Ειδήσεις Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Το IASB δέχεται υποψηφιότητες για διεθνή ομάδα εργασίας που θα παράσχει συμβουλές για τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών σε εργαζομένους

Το πρόγραμμα, που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, θα είναι μια ευρεία ανασκόπηση της λογιστικής αντιμετώπισης που απαιτείται από το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους. Η πρώτη φάση θα εξετάσει αναθεωρήσεις που θα επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις βραχυπρόθεσμα, με στόχο να εκδοθεί ένα προσωρινό....

Το IASB δέχεται υποψηφιότητες για διεθνή ομάδα εργασίας που θα παράσχει συμβουλές για τη λογιστική αντιμετώπιση των  παροχών σε εργαζομένους

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) ζητεί υποψηφιότητες για ομάδα εργασίας που οργανώνει για να βοηθήσει στο νέο του πρόγραμμα  Παροχές σε Εργαζόμενους.

Το πρόγραμμα, που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, θα είναι μια ευρεία ανασκόπηση της λογιστικής αντιμετώπισης που απαιτείται από το ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους. Η πρώτη φάση θα εξετάσει αναθεωρήσεις που θα επιτύχουν σημαντικές βελτιώσεις βραχυπρόθεσμα, με στόχο να εκδοθεί ένα προσωρινό πρότυπο σε τρία με τέσσερα χρόνια. Σαν πρώτο βήμα της δέουσας διαδικασίας το IASB σκοπεύει να δημοσιεύσει το 2007 ένα έγγραφο για συζήτηση.

Τα θέματα που θα περιλαμβάνονται στην πρώτη φάση του προγράμματος είναι:

- λογιστική για ενδιάμεσα προγράμματα κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ταμειακών ροών), συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των διευθετήσεων για καθορισμένες παροχές και καθορισμένες εισφορές.

- μηχανισμοί εξομάλυνσης και αναβολής

- παρουσίαση και γνωστοποίηση

- μεταχείριση διακανονισμών και περικοπών

Ο στόχος της προτεινόμενης Ομάδας Εργασίας για τις Παροχές σε Εργαζομένους είναι να παράσχει διάφορες  εξειδικευμένες απόψεις για τη λογιστική αντιμετώπιση των παροχών  μετά την έξοδο από την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των απόψεων των αναλογιστών, των ελεγκτών και άλλων ειδικών, καθώς και των συντακτών και των χρηστών οικονομικών καταστάσεων και των ρυθμιστών. Το IASB αναζητεί λοιπόν μέλη με πρακτική εμπειρία στην λειτουργία, εφαρμογή, διαχείριση, αποτίμηση, σύνταξη οικονομικών αναφορών, έλεγχο ή ρύθμιση των ακόλουθων τύπων διευθέτησης, κατά προτίμηση σε διεθνές επίπεδο:

- προγράμματα καθορισμένων παροχών

- προγράμματα καθορισμένων εισφορών

- προγράμματα ενδιάμεσου κινδύνου (π.χ. προγράμματα ταμειακών ροών)

- ιατροφαρμακευτικά προγράμματα μετά την έξοδο από την υπηρεσία

- προγράμματα πολλών εργοδοτών

- κρατικά προγράμματα

- ασφαλισμένες παροχές

Το IASB ψάχνει ένα ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα υποψηφίων, που να διαθέτουν ένα κράμα τόσο παγκόσμιας όσο και τοπικής ειδίκευσης. Ο ρόλος της ομάδας εργασίας δεν θα είναι η ανάπτυξη δικών της προτάσεων, αλλά η παροχή απόψεων και πρακτικών συμβουλών στις έννοιες, ιδέες και προτάσεις που αναπτύχθηκαν από το IASB και το προσωπικό του. Εκτελώντας αυτόν το ρόλο, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες και πρακτικές γνώσεις από τη δική τους θεώρηση.

Το προσωπικό του IASB περιμένει να βρει την απαραίτητη βοήθεια από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας με διάφορους τρόπους (για παράδειγμα, μέσω emails, βιντεοσυνεδριάσεις και συνεδριάσεις με την Ομάδα ή  υπο-ομάδες). Αναπτύσσοντας τις προτάσεις του το προσωπικό μπορεί επίσης να συμβουλευτεί άλλες ομάδες εργασίας, ιδιαίτερα την Joint International Group on Financial Statement Presentation, που ορίστηκε από κοινού από το IASB και το US Financial Accounting Standards Board το 2004 για να βοηθήσει στη δημιουργία προτύπων για την παρουσίαση, στις οικονομικές καταστάσεις, πληροφοριών που είναι χρήσιμες για τον υπολογισμό της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης.

Για να βοηθήσει την αποδοτικότητα των εργασιών της Ομάδας Εργασίας, το IASB σχεδιάζει να περιορίσει το μέγεθός της. Συνεπώς, αν υπάρξουν περισσότερες υποψηφιότητες από τις διαθέσιμες θέσεις, το IASB δεν θα μπορέσει να καλέσει όλους του υποψήφιους να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας. Το IASB τονίζει ότι τα μέλη των ομάδων εργασίας του είναι άμισθοι εθελοντές και ότι δεν αποζημιώνει έξοδα ταξιδίων ή άλλα έξοδα. Η ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη καθώς όλη η αλληλογραφία, τα έγγραφα και οι συζητήσεις θα γίνονται στα Αγγλικά.

Επειδή το πρόγραμμα στοχεύει να αποτελέσει μια ευρεία ανασκόπηση της υπάρχουσας οδηγίας για τη λογιστική αντιμετώπιση  των παροχών σε εργαζόμενους, το IASB πιστεύει ότι τα μέλη της Ομάδας Εργασίας θα είναι πρόθυμα να εγκαταλείψουν τις υπάρχουσες απόψεις ή πρακτικές τους ώστε να εργαστούν υπέρ των βελτιωμένων οικονομικών αναφορών. Το IASB μπορεί να διδαχθεί από τη διεθνή ή επιχειρησιακή εμπειρία, θα εξετάσει όμως και άλλες επιλογές. Στόχος του IASB είναι ένα λειτουργικό πρότυπο που να είναι εννοιολογικά εμπεριστατωμένο και βασισμένο σε αρχές.

Υποψηφιότητες:

Το IASB δέχεται υποψηφιότητες για αυτή την Ομάδα Εργασίας. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να σταλούν στην Jenny Lee (Project Manager), μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2006.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σύντομο βιογραφικό και μια δήλωση της τωρινής ιδιότητας του υποψηφίου σε επαγγελματικούς οργανισμούς στους οποίους έχει αντίστοιχες  ευθύνες. Η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας έχει προσωρινά προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο του 2007 στο Λονδίνο. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα του υποψηφίου για τις ακόλουθες ημερομηνίες του Ιανουαρίου: 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30 και 31.

Πληροφορίες:

Wayne Upton, Director of Research

Telephone: +44 (0)20 7246 6449, email: [email protected]

Ann McGeachin, Senior Project Manager

Telephone: +44 (0)1225 426517

email: [email protected]

Jenny Lee, Project Manager

Telephone: +44 (0)20 7246 6479, email: [email protected]

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο