Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στα 56,5 δις το ληξιπρόθεσμο χρέος - Αποτελέσματα φορολογικής διοίκησης για το πρώτο οκτάμηνο του 2013

500 εκατομμύρια ευρώ προστέθηκαν στο ληξιπρόθεσμο χρέος τον Αύγουστο
Το σύνολο του ληξιπρόθεσμου χρέους στο πρώτο οκτάμηνο του έτους ανήλθε στα 56,5 δισ Ευρώ.
Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέους του 2013 ανήλθε στα 4,5 δις (5,3 χρέος μείον 0,8 εισπράξεις έναντι αυτού)
Ενώ το παλαιό χρέος (μέχρι την 31η του 2012 ) φτάνει τα 52,3 δις ευρώ. Ωστόσο από αυτό τα 9 δις είναι χρέος πτωχευμένων εταιριών.

Σύμφωνα επίσης με τα αποτελέσματα της φορολογικής διοίκησης για το οκτάμηνο του 2013, οι υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ παρουσίασε βελτίωση με το ποσοστό υποβολής δηλώσεων να ανέρχεται στο 79% των υπόχρεων, έναντι 75% και 76% τους προηγούμενους μήνες.
Ωστόσο το ποσοστό των υπόχρεων που δεν υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα. (περίπου 25.000 για τους υπόχρεους υποβολής ανά μήνα, και περίπου 200.000 για τους υπόχρεους υποβολής κάθε τρίμηνο .
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας
ΜΑΪΙΟΥΝΙΟΥΛΑΥΓΣΥΝΟΛΟ
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 54.70653.85353.71253.590
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) ****3.6473.6403.6393.639
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) ****9.0228.9638.9718.971
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) ****41.84841.06140.91340.793
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) ****0.1880.1880.1880.188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 0.7230.8470.9591.049
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0.1340.1490.1690.182
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 3.6044.2084.7915.379
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) *0.4740.5460.6790.712
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) *0.0550.0600.0670.070
****Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Έχει αναθεωρηθεί το συνολικό παλαιό ληξιπρόθεσμο του 2012.

Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου στις γραμμές (2), (3), (4) και (5) άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά. Υπολογίζεται από 1.12.2012. Για τις γραμμές (6),(7),(8),(9),(10) ο νεος υπολογισμός έγινε από τον Απρίλιο και μετά.
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, **13.34%13.17%14.38%13.42%
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη465425670671
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)211639480
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
537419
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)261946899
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*10000648012590200031070
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)9.74.815.91.431.78
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0.40.00.10.00.48125
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.) 113.0241.036.523.8414.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)4.50.01.30.05.8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)2.60.00.00.02.6
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)17.24.817.31.440.7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7)2.20.89.90.213.1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 2.82.22.71.69.2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9)1.20.00.30.01.5
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9)6.23.012.81.823.8
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση35.9%62.5%74.2%130.7%58.5%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8). Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των προσωρινών ελέγχων
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη319311271303
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)44426014160
Αριθμός ολοκληρωθέντων Επανελέγχων (1β)43018
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
20215
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)+(1β)+(2)50456216173
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*1720200024046006724
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3α)9.019.321.70.550.5
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων επανελέγχων(€ εκατ.) (3β)1.10.20.00.01.3
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4α)0.00.00.20.00.2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων επανελέγχων (€ εκατ.) (4β)0.00.00.00.00.0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.) 0.70.08.250.459.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)0.00.00.00.00.0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)0.00.00.00.00.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3α)+(3β)+(4α)+(4β)+(5)+(6)10.119.521.90.552.0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7α)1.63.811.10.517.0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7β)0.00.10.00.00.1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8α)5.33.64.34.117.3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8β)0.00.30.20.00.5
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9)0.00.00.00.00.0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7α)+(7β)+(8α)+(8β)+(9)6.97.815.64.634.9
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση68.6%40.0%71.1%980.0%67.1%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 938121
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα)9266108121
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)40162526107
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)
301913
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2)43162635120
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)*3476258029869042
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3)1.71.34.31.08.3
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4)0.030.00.00.00.0
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) 1.00.00.92.54.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5)3.70.50.60.04.8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6)0.00.00.00.00.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6)5.431.764.911.0513.2
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7)0.30.20.10.10.7
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8)1.91.10.70.54.2
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)2.281.260.800.534.9
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση42.0%71.6%16.3%50.9%37.1%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή00325
* Επικαιροποιημένα στοιχεία. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40.
Για τον Ιούνιο 2013 τα στοιχεία είναι από το ΔΕΚ Αθηνών και το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης. Από 5/6/2013 οι υποθέσεις μεγάλου πλούτου του ΔΕΚ Αθηνών πήγαν στο ΚΕΦΟΜΕΕΠ. Για τον Ιούνιο 2013 το ΚΕΦΟΜΕΕΠ δεν έχει ολοκληρωμένες υποθέσεις.
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1)1,069,962108,575105,0691,065,1952,348,801
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2)831,02782,38979,082842,1471,834,645
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3)238,93526,18625,987223,048514,156
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση77.67%75.88%75.27%79.06%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5)191,15520,66320,441176,749409,008
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6)15,3501,6172,31513,89833,180
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3)6.42%6.18%8.91%6.23%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5)8.03%7.83%11.33%7.86%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου6.62%6.55%6.89%6.80%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου8.23%8.16%8.61%8.52%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός12,160,8524,638,0217,985,41012,883,11537,667,399
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών 438,756894,6783,281,418458,5495,073,401
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας10,76310,67014,53713,94149,911
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων1,6933,0023,6443,57911,918
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν4,582,7554,135,1866,995,87511,290,14327,003,959
Μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 5,000 δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας4291,34101,770
Πλήθος δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο1867100896
Βεβαιωθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης 1,137,85121,627,824022,765,675
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης946,517191,3347,861,37708,999,228
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α 1,3631,0361,0573583,814
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 12810312845404
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α 24,053,11119,859,19728,055,04110,153,82282,121,171
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 3,579,1521,942,9661,981,3611,560,2549,063,733
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α 8,159,1637,078,6027,190,1003,649,69726,077,562
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων 713,247600,142545,551345,8872,204,827
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α33.92%35.64%25.63%35.94%31.75%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ *15121512
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε *631631
Πλήθος αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/20082284414352571361
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο