Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

3,8 δισ. το ψαλίδι στις δαπάνες, 2,1 δισ. το καπέλο στους φόρους

3,8 δισ. το ψαλίδι στις δαπάνες, 2,1 δισ. το καπέλο στους φόρους

Συμπίεση κρατικών δαπανών με σημαντικές περικοπές στην κοινωνική ασφάλιση και νέα φορολογικά βάρη για ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων , κατά κύριο λόγο, φέρνει ο προϋπολογισμός του 2014.
3,8 δισ. το ψαλίδι στις δαπάνες, 2,1 δισ. το καπέλο στους φόρους

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες σε αυτόν προβλέπεται μείωση των δαπανών της τάξης των 3,8 δις ευρώ σε σχέση με εφέτος εκ των οποίων τα 2 δις ευρώ θα κοπούν από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο μέτωπο των φορολογικών εσόδων ο... λογαριασμός θα είναι αυξημένος κατά 2,1 δις ευρώ σε σύγκριση με το 2013 με τους άμεσους φόρους να προσδιορίζονται στα 19,1 δις ευρώ.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 2,75 δις ευρώ.

H συρρίκνωση των κρατικών δαπανών θα συνεχισθεί με αμείωτο ρυθμό και το 2014. Οπως θα αποτυπωθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και στο νέο Μεσοπρόθεσμο τα κονδύλια για μισθούς, συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση, περίθαλψη, επενδύσεις και καταναλωτικές δαπάνες θα είναι μειωμένα κατά 3,8 δισ. ευρώ περίπου σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια του τρέχοντος έτους.

Το μεγαλύτερο «ψαλίδισμα» αναμένεται στην κοινωνική ασφάλιση καθώς ο προϋπολογισμός του υπουργείου Εργασίας θα περικοπεί κατά 2 δισ. ευρώ, γεγονός που ισχυροποιεί το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στις συντάξεις (κατά κύριο λόγο τις επικουρικές).

Αυτές τις ημέρες στις επαφές των τεχνικών κλιμακίων αλλά και των επικεφαλής της τρόικας με το οικονομικό επιτελείο «κλειδώνουν» τα μεγέθη με βασικό ζητούμενο τη διασφάλιση πρωτογενούς πλεονάσματος τουλάχιστον 1,5% του ΑΕΠ για το 2014.

Οι πρωτογενείς δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπολογίζονται στα 53,2 δισ. ευρώ από 49,4 δισ. ευρώ φέτος. Μάλιστα προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση τους στα 46,3 δισ. ευρώ το 2015.

Σε κάθε υπουργείο προβλέπονται ανώτατα όρια δαπανών τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν με... θρησκευτική ευλάβεια ώστε το πρωτογενές πλεόνασμα να φθάσει το 2014 στα 2,75 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά οι περικοπές... ξεκινούν από τα κονδύλια του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι και το πλέον... δαπανηρό υπουργείο. Του χρόνου θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό με 12,7 δισ. ευρώ (τα 540 εκατ. ευρώ αφορούν επενδυτικές δαπάνες ενταγμένες στο ΠΔΕ). Πρόκειται για κονδύλι κατά 13,3% ή 1,95 δισ. ευρώ μικρότερο σε σχέση με το 2013.

740 εκατ.
Κατά τα λοιπά στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας η μείωση πρωτογενών δαπανών φθάνει τα 740 εκατ. ευρώ, στο υπουργείο Παιδείας τα 370 εκατ. ευρώ και στο υπουργείο Εσωτερικών τα 230 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εφέτος.

Επίσης θα μειωθεί περαιτέρω το κονδύλι για πληρωμή μισθών και συντάξεων κατά 534 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται πως θα διαμορφωθεί στα 17,95 δισ. ευρώ το επόμενο έτος από 18,49 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Πέρα από την κεντρική κυβέρνηση το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει σαφείς εντολές και για σημαντικές μειώσεις δαπανών σε φορείς της γενικής κυβέρνησης.

Περιφέρειες και ΟΤΑ στους προϋπολογισμούς τους για το επόμενο έτος εγγράφουν μόνο δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν με δεδομένη την αδυναμία άντλησης δανείων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Προς αυτή την κατεύθυνση στις σχετικές εγκυκλίους που έχουν σταλεί σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα, δυνατά επίπεδα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες εξόδων στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το 2013:

    Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.
    Οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία ), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή-διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό-εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις-εκδόσεις λευκωμάτων κ.λ.π.
    Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (όπως επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.) πρέπει «να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης τους από τις αναμενόμενες εισπράξεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Διευκρινίζεται δε πως «οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων πρέπει να είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του οικονομικού έτους 2012».

Εξάλλου διαμηνύεται προς τους τοπικούς «άρχοντες» πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης.

Ελεύθεροι επαγγελματίες
Πηγές άντλησης πρόσθετων φορολογικών εσόδων ύψους πάνω από 2,1 δισ. ευρώ για το 2014 προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός με καταβολή επιπλέον φόρου κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους, εκμισθωτές ακινήτων και από όσους κατέχουν κατοικίες και οικόπεδα η αγροτεμάχια μεσαίας αντικειμενικής αξίας λόγω των νέων κλιμακίων και συντελεστών.

Χαμένοι θα είναι οι μισθωτοί με δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα και ασφάλιστρα και με χαμηλά έξοδα για γιατρούς, εξετάσεις και νοσήλια λόγω της κατάργησης και του ψαλιδίσματος των εκπτώσεων δαπανών που ισχύουν για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν την άνοιξη του 2014.

Ελαφρύνσεις συγκριτικά με το «χαράτσι» της ΔΕΗ θα έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες κατοικιών σε περιοχές με αντικειμενική αξία μέχρι 2.250 ευρώ το τ.μ., ενώ οι υπόλοιποι θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο.

Επισημαίνεται ότι ο εισπρακτικός στόχος που έχει τεθεί για τον νέο φόρο προβλέπει ότι θα βεβαιωθούν έσοδα ύψους 3,6 δισ. ευρώ και στα ταμεία του κράτους θα μπουν 2,9 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή και από το «χαράτσι», καθώς εκτιμάται ότι πολλοί φορολογούμενοι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσουν το ποσό που αντιστοιχεί στην ακίνητη περιουσία τους, ενώ κάποιοι άλλοι λόγω ραγδαίας υποβάθμισης της ειοσδηματικής τους κατάστασης θα απαλλαγούν πλήρως ή θα χρεωθούν με μικρότερο φόρο.

Με βάση τους σχεδιασμούς του οικονομικού επιτελείου, η αύξηση των φόρων στο εισόδημα και τα ακίνητα το επόμενο έτος θα είναι τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ όπως καταγράφει και η πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ για το πρόγραμμα προσαρμογής, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε φυσικό πρόσωπο από το σύνολο των 5.593.450 που υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 375 ευρώ.

Οι «φοροπηγές»
Στην έκθεσή του το ΔΝΤ προβλέπει ότι τα έσοδα από τους άμεσους φόρους θα αυξηθούν κατά 12,4% και αναμένεται να διαμορφωθούν σε 19,1 δισ. ευρώ, από 17 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος. Τα αυξημένα έσοδα θα προέλθουν κυρίως από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών την αύξηση της φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών και των ενοικίων καθώς και από την εφαρμογή του ενιαίου φόρου σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα.
Πηγή Εθνος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο