευρώ που ήταν πρόσφατα, στους εξαγωγείς οι οποίοι έχουν ασφαλίσει τις εξαγωγές τους σε αυτόν.
       
Και τέλος, εκτός από το πρόγραμμα Εξωστρέφεια ΙΙ, το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και τον ΟΑΕΠ, έχουμε το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια του ΕΤΕΑΝ», ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά δάνεια μέχρι 500.000 ευρώ με χαμηλό επιτόκιο για επενδυτικά σχέδια και κεφάλαια κίνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα το τρέχει η Eurobank μετά από σύμβαση που έχει υπογράψει με το ΕΤΕΑΝ. Η Eurobank μας διαβεβαιώνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, το τέλος Δεκεμβρίου θα διαθέσουν στην αγορά απ’ αυτό το πρόγραμμα 100 εκατομμύρια ευρώ.
       
Κλείνοντας, να σημειώσω πολύ απλά, ότι οι εξαγωγές τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μια λιγότερο ή περισσότερο αυξητική τάση. Στόχος των μέτρων που πήραμε και των μέτρων που θα πάρουμε, είναι να γίνει βιώσιμη και σταθερή αυτή η τάση ενίσχυσης των εξαγωγών.
       
Και περνάω στις επενδύσεις. Ποτέ δεν κρύψαμε την πραγματικότητα. Ότι δηλαδή η Ελλάδα ταξιδεύει μέσα σε μια «φουρτούνα» τα τελευταία χρόνια. Η κρίση επέφερε πολύ μεγάλη μείωση στις επενδύσεις και φυσικά κρίση εμπιστοσύνης στις αγορές απέναντι στη χώρα.
       
Η ύφεση δημιουργεί πολύ αρνητικές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων. Και φυσικά γι’ αυτό το λόγο δεν εφησυχάζουμε και έχουμε βάλει πολύ ψηλά στην ατζέντα μας το συγκεκριμένο ζήτημα.
       
Η κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δίνουν μια καθημερινή μάχη για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Έχουν γίνει δεκάδες επίσημες αποστολές στο εξωτερικό, επαφές, έχουν οργανωθεί business φόρα και η προσπάθεια αυτή φυσικά συνεχίζεται. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, πέρα από τις άλλες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν, υλοποιήθηκαν ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα τα εξής:
       
Πρώτον, προωθήσαμε το νέο Επενδυτικό Νόμο που περιορίζει δραστικά την γραφειοκρατία θεσπίζοντας διαδικασίες αυτοαδειοδότησης, δίνει άδεια παραμονής σε μη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αγορά ακινήτων αξίας πάνω από 250.000 ευρώ και εισάγει και την Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή.
       
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τα τρία από τα τέσσερα Προεδρικά Διατάγματα που προβλέπει ο νόμος, ενώ εντός των ημερών θα αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και το τελευταίο. Εκδώσαμε χθες αναλυτική ανακοίνωση για το ζήτημα αυτό.
       
Επίσης, έχει ήδη υπογραφεί το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Και Ανταγωνιστικότητας που προβλέπονται από το Νόμο 4146 και έχουν εκδοθεί επίσης όλες οι απαραίτητες ερμηνευτικές εγκύκλιοι, ώστε να είναι λειτουργικό τόσο το πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων, όσο και ο Αναπτυξιακός Νόμος. Εν πάση περιπτώσει προχωρούμε με βάση αυτά τα οποία είχαμε ανακοινώσει.
       
Παράλληλα, έχουμε προωθήσει μια σειρά από σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Υπάρχουν μέτρα από τη μείωση του ελάχιστου κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ και ΕΠΕ μέχρι τα τροποποιημένα καταστατικά  και την απελευθέρωση επιμέρους αγορών.
       
Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις λοιπόν, έχουμε κάποιες ενδείξεις πως τα πράγματα σταδιακά αλλάζουν, παρ’ ότι η κατάσταση ασφαλώς είναι και παραμένει δύσκολη. Δεν θα επιμείνω στο γεγονός πως οι αιτήσεις στα πλαίσια του νέου αναπτυξιακού νόμου αυξήθηκαν κατά 40% το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012.
       
Θα σημειώσω όμως ότι όπως φαίνεται και από ένα πίνακα τον οποίο παρακαλώ δείτε, τους τελευταίους 14 μήνες έχουν γίνει 15 τουλάχιστον σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Σας τις υπενθυμίζουμε για να τις δείτε.
       
Υπάρχουν επίσης ορισμένα σημαντικά νέα έργα, όπως ο αγωγός TAP, αλλά και σειρά άλλων που εντάσσονται στο fast track. Παράλληλα το επενδυτικό ενδιαφέρον έχουν ξεκινήσει να δείχνουν μια σειρά από πολυεθνικές εταιρείες, όπως π.χ. θα θυμάστε νομίζω, η Ηewlett Packard, η ΝΟΚΙΑ, η PHILIP MORRIS και πιο πρόσφατα η κινέζικη ZTE.
       
Αναμένουμε επίσης την ωρίμανση όλων των επαφών με επενδυτές που έχουν γίνει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράδειγμα, η ZTE που είδαμε την περασμένη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό δεν ήρθε τυχαία, ήρθε γιατί είχε προηγηθεί η επίσκεψη στην Κίνα, το μνημόνιο συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τότε και η παρακολούθηση στη συνέχεια του σχεδίου από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης για να προχωρήσουν σε αυτά που θέλουν να προχωρήσουν. Αυτό το κάνουμε σε πολλά επίπεδα και χωρίς δημοσιότητα φυσικά.
       
Κατά τις εκτιμήσεις μας, εφόσον από την πλευρά μας επιμείνουμε στο άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα, θα υπάρχει σταδιακή κλιμάκωση στο ενδιαφέρον των επενδυτών και θα έλεγα σχηματικά κάπως, πως ξεκινώντας από τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις, π.χ. κρατικά ομόλογα και βλέπετε την κινητικότητα που υπάρχει τελευταία πάνω σε αυτό το θέμα, μπορεί να επεκταθεί το ενδιαφέρον στις επενδύσεις σε υφιστάμενες εταιρείες, εννοώ από κρατικοποιήσεις και εξαγορές και τελικώς να καταλήξει σε χρηματοδότηση νέων έργων και φυσικά μονάδων παραγωγής από στρατηγικούς επενδυτές.
       
Έτσι νομίζω σχηματικά, παρ΄ ότι δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, θα εξελιχθεί το πράγμα σε σχέση με τις επενδύσεις. Υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει την προσπάθειά της και για τη δημοσιονομική προσαρμογή και σε σχέση με το άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα.
       
Σε κάθε περίπτωση χωρίς να έχουμε ψευδαισθήσεις, εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε κάθε τάση βελτίωσης στο επενδυτικό περιβάλλον. Ξέρουμε ότι η αφετηρία είναι δυσμενής, αλλά το ίδιο ξέρουμε, το βλέπουμε κάθε μέρα πως κάτι ξεκίνησε να κινείται.
       
Επιτρέψτε μου κλείνοντας να αναφερθώ σε όσα προγραμματίζουμε για την εξωστρέφεια στους επόμενους μήνες. Θα κινηθούμε σε έξι πεδία. Τα αναφέρω σε τίτλους:

•    Συνέχιση της απλοποίησης των διαδικασιών στις εξαγωγές.
•    Απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
•    Μέτρα για τα logistics.
•    Αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ.
•    Ενίσχυση της ρευστότητας.
•    Ενιαίος φορέας Εξωστρέφειας.
       
Συγκεκριμένα, ως προς την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών στις εξαγωγές. Τι εννοούμε;

-Εννοούμε την αναβάθμιση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για ελέγχους στα τελωνεία, αυτά που στη γλώσσα των τελωνειακών λέγονται συστήματα risk analysis, σύμφωνα με τις κοινοτικές βέλτιστες πρακτικές.
-τη διεύρυνση του ωραρίου εξυπηρέτησης του διασυνοριακού εμπορίου στα τελωνεία. Ήδη αυτό έχει ξεκινήσει αλλά θα πάει παρακάτω.
- και την ανάλυση για την απλοποίηση των διαδικασιών εξαγωγής σε δέκα βασικά ελληνικά προϊόντα μεταξύ των οποίων τώρα είναι το ελαιόλαδο και το αλουμίνιο. Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια από τη φέτα και το ακτινίδιο και τώρα θα διευρυνθεί και θα καλύψει δέκα προϊόντα. Αυτά ως προς την απλοποίηση.
       
Ως προς το πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων, εννοώ αυτό που σας είχαμε παρουσιάσει πριν από ένα μήνα. Η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας με τους δικούς μας ειδικούς εργάζονται και μέσα στο Δεκέμβριο θα παρουσιάσουμε το νομοσχέδιο-πλαίσιο το οποίο μιλάει για τις αδειοδοτήσεις πια των επιχειρήσεων, των βιομηχανιών με τις δηλώσεις αυτοσυμμόρφωσης και με έλεγχο από τρίτους πιστοποιημένους φορείς έτσι ώστε και από αυτή την πλευρά να γίνει ένα άνοιγμα στην επιχειρηματικότητα.
       
Τρίτον, αναπτύσσουμε την εθνική μας στρατηγική για τα logistics και με νομοθετική ρύθμιση αλλά φυσικά και με συνέργειες όπως είναι οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, οι αποκρατικοποιήσεις στο σιδηρόδρομο, οι συμβάσεις παραχώρησης στα λιμάνια και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Είμαστε σε συνεννόηση με τον κ. Χρυσοχοΐδη, με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο στόχος που έχουμε θέσει είναι μέχρι το τέλος της χρονιάς γι’ αυτό το θέμα να παρουσιάσουμε συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο θα στηρίζεται και στις προτάσεις των ενδιαφερομένων. Υπάρχει μια Επιτροπή που δουλεύει εδώ και κάμποσους μήνες.

Τέταρτον, προετοιμάζουμε το πλαίσιο για την αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Το νέο ΕΣΠΑ θα αφορά περισσότερο από κάθε προηγούμενο ΕΣΠΑ στην επιχειρηματικότητα. Και φυσικά δε μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε κάθε δράση που αφορά στην επιχειρηματικότητα. Θα δώσουμε σαφή προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, τις καινοτόμες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που μπορεί να έχουν προστιθέμενη αξία.

Αυτό είναι ξεκάθαρο και σύντομα θα σας παρουσιάσουμε τις κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ και θα το διαπιστώσετε με περισσότερες λεπτομέρειες.

Πέμπτον, σε σχέση με την ενίσχυση της ρευστότητας για τις επιχειρήσεις: Αφ’ ενός σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, του κ. Στουρνάρα, γίνονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες ώστε σύντομα να επιταχυνθεί η περαιτέρω επιστροφή του εξαγωγικού ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Στόχος είναι οι επιστροφές να ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών και έχουμε τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πια το κράτος ξεκίνησε να χρωστάει σημαντικά λιγότερα χρήματα στους εξαγωγείς.

Αφετέρου, κατόπιν συμφωνίας μας με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η Ένωση δεσμεύτηκε ότι στο 1 δισ. ευρώ που θα προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, οι Τράπεζες θα προσθέσουν άλλο 1 δισ. ευρώ μέχρι το Δεκέμβριο. Επομένως μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν συμβασιοποιηθεί περίπου 2 δισ. ευρώ σε δάνεια με φθηνά επιτόκια. Αυτό το πρόγραμμα εξελίσσεται μέχρι στιγμής διότι το παρακολουθούμε κάθε μήνα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης Τραπεζών. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε συνάντηση και θα είμαστε σε θέση να σας δώσουμε ακριβώς πώς εξελίσσεται το πράγμα, πώς εξελίχθηκε το Σεπτέμβριο και πώς θα εξελιχθεί τον Οκτώβριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο με βάση τις προβλέψεις των Τραπεζών.
Ολοκληρώνω με το θέμα που θα αναπτύξει στη συνέχεια ο κ. Μηταράκης, ο αρμόδιος Υφυπουργός. Δημιουργούμε τον Ενιαίο Φορέα Εξωστρέφειας που θα υποστηρίξει τις εξαγωγές και την προσέλκυση των επενδύσεων.

Αυτή είναι η τάση διεθνώς. Ο συνδυασμός της προσπάθειας για την προσέλκυση επενδύσεων με την προώθηση των εξαγωγών. Δεν κάνουμε κάτι πρωτότυπο για τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή δεδομένα, ακολουθούμε τη διεθνή τάση. Η εξωστρέφεια είναι ο κοινός παρανομαστής και των δύο αυτών τομέων. Στόχος μας είναι να μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα, μια πιο συστηματική δικτύωση στο εξωτερικό. Και της Ελλάδας και των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Μια αποφασιστική στήριξη για διείσδυση στις αγορές – στόχους, διότι όπως θα φανεί και στη συνέχεια, δε θα αντιμετωπίσουμε όλες τις αγορές με το ίδιο πνεύμα. Θα δώσουμε συγκεκριμένες προτεραιότητες εκεί που έχει νόημα να δώσουμε προτεραιότητες.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, όπως θα λέγεται, δεν είναι και δε θα είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας συγχώνευσης, του Invest in Greece με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών. Είναι προϊόν συστηματικής δουλειάς που έγινε μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών. Τους ευχαριστούμε για τη συνεργασία, προκειμένου να γίνει ένα πραγματικά νέο ξεκίνημα. Γι’ αυτό το λόγο ζητήσαμε και λάβαμε τους προηγούμενους μήνες σημαντική τεχνική βοήθεια από τους Ολλανδούς ειδικούς και την Task Force. Γι’ αυτό θα αξιολογηθεί το υπάρχον προσωπικό, τόσο του Invest in Greece όσο και του ΟΠΕ, με βάση τις διαδικασίες που έχουν αποφασισθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και θα εισαχθούν αυστηρά κριτήρια για τα νέα στελέχη που θα φέρουμε από την αγορά.

Γι’ αυτό θα τοποθετηθεί εξειδικευμένος σύμβουλος με εντολή από τη μια να αξιολογήσει το προσωπικό και από την άλλη να εξειδικεύσει το σχέδιο που σήμερα θα σας παρουσιάσουμε, ώστε να ξεκινήσει να λειτουργεί ο καινούργιος Οργανισμός με άλλες ταχύτητες και προφανώς με αποτελεσματικότητα.

Θέλουμε να φτιάξουμε έναν Οργανισμό πραγματικά καινούργιο, έναν Οργανισμό που να δίνει την αίσθηση σε όλους, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, ότι η Ελλάδα ασχολείται με το θέμα «εξωστρέφεια» πολύ σοβαρότερα.

Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μια άσκηση δημοσίων σχέσεων γι’ αυτό δεν μας ενδιαφέρουν και τα όποια μικρά ή μεγαλύτερα παράπονα υπάρξουν. Διότι στο τέλος δεν μένουν τα παράπονα, στο τέλος μένει το αποτέλεσμα της δουλειάς σου.
Λοιπόν, είμαστε προσανατολισμένοι στη δουλειά, είμαστε προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα, θα προχωρήσουμε και πιστεύω ότι σύντομα αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε - φυσικά με τις παρατηρήσεις που θα γίνουν στο δημόσιο διάλογο και με τις παρατηρήσεις που θα γίνουν από τη Βουλή- θα γίνει νόμος του κράτους έτσι ώστε στο θέμα «εξωστρέφεια» να περάσουμε σε μια επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Εγώ θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Υπουργό, τον κ. Χατζηδάκη, για την πρόσκλησή του να συμμετέχω σ’ αυτή την παρουσίαση.

Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι η εξωστρέφεια είναι η μόνη διέξοδος από την κρίση. Δε χρειάζεται κανείς να είναι ειδήμων, να καταλάβει ότι με υποτονική εσωτερική ζήτηση, μόνο μέσω της εξωστρέφειας μπορεί κανείς να ελπίζει σε βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλείποντας το μοντέλο το οποίο μας έφερε στη σημερινή κατάσταση, το οποίο ήταν βασισμένο στην εσωτερική ζήτηση κυρίως μέσω δανεισμού. Άρα η εξωστρέφεια νομίζω ότι είναι σαφές ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα.

Γιατί βρίσκομαι εγώ εδώ, το ρόλο παίζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε όλη αυτή την προσπάθεια την εθνική: Πρώτα απ’ όλα, αναφέρθηκε ο κ. Χατζηδάκης, μέσω του δικτύου των Αρχών Εξωτερικού, των Πρεσβειών, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το Υπουργείο Εξωτερικών στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στην Ελλάδα.

Εμείς μέσω των Πρεσβειών μας, κάνουμε συστηματική προσπάθεια, τροφοδοτούμε όλες τις Διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού με συγκεκριμένο υλικό ώστε να μπορέσουν εκεί που είναι διαπιστευμένοι, να προωθήσουν την εικόνα της Ελλάδας η οποία βγαίνει από την κρίση, είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν υπάρχει πια κουβέντα όπως υπήρχε πριν από 2-3 χρόνια, για έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ήταν κάτι το οποίο σκότωνε οποιαδήποτε προοπτική προσέλκυσης επένδυσης εν τη γενέσει της.

Άρα λοιπόν το Υπουργείο Εξωτερικών παίζει ρόλο σημαντικό και στη διαμόρφωση του γενικότερου κλίματος εμπιστοσύνης που είναι αναγκαίο για να μπορέσει να είναι αποτελεσματική η εξωστρέφεια, αλλά επιπλέον μέσω του δικτύου των Αρχών του εξωτερικού και μέσω το ειδικού δικτύου των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων το οποίο σήμερα υπάρχει σε 50 χώρες με 59 γραφεία, σε μερικές χώρες έχουμε πάνω από ένα γραφεία.

Καλύπτουμε περίπου το 95% των χωρών στις οποίες η Ελλάδα εξάγει. Αυτό το δίκτυο είναι μια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών του δημόσιου τομέα, είναι διαπιστευμένο με το σύστημα πιστοποίησης ISO, είναι νομίζω η μόνη Υπηρεσία του στενού δημόσιου τομέα που είναι διαπιστευμένη σε αυτό το σύστημα ποιοτικού ελέγχου κι έτσι έχουμε τη δυνατότητα να καταγράφουμε εδώ και χρόνια και την αποδοτικότητα του συστήματος.

Το 2011 και το 2012 καταγράφηκε ικανοποίηση 95% των Ελλήνων επιχειρηματιών που χρησιμοποίησαν αυτό το δίκτυο. Το 2011 τα αιτήματα που περιήλθαν στα γραφεία των οικονομικών και εμπορικών υπαλλήλων ήταν 11.700 και το 2012 αυξήθηκαν κατά 30% και έφτασαν τις 15.300. Βεβαίως αυτό συνδέεται, όπως είπε και ο κ. Υπουργός και με την άνοδο των εξαγωγών και με το αυξημένο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων να βρουν αγορές από το εξωτερικό.

Η ικανοποίηση, όπως είπα, για το έργο, διατηρήθηκε σε εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, του 95%. Παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών όλο αυτό το διάστημα που έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομική διπλωματία και στην εξωστρέφεια έχει κάνει και πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες, δε θα σας απασχολήσω με λεπτομέρειες, εμπορικές αποστολές, μελέτες, ετήσιες εκθέσεις, επιχειρηματικοί οδηγοί κτλ..

Επίσης σημαντική συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών σ’ αυτή την προσπάθεια είναι οι μικτές Διυπουργικές Επιτροπές, με ορισμένες τρίτες χώρες που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, έχουν γίνει πρόσφατα με τη Ρωσία, με το Καζακστάν έγινε χθες, ετοιμάζουμε μια μικτή Διυπουργική Επιτροπή με την Ινδία, είναι Επιτροπές οι οποίες καλύπτουν όχι μόνο το θέμα του εξωτερικού εμπορίου, αλλά ασχολούνται βέβαια και με αυτό, καλύπτουν το σύνολο των οικονομικών σχέσεων, είτε αυτό αναφέρεται σε εξαγωγές είτε αναφέρεται σε συνεργασίες, σε μεταφορές, σε αγροτική ανάπτυξη και σε άλλα οικονομικά θέματα.

Δυστυχώς ο κλάδος των υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου έχει μειωθεί από το 2007 μέχρι σήμερα κατά 25%. Κι εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτοί οι υπάλληλοι δεν καλύπτουν μόνο το να συμβουλεύουν και να βοηθούν επιχειρήσεις που είναι εξωστρεφείς στη χώρα που θέλουν να εξάγουν, καλύπτουν και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα οικονομικής διπλωματίας όπως είναι θέματα ενέργειας, θέματα μεταφορών, θέματα τουρισμού. Σήμερα αυτοί οι υπάλληλοι συνολικά ανέρχονται σε 150 εκ των οποίων οι 90 είναι τοποθετημένοι στα γραφεία εξωτερικού στις Πρεσβείες μας και οι 60 στην κεντρική Υπηρεσία.
       
Εμείς θα αναλάβουμε σύντομα πρωτοβουλία για να αρχίσει η εκ νέου τροφοδοσία του κλάδου των υπαλλήλων αυτών, διότι σήμερα όπως είναι ο Οργανισμός του Υπουργείου δεν προβλέπεται πρόσληψη νέων υπαλλήλων αυτού του κλάδου, μέσω βεβαίως διαγωνισμού με αυστηρά κριτήρια και επίσης θα πάρουμε αποφάσεις να κλείσουμε μερικά γραφεία και να ανοίξουμε μερικά άλλα σε χώρες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, όπως είναι το Κουβέιτ, το Κατάρ, η Ρωσία στην Αγία Πετρούπολη δεν έχουμε γραφείο, στο Μεξικό.
       
Πιστεύω ότι με την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση του φορέα εξωστρέφειας στην Ελλάδα και με τις κινήσεις που εμείς σκοπεύουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις παρεχόμενες υπηρεσίες που ήδη βρίσκονται πιστεύουμε από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών σε υψηλό επίπεδο, νομίζουμε ότι θα δημιουργηθεί μια πολύ καλύτερη συνέργεια και μια πολύ καλύτερη συνεργασία και αξιοποίηση όχι μόνο των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υπαλλήλων, αλλά των διπλωματικών μας αποστολών.
       
Διότι σήμερα η χώρα μας δεν απειλείται από πολεμική σύρραξη, περισσότερο απειλείται από την οικονομική κρίση, οι πολίτες και η χώρα και το κράτος και το έθνος. Άρα είναι σαφές ότι η οικονομική διπλωματία και δη η εξωστρέφεια αποτελούν εθνικό καθήκον και εθνική προτεραιότητα.
       
Είμαστε όπως ανέφερε ο Υπουργός σε στενή συνεργασία για την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων εξωστρέφειας. Για τον λόγο αυτό κι ένας αριθμός υπαλλήλων από το Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται να αποσπαστούν στο νέο φορέα για να λειτουργήσουν και ως σύνδεσμος, ενώ παράλληλα ένας αριθμός στελεχών του νέου φορέα της νέας εταιρείας θα μπορεί να αποσπάται στα γραφεία μας στις Πρεσβείες μας στο εξωτερικό.
       
Εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το πολύ σημαντικό σχέδιο της προσπάθειας για τη στήριξη της εξωστρέφειας και να επαναλάβω ακόμη μια φορά τη βούληση του Υπουργείου Εξωτερικών να σταθεί όσο μπορεί παραστάτης σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, που παρουσιάζουμε την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εμπορίου ή στα αγγλικά Enterprise Greece S.A.

Αυτός ο νέος φορέας δημιουργήθηκε μετά από μία ολοκληρωμένη οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια, μετά από διαβούλευση με τα συναρμόδια Υπουργεία, με την αγορά, μετά από παροχή στην Ελλάδα τεχνικής βοήθειας από ξένους ειδικούς.

Η προσπάθεια ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Ξεκίνησε το Μάιο του 2012 όταν ζητήθηκε τεχνική βοήθεια μέσω της Task force για την ενοποίηση για τον καλύτερο συντονισμό των φορέων, των Οργανισμών, των Υπηρεσιών που έχει στη διάθεσή του το ελληνικό δημόσιο για την προώθηση των εξαγωγών και για την προσέλκυση των επενδύσεων.

Η Task force ανάθεσε στο αντίστοιχο Ολλανδικό Υπουργείο να είναι επικεφαλής αυτής της προσπάθειας. Οι διαβουλεύσεις ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο του 2012 και παρέδωσαν ένα πρώτο report το Δεκέμβριο του 2012 που αποτέλεσε τη βάση γι' αυτό που παρουσιάζουμε σήμερα.

Δημιουργήθηκαν μετά ομάδες εργασίας με εργαζόμενους και στελέχη και του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών και του ΟΠΕ και του Invest in Greece αλλά και φορέων της αγοράς του ιδιωτικού τομέα ώστε να βρούμε τις βέλτιστες τακτικές, τις καλύτερες διαδικασίες για να καταλήξουμε το Μάιο το 2013 στο τελικό report των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων.

Ιδρύθηκε μετά μια ομάδα εργασίας με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης τον κ. Σεραφίμ Τσόκα και σήμερα καταθέτουμε το σχετικό  νομοσχέδιο.

Ειδικά για την προσέλκυση επενδύσεων προχωρήσαμε το 2013 σε δυο σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές: αφ' ενός με το νομοσχέδιο που καταθέτουμε σήμερα, δημιουργείται και στελεχώνεται ο ενιαίος φορέας εξωστρέφειας ο οποίος μας δίνει τη δομή, τα εργαλεία, αλλά και τους πόρους για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς.

Αφ' ετέρου με τον επενδυτικό και αναπτυξιακό Νόμο 4146 που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του ’13 και με τα Προεδρικά Διατάγματα που έχουμε ήδη υπογράψει, συστήνεται η κεντρική αδειοδοτική Αρχή, η οποία θα είναι σε θέση να αδειοδοτήσει νέα έργα.

Είναι σημαντικό αφ' ενός να προσελκύσουμε επενδύσεις, αφ' ετέρου αυτές οι επενδύσεις να μην κολλάνε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Είναι πραγματικότητα ότι η χώρα μας δεν έχει να επιδείξει μέχρι στιγμής καλά παραδείγματα ταχύτατης αδειοδότησης.
Αντιθέτως εδώ και δεκαετίες μιλάμε για μεγάλα έργα που κόλλησαν.

Επειδή πλέον δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε να διώχνουμε επενδύσεις, ενισχύουμε το φορέα που τις προσελκύει και δημιουργούμε το φορέα που τις υλοποιεί.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και συντονισμένου μηχανισμού εξωστρέφειας, για τον οποίο ο Πρωθυπουργός έχει ήδη δείξει άμεσο προσωπικό ενδιαφέρον, έχει ηγηθεί σημαντικών αποστολών στο εξωτερικό και έχει ο ίδιος συναντήσει αρκετούς θεσμικούς επενδυτές, προσπαθώντας να αλλάξει την εικόνα της χώρας.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου θα υπάγεται διοικητικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα λειτουργεί όμως σε συνεργασία και υπό τη Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας, την οποία δημιούργησε με απόφασή του το Νοέμβριο του ’12 ο Πρωθυπουργός, στην οποία τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακεδονίας Θράκης και Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας συνεργάζονται αρμονικά για να μπορέσουμε να έχουμε πιο στοχευμένες δράσεις, να έχουμε καλύτερη διαχείριση των λίγων πόρων που έχει η χώρα μας, για να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εδώ στο Υπουργείο, η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής, θα συνδράμει προς τον Οργανισμό για θέματα που απαιτεί κρατική παρέμβαση. Δημιουργείται μια ολοκληρωμένη εικόνα με τη Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής και η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Εξωτερικού Εμπορίου.
Πρέπει να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών και θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω προσωπικά τον Υφυπουργό Εξωτερικών τον Δημήτρη Κούρκουλα με τον οποίο συνεργαστήκαμε αρμονικά τους τελευταίους μήνες για να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που παρουσιάζουμε σήμερα.

Το Υπουργείο των Εξωτερικών έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο αφού είναι ο επικεφαλής όλων των αποστολών της χώρας στο εξωτερικό και κατά συνέπεια ο νέος Οργανισμός, το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών θα προβαίνουμε σε ετήσια Μνημόνια συνεργασίας για να καθορίζουμε συγκεκριμένους στόχους.

Παλαιότερα η πολιτική γινόταν χωρίς στοχοθεσία. Ξεκινάγαμε και πηγαίναμε… Θέλουμε με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο, πλέον να καθορίσουμε τις χώρες, τα προϊόντα στα οποία θέλουμε να δώσουμε έμφαση, να βάλουμε συγκεκριμένους στόχους και να βάλουμε μετά τους πόρους που έχουμε εκεί που απαιτείται, για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.

Η Μονάδα πολιτικής η οποία βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως είναι σήμερα με τρεις Διευθύνσεις, όπως έχει ήδη εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, με στόχο να διαμορφώνει το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, να εποπτεύει διεθνείς εμπορικές σχέσεις της χώρας και να διαμορφώνει και να παρακολουθεί διεθνείς και διακρατικές συμφωνίες, αντιπροσωπεύοντας επίσης τη χώρα μας σε θεσμικά όργανα και διεθνείς Οργανισμούς, όπως ήδη γίνεται σήμερα.

Προχωρώ για τον φορέα εξωστρέφειας. Εδώ έχουμε τρεις βασικούς στόχους που διαφοροποιούν τον τρόπο λειτουργίας του νέου Οργανισμού, με τον τρόπο που λειτουργούσαμε μέχρι στιγμής.

Πρώτον, στοχεύουμε στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Γιατί το δημόσιο είναι αυτό που βοηθάει είναι αυτό που δημιουργεί τις συνθήκες, αλλά αυτοί που τελικά κάνουν τις εξαγωγές, αυτοί που τελικά προσελκύουν τις επενδύσεις, είναι ο ιδιωτικός τομέας και είναι σημαντικό αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που σχεδιάζουμε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Δεύτερον, στοχεύουμε σε συνέργειες μεταξύ επενδύσεων και εξαγωγών. Παραδείγματος χάριν σε ένα τομέα της οικονομίας θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένους ανθρώπους –και θα το εξηγήσω με λεπτομέρεια μετά στο οργανόγραμμα- οι οποίοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο πλάνο και είναι σε θέση να ενισχύσουν τις εταιρείες του κλάδου για να εξάγουν, γνωρίζοντας τη διεθνή αγορά τους ανταγωνιστές, τα εμπόδια, τις ευκαιρίες στο εν λόγω προϊόν, αλλά παράλληλα γνωρίζουν και τις επιχειρήσεις από άλλες χώρες οι οποίες ψάχνουν εταίρους στην Ελλάδα για να επενδύσουν σε αυτές.

Ο τρίτος στόχος είναι η στόχευση και νομίζω αυτό το τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών στις δικές του παρατηρήσεις. Είμαστε μια μικρή χώρα κι έχουμε δεδομένους πόρους. Δε μπορούμε να στοχεύουμε ακριβώς το ίδιο σε όλες τις χώρες του κόσμου, δε μπορούμε να δίνουμε ακριβώς την ίδια έμφαση σε όλα τα προϊόντα. Είναι μια πραγματικότητα.
       
Πρέπει να επιλέξουμε τις χώρες κλειδιά πρέπει να επιλέξουμε τα προϊόντα κλειδιά στα οποία θα δώσουμε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, θα κάνουμε περισσότερες αποστολές και θα συγκεντρώσουμε περισσότερο χρόνο από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας για να μπορέσουμε να δούμε αποτελέσματα τώρα, το 2014, το 2015, το 2016,  καθώς η χώρα μας προσπαθεί να βγει από την κρίση.
       
Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις βασικοί στόχοι. Άρα, τα χαρακτηριστικά του νέου Οργανισμού είναι: ο διυπουργικός του ρόλος, η συμμετοχή και η επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, η επένδυση σε νέα συστήματα, στελεχιακό δυναμικό και υποδομές, η δυνατότητα να έχει μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους –και είναι σημαντικό και στο Δημόσιο να βρούμε τον τρόπο ν’ ανταμείβουμε την επιτυχία και την επίτευξη των στόχων.
       
Τέλος, να έχει οικονομική αυτοτέλεια, δικούς τους πόρους, όπως ήδη έχει σήμερα ειδικά το Invest in Greece, μέσω του fast track. Θεωρούμε ότι η Enterprise  Greece θα έχει άμεσα και πρακτικά οφέλη, τόσο για τους Έλληνες εξαγωγείς όσο και για τους επενδυτές  που ενδιαφέρονται για την ελληνική οικονομία.
       
Θα είναι απόλυτα στοχευμένη στην επίτευξη των εθνικών στρατηγικών στόχων εξωστρέφειας και θα μεγιστοποιεί τις συνέργειες και την αποτελεσματικότητα των πόρων με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους.
       
Προχωράμε στο οργανόγραμμα του νέου φορέα, ο οποίος θα προκύψει από τη  μετατροπή του σημερινού Invest in Greece και τη μεταφορά σε αυτόν, δράσεων πόρων και αρμοδιοτήτων, από τον ΟΠΕ. Θ’ αποτελείται από τρεις Γενικές Διευθύνσεις: Τη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων, τη Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών και τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης.

Το σημαντικό είναι ότι θα υπάρχει συνεργασία, συνέργειες μεταξύ των δυο κύριων Γενικών Διευθύνσεων, τη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών. Στο νέο Οργανισμό θα υπάρχουν  για πρώτη φορά  συγκεκριμένοι υπεύθυνοι κλάδων  και προϊόντων. Άνθρωποι αρχικά με εμπειρία σ’ αυτούς  τους κλάδους και σ’ αυτά τα προϊόντα, οι οποίοι θα έτοιμοι άμεσα να προσφέρουν την υποστήριξη  που χρειάζονται και οι εξαγωγείς και οι μελλοντικοί επενδυτές.

Παράλληλα, θα υπάρχουν υπεύθυνοι περιοχών και χωρών και ειδικά θα υπάρξει μια ομάδα με υποομάδες για τις χώρες ειδικού ενδιαφέροντος. Χώρες που έχουμε ήδη επισκεφθεί π.χ., χώρες που θεωρούμε ότι μπορεί να είναι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι ή χώρες από τις οποίες μπορεί να προκύψουν σημαντικές επενδύσεις προς τη χώρα μας.

Αυτοί οι υπεύθυνοι περιοχών και χωρών θα συνεργάζονται και με το Υπουργείο, με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής. Υπάρχουν θέματα διεθνούς πολιτικής όπως αυτά που θα συζητήσουμε π.χ. την Παρασκευή στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου στο Λουξεμβούργο ή το Δεκέμβριο στην Ινδονησία κατά τη συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, όπου καθορίζονται βασικές παράμετροι για το μέλλον του διεθνούς εμπορίου.

Είναι σημαντικό οι άνθρωποι της αγοράς, μέσω των ειδικών να μπορούν να δώσουν την απαραίτητη πληροφορία στα συναρμόδια Υπουργεία, στους Υπουργούς οι οποίοι εκπροσωπούν τη χώρα, ώστε η γνώμη ν’ ανταποκρίνεται και στις γνώσεις που έχουμε στα Υπουργεία, αλλά και στις απαιτήσεις της αγοράς.

Ειδική θα είναι η συνεργασία με τα γραφεία εξωτερικού τα οποία έχει το Υπουργείο Εξωτερικών, τα γραφεία ΟΕΥ σε 50 χώρες, 59 γραφεία, θα υπάρχει μια κατευθείαν συνεργασία με αυτά τα γραφεία και σε χώρες που θεωρούμε ότι χρειάζονται ειδικές γνώσεις, χρειάζονται επιπλέον άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο που είναι απαραίτητο για την εμβάθυνση των σχέσεων με την εν λόγω χώρα, θα υπάρχει η δυνατότητα στελέχη του νέου φορέα, μέσω της απόσπασής τους στο Υπουργείο Εξωτερικών, να μεταφέρονται για κάποιο διάστημα, για το διάστημα που απαιτείται, στο  Ειδικό Γραφείο.

Θα μου πείτε, «πες μας ένα παράδειγμα». Π.χ., σε χώρες που υπάρχουν ανεπτυγμένες χρηματαγορές όπως η Νέα Υόρκη, όπως το Λονδίνο, πιθανό να χρειάζονται στελέχη με προϋπηρεσία στις διεθνείς αγορές που γνωρίζουν το αντικείμενο και είναι σε θέση να παράσχουν τις πληροφορίες που θέλουν οι θεσμικοί επενδυτές με τον τρόπο και τη γλώσσα, τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί αυτή τη αγορά.

Θα προχωρήσουμε σ’ ένα μικρότερο Διοικητικό Συμβούλιο απ’ αυτό που έχουμε  σήμερα. Θα προχωρήσουμε στη σύσταση ενός 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Στόχος μας είναι να υπάρχει ένας Πρόεδρος μη εκτελεστικός, ο οποίος θα έχει αναγνωρισμένο κύρος και θα μπορέσει ναι ηγηθεί αυτής της προσπάθειας.

Και μετά, θα υπάρξει μια συμβουλευτική Επιτροπή σε ανώτατο επίπεδο, η οποία θα είναι χωρίς αμοιβή, που θα έχει στελέχη των θεσμικών φορέων της χώρας οι οποίοι θα συνεργάζονται και με την πολιτική ηγεσία αλλά και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για να βοηθήσουν στον ορισμό των στόχων, να βοηθήσουν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και να ελέγχουμε κατά πόσο αυτά που κάνουμε, όπως είπα και πριν, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Θα υπάρχουν φυσικά και τα εξειδικευμένα τμήματα που χρειάζονται για τη λειτουργία της εταιρείας, όπως ο εσωτερικός έλεγχος, η Νομική Υπηρεσία, το Τμήμα Επικοινωνίας. Θα υπάρξει γραφείο στη Βόρεια Ελλάδα, κάτι το οποίο έχουμε συνεννοηθεί και με τον αρμόδιο Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης, τον κ. Θεόδωρο Καράογλου ώστε να μπορέσει να προσφέρει στους εξαγωγείς κι επενδυτές στη Βόρεια Ελλάδα, την απαραίτητη πληροφόρηση.

Στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και στη Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών συγχρόνως θα υπάγονται  υπεύθυνοι προϊόντων, κλάδων και υπεύθυνοι χωρών. Θα υπάρξουν όμως κι εξειδικευμένα τμήματα τα οποία καλύπτουν ειδικές ανάγκες. Στη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων θα υπάρχουν τρία τμήματα. Θα υπάρχει το Τμήμα των Στρατηγικών Επενδύσεων, είναι το Τμήμα το γνωστό του fast track, το οποίο μετά το Ν. 4146, έχει το ρόλο της προσέλκυσης και υποστήριξης  με συγκεκριμένο στέλεχος ανά επένδυση των στρατηγικών επενδύσεων που η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων έχει χαρακτηρίσει ως στρατηγικές.

Η αδειοδότηση των έργων περνά στην κεντρική Αδειοδοτική Αρχή. Άρα, ο ένας υπεύθυνος του έργου ο οποίος θα είναι ο μόνος που θα επικοινωνεί με τον επενδυτή, θα γνωρίζει όλα τα δεδομένα για την επένδυση, η κεντρική Αδειοδοτική Αρχή που ευελπιστούμε ότι θα συστεγάζεται, θα έχει την ευθύνη τελικά για την αδειοδότηση αυτής της επένδυσης.

Ο διαμεσολαβητής του επενδυτή, σας τον παρουσιάσαμε πριν από μερικούς μήνες, λειτουργεί ήδη και δέχεται θέματα τα οποία προκύπτουν από επενδύσεις άνω των 2 εκατομμυρίων, που αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά εμπόδια, αυτό θα συνεχίσει να λειτουργεί ως έχει και θα ενισχυθεί το Τμήμα Ιδιωτικών Έργων, είναι το Τμήμα στο οποίο ιδιώτες, ελληνικές εταιρείες καταθέτουν επενδυτικές προτάσεις και εμείς τις δίνουμε σε ξένους επενδυτές κατά παραγγελία τους, όταν υπάρχει, εκδηλώνεται ενδιαφέρον για συγκεκριμένους κλάδους, για συγκεκριμένο μέγεθος, για συγκεκριμένες περιοχές.

Αυτοί είναι φάκελοι τους οποίους  έχουμε ήδη δώσει σε ταξίδια που έχουμε κάνει στο εξωτερικό και από κει και πέρα ο επενδυτής μαζί με τον Έλληνα, επικοινωνούν κατευθείαν, εμείς δεν έχουμε κανένα ρόλο στη διαδικασία. Στη Γενική Διεύθυνση Εξαγωγών θα υπάρξει κι ένα ειδικό τμήμα για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ως σημείο επαφής.

Η καινοτομία είναι το γεγονός ότι θα υπάρχουν τα τρία τμήματα, οι υπεύθυνοι κλάδων και προϊόντων, οι υπεύθυνοι περιοχών και χωρών και οι άνθρωποι στο εξωτερικό, οι οποίοι θα δουλεύουν συγχρόνως και για τις εξαγωγές και για την προσέλκυση επενδύσεων.

Πολύ σημαντική είναι και η τρίτη Γενική Διεύθυνση, η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης, η οποία αναλαμβάνει τις επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, τις επιχειρηματικές αποστολές της κυβέρνησης και τις επιχειρηματικές αποστολές που οργανώνουμε ως κρατικοί φορείς.

Αυτό θα οργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και παράλληλα θα έχει την ευθύνη για τη στατιστική ανάλυση, για τις Διοικητικές Υπηρεσίες, για τη σχέση με θεσμικούς εταίρους του εξωτερικού, καθώς και θα διαχειρίζεται συνενώνοντας το πλούσιο υλικό που ήδη υπάρχει σε διαφορετικές ιστοσελίδες, δημιουργώντας μια ηλεκτρονική πύλη εξωστρέφειας.

Να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, η στελέχωση αυτού του φορέα να γίνει με αξιόλογο προσωπικό. Είναι η βιτρίνα της χώρας. Είναι οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή στο εξωτερικό και στο εσωτερικό με τους σημαντικούς μας εμπορικούς εταίρους. Και ξέρετε, η πρώτη επαφή είναι πάρα πολύ σημαντική, οι πρώτες πληροφορίες που θα δώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες.

Η γνώση που έχεις ή δεν έχεις για το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεσαι, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο θα υπάρχει συνέχεια σ’ αυτό που γίνεται σήμερα. Έχουμε λοιπόν στόχο να προσελκύσουμε νέα στελέχη. 80 νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν τις γνώσεις και την προϋπηρεσία, την εμπειρία, να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, να στηρίξουν το υπάρχον προσωπικό στην υλοποίηση του έργου τους.

Και θα υπάρξει παράλληλα, όπως ήδη ανήγγειλε ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, αξιολόγηση όλου του υπάρχοντος προσωπικού, ώστε να παραμένουν αυτοί που μπορούν να προσφέρουν την επόμενη μέρα.

Αναφέρθηκα ήδη στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή θεσμοθετείται και πιο συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο που κατατίθεται στη δημόσια διαβούλευση. Τόνισα ότι δίνεται η δυνατότητα ν’ αποσπώνται υπάλληλοι ΟΕΥ από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Κεντρική Υπηρεσία εδώ, στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξαγωγικού Εμπορίου για να καλύψουν συγκεκριμένους ρόλους.

Θα υπάρχει η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό εδώ ή στο εξωτερικό βάσει των διαδικασιών που θ’ αναφερθώ και αυτό ν’ αποσπάται στο εξωτερικό στα γραφεία ΟΕΥ για κάλυψη ειδικών αναγκών. Είναι σημαντικό αυτό που τόνισα και η δυνατότητα να προσλαμβάνεται προσωπικό, ντόπιο προσωπικό σε χώρες του εξωτερικού.

Έχουν τη γνώση την τοπική, πολλές φορές το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο από το να στείλουμε προσωπικό από εδώ, όταν θέλουμε να καλύψουμε κάποια ειδική ανάγκη, κάποιες ειδικές γνώσεις σε γλώσσα, σε προϊόντα, σε αγορές. Και σε κάποιες χώρες του κόσμου δε μπορώ να μην τονίσω πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να ομιλείς την τοπική γλώσσα.

Ποια είναι λοιπόν τα επόμενα βήματα: Κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το νέο φορέα και αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή, ευελπιστούμε το ταχύτερο δυνατόν. Θα εκδοθεί μετά Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου και παράλληλα προχωράμε στην αξιολόγηση του υπάρχοντος προσωπικού καθώς και σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και το ΑΣΕΠ, καθορίζουμε τις διαδικασίες για να γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου νέου προσωπικού.

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για τη στέγαση του νέου φορέα και θα κινούμαστε στις επόμενες εβδομάδες σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, στην εύρεση του κατάλληλου χώρου για να στεγαστεί η νέα εταιρεία. Ο σύμβουλος ο οποίος τώρα θ’ αναλάβει, εκτός από την αξιολόγηση του προσωπικού, θ’ αναλάβει την κατάρτιση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, των διαδικασιών από κει και πέρα υλοποίησης του οργανογράμματος που τώρα παρουσιάσαμε.

Συνεχίζουμε, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους να λαμβάνουμε τεχνική  βοήθεια, θα κάνω κι εγώ ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να παρουσιάσουμε το οργανόγραμμα και σε άλλους φορείς οι οποίοι έχουν προσφερθεί να μας βοηθήσουν, για να μάθουμε από τα λάθη άλλων χωρών ν’ αντιγράφουμε καλές πρακτικές, προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα, ώστε από το 2014, από τις αρχές, αυτός ο Οργανισμός να λειτουργεί και να προσφέρει σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να βγούμε από την κρίση.

Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  Παρακαλούμε πολύ για τις ερωτήσεις σας. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αν δεν κάνω λάθος, η πρόταση των Ολλανδών προέβλεπε έναν ενιαίο φορέα ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στον Πρωθυπουργό.  Προφανώς οι Ολλανδοί δεν ήξεραν για τη δική μας γραφειοκρατία.
       
Αυτό το δισυπόστατο όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις με βασικό κορμό τα εμπορικά γραφεία, να βρίσκονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο φορέας να βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και να υπάρχει και μια Συντονιστική Επιτροπή από πάνω, προφανώς οι Ολλανδοί δε θα μπορούσαν να το φανταστούν αυτό το πράγμα.
       
Από τα τέλη της δεκαετίας του  ’80 που παρακολουθώ το θέμα, από τότε δηλαδή που έφυγαν τα εμπορικά γραφεία και η Γενική Γραμματεία Εξωτερικού Εμπορίου, η παλιά, από το Υπουργείο Εμπορίου μέχρι τώρα βρίσκεται σ’ ένα πράγμα δισυπόστατο και υπό διάλυση. Για ποιο λόγο το συνεχίζετε;

Ν ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ:  Κατ' αρχήν η σημερινή παρουσίαση είναι στα πλαίσια της πρότασης των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι προέβλεπαν, αν έχετε και τα slides που είχαν κάνει οι Ολλανδοί, την ύπαρξη της Μικτής Επιτροπής Εξωστρέφειας ως συντονιστικό όργανο. Και πράγματι, μεταφέρονται σ’ έναν ενιαίο φορέα οι αρμοδιότητες των επενδύσεων του εξαγωγικού εμπορίου.
       
Ως προς το ρόλο στο εξωτερικό, αυτό νομίζω ήταν κάτι δεδομένο από την αρχή ότι την ευθύνη της διπλωματικής παρουσίας στο εξωτερικό, και για άλλους κλάδους, έχει και είχε το Υπουργείο Εξωτερικών. Δε νομίζω ότι τέθηκε ποτέ θέμα ως προς την παρουσία μας  στο εξωτερικό...

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Αν μπορώ να συμβάλλω κι εγώ στην κατανόηση του ζητήματος, ξέρω περίπου τι είχαν πει οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες, σέβομαι, αλλά δεν είναι πανάκεια διότι η κάθε χώρα από την εμπειρία μου την επαγγελματική γιατί έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα επί μακρόν, σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικό μοντέλο και η κάθε χώρα πειραματίζεται, δεν υπάρχει άσπρο μαύρο σε αυτά.

Δηλαδή υπάρχουν χώρες που όπως λέτε όλα είναι από τη μια μεριά, υπάρχουν χώρες που όλα είναι από την άλλη μεριά, υπάρχουν χώρες που έχουν αυτό το σύστημα. Εξαρτάται από τις ιδιομορφίες, από το τι κεκτημένη εμπειρία υπάρχει σε κάθε φορέα, άρα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μας δώσει το θέσφατο ότι αυτό είναι το σωστό.

Πρώτα απ΄ όλα εγώ πιστεύω ότι η μεταφορά των οικονομικών και εμπορικών το 2002 όπως απέδειξε η πράξη ήταν σωστή ενέργεια κι αυτό μπορείτε να το πιστοποιήσετε ρωτώντας και τους επιχειρηματικούς φορείς, δηλαδή το ότι αυτοί εντάχθηκαν πιο οργανικά θα έλεγα στις αρχές του εξωτερικού, από τη στιγμή που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι κάτι που νομίζω ο επιχειρηματικός κόσμος το έχει αναγνωρίσει.

Άρα δε νομίζω όπως είπε και ο κ. Μηταράκης ότι τίθεται το θέμα αλλαγής όλου του συστήματος διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας. Το ότι ο φορέας είναι εδώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω κι αυτό έχει κάποια πολύ ξεκάθαρη λογική, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αυτό το οποίο γνωρίζει εδώ, μάλλον μέσα στην αγορά, τι γίνεται ποια είναι τα προβλήματα έχει τις επαφές με τους επιχειρηματίες εδώ μέσα με τους φορείς.

Άρα νομίζω ότι ήταν πιο λογικό ο φορέας αυτός να υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, από κει και πέρα είναι θέμα καλής συνεργασίας, στενής συνεργασίας, διότι και ότι μοντέλο να έχεις εάν σε επίπεδο καθημερινής δουλειάς δεν υπάρχει ροή πληροφόρησης και συνεργασία, κανένα μοντέλο δε θα δουλέψει. Εγώ πιστεύω ότι το μοντέλο έτσι όπως έχει διαμορφωθεί είναι για τα ελληνικά δεδομένα το ιδανικό, πιστεύω και επαναλαμβάνω ότι ήταν σωστή η απόφασή του 2002 να μεταφερθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών κι αυτό το απέδειξε και η πράξη.

Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό και πολύ σημαντικό το ότι ενδυναμώνεται αυτός ο φορέας εξωστρέφειας μέσα στην Ελλάδα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, περιλαμβάνει κι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και τις επενδύσεις διότι υπάρχει αλληλεπίδραση επενδύσεων και εξαγωγών και νομίζω ότι από κει και πέρα εναπόκειται στην καλή πίστη όλων των δημόσιων λειτουργών το να υπάρχει καλή συνεργασία. Αν δεν υπάρχει αυτό το αυτονόητο, τότε τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Το μοντέλο είναι νομίζω εξαιρετικά καλό.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Λοιπόν, θεωρητικά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε πως σε αυτή τη διαδικασία πουθενά στον κόσμο δεν μπορείς να έχεις έξω είτε το Υπουργείο Εξωτερικών είτε το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρότι το όνομα ποικίλει από χώρα σε χώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορείς να το έχεις έξω λόγω της οικονομικής διπλωματίας. Τι είδους Υπουργείο Εξωτερικών θα ήταν αυτό, όταν ο Πρέσβης θα πήγαινε κάπου και θα έλεγε «θα συζητήσω για τα προβλήματα που υπάρχουν με τα Σκόπια, θα συζητήσω και τα προβλήματα που υπάρχουν με την Τουρκία, αλλά εδώ έχουμε επενδύσεις σε επιχειρήσεις, σταματάω δεν έχω εντολή γεια σας φεύγω»;

Και τι είδους Υπουργείο Ανάπτυξης θα ήταν αυτό από την άλλη πλευρά, το οποίο θα έλεγε στους επιχειρηματίες, με τους οποίους καθημερινά έρχεται σε επαφή με τις Ενώσεις τους, τις Οργανώσεις του «εγώ είμαι Υπουργείο Ανάπτυξης για το εσωτερικό, δεν έχω καμία σχέση με το εξωτερικό και ως εκ τούτου σας παραπέμπω αμέσως στο Υπουργείο Εξωτερικών»;

Από κει και πέρα τα μοντέλα πράγματι ποικίλουν από χώρα σε χώρα και πράγματι υπάρχουν ιδιαιτερότητες και θα έπρεπε να υπάρξει- γιατί να το κρύβουμε- μία συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, έτσι ώστε να έχουμε αυτό το βήμα που έχουμε.

Ο καθένας μπορεί να διατυπώσει τις δικές του παρατηρήσεις και προφανώς για να φτάσουμε σε μία συμφωνία, υπήρχαν και διαφορετικές απόψεις. Δεν έχω λόγο να το κρύψω, έτσι; Υπήρχαν διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά καταλήξαμε μετά από κάμποσους μήνες που το συζητήσαμε σε ένα μοντέλο το οποίο θέλω να πιστεύω ότι είναι λειτουργικό, είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ένα βήμα μπροστά σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα. Διότι σήμερα, έχουμε τον ΟΠΕ και το “Invest in Greece” χωριστά. Ο συντονισμός με το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι τόσο στενός όσο θα θέλαμε. Γίνεται ένας καινούριος οργανισμός, με αξιολόγηση του προσωπικού, με προσλήψεις από την αγορά, οι οποίες θέλουμε να ενισχύσουν πράγματι την εξωστρέφεια. Θα συστηματοποιηθεί η επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών. Προβλέπει το νομοσχέδιο, αν το δείτε, ότι θα υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας των δύο Υπουργείων σε ετήσια βάση, το οποίο θα θέτει τους στόχους της εξωστρέφειας από κοινού ανά χώρα και επομένως εγώ νομίζω ότι σίγουρα θα γίνουν βήματα μπροστά.

Από κει και πέρα, αυτό που παρουσιάζουμε δεν είναι οι «πλάκες του Μωυσή». Είναι το νομοσχέδιο και στη διαβούλευση, θα ακούσουμε τις απόψεις των φορέων, θα ακούσουμε τις απόψεις των βουλευτών φυσικά πάνω απ΄ όλα και σύντομα κάτι καινούριο, σίγουρα πιστεύω καλύτερο σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα, θα είναι νόμος του κράτους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα κατ΄ αρχήν να ακούσω την ευρωπαϊκή διάσταση του όλου θέματος.
   
Ο συνδυασμός εξαγωγών και επενδύσεων συνάδει πλήρως και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη νέα συνθήκη, η οποία πλέον έχει πάρει αυτή την αρμοδιότητά της και από την εξωτερική εμπορική πολιτική και από τις επενδύσεις, άρα λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εδώ το εξής.
   
Πως εμείς αν ο νέος φορέας θα συμπεριλάβει και κάποιες δράσεις, οι οποίες θα επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πλέον εξέλιξη, σχετικά με συμφωνίες επενδυτικές, που να υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες, εμπορίου βέβαια. Αυτή είναι η μία ερώτηση.
Και η δεύτερη ερώτηση που είναι κοντά σε αυτήν είναι αν η Ελληνική Προεδρία, εδώ ο κ. Κούρκουλας θα κάνει κάποιες προσπάθειες στον τομέα αυτόν, δηλαδή της εξωτερικής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επενδυτικής πολιτικής.

Η άλλη ερώτηση αφορά την αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη στη διάθεσή της από το 214, στα οποία αναφέρθηκε εχθές και ο Επίτροπος Γεωργίας που είχε έρθει εδώ βέβαια για τα αγροτικά, αλλά είπε ότι υπάρχουν νέα εργαλεία, όπως είναι το Κόσμος το πρόγραμμα, όπως είναι οι αποστολές και αν και εκεί έχουμε κάποιες δράσεις που θα αξιοποιήσουμε αυτά τα νέα εργαλεία.

Και σε ότι αφορά τις επενδύσεις και τα ομόλογα έργων αν εκεί πράγματι κι εμείς θα έχουμε κάποια ενημέρωση και θα αναπτύξουμε κάποιες δράσεις. Η τελευταία ερώτηση αφορά τους ΟΕΥ. Τελικά οι ΟΕΥ παραμένουν στο Υπουργείο Εξωτερικών; Αυτό, τίποτε άλλο.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εγώ μπορώ να σας πω για το τελευταίο και φαντάζομαι για το πρώτο σε σχέση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα σας απαντήσει ο κ. Μηταράκης και για την Προεδρία θα σας πει ο κ. Κούρκουλας.

Θα σας πω ότι πράγματι μας ενδιαφέρει να αξιοποιήσουμε όσο περισσότερο γίνεται τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Το νέο ΕΣΠΑ θέλουμε να είναι διαφορετικό ΕΣΠΑ.

Θέλουμε να συνδυάσουμε το νέο ΕΣΠΑ αυτό καθαυτό, με τις πολιτικές που επιδιώκει να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αξιολογώντας τις προτάσεις, όχι αποδεχόμενοι οπωσδήποτε αυτά τα οποία προτείνονται κατά καιρούς. Διότι η χώρα μας έχει συγκεκριμένες αδυναμίες στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα και συγκεκριμένα προβλήματα να αντιμετωπίσει.

Την επόμενη εβδομάδα ένα από τα θέματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι και οι δράσεις της χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το παρακολουθούμε στενά και θα είναι κι ένα από τα θέματα συζήτησης που θα έχω την επόμενη εβδομάδα με τις τράπεζες. Διότι μας ενδιαφέρει όχι μόνο ο επιχειρηματικός κόσμος, αλλά και οι τράπεζες και όλοι οι εμπλεκόμενοι εγκαίρως να εκφράσουν την άποψή τους έτσι ώστε τα λεφτά του επόμενου ΕΣΠΑ να πιάσουν τόπο και ιδιαίτερα για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ως προς το θέμα της χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για το εξωτερικό εμπόριο, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία αυξημένη δικαιοδοσία απέναντι στα κράτη-μέλη σε θέματα διεθνών συμφωνιών, η Ελλάδα έχει ήδη πάρει την έγκριση να υπογράψει τη συμφωνία προστασίας των επενδύσεων κι ελπίζουμε να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, στο Abu Dhabi με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Policy Unit το οποίο υπάρχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, παρακολουθεί κι έχει την ευθύνη για τη συμμετοχή της χώρας μας στο αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου, το οποίο συνεδριάζει μεθαύριο στο Λουξεμβούργο.

Εμείς ως χώρα, και πιο συγκεκριμένα και ο κ. Κούρκουλας, ως προτεραιότητα έχουμε τη σύναψη διεθνών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελπίζουμε κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας να υπάρξει σημαντική πρόοδος, ειδικά με τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι πολύ σημαντική για το εμπόριο και για τις επενδύσεις μεταξύ της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα, συνήθως αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει πάρα πολλούς τομείς. Όπως ανέφερε σωστά ο κ. Μηταράκης στον τομέα του εμπορίου, στους δασμούς και λοιπά υπάρχει αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί η θέση μας σαν Ελλάδα διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη πάρα πολλά Υπουργεία.

Και βεβαίως στα ζητήματα εμπορίου ο κ. Μηταράκης εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου. Όταν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με την Κίνα ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με τη Ρωσία, εκεί περιλαμβάνονται θέματα μεταφορών, θεωρήσεως διαβατηρίων, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει πάντα το συντονισμό της εξωτερικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει και την εμπορική και τη μεταφορική, αλλά βεβαίως το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο συνεργάζεται στενά και έχει τον πρώτο λόγο.
       
Εμείς στην προεδρία μας φιλοδοξούμε να προωθήσουμε τη στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, που η συζήτηση έχει ξεκινήσει αλλά ακόμη δεν έχει ωριμάσει να φτάσει σε κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα, αλλά ενδιαφερόμαστε πολύ στο να διατηρηθεί η στρατηγική σχέση και να υπάρξει οικονομική και εμπορική συνεργασία, σύσφιξη της οικονομικής και Εμπορικής συνεργασίας Κίνας – Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός σε διάφορα ευρωπαϊκά Συμβούλια.
       
Όπως είπε ο κ. Μηταράκης είναι σε εξέλιξη η αρχή της διαπραγμάτευσης της Ζώνης ελευθέρων συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες πολύ σημαντικό θέμα έχουμε κι εμείς σαν Ελλάδα τις δικές μας συγκεκριμένες απόψεις τις οποίες θα διατυπώσουμε, αλλά γενικά είμαστε θετικοί στο να προχωρήσει αυτή η διαδικασία.
       
Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εμπλέκεται, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών και αυτό νομίζω είναι κάτι που πολλοί το αγνοούν βοηθάει και μπορεί να βοηθήσει ελληνικές επιχειρήσεις ελληνικούς φορείς να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες.
       
Αν μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία θέλει να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό για μια κατασκευή έργου στην Βοσνία ή στην Αφρική, εκεί το Υπουργείο Εξωτερικών έχει Υπηρεσίες που μπορούν και μέσω των εξωτερικών Αρχών, αλλά έχουμε και Υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν μια συγκεκριμένη συνδρομή.
       
Και το κάνουν και έχουμε αρκετά επιτυχημένη παρουσία, υπάρχουν πολλοί κρατικοί φορείς ελληνικοί οι οποίοι πηγαίνουν σε τρίτες χώρες, κυρίως χώρες της γειτονιάς μας και παρέχουν τεχνογνωσία σε πολύ σημαντικούς τομείς όπως την αναμόρφωση της Δικαιοσύνης, μπορεί να είναι οτιδήποτε και αυτό είναι και σημαντικό οικονομικά διότι χρηματοδοτείται πλήρως από την Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σαν εξωτερική πολιτική είναι μια σημαντική παρουσία της Ελλάδας στη γειτονιά μας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω πόσα άτομα προσωπικό έχει τώρα ο ΟΠΕ και πόσα το Invest in Greece; Και τι κόσμος θα μείνει στο τέλος με την συγχώνευση του ΟΠΕ και του Invest in Greece;
       
Ένα δεύτερο. Ακούγεται λίγο παράλογο στο να κλείνει μια Κυβέρνηση ένα κράτος εν πάση περιπτώσει σε ένα Οργανισμό ο οποίος –και αναφέρομαι στον ΟΠΕ- ήταν κερδοφόρος κατά 2,5 εκ. ευρώ.
       
Ένα τρίτο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής: γιατί στο σχεδιασμό για την ενοποίηση όλων των φορέων των εξαγωγών δεν ελήφθησαν υπόψη επίσης σε τομείς όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας που έχει να κάνει με επενδύσεις, ή όπως το Υπουργείο Οικονομικών όπου είναι τα Τελωνεία εκεί και αφορά στις εξαγωγές, ή το Γενικό Χημείο του Κράτους που αφορά στη διαδικασία των ελέγχων για τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες χώρες και τελικά εδώ μας καλέσατε για να μας παρουσιάσατε τη συγχώνευση δυο Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τίποτε άλλο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να μας πείτε ακριβώς πόσους υπαλλήλους θα απασχολεί ο νέος φορέας. Γιατί από τη στιγμή που μιλάτε ότι θα γίνουν 80 προσλήψεις, χωρίς να έχετε αξιολογήσει το υφιστάμενο προσωπικό, σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να ξέρετε και τον ακριβή αριθμό πόσων θα απασχοληθούν και πόσων δηλαδή θα φύγουν. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι αποφασισμένα, από ό,τι καταλαβαίνω.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Να ξεκινήσω από τις απλές ερωτήσεις τις πιο συγκεκριμένες και μετά θα κάνω ένα γενικό σχόλιο πάνω στο γενικό σχόλιο που κάνατε πάνω στην προωθούμενη λειτουργία του νέου φορέα.

Ως προς το θέμα του προσωπικού ένα πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι πραγματικά υποστελεχωμένοι οι σημερινοί δυο φορείς. Ο ΟΠΕ έχει γύρω στους 30 υπαλλήλους και έχει οργανικές θέσεις πάνω από 100, το Invest in Greece επίσης 30 υπαλλήλους με διπλάσιες οργανικές θέσεις.

Σημαίνει ότι με 60 άτομα και φανταστείτε ότι επειδή είναι δυο εταιρείες έχουμε και την αλληλοκάλυψη δυο λογιστήρια, δυο τηλεφωνικά κέντρα, τις βασικές δομές και λειτουργίες, έχουμε περίπου το 1/15 από ότι έχουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του μεγέθους μας, για την ίδια δουλειά.

Το μοντέλο, αν προσθέσουμε και τους οικονομικούς και εμπορικούς ακολούθους, τα νούμερα που είπε πριν ο κ. Κούρκουλας πάλι οριακά φτάνουν τους 200. Άλλες χώρες έχουν 800, 1.000 και παραπάνω ανθρώπους, δεν μιλώ για πολύ μεγαλύτερες χώρες, μιλάω για χώρες της δικής μας διάστασης.

Άρα αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι λείπει κόσμος. Αναφερθήκαμε σε έως 80 προσλήψεις αυτό είναι το μέγιστο το οποίο ζητήσαμε από το κυβερνητικό Συμβούλιο μεταρρύθμισης και εγκρίθηκε. Φυσικά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το ακριβές νούμερο. Θα είναι 80; Θα είναι 75; Θα είναι 77;

Όπως θα καθοριστεί και με το τελικό σχέδιο το οποίο θα καταθέσει ο εξειδικευμένος σύμβουλος, υπάρχουν οι δικές μας προτάσεις περί κλάδων, περί χωρών, περί ομάδων, αυτά βέβαια θα ελεγχθούν και γι' αυτό παίρνουμε τεχνική βοήθεια πάλι από το εξωτερικό, για να είμαστε σίγουροι. Και θα υπάρξει το ακριβές νούμερο όταν το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προβεί στην απαραίτητη προκήρυξη για την κάλυψη αυτών των θέσεων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για την ώρα μιλάμε για 140 άτομα σε αυτό τον φορέα. Δηλαδή αν δεν φύγει κανένας από τον ΟΠΕ και το Invest in Greece συν τα 80, μιλάμε για 140 άτομα.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ως τάξη μεγέθους θεωρώ ότι θα είναι ένας πολύ  μικρός Οργανισμός, εκεί είναι ο στόχος,  πάλι θα είναι πάρα πολύ  μικρός για τις ανάγκες της προώθησης των εξαγωγών και των επενδύσεων. Το ακριβές νούμερο θα καθοριστεί και γι' αυτό υπάρχει εξειδικευμένος σύμβουλος. Το αν θα είναι 137, 140 ή 143 θέλω να πιστεύω ότι δεν αλλάζει ιδιαίτερα το σχέδιο και μπορεί και κάποιος να παραιτηθεί την ημέρα που τον προσλάβαμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη μετάταξης;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Γιατί θεωρούμε ότι εδώ μιλάμε για ένα πολύ εξειδικευμένο αντικείμενο και γιατί δεν πρόκειται απλά και μόνο για μια ακόμη προσπάθεια. Γιατί θέλουμε να είναι μια διαφορετική προσπάθεια. Θέλουμε να απευθυνθούμε στην αγορά, με τα κριτήρια που θα οριστούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με το ΑΣΕΠ, έτσι ώστε οι άνθρωποι που θα έρθουν, να είναι φρέσκοι, δυναμικοί, με γνώσεις και με εμπειρία σε αυτό τον τομέα.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αν υπάρξουν στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία εξαγωγών μεταπτυχιακού τίτλους, γνώσης, γλώσσες φυσικά και δεν θα υπάρξει κανένα εμπόδιο στο να υποβάλλουν αίτηση γι' αυτή τη θέση. Δεν βλέπω κανένα λόγο να υπάρχει κάποιο τέτοιο εμπόδιο.
       
Ως προς την οικονομική διάσταση των δυο εταιρειών και οι δυο εταιρείες έχουν έσοδα και οι δυο εταιρείες στηρίζονται όμως στην κρατική επιχορήγηση. Αν αφαιρούσαμε και από τις δυο εταιρείες την κρατική επιχορήγηση, δηλαδή δεν δίναμε λεφτά από τον προϋπολογισμό και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καμία από τις δυο δεν θα ήταν κερδοφόρα.
       
Αλλά αυτό δεν είναι το αντικείμενο. Γιατί οι δράσεις οι οποίες γίνονται όχι απλώς θα παραμείνουν, ο στόχος είναι με το νέο προσωπικό που παίρνουμε, να υπάρξουν περισσότερες δράσεις. Σας θυμίζω, ότι με το Νόμο 4146 που αύξησε σημαντικά τους πόρους στο πρόγραμμα Fast Track κάθε νέα επένδυση μεγάλη επένδυση δίνει έως και 300.000 € αμοιβή σε αυτό τον φορέα, το οποίο επιτρέπει πλέον τον Οργανισμό να μην στηρίζεται μόνο στην κρατική επιχορήγηση, η οποία βαίνει μειούμενη, αντίθετα να έχει τους δικούς του πόρους.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα έχει κρατική επιχορήγηση αυτός ο φορέας;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Φυσικά και θα έχει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσο θα είναι; Όσο έπαιρναν και οι δυο φορείς μαζί;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αυτό θα καθοριστεί επ’ ακριβώς από την ολοκλήρωση της μελέτης που θα γίνει από τους συμβούλους. Φυσικά η πρόσληψη προσώπων είναι δεδομένο ότι απαιτεί νέους πόρους, είναι αυταπόδεικτο ότι χρειάζεσαι πόρους οι οποίοι θα προκύψουν ένα μέρος από τα περαιτέρω έσοδα που θα έχουν οι Οργανισμοί κάνοντας τις περαιτέρω δράσεις, κάποια φυσικά και θα προκύψουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
       
Όπου υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ευρωπαϊκών πόρων, φυσικά και αυτοί θα χρησιμοποιηθούν. Ως προς τη γενικότερη εικόνα: δεν προχωράμε απλώς τη συγχώνευση δυο φορέων. Χρησιμοποιούμε τις δράσεις που έκαναν οι δυο φορείς για να φτιάξουμε κάτι διαφορετικό με μια δομή η οποία έχει συνέργειες, οι οποίες δεν υπήρχαν πριν, με συγκεκριμένη συνεργασία και με την προσθήκη στελεχών από τους οικονομικούς και εμπορικούς ακολούθους και μεταφορά συγκεκριμένων δράσεων στον Ενιαίο Φορέα, άρα είναι κάτι μεγαλύτερο απλώς από το άθροισμα τριών φορέων που προσφέρουν σε αυτό που δημιουργείται σήμερα.
       
Όταν προσθέτεις τρία πράγματα, δεν δημιουργείς ένα συν ένα συν ένα ίσον τρία, δημιουργείς συνέργειες. Αυτές οι συνέργειες και η στόχευση είναι το ζητούμενο από τη λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου.

Σ. ΤΣΟΚΑΣ (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Αν μπορώ να βοηθήσω σε σχέση με την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση που κάνει το Υπουργείο μας δεν περιορίζεται στους δυο αυτούς Οργανισμούς, τον ΟΠΕ και στον Invest in Greece, δεδομένου ότι εποπτεύουμε 16 φορείς. Και με βάση την απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τις οδηγίες του ΥΔΜΗΔ να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση και των 16 αυτών φορέων. Απλώς βάζουμε μια διαδικασία χρονική και προχωράμε. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και των 16 φορέων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είπατε ότι κάποιες διαδικασίες θα αναλάβει εξειδικευμένος σύμβουλος. Έχει επιλεγεί ή θα γίνει κάποιος διαγωνισμός για την επιλογή του συμβούλου; Η μία ερώτηση είναι αυτή.
       
Και η δεύτερη, αναφερθήκατε κ. Χατζηδάκη στα Προεδρικά Διατάγματα και είπατε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τα τρία από τα τέσσερα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν υπογραφεί τα Προεδρικά Διατάγματα και από τα συναρμόδια Υπουργεία; Γιατί τουλάχιστον για τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής αν δεν κάνω λάθος προβλέπεται υπογραφή και από τρία Υπουργεία ακόμη.
       
Που βρίσκεται ακριβώς η διαδικασία και πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει τελικά να λειτουργεί η Αρχή αυτή;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν σε σχέση με τις διαδικασίες για τους συμβούλους, θα γίνουν με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και κυρίως με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Με απόλυτη διαφάνεια και με βάση τις διαδικασίες που απαιτούνται. Δεν έχει προσληφθεί σύμβουλος. Θα προσληφθεί σύμβουλος με τις διαδικασίες που προβλέπει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Ό, τι προβλέπεται,  αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί και μας ενδιαφέρει, ποντάρουμε πολύ στον σύμβουλο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το χρονοδιάγραμμα όμως κ. Υπουργέ;

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Το χρονοδιάγραμμα είναι οι επόμενοι μήνες. Το νομοσχέδιο περνάει το Νοέμβριο λογικά από τη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτές τις μέρες και σε αυτό το χρονικό ορίζοντα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ : Όταν θα κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, θα υπάρχει και έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, όπως ξέρετε. Δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Σήμερα παρουσιάζουμε το νομοσχέδιο προς διαβούλευση. Έχουμε συνεννοηθεί προφανώς με τον Πρωθυπουργό, με το Υπουργείο Εξωτερικών, με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και με το Υπουργείο Οικονομικών. Οι προσλήψεις αυτές γίνονται στο πλαίσιο και της συμφωνίας που έχει κάνει η κυβέρνηση με την τρόικα για την ανανέωση του δημόσιου τομέα. Και το προφίλ των ανθρώπων που γενικότερα θα προσληφθούν στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, θα είναι αυτού του χαρακτήρα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα προσφέρουν σε συγκεκριμένους τομείς, όπου υπάρχουν πράγματι κενά και έχουν συγκεκριμένα προσόντα.
       
Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας και αυτής της κυβερνητικής πολιτικής κινείται αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε. Δεν αιφνιδιάζεται κανένας. Είναι σε γνώση όλων των συναρμόδιων υπουργών και κινούμαστε συντεταγμένα προς αυτή την κατεύθυνση.
       
Θα υπάρξει διαβούλευση, στη συνέχεια θα κατατεθεί το νομοσχέδιο και με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, όπου όλοι θα δείτε ακριβώς ποια θα είναι η επιβάρυνση εάν υπάρξει του προϋπολογισμού. Εγώ νομίζω ότι και να υπάρξει αξίζει τον κόπο, διότι διαφορετικά θα μιλάμε για την εξωστρέφεια στο επίπεδο των συνθημάτων και όχι στο επίπεδο της ουσίας. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να κάνει ένα ποιοτικό άλμα και πιστεύω ότι σε ένα σημαντικό βαθμό μπορεί αυτό να γίνει.
       
Σε σχέση με τον Επενδυτικό νόμο, νομίζω ότι υπήρξα σαφής, αλλά μπορώ να το επαναλάβω. Υπάρχουν τέσσερα ΠΔ. Τα δυο ήδη έχουν προχωρήσει. Το τρίτο υπογράφηκε από εμένα χθες. Αφορά την κεντρική αδειοδοτική αρχή, τον οργανισμό, τον τρόπο οργάνωσης της κεντρικής αδειοδοτικής αρχής και τις αρμοδιότητες που θα έχει.     Εάν δεν το γνωρίζετε, να σας το πω, λόγω της σημασίας του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, αποφασίστηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας να μην αντιμετωπιστεί το θέμα στο τμήμα και άρα έφυγε από το τμήμα και πήγε στην ολομέλεια. Η ολομέλεια την περασμένη εβδομάδα, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημέρα, αλλά μπορώ να σας την πω εάν σας ενδιαφέρει και η ημέρα, έστειλε στο υπουργείο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που της είχαμε αποστείλει με τις παρατηρήσεις.
       
Το Υπουργείο ξεκίνησε από το τέλος της περασμένης εβδομάδος να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις. Χθες υπογράφηκε από εμένα και έχει υπογραφεί και από τους δυο άλλους συναρμόδιους υπουργούς, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Σταϊκούρα και οδεύει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να το υπογράψει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη συνήθη διαδικασία. Δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητείται.

Και όπως είπαμε ξεκάθαρα, σας δείξαμε προηγουμένως το εσωτερικό έγγραφο που δείχνει τις διαδικασίες σε σχέση με τις εξαγωγές και σας είπαμε 21  μέτρα και 4 που τα παρακολουθούμε.

Και εδώ ξεκάθαρα σας λέμε, έχουμε περάσει δυο Προεδρικά διατάγματα, τελειώνει το τρίτο Προεδρικό Διάταγμα. Θα πάει εντός των ημερών το τέταρτο Προεδρικό Διάταγμα που έχει να κάνει με τους πιστοποιημένους φορείς στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Παράλληλα, εδώ και περίπου ένα μήνα έχει τελειώσει η διαδικασία των υπογραφών από μένα για τις μετατάξεις. Αν δεν είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι 25 μέρες ή κάτι τέτοιο, γιατί έχω υπογράψει σε κύματα. Από εκεί και πέρα έχει πάει στους συναρμόδιους υπουργούς. Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθείται –αν θέλετε την άποψή μου με όλη την ειλικρίνεια, έτσι μιλάω- θα προτιμούσα να είναι πιο ελαφρά αυτή η διαδικασία, όχι τόσο γραφειοκρατική, αλλά είναι μια οριζόντια διαδικασία που ισχύει στην Ελληνική Δημοκρατία και απαιτεί υπογραφές, ξανά υπογραφές, τρίτες υπογραφές κλπ.

Αλλά πάντως εμείς από την πλευρά μας, αφού έγινε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υπήρξε εκδήλωση ενδιαφέροντος και η αξιολόγηση στη συνέχεια που έπρεπε να γίνει από μια επιτροπή, προχωρήσαμε στις υπογραφές των μετατάξεων και περιμένουμε τα πράγματα να εξελιχθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει παρουσιάσει ο κ. Μηταράκης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο κ. Μηταράκης δημοσίως πριν από μερικές εβδομάδες σε ομιλία του που είχε γίνει στο ΕΒΕΑ για τις άδειες διαμονής, είχε αναφέρει ότι, επειδή είπατε για χρονοδιάγραμμα, ότι η κεντρική Επενδυτική Αρχή θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2013. Ισχύει αυτό το χρονοδιάγραμμα;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Από τη δική μας πλευρά έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για να πιστεύουμε  ότι ισχύει το τέλος Νοεμβρίου.
       
Το μόνο θέμα που αυτή τη στιγμή έχουμε ζητήσει και από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης να μας βοηθήσουν στην επιτάχυνση, είναι το θέμα των μετατάξεων, γιατί από νομοθετική πλευρά έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και φυσικά έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα πριν από την ημερομηνία που αναφέρετε. Είμαστε έτοιμοι από άποψη στέγασης να καλύψουμε αυτό το προσωπικό άμεσα από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
       
Αυτό που καθυστερεί αυτή τη στιγμή είναι το θέμα των μετατάξεων. Συγκεκριμένα η κάθε μετάταξη απαιτεί τέσσερις υπογραφές υπουργών και  μια πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για κάθε ένα από τους υπαλλήλους. Αυτές οι συγκεκριμένες μετατάξεις.
       
Έχει ζητηθεί και  υπάρχει μια επιτάχυνση. Γνωρίζουμε ήδη ότι μαζεύονται οι υπογραφές. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εντός στόχων. Σε κάποια πράγματα, η πραγματικότητα είναι ότι δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από την δική μας πλευρά δεν έχουμε βγει εκτός του δικού μας χρονοδιαγράμματος για έναρξη τέλος Νοεμβρίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να συμπληρώσω και στην προηγούμενη ερώτηση συναδέλφου, είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει εκκρεμότητα αναφορικά με την επιλογή του συμβούλου, ο οποίος απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε, έχει ένα σημαντικό όγκο δουλειάς να διεκπεραιώσει και να σας παραδώσει. Σε αυτό το πλαίσιο θα είσαστε έτοιμοι να είναι σε λειτουργία ο νέος φορέας και συνεπώς αυτό το καινούργιο όργανο που θέλετε για ενίσχυση των εξαγωγών και της Εξωστρέφειας της χώρας και μάλιστα ενώ επίκειται και η προεδρία; Ήταν ένας από τους στόχους, εξάλλου, αυτός.
       
Και επίσης, σύμφωνα με την έκθεση των Ολλανδών, υπήρχε ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτό που ονομαζόταν πώληση unit και egency. Δηλαδή κάποιος που θα όριζε τη στρατηγική της χώρας σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την εξωστρέφειά της και τη θέση της στις αγορές του εξωτερικού και εκείνος ο φορέας που θα έκανε την καθημερινή δουλειά.
       
Εσείς πιστεύετε με το σχήμα που έχετε φτιάξει αυτή τη στιγμή ότι μπορείτε να υλοποιήσετε, εκπληρώνετε αυτούς τους στόχους και προς ποια κατεύθυνση και πώς;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Το δεύτερο που αναφέρετε, να ξεκινήσω με αυτό, ήταν το σημείο διαφωνίας μας με τους Ολλανδούς, το οποίο γνωρίζετε ότι έχει ήδη δημοσιοποιηθεί. Ποιο ήταν το σημείο διαφωνίας; Θεωρούσαμε ότι πρέπει να  υπάρχει –η δική μου άποψη- περισσότερη συμβολή του ιδιωτικού τομέα και των φορέων του ιδιωτικού τομέα, στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής και δεν έπρεπε αυτή η εθνική στρατηγική να καθορίζεται κατά 100% από τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης.
       
Οι Ολλανδοί λέγανε ότι το policy unit, δηλαδή ο γενικός διευθυντής διεθνών σχέσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης με τις υπηρεσίες του από μόνος του θα καθόριζε και θα έλεγε στο agency ποιοί πρέπει να είναι οι εθνικοί στόχοι. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό χρειάζεται μια περισσότερη διαβούλευση. Κατά πρώτον, χρειάζεται το μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πόροι, γνωρίζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες, γνωρίζουμε με τα αυτιά και του Υπουργείου Εξωτερικών, ποιες είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες.
       
Δεύτερον, ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θέλουμε να αποτελείται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους τα οποία θα έρθουν για να προσφέρουν σε αυτό τον Οργανισμό. Που φέρνουμε τις γνώσεις τους από την πραγματικότητα. Και θέλω να ελπίζω ότι θα βρούμε ανθρώπους αναγνωρισμένου κύρους που όλοι θα συμφωνήσουμε ότι είναι που θα βοηθήσουν σε αυτή την εθνική προσπάθεια.
       
Και τρίτον, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η Εθνική Επιτροπή που θα είναι οι φορείς της αγοράς, οι οποίοι θα συμβουλεύουν το Δ.Σ. για το τι είναι οι ανάγκες των φορολογούμενων τελικά Ελλήνων πολιτών, που επιχειρούν και ξέρουν καλύτερα από εμάς τις ανάγκες τους. Αυτή ήταν η διαφορά.
       
Θεωρώ ότι το δημόσιο μπορεί πολύ καλά να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν το επιτύγχανε η πρόταση των Ολλανδών, η οποία δημιουργούσε ένα πολύ μεγάλο τμήμα, υπό εμένα είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν θεωρούσα ότι αυτό θα φαίνεται στην πράξη.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Ως προς την πρόσληψη συμβούλου θα ήθελα απλώς να σημειώσετε ότι η πρόσληψη θα γίνει με βάση τις διαδικασίες και τις οδηγίες του ΥΔΙΜΗΔ. Θα πληρωθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΥΔΙΜΗΔ και η παρακολούθηση ως προς την αναβάθμιση κλπ., γίνεται από το Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
       
Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις όχι μόνο σε εμάς, γιατί συμμετέχουν κι άλλα υπουργεία, αξιολογούνται και άλλοι φορείς άλλων υπουργείων, ότι είναι άμεσες οι ενέργειες δεδομένου ότι και μνημονιακά πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου για όλους τους φορείς, όχι για το συγκεκριμένο. Εμείς έχουμε προτάξει το συγκεκριμένο για να κερδίσουμε το χρόνο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να ρωτήσω ποιο είναι ο στόχος σας; Γιατί τώρα μου είπατε για ένα χρονοδιάγραμμα αρχές του ’14 να λειτουργήσει αυτός ο νέος φορέας. Ο στόχος ποιος είναι και για τις εξαγωγές και για τις επενδύσεις;
       
Και το δεύτερο. Μιλήσατε για τους Ολλανδούς και θεωρούσατε δαιδαλώδες το πλαίσιο που θα λειτουργούσε η υπηρεσία. Με βάση την δική σας παρουσίαση, κάτω από το Δ.Σ. είναι 21 γραφεία που θα απασχολούν γύρω στα 6,6 άτομα με βάση τα 140 συνολικά που υπολογίζονται. Άμα μπορείτε να μας πείτε πώς θα λειτουργήσει αυτός ο φορέας;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Η πραγματικότητα είναι ότι είναι η πλειοψηφία των στελεχών θα βρίσκεται στους ειδικούς προϊόντων, στους ειδικούς κλάδων και στους ειδικούς περιοχών. Δηλαδή στους ανθρώπους στην αιχμή του δόρατος και επίσης μια άλλη πολύ σημαντική ομάδα που απαιτεί κόσμο πολύ είναι η διοργάνωση εκθέσεων και αποστολών που θέλει ανθρώπους εξειδικευμένους.
       
Δέχομαι την κριτική ότι είναι λίγοι. Θεωρώ ότι όταν άλλες χώρες έχουν 800 – 1000 και εσύ προσπαθείς να ανταγωνιστείς με 140, όταν εμείς έχουμε  2 - 3 άτομα στο Πεκίνο και άλλες χώρες έχουν 30 στο Πεκίνο, γραφείο οικονομικό 30 άτομα στο Πεκίνο και εμείς προσπαθούμε με 3, όταν οι άλλοι έχουν γραφεία 10 άτομα σε χώρες και εμείς κανέναν, όπως εκεί στο Κατάρ και είναι σημαντικό ότι υπάρχει προτεραιότητα να ιδρυθεί γραφείο, υπάρχει έλλειψη κόσμου.
       
Όταν αυτή τη στιγμή είχαμε πει π.χ. ότι είχαμε 300 αιτήματα για πληροφορίες, μόνο και μόνο για τις άδειες παραμονής για να απαντήσει σε 300 γράμματα, θες κόσμος. Εάν έχεις έναν άνθρωπο να το κάνει αυτό ή δυο ή τρεις, θέλεις μέρες, εβδομάδες. Αυτό στην αγορά είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί ο άλλος να στέλνει ένα αίτημα και εσύ να τους απαντάς μετά από τρεις μέρες. Να του απαντήσεις την ίδια ώρα ότι το έλαβες, αύριο το πρωί τις πρώτες πληροφορίες και σε δυο μέρες μια σωστή απάντηση.
       
Υπάρχει θέμα πόρων. Δυστυχώς ο προϋπολογισμός της χώρας δεν επιτρέπει να γίνει ακόμη μεγαλύτερος ο οργανισμός.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ερώτηση εκτός μικροφώνου.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Θα παρουσιάσουμε όταν λειτουργήσει. Ο στόχος είναι το νομοσχέδιο να λειτουργεί από 1η Ιανουαρίου. Τους αναλυτικούς στόχους. Δεν μπορώ να σας παρουσιάσω ένα μνημόνιο συνεργασίας π.χ. που θα βάλει στόχους ανά κράτος, πριν αυτό συζητηθεί και ολοκληρωθεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μας παρουσιάσατε σήμερα ένα πλαίσιο.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Σας παρουσιάζουμε το πλαίσιο του φορέα, ανακοινώνουμε τις ενοποιήσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτή η υπηρεσία λειτουργεί και δεν έχετε στόχους τι θέλει να κάνει αυτή η υπηρεσία;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Στόχους για το τι θέλει να κάνει ο φορέας τους ανακοινώσαμε. Ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους ανά προϊόν, ανά κλάδο, θα παρουσιαστεί όταν παρουσιάσουμε το μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Εξωτερικών και όταν ολοκληρωθεί η ενοποίηση. Θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει μέσα στο χρόνο. Θα παρουσιαστούν οι στόχοι το ’14.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Καλησπέρα. Από τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης είμαι. Αναφέρθηκαν  αρκετά οι ΗΠΑ και στο πλαίσιο της προεδρίας και τις διαβουλεύσεις που θα έχετε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν ποιοτικοί, ποσοτικοί στόχοι, αλλά βλέπουμε ότι τελευταία οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και με τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και εσάς προσωπικά κ. Μηταράκη, αναπτύσσονται. Μιλήσατε για άτομα αναγνωρισμένου κύρους και θέλω να σας ρωτήσω, πόσο σημαντική τελικά είναι η αγορά των ΗΠΑ, αλλά και πόσο θα καταφέρετε και θα θέλατε να εμπλακούν και οι ομογενείς που ήδη υπάρχουν εκεί. Βέβαια η γλώσσα δεν είναι ιδιαίτερη και δύσκολη, αλλά έχουν ίσως κάποιες εξειδικευμένες ικανότητες στο πλαίσιο του εμπορίου, αλλά και στις επενδύσεις.

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Νομίζω ότι το τελευταίο ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομογένεια. Όπως είχε κάνει και τον Αύγουστο όταν συναντήθηκε με 90 ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες στη Νέα Υόρκη.
       
Προσπαθούμε συντονισμένα να εργαστούμε με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα των ΗΠΑ, υπήρχε ένα κλίμα δυσπιστίας εδώ και πολλά χρόνια για επενδύσεις στη χώρα μας, δημιουργήθηκαν μηχανισμοί, το θέμα είναι από δω και πέρα να δούμε βέβαια και στην πράξη πώς αυτό το ενδιαφέρον το οποίο εκδηλώνει η ομογένεια, θα μετουσιωθεί σε επενδύσεις εδώ στον τόπο.
       
Εμείς τον ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας τον έχουμε, έχουμε επενδύσει τις ώρες και την προσοχή να το πω απλά και ευελπιστούμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει ένας εκτιμώμενος προϋπολογισμός λειτουργίας του νέου φορέα, της Enterprise Greece;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Στην παρούσα φάση υπάρχουν οι προβλέψεις στον εθνικό προϋπολογισμό για τους δυο προϋπάρχοντες φορείς..

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσα είναι;

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Αν θυμάμαι καλά 1.800.000 είναι το Invest in Greece και το ΟΠΕ είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια. Δε ζητάμε αυτή τη στιγμή αναμόρφωση αυτού του προϋπολογισμού καθώς καταρτίζεται ο εθνικός προϋπολογισμός του 2014, άρα οι πόροι που ήδη διατίθενται γι τους δυο εν λειτουργία Οργανισμούς μας καλύπτουν για την αρχή της χρονιάς.
       
Από κει και πέρα, όταν καθορισθεί ο ακριβής αριθμός των προσλήψεων, φυσικά και θα πρέπει να κάνουμε μια τροποποίηση γι’ αυτές τις νέες προσλήψεις. Ως προς τα λειτουργικά έξοδα, σε καθημερινή βάση θα υπάρχει μείωση γιατί δε θα χρειάζεται να υπάρχει η αλληλοκάλυψη που υπάρχει σήμερα, οι διπλές διοικητικές υπηρεσίες.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Ν. ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ήδη ενοικιάζεται χώρος, θα δούμε αν υπάρχει λύση…

Σ. ΤΣΟΚΑΣ: Κοιτάξτε, ως προς το κτιριακό έχουμε δυο τρεις επιλογές δημοσίων κτιρίων, οι οποίες είναι και πρώτη μας προτεραιότητα για να εξοικονομήσουμε τα ενοίκια, το κτίριο του ΟΠΕ το έχουμε συζητήσει και με τη Διοίκηση του ΟΠΕ το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, πράγματι είναι ένα κτίριο το οποίο μας βολεύει, υπάρχει όμως μια εξέλιξη.
       
Για τους γνωρίζοντες είναι ένα (Γ). Η μία πλευρά χρησιμοποιείται από τον ΟΠΕ ολοκληρωτικά, η άλλη είναι ας πούμε άδεια, με κάποιες Υπηρεσίες λίγες. Σ’ αυτή τη δεύτερη πτέρυγα, θα εγκατασταθούν οι ενοποιημένες ΔΟΥ Ηλιουπόλεως και έτσι κι αλλιώς ιδιοκτήτης θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Και θα εγκατασταθούν εκεί.
       
Είμαστε σε συζήτηση και το βλέπαμε κι εχθές με τον Πρόεδρο του ΟΠΕ, εάν μπορούμε, ο φορέας ως δημιουργείται σήμερα, να εγκατασταθεί στο άλλο «μπαστούνι» του κτιρίου. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει ένα κτίριο στη Δάφνη το οποίο κοιτάμε και συνεχίζουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σχετικά με το προσωπικό δε μου απαντήσατε αν τελικά οι ΟΕΥ μείνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή παρακολουθώ χρόνια τις μετακινήσεις τους και αν, όπως είπε ο κ. Κούρκουλας, προστεθούν νέοι, με την εκπαίδευση νέων, αν αυτοί θα είναι πρόσθετοι στο προσωπικό που υπολογίζετε ν’ αυξηθεί.. Να μου το διευκρινίσετε λίγο.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, οι ΟΕΥ θα παραμείνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, θ’ ανοίξει η δυνατότητα και θα προβλέπεται στο νομοσχέδιο για απόσπαση ενός αριθμού ΟΕΥ από το Υπουργείο Εξωτερικών στο νέο φορέα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και από κει η διάθεση στον ενιαίο φορέα. Αυτό που είπα εγώ για επαναπρόσληψη, για ν’ ανοίξει ξανά ο δρόμος πρόσληψης, δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία του φορέα, απλώς ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών δεν προέβλεπε, δεν έδινε τη δυνατότητα στο Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει προσλήψεις ΟΕΥ.
       
Οι ΟΕΥ ήταν προσωποπαγείς θέσεις και η μοίρα τους ήταν να εξαφανιστούν σιγά-σιγά. Εμείς κρίνουμε λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδουμε στην οικονομική διπλωματία, ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για επαναπρόσληψη. Αυτό δεν έχει σχέση καμία με το φορέα, και γι’ αυτό θα κοιτάξουμε σύντομα, νομοθετικά να προβλέψουμε, ψάχνουμε αν βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος, βέβαια, με διαφανείς διαδικασίες.
       
Μια εποχή στην αρχή οι ΟΕΥ προσλαμβάνονταν από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, υπήρχαν αργότερα σκέψεις για να γίνεται μέσω Διπλωματικής Ακαδημίας, το κοιτάμε, το συζητάμε αλλά δεν μιλάμε για δημιουργία νέων οργανικών θέσεων. Μιλάμε ότι το Υπουργείο δεν έχει προσλάβει εδώ και 7 χρόνια ΟΕΥ και δεν ξέρω πόσα χρόνια είχε να προσλάβει διπλωματικούς και τώρα μόλις έγινε, για πρώτη φορά μια πρόσληψη με αποτέλεσμα να είναι υποστελεχωμένο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Επειδή σας είπα νωρίτερα για τις επιστροφές του ΦΠΑ, έχω το σημείωμα από το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο λέει ότι την 1η Απριλίου τέθηκε σε εφαρμογή νέα διαδικασία για τις επιστροφές ΦΠΑ με στόχο την επίσπευση της επιστροφής προς όφελος της πραγματικής οικονομίας.
       
Με τη νέα διαδικασία οι αιτήσεις επιστροφής τυγχάνουν επεξεργασίας κεντρικά, από το Υπουργείο Οικονομικών με βάση το σύστημα ανάλυσης κινδύνου με το οποίο προσδιορίζονται οι αιτήσεις προς άμεση επιστροφή και οι αιτήσεις για τις οποίες απαιτείται έλεγχος πριν από την πραγματοποίηση της επιστροφής.
       
Οι ΔΟΥ έχουν σαφείς εντολές για επιστροφή των αιτήσεων εντός 90 ημερών και κατά προτεραιότητα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Από τα στοιχεία τώρα τα οποία δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, όσον αφορά την πορεία των επιστροφών σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, προκύπτουν τα εξής: Τον Απρίλιο, την 1η Απριλίου είχαμε περίπου 2.200 εκκρεμείς αιτήσεις και τα ποσά που έπρεπε να επιστραφούν ήταν 385 εκατομμύρια ευρώ. Νέες αιτήσεις, από 1/4/2013 μέχρι 1/10/2013 είχαμε 2.700, ακόμα 233 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά δηλαδή περίπου 5.000 αιτήσεις και περίπου 620 εκατομμύρια ευρώ. Διεκπεραιωθείσες 2.820 μεταξύ 1/4 και 1/10. Διεκπεραιώθηκαν, δηλαδή πληρώθηκαν, 337 εκατομμύρια ευρώ. Και μένουν την 1 Οκτωβρίου εκκρεμείς 2.160, δηλαδή 282 εκατομμύρια ευρώ.
       
Για να μη σας ταλαιπωρώ με πολλά νούμερα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι μέσα σε 6 μήνες από 385 εκατομμύρια ευρώ που όφειλε το Υπουργείο Οικονομικών τώρα οφείλει 282 εκατομμύρια ευρώ. Και λένε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι το σύστημα ανάλυσης κινδύνου το οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή από τότε, βελτιώνεται συνεχώς και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει περαιτέρω επιτάχυνση των επιστροφών στο άμεσο μέλλον.
       
Υπάρχει πίεση φυσικά και από το δικό μας Υπουργείο. Υπάρχει ευαισθητοποίηση από το Υπουργείο Οικονομικών και γι’ αυτό το λόγο έχουμε αυτά τα - όπως τα κρίνει κανείς-  αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο