Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Εντατικοί έλεγχοι από 15 Σεπτεμβρίου για την καταπολέμηση της αδήλωτης & ανασφάλιστης εργασίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό όλων των ελεγκτικών οργάνων και υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Προστασίας του Πολίτη για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγοράς εργασίας.

Αποφασίστηκε, επίσης, ένα επικαιροποιημένο επιχειρησιακό πλάνο εντατικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο υπουργείων με το οποίο θα εφαρμοστεί το νέο ποινολόγιο αλλά και η νέα διαδικασία επιβολής των προστίμων για την πάταξη του φαινομένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, η γενική γραμματέας του υπουργείου Εργασίας κ. Αννα Στρατινάκη, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ταξίαρχος Βασίλειος Κοντογιάννης και αρμόδιοι αξιωματικοί της Υπηρεσίας καθώς και υπηρεσιακά στελέχη από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) και την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ε.ΥΠ.Ε.Α).


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12 Σεπτεμβρίου 2013

Η σημερινή συνάντηση σηματοδοτεί την έναρξη εφαρμογής ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, από την 15-09-2013, για την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας από το ΣΕΠΕ και την ΕΥΠΕΑ, με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία έχει καταστεί εκ παραλλήλου αρμόδια με τα προαναφερθέντα ελεγκτικά όργανα σε περιπτώσεις ιδιαίτερης βαρύτητας και ενδιαφέροντος στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΥΑ (αριθμ. 27397/122/19.8.2013), η οποία ενισχύει τη δράση τους.

Με το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο προβλέπονται ιδιαίτερα υψηλές διοικητικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται άμεσα κατά δέσμια αρμοδιότητα των Επιθεωρητών εργασίας με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία θα ανέρχονται πλέον στο 18πλάσιο του κατώτατου μισθού ανά αδήλωτο εργαζόμενο - 10.550 ευρώ για τους άνω των 25 ετών αδήλωτους εργαζόμενους, 9.200 ευρώ για τους κάτω των 25 ετών – ενώ οι ποινές αυτές θα επιβάλλονται άμεσα και επιτόπια ως ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση.

Είναι γνωστό ότι το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας έχει δυσμενείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις, καθώς υποβαθμίζει πρώτα και κύρια τα δικαιώματα και την προστασία των εργαζομένων, αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και την χρηματοδοτική επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η χώρα μας παρουσιάζει διαχρονικά μεταξύ των χωρών της Ε.Ε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα αδήλωτης εργασίας, που αποτελεί σκόπελο στην προοπτική ανάπτυξής της, εφόσον συνδέεται στενά με τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που υπονομεύει τη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Η ανάληψη δράσης για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ανταποκρίνεται επομένως στην τήρηση της δέσμευσης της κυβέρνησης για δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και ανάπτυξης, με παράλληλο σεβασμό και προστασία ανθρώπινων αξιών, όπως αυτή της εργασίας.

Σε εθνικό επίπεδο το ΣΕΠΕ και η ΕΥΠΕΑ αποτελούν τους κατ’ εξοχήν ελεγκτικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ωστόσο, το μέγεθος και η σύνθετη φύση του προβλήματος της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, επιβάλλουν τις ευρύτερες δυνατές συνέργειες και συνεργασίες με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Για αυτό το λόγο και, με το νόμο 4144 τον Απρίλιο του 2013 - προώθησα τη συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, η επιχειρησιακή ικανότητα και οι θετικές επιδόσεις της οποίας είναι ήδη γνωστές.

Με την αυστηροποίηση των προστίμων για την αδήλωτη εργασία σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα που έχουν ποτέ επιβληθεί, ενισχύεται σημαντικά η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών δράσεων. Τα πρόστιμα αυτά, τα οποία θα επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας άμεσα και κατά δέσμια αρμοδιότητά τους, καθιστούν την αδήλωτη εργασία μία ασύμφορη και επικίνδυνη πρακτική για τις επιχειρήσεις.

Στρατηγικό εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπισης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, αποτελεί και το Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Θα αποτελεί πλέον βάση δεδομένων από την οποία θα αντλούνται στοιχεία για στοχευμένους ελέγχους σε συνδυασμό με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις παραβατικότητας. ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Η επιτυχία της πολιτικής για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας εξαρτάται από την επιτυχία της εφαρμογής της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τους μηχανισμούς ελέγχου της αγοράς. Σε αυτή την κατεύθυνση, συμβάλλει η ένωση των δυνάμεων των ελεγκτικών οργάνων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή της νομοθεσίας και την επιβολή κυρώσεων που απορρέουν από αυτή, αλλά και η ενίσχυση της δράσης τους, καθώς αναμένεται να επιφέρουν σοβαρή μείωση των ποσοστών ανασφάλιστης εργασίας με θετικές επιπτώσεις στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων. Εξίσου σημαντική, όμως είναι και η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών όλων μας (επιχειρήσεων, εργαζομένων και κράτους), κατανοώντας ότι η συμμόρφωση στη νομιμότητα και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας συνιστά ακρογωνιαίο λίθο μιας ευνομούμενης και ευημερούσας πολιτείας.

Η προστασία της εργασίας αποτελεί την ουσιαστική και στέρεα βάση της υγιούς μακροχρόνιας ανάπτυξης της χώρας και ξεκινά από την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων.

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η παραπάνω αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής ποινών για την αδήλωτη εργασία αποτελεί συστατικό μιας ολοκληρωμένης δέσμης νέων διαδικασιών, θεσμών και μέτρων για την καταπολέμηση κάθε μορφής παραβατικότητας στην αγορά εργασίας και η οποία – με την ονομασία «Άρτεμις» - θα παρουσιαστεί σε πλήρη κλίμακα εντός του Οκτωβρίου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description TAKHS | Σεπτεμβρίου 12, 2013 6:06 μ.μ. | Reply
ΜΟΝΟ 10.500 ΕΥΡΩ ????????ΠΑΛΙ ΜΕΣΟ ΕΒΑΛΑΝ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ. ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΑΝΕ.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΦΤΑΙΝΕ ΜΑΛΛΟΝ!!!!!!.ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ -ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-????ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ????
image description ARGYRIS | Σεπτεμβρίου 12, 2013 8:33 μ.μ. | Reply
Οι κατσαπλιάδες δουλέμποροι δήθεν επαγγελματίες να πάνε και φυλακή. Κλέβουν απ' όπου μπορούν καταστρέφοντας και τους έντιμους επιχειρηματίες που αγωνίζονται να επιβιώσουν.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο