Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Λήξη προθεσμίας δηλώσεων Ε9. Και λοιπόν;

Όλο αυτό το διάστημα η αγωνία και ο εκνευρισμός των συναδέλφων λογιστών-φοροτεχνικών σχετικά με την εφαρμογή υποβολής της δήλωσης Ε9 έχουν φτάσει στο αποκορύφωμά τους. Τα προβλήματα στην υποβολή του Ε9 είναι αμέτρητα, οι εργατοώρες που χάθηκαν προκειμένου να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές είναι άπειρες και η υπομονή των συναδέλφων έχει πλέον εξαντληθεί. Ουσιαστικά, η εφαρμογή λειτούργησε ομαλά μόνο για ελάχιστο χρονικό διάστημα που φυσικά δεν επαρκούσε για την υποβολή τόσων δηλώσεων. Να σημειώσουμε ότι στις 19.9.2013, παρουσιάστηκε ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην εφαρμογή (δείτε σχετική ανάρτησή μας με θέμα "Αλαλούμ σήμερα στην εφαρμογή του Ε9"). Την Παρασκευή, 20.9.2013 ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται εκ νέου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9 μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2013.  

Την ανωτέρω ημερομηνία εκπνέει η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων Ε9 για όσους είχαν μεταβολές σε στοιχεία οικοπέδων εντός σχεδίου ή οικισμού και κτισμάτων εντός & εκτός σχεδίου (πίνακας 1). Αν οι ίδιοι υπόχρεοι έχουν στην κατοχή τους και αγροτεμάχια (πίνακας 2), τότε κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης Ε9 τους ζητείται να συμπληρώσουν κάποια επιπλέον στοιχεία (πρόσθετες πληροφορίες).

Όλη αυτή η περιρρέουσα ατμόσφαιρα προκάλεσε θυμό και αγανάκτηση στους επαγγελματίες φοροτεχνικούς που βίωναν καθημερινά το μαρτύριο αυτής της ατέρμονης κατάστασης. Σύσσωμος ο κλάδος των λογιστών-φοροτεχνικών στηλίτευε την ανεπάρκεια της εφαρμογής της Γ.Γ.Π.Σ. και απαιτούσε νέες καταληκτικές ημερομηνίες προκειμένου να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο της υποβολής του Ε9.

Ας έρθουμε όμως τώρα στο δια ταύτα. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που κάποιοι φορολογούμενοι δεν προλάβουν να στείλουν εγκαίρως τις δηλώσεις Ε9;  

Θα ενεργοποιηθεί η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 που αναφέρει ότι «Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν»; Θα επιβληθούν δηλαδή πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή του Ε9;

Αν δούμε προσεκτικά την απόφαση του Υπ. Οικ. ΠΟΛ. 1225/24.12.2012, έτσι όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση ΠΟΛ. 1188/30.7.2013, τότε ίσως βρούμε τη λύση του «γόρδιου» δεσμού.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 της ανωτέρω απόφασης ΠΟΛ. 1225/24.12.2012 αναφέρονται τα εξής:
«Άρθρο 2 - Διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων
Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διορθώσεως αυτών, με υποβολή στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.
Για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τέταρτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της δήλωσης – εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π., θεωρούνται ότι  πραγματοποιήθηκαν λόγω υπαιτιότητας της υπηρεσίας και εκκαθαρίζονται ως τέτοιες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προστίμων.
(Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 2, τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1188/30.7.2013)

Ο υπόχρεος δύναται, στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2:
α) να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3842/2010,
β) να τροποποιήσει στοιχεία ακινήτου.
Σε κάθε περίπτωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τροποποίηση της περιουσιακής κατάστασης, απαιτείται η αναγραφή, στο πεδίο σημειώσεων του φορολογουμένου, του λόγου μεταβολής της, τα στοιχεία του αντίστοιχου εγγράφου, εφόσον υπάρχει, καθώς και η προσκόμιση των οικείων παραστατικών.
Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την οποία προστίθεται φορολογητέα ύλη, διενεργείται σε σύντομο χρονικό διάστημα νέα εκκαθάριση του φόρου. Με την υποβολή ανακλητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων, για την αποδοχή ή μη αυτής αποφασίζει ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Εφόσον η δήλωση γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εφόσον η δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του ν. 2717/1999, όπως ισχύει. Εφόσον η δήλωση γίνεται εν μέρει αποδεκτή, εφαρμόζονται ανάλογα τα προηγούμενα. Με την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων, με την οποία εν μέρει προστίθεται και εν μέρει ανακαλείται φορολογητέα ύλη, εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης γίνεται αποδεκτή, η αρμόδια Δ. Ο. Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Εφόσον η ανάκληση της φορολογητέας ύλης δεν γίνεται αποδεκτή, η δήλωση εκκαθαρίζεται ως συμπληρωματική και η αρμόδια Δ. Ο. Υ. ενημερώνει σχετικά επί αποδείξει τον υπόχρεο, ο οποίος μπορεί να προσφύγει κατά της απορριπτικής απόφασης σύμφωνα με τα ανωτέρω».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η βούληση του Υπ. Οικ. είναι να έχουν τη δυνατότητα οι φορολογούμενοι να διορθώνουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην περιουσιακή τους κατάσταση και κατ΄επέκταση στα εκκαθαριστικά του Φ.Α.Π. των ετών 2011, 2012 και 2013, μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος. Άλλωστε, η δημιουργία ενός σωστού περιουσιολογίου ήταν ανέκαθεν διακαής πόθος των ιθυνόντων στο Υπ. Οικ.

Μην ξεχνάμε επίσης ότι μεγάλος αριθμός λαθών στην περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων οφείλονται σε υπηρεσιακά λάθη και παραλείψεις που οφείλονται στην εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. Δείτε σχετική ανάρτησή μας με ημερομηνία 23.6.2009 με τίτλο «Εκατοντάδες φορολογούμενοι υποχρεούνται στην υποβολή εκ νέου του εντύπου Ε9. Το «Σισύφειο έργο» της δήλωσης Ε9».

Πρακτικά λοιπόν, τι θα συμβεί αν ένας φορολογούμενος για παράδειγμα απέκτησε ένα ακίνητο το 2012 και δεν πρόλαβε εγκαίρως να το δηλώσει μέσω της εφαρμογής Ε9; Τι μπορεί να κάνει στην περίπτωση αυτή;  Αρχικά, όταν θα λάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα του Φ.Α.Π. 2013 θα μπορεί μέσω της εφαρμογής -που όπως έχει δηλώσει ο κ. Θεοχάρης θα ανοίξει στη Γ.Γ.Π.Σ.- να προσθέσει το ακίνητο αυτό στην περιουσιακή του κατάσταση μέσα σε 4 μήνες από την έκδοσή του και  στη συνέχεια να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π.  και μάλιστα χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή προσαυξήσεων.

Να τονίσουμε εδώ ότι η τετράμηνη προθεσμία για το εκκαθαριστικά του Φ.Α.Π. 2011 και 2012 εκπνέει τον μήνα Νοέμβριο  (αφού η έκδοσή τους έγινε τον Ιούλιο 2013), ενώ η προθεσμία για το Φ.Α.Π. 2013 θα ξεκινήσει από την ημέρα που αυτά θα εκδοθούν.

Επιπροσθέτως, να τονίσουμε ότι ακόμη και αν το ακίνητο του ανωτέρω φορολογουμένου πωληθεί μετά την προθεσμία υποβολής του Ε9, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα κατά την μεταβίβασή του, μιας και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010, απαιτείται θεωρημένο αντίγραφο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της υποβαλλόμενης σε δύο (2) αντίτυπα υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄70), με την οποία δηλώνει το χρόνο απόκτησης του ακινήτου, και στην οποία επισυνάπτεται αντίγραφο του τίτλου κτήσης του ακινήτου στις περιπτώσεις που το ακίνητο αποκτήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

Την ίδια ως άνω διαδικασία θα ακολουθούσε κι ένας φορολογούμενος που μέσα στο 2012 μεταβίβασε κάποιο ακίνητό του και δεν πρόλαβε εγκαίρως να υποβάλλει το Ε9. Να αναφέρουμε βέβαια ότι στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος που δεν διέγραψε το ακίνητο αυτό θα επιβαρυνθεί με ένα ποσό φόρου, το οποίο φυσικά θα συμψηφιστεί ή θα επιστραφεί αναλόγως την περίπτωση, μετά την διαδικασία διόρθωσης.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι το Υπ. Οικ. σταθμίζοντας τα οφέλη από την ορθή απεικόνιση του περιουσιολογίου δεν θα σταθεί στο θέμα του εκπρόθεσμου Ε9 και δεν θα θέσει θέμα επιβολής προστίμου στις περιπτώσεις αυτές. Γιατί όπως είναι γνωστό ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Οπότε, κατά την προσωπική μας άποψη αν κάποιοι συνάδελφοι δεν προλάβουν να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις Ε9 δεν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, ούτε θα πέσει βαρύς ο πέλεκυς των προστίμων. Δεν ευθύνονται άλλωστε οι συνάδελφοι λογιστές-φοροτεχνικοί ή όσοι ασχολούνται με στην σύνταξη του Ε9 για τις αβελτηρίες άλλων. 

Πρέπει να έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας ότι η σωστή αναγραφή των ακινήτων στην εφαρμογή του Ε9 αποτελεί μια πολύ υπεύθυνη εργασία και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προβαίνουμε σε βεβιασμένες ενέργειες υπό την δαμόκλειο σπάθη των καταληκτικών ημερομηνιών. Χρειάζεται μεθοδική εργασία, ενδελεχή μελέτη των τίτλων κτήσεως και κυρίως γνώση του αντικειμένου. 


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description leonm | Σεπτεμβρίου 23, 2013 12:34 π.μ. | Reply
Ούτε τώρα δουλεύει το ρημάδι!!!!

Λέτε να ξεκίνησαν αναβάθμιση τέτοια ώρα, γιατί μέχρι πριν λίγο δουλευε κανονικά.
image description NANDRO79 | Σεπτεμβρίου 23, 2013 9:15 π.μ. | Reply
"Εμπλοκή με 7.000 δηλώσεις Ε9 λόγω κενού ασφαλείας στο Taxisnet
Το μεσημέρι της Τετάρτης 18 Σεπτεμβρίου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε αλλαγές στην εφαρμογή του E9 προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα του συστήματος που μέχρι εκείνη την ώρα ήταν εξαιρετικά αργή.
Ωστόσο, αυτή η παρέμβαση στην παραμετροποίηση προκάλεσε κενό ασφαλείας με αποτέλεσμα χιλιάδες φορολογούμενοι που έμπαιναν με το ΑΦΜ τους στο Taxis για να υποβάλουν το Ε9 να βρίσκονται ενώπιον στοιχείων άγνωστων υπόχρεων, αλλά και άγνωστων ακίνητων που δεν είχαν καμία σχέση με τα δικά τους ακίνητα ή στοιχεία. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης διαβεβαίωσε ότι το τεχνικό αυτό πρόβλημα δεν είναι ούτε άγνωστης ούτε μεγάλης έκτασης και ξεκαθάρισε πως οι λανθασμένες μεταβολές θα διορθωθούν."
Τι λεει μωρε αυτος ο τρομπας? 7000 Ε9 με αλλα νταλα στοιχεια δεν ειναι κατι το σοβαρο? πατε καλα μωρε? και που ξερω εγω αν υπαρχουν και αλλα που δεν εχετε βρει? ω ρε τι μας περιμενει οταν ερθουν τα εκκαθαριστικα του ΦΑΠ
image description leonm | Σεπτεμβρίου 23, 2013 9:23 π.μ. | Reply
Δεν μπορεί κάποιος θα έπρεπε να σκεφτεί να προσθέσει ένα νέο ακίνητο σε κάποιον άλλον που του έφερε το σύστημα, τεράστιας έκτασης και σε περιοχή με υψηλή τιμή, στο συνταγμα ας πουμε οικόπεδο 1.000.000 τμ, ώστε να πετάξει μια τεράστια αξία, να μην χωράει να τη γράψει το εκκαθαριστικό και να τρελαθεί το σύστημα μπας και γλυτώσουμε εμεις.
image description athanassia | Σεπτεμβρίου 23, 2013 11:03 π.μ. | Reply
Οπως ολοι γνωριζουμε το Ε9 αφορα ολους τους πολιτες φορολογουμενους και οχι απαραιτητα τους Λογιστες. Κατα την γνωμη λαθεμενα εχει μεταφερθει το προβλημα στους λογιστες, οι ιδιοι οι πολιτες θα πρεπει να αντιδρασουν για αυτην την απεριγραπτη κατασταση. Και αν θελετε ολοι μπορουν να καταθεσουν χειρογραφα το Ε9 στην Δ.Ο.Υ λογω αδυναμιας του συστηματος, και ας κανουν οτι καταλαβαινουν επειτα. Δεν νομιζω οτι θα πρεπει να φορτωθουμε και το άγχος των προστιμων. Ας φορττωθουν οι ιδιοι τα αποτελεσματα της δυσλειτουργιας του συστηματος. Μηπως πρεπει να ξεκινησουμε εστω με αυτο???? Ειναι αθορυβος τροπος αλλα πολυ αποτελεσματικος νομιζω, ετσι ισως ταρακουνηθουν λιγο, ισως .....
image description ge0 | Σεπτεμβρίου 23, 2013 2:18 μ.μ. | Reply
τις περισσοτερες φορες ο φορολογουμενος θα στραφει εναντιον μας "δεν το φτιαξαμε στην ωρα μας και δεν θα τρεχει αυτος στις ΔΟΥ για διορθωσεις ...." δηλαδη παλι εμεις θα τρεχουμε ..


το θεμα ειανι να μη πιαναμε τη καυτη πατατα ..οποιος τη πιασει..θα καει
image description DC019277904 | Σεπτεμβρίου 24, 2013 9:04 μ.μ. | Reply
το έχουμε πάρει ελαφρά , αυτή τη στιγμή χτίζεται το περιουσιολόγιο της χώρας , και δωρεάν... αφήνουμε αλλες δουλειές που τρέχουν και καθόμαστε να περιμένουμε πότε θα δουλέψει..
image description gus | Οκτωβρίου 1, 2013 2:47 μ.μ. | Reply
Διάβασε σχετικά.
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/15280
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο