Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ε.Φ.Ε.Ε.Α. - Ανέφικτο να υποβληθούν 4,5 εκατ. δηλώσεις Ε9 μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ.: 104 34
ΤΗΛ.: 210-8224111- 2108834483 FAX: 210-8834484
http://www.efeea.gr

Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ.πρωτ. 1142

Προς
Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
Κο. Χάρη Θεοχάρη.
 
Θέμα:
Ανέφικτο να υποβληθούν 4,5 εκατ. δηλώσεις Ε9 μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2013.
Τι προτείνουμε στις δικές σας σκέψεις για εναλλακτικές λύσεις.
 
Κύριε Γενικέ,

1. Την περασμένη Κυριακή, η Ένωσή μας μέσω της επικοινωνίας που είχαμε, σας μετέφερε ενδελεχώς τους σοβαρούς προβληματισμούς του κλάδου των Λ/Φ (που εκπροσωπεί στην Αττική η Ε.Φ.Ε.Ε.Α.), σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα και τους λόγους που ως Ένωση θεωρούμε ανέφικτο να υποβληθούν 4,5 εκατ. δηλώσεις Ε9 μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2013.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι λογιστές- φοροτεχνικοί έχουν φτάσει στα όριά τους και δεν υπάρχει περίπτωση όσο και να πιεστούν να μπορέσουν να διεκπεραιώσουν ένα τόσο μεγάλο όγκο δηλώσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2013.

Εν όψει αυτών των δεδομένων ζητήσατε και τις δικές μας απόψεις στα πλαίσια της επεξεργασίας του όλου ζητήματος που συζητάτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 
2. Το μεγαλύτερο μεταξύ των πολλών προβλημάτων που πρέπει να σταθμίσετε κε Γενικέ, είναι ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2013 δεν θα υποβληθούν όλα τα Ε9 εμπρόθεσμα.

Ωστόσο, η Γ.Γ.Π.Σ. θα προχωρήσει στην έκδοση και αποστολή των εκκαθαριστικών του 2013 με βάση το υφιστάμενο αρχείο, ανεξάρτητα αν είναι επικαιροποιημένη  η εικόνα των ακινήτων των φυσικών προσώπων, με χρόνο αναφοράς την  1-1-2013.

Σε μία τέτοια (βέβαιη) εκδοχή, χιλιάδες  φορολογούμενοι - φυσικά πρόσωπα – δια ημών των Λ/Φ θα αναγκασθούν να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία που προβλέπεται στην ΠΟΛ.1225/24.12.2012, όπου μέσα σε διάστημα 4 μηνών από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος (σύμφωνα με την ΠΟΛ.1188/30.7.2013), θα προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις στις Δ.Ο.Υ. αναμένοντας νέα εκκαθάριση.

Όπως είναι ευνόητο αυτό θα ήταν και το εφιαλτικότερο σενάριο για το Υπουργείο σας διότι θα δημιουργηθεί ένα απίστευτο χάος στις λιγοστές και υποστελεχομένες πλέον Δ.Ο.Υ. με δυσάρεστες επιπτώσεις στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Εδώ εδράζεται προφανώς και αυτό το οποίο μας επιβεβαιώσατε, ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις διορθώσεις εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012.
 
Ακόμα και εάν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή διόρθωσης των εκκαθαριστικών και αποφευχθεί η διαδικασία διόρθωσης των εκκαθαριστικών στις Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία που θα έχει το Υπ. Οικ.  για την εκκαθάριση του Φ.Α.Π. 2013 θα είναι λανθασμένα με ότι συνέπεια θα έχει αυτό στην αξιοπιστία των στοιχείων που δημοσιοποιούνται και αποστέλλονται στους δανειστές μας.
 
3. Με βάση τα ανωτέρω, στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου συζητήσαμε όλα τα σχετικά προβλήματα. Ασφαλώς πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. Και προς τη κατεύθυνση αυτή η πρότασή μας έχει ως εξής:
 
α) Να τροποποιηθεί η διάταξη του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 έτσι ώστε η υποχρέωση επικαιροποίησης, διόρθωσης και οριστικοποίησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του πίνακα 2 του εντύπου Ε9 (αγροτεμάχια, γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού)  να μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου  2013.
 
β) Να δοθεί παράταση στην υποβολή του Ε9 τουλάχιστον μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2013 και να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση στην οποία θα γίνεται σαφές προς τους υπόχρεους ότι μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, είναι υποχρεωτική η υποβολή Ε9, μόνο για όσους είχαν μεταβολές σε εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων το έτος 2012 (του πίνακα 1) τα οποία κατείχαν την 1.1.2013.
 
Έτσι, θα υποβληθούν δηλώσεις στοιχείων ακινήτων μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση (ακίνητα του πίνακα 1) κατά το έτος 2012, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Οκτωβρίου 2013 και η καταγραφή των αγροτεμαχίων μπορεί να ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ε9 αυτής της περίπτωσης, την 31η Δεκεμβρίου 2013.
 
 Με βάση τον παραπάνω διαχωρισμό:
 
i) Επιτυγχάνεται ο στόχος της έγκαιρης εκκαθάρισης του Φ.Α.Π. 2013 και αποφεύγεται κάθε επίπτωση στα αναμενόμενα βάσει του προϋπολογισμού, έσοδα του κράτους, στα οποία έχουν εγγραφεί και αυτά του ΦΑΠ 2013.
 
iii) Οι δόσεις παραμένουν 4, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3842/2010 (προβλέπει η τελευταία να είναι όχι μεταγενέστερη  από τις 28 Φεβρουαρίου 2014) χωρίς να χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση.
 
iii) Αποσυμφορίζεται η Γ.Γ.Π.Σ. από την εισαγωγή ενός τεράστιου όγκου δεδομένων που θα δημιουργούσε πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής υποβολής Ε9.
 
iv) Η καταγραφή των αγροτεμαχίων (πίνακας ΙΙ) που  θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, θα δώσει ανάσα στου λογιστές-φοροτεχνικούς που κατά δήλωσή σας πέτυχαν ένα άθλο το αμέσως προηγούμενο διάστημα, με μεγάλες θυσίες όμως και σε πολλές περιπτώσεις με αμφίβολα θετικά αποτελέσματα για αυτούς.
 
Η επικαιροποίηση του πίνακα 2 του Ε9, θα πρέπει να γίνεται  παράλληλα στο τετράμηνο (9ος έως 12ος του έτους  2013) μέσω της επικείμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής για τις διορθώσεις εκκαθαριστικών του Φ.Α.Π. των ετών 2011 και 2012, με δυνατότητα διορθώσεων και του  2010.

ΕΞΥΠΑΚΟΥΕΤΑΙ ότι πρέπει να εκλείψουν  τα προβλήματα που υπάρχουν, όπως αυτά στο δίκτυο για τα οποία επιληφθήκατε χθες, γιατί όπως καθημερινά μας αναφέρουν οι συνάδελφοι και διαπιστώνει και το Δ.Σ, αντιμετωπίζουμε αδυναμία του συστήματος να μας δώσει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε τα στοιχεία των δηλώσεων.

Ενδεικτικές περιπτώσεις καθυστερήσεων  κατά την επεξεργασία ενός ακινήτου (υπόψη είναι δεδομένο ότι μια δήλωση με τρία – τέσσερα ακίνητα απαιτεί τουλάχιστον μία ώρα για να καταχωρηθεί), είναι για παράδειγμα όταν  επιλέγεις το ΑΦΜ της συζύγου είναι αδύνατον να προχωρήσεις αφού το πρόγραμμα ξαναγυρνά στη επιλογή του ΑΦΜ, ή μόλις σου εμφανίσει τα στοιχεία επιλογής μετά από μερικά δευτερόλεπτα σε «πετάει εκτός» με το μήνυμα ότι «έληξε ο χρόνος» και ας έχουν περάσει μόνο 2 ή 3 δεύτερα.

Ταυτόχρονα με τα ανωτέρω και για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να ανταποκριθούν σωστά στο δύσκολο  έργο συμπλήρωσης του Ε9, πρέπει να παρατείνετε όλες τις άλλες υποχρεώσεις μας (των Λ/Φ) που δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό αποτέλεσμα (π.χ. συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών κ.λπ.).
 
Τέλος, πρέπει να αναθεωρήσετε την αδιάλλακτη πρακτική στο ζήτημα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Ο κλάδος μας σας στήριξε. Στηρίξαμε το Υπουργείο Οικονομικών υπέρ το δέον. Σημειώστε το μεγάλο αποτέλεσμα και την οικονομική σημασία του από την χρησιμοποίησή του κλάδου μας. Το Υπουργείο εξοικονόμησε πάνω από 6 εκατ. ανθρωποώρες  που θα απαιτούνταν αν οι δηλώσεις έπρεπε να υποβληθούν στις Δ.Ο.Υ. και αυτές να τις παραλαμβάνουν, να τις ελέγχουν και να τις υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

Ελάχιστοι πολίτες (3-5% των δηλώσεων) δεν πρέπει να τιμωρηθούν και με τις συνέπειες της καθυστέρησής τους να επιβαρυνθούν οι συνάδελφοι Λ/Φ. Ζητούμενο: Ανοιχτό το σύστημα μέχρι τέλος της εβδομάδας με υποδοχή των δηλώσεων ως εμπρόθεσμες. Θεωρούμε ότι ανταποκριθήκαμε με ουσιαστικές προτάσεις και εκτιμώντας την πρακτική του διαλόγου που αναζητάτε με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. και βεβαίως με την Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), είμαστε σε αναμονή των παραπάνω.
 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                    
Δημήτρης Τσαμόπουλος                                                      

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Χριστόπουλος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο