Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Alpha Bank: Αδιανόητες οι απαιτήσεις της Τρόικα για επιβολή φόρου 0,2% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων

Να σταματήσει η καταβολή των συντάξεων και των παροχών να επιβαρύνει την οικονομική κατάσταση και την ανταγωνιστικότητα των συνεπών ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις επιχειρήσεων, ζητά η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, επισημαίνοντας ότι είναι αδιανόητο να πιέζει η Τρόικα για επιβολή φόρου 0,2% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων για να καλυφθούν τα ελλείμματα του ΟΑΕΕ, όταν υπάρχει ήδη ο ΦΠΑ που επιβάλλεται με πολύ υψηλούς συντελεστές σε όλες τις επιχειρήσεις εκτιμά η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων.

Αυτό που απαιτείται είναι η βελτίωση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ και των εισφορών στον ΟΑΕΕ και στα άλλα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η διατήρηση, η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας και η ανάπτυξη του ασφαλιστικού ταμείου που λέγεται ΟΑΕΕ και των άλλων ταμείων.

Δεν χρειαζόμαστε άλλα ταμεία (εκτός από αυτά που ήδη υπάρχουν) τα οποία να δίνουν συντάξεις και παροχές με τις εισφορές όχι των ίδιων των ενδιαφερόμενων αλλά με περαιτέρω επιβάρυνση της οικονομικής κατάστασης και της ανταγωνιστικότητας των συνεπών ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις επιχειρήσεων.

Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όποιο έλλειμμα στα ασφαλιστικά ταμεία εκτιμάται για το 2014, υπάρχει λόγω της πτώσης των εισφορών σε αυτά τα ταμεία. Αν εισπράττονταν τα € 600 εκατ. από τον φόρο 0,2% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, αυτό θα έκλεινε το σχεδόν ισόποσο εκτιμώμενο έλλειμμα των ασφαλιστικών ταμείων το 2014.

Τα δύο αυτά ποσά αντικατοπτρίζουν από τη μια μεριά το έλλειμμα και από την άλλη έναν από τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να καλυφθεί αυτό το έλλειμμα. Δεν προστίθενται για να μεγαλώσουν το ύψος των νέων μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν το 2014.

Σύμφωνα με την Alpha μετά από 2-έτη στα οποία οι πρωτογενείς δαπάνες του Τακτικού Προυπολογισμού (ΤΠ). μειώνονται κατά τουλάχιστον 3-ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ότι είχε προγραμματιστεί, είναι μάλλον ανεδαφικό να υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα για να αντισταθμίσουν τα € 200 εκατ. μισθολογικών δαπανών που συνεπάγεται η απόφαση της Κυβέρνησης να μη μειώσει τις συντάξεις των αποστράτων αξιωματικών.

Οι πρωτογενείς δαπάνες της γενικής κυβέρνησης (ΓΚ) θα διαμορφωθούν στα € 80 δις το 2013, από € 112,8 δις το 2009. Αντίθετα, τα έσοδα της ΓΚ θα διαμορφωθούν στα € 81,5 δις το 2013, από € 88,0 δις το 2009.

Επομένως, το σύνολο της δημοσιονομικής προσαρμογής έως σήμερα έχει πραγματοποιηθεί με δραστική και εξαιρετικά επώδυνη περικοπή των πρωτογενών δημοσίων δαπανών.

Οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα

Σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα η Alpha επισημαίνει πως η πρώτη φάση της εξέτασης ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα.

Ειδικότερα, εξετάστηκαν: α) η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθούνται στην τρέχουσα περίοδο. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για τον νέο Κώδικα Δικηγόρων, το πρόγραμμα της κινητικότητας στο Δημόσιο τομέα, την εισαγωγή του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων (ΕΝ.Φ.Α.) και την αναδιάρθρωση και εκκαθάριση των εταιρειών ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ, β) η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2013 και γ) τα βασικά δεδομένα κατάρτισης του Προϋπολογισμού του 2014.

Όπως φαίνεται, το θέμα του χρηματοδοτικού κενού του 2014, που έχει κατ' αρχήν (τον Ιούλ.2013) εκτιμηθεί από το ΔΝΤ στα € 4,5 δις, δεν θα συζητηθεί πριν από την Άνοιξη του 2014, δεδομένου ότι έως τότε δεν είναι ουσιαστικά δυνατή η εκτίμηση με ακρίβεια για το αν πράγματι υπάρχει χρηματοδοτικό κενό και αν ναι ποιο είναι το πραγματικό του μέγεθος. Επίσης, είναι τώρα πολύ πιθανό ότι έως τα μέσα του 2014 δεν θα συζητηθούν συγκεκριμένα μέτρα προοριζόμενα για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που προβλέπει το ΔΝΤ (Ιούλ.2013) για την περίοδο 2015-2017.

Αυτό είναι αναγκαίο διότι με τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί (ταχύτερη επιβράδυνση του ρυθμού πτώσης του ΑΕΠ, ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση του οικονομικού κλίματος το 2013 και καλύτερη του αναμενομένου εκτέλεση του Π2013) κανείς δεν μπορεί να προβλέψει από σήμερα για το αν αυτό το δημοσιονομικό κενό θα υπάρξει πράγματι και αν ναι ποιο θα είναι το μέγεθός του.

Πιο αναλυτικά:

Αναφορικά με την κατάρτιση του Π2014, ο οποίος με βάση το ΜΠΔΣ 2913-2016 θα πρέπει να έχει πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση ύψους € 2,8 δις, η Κυβέρνηση και η Τρόικα παρουσιάζονται να διαφωνούν ως προς το ύψος των επιπλέον μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να επιτευχθεί πράγματι αυτό το πλεόνασμα. Η Κυβέρνηση φέρεται να εκτιμά ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα (εκτός από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί και νομοθετηθεί από τον Νοέμβριο του 2012) ύψους € 0,5 δις, ενώ η Τρόικα φέρεται να εκτιμά ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ύψους € 1,5 δις. Σχετικά με αυτές τις εκτιμήσεις και τις διαφωνίες σημειώνονται τα ακόλουθα:

Κατ' αρχήν, η διατύπωση εκτιμήσεων όπως οι ανωτέρω από τον Σεπτ.2013 είναι μάλλον πρόωρη. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Π2013 θα κλείσει πράγματι με πρωτογενές πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση το οποίο (σύμφωνα με τον ανωτέρω ορισμό της Τρόικα) μπορεί να υπερβεί ακόμη και τα € 1,5 δις.

Αν αυτό συμβεί, τότε η επιπλέον δημοσιονομική προσαρμογή που θα απαιτηθεί το 2014 δεν υπερβαίνει τα € 1,3 δις για πρωτογενές πλεόνασμα στη ΓΚ το 2014 ύψους € 2,8 δις. Αντί αυτού, τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τη δημοσιονομική προσαρμογή το 2014 υπερβαίνουν τα € 3,5 δις. Για παράδειγμα, ο νέος ΕΝ.Φ.Α θα εφαρμοστεί από 1.1.2014 και θα εισπραχθεί ολόκληρος ενός του 2014. Ευλόγως επομένως αναμένονται έσοδα ύψους € 2,9 δις, από βεβαιωθέντα έσοδα ύψους € 3,8 δις. Επιπλέον, το 2014 θα εισπραχθεί ένα μεγάλο μέρος των ΦΑΠ 2011 και 2012 και του ΕΕΤΗΔΕ του 2013, μέσω των δόσεων που έχουν διακανονιστεί για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, ή μέσω της πληρωμής αυτών των οφειλών ληξιπρόθεσμα.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο