Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στα 4 δις το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος προ το δημόσιο

Μειώνεται το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος και αυξάνεται το νέο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το νέο ληξιπρόθεσμο χρεός ανέρχεται στα 4 δις ενώ το παλαιό στα 53 δις από τα οποία τα 9 δις είναι χρέος από πτωχευμένες επιχειρήσεις (δηλαδή ανεπίδεκτο είσπραξης κατά ένα μεγάλο βαθμό) τα 3.6 είναι από άλλους φορείς του δημοσίου και τα 41 δις από λοιπούς υπόχρεους.

Αναλυτικά τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης για τον μήνα Ιούλιο.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης : Μέρος B
B. Δείκτες Αποδοτικότητας 2013
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΣΥΝΟΛΟ
Είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) Είσπραξη 1,140 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, είσπραξη 1,900 δισ ευρώ μέχρι το τέλος του 2013, από το ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο στο τέλος του 2012, β) Είσπραξη 14% του νέου ληξιπροθέσμου - που δημιουργείται μέσα στο 2013 - μέχρι το τέλος Ιουνίου , και είσπραξη 24,5% μέχρι το τέλος του 2013], Σωρευτικά ποσά σε δις ευρώ.
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο (€ δις) (1)=(2)+(3)+(4)+(5) 55.485 55.307 55.103 54.902 54.706 53.853 53.172
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, Δημοτικών επιχειρήσεων κ.α (€ δις) (2) **** 3.672 3.671 3.666 3.650 3.647 3.640 3.639
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο πτωχευμένων (€ δις) (3) **** 9.012 9.013 9.013 9.014 9.022 8.963 8.971
"Παλιό" ληξιπρόθεσμο κεφάλαιο λοιπών φορολογούμενων (€ δις) (4) **** 42.612 42.434 42.236 42.050 41.848 41.061 40.913
Μηδενικοί, προσωρινοί (πλασματικοί) και λοιποί ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για συγκεκριμένους λόγους (€ δις) (5) **** 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188 0.188
Εισπράξεις έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (6) 0.279 0.432 0.606 0.563 0.723 0.847 0.959
Διαγραφές έναντι "παλιού" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (7) 0.024 0.048 0.078 0.117 0.134 0.149 0.169
"Νέο" ληξιπρόθεσμο χρέος που προστέθηκε στα βιβλία (€ δις) (8)* 1.316 2.178 3.095 3.604 4.208 4.791
Εισπράξεις έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (9) * 0.056 0.140 0.401 0.474 0.546 0.679
Διαγραφές έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους (€ δις) (10) * 0.006 0.015 0.037 0.055 0.060 0.067
Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους, ** 4.28% 6.45% 13.11% 13.34% 13.17% 14.38%
****Από τον Απρίλιο και μετά ο υπολογισμός του παλιού ληξιπροθέσμου άλλαξε.Το παλιό ληξιπρόθεσμο είναι έως 30/11/2012 (λήξεις δόσεων) και οι εισπράξεις και οι διαγραφές έναντι αυτού 1/1/2013- 30/4/2013 . Έχει αναθεωρηθεί το συνολικό παλαιό ληξιπρόθεσμο του 2012.

Ο υπολογισμός του παλιού ληξιπρόθεσμου στις γραμμές (2), (3), (4) και (5) άλλαξε από τον Ιούνιο και μετά. Υπολογίζεται από 1.12.2012. Για τις γραμμές (6),(7),(8),(9),(10) ο νεος υπολογισμός έγινε από τον Απρίλιο και μετά.
*Τον Απρίλιο ο υπολογισμός του "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους άλλαξε. Υπολογίζεται από 1.12.2012 και εξαιρεί τα μη φορολογικά "νέα" ληξιπρόθεσμα.
**Για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/(8). Από τον Απρίλιο και στο εφεξής το Ποσοστό (%) είσπραξης έναντι "νέου" ληξιπρόθεσμου χρέους υπολογίζεται ως (11)=(9)/((8)-(10)).
Τακτικοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 176 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου; 596 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου; Είσπραξη 65% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 75% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 309 324 331 463 465 425 670
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 4 13 12 38 21 16 39 143
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
3 0 0 3 5 3 7 21
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 7 13 12 41 26 19 46 164
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 1200 6000 6000 17640 10000 6480 12590 59910
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1.6 5.0 6.0 58.0 9.7 4.8 15.9 101
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.0 0.1 0.68
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.) 11.3 0.0 0.0 46.7 113.0 241.0 36.5 448.5
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5) 0.0 0.0 0.4 3.9 4.5 0.0 1.3 10.1
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 2.6
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 1.6 5.0 6.5 62.0 17.2 4.8 17.3 114.4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7) 0.2 1.5 5.3 14.4 2.2 0.8 9.9 34.3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8) 0.8 0.5 0.9 0.8 2.8 2.2 2.7 10.6
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9) 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.0 0.3 1.8
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8)+(9) 1.0 2.0 6.2 15.5 6.2 3.0 12.8 46.7
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 62.5% 40.0% 96.0% 24.9% 35.9% 62.5% 74.2% 40.8%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8). Οι επανέλεγχοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των προσωρινών ελέγχων
Προσωρινοί Έλεγχοι Μεγάλων Επιχειρήσεων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: 260 έλεγχοι μέχρι τέλος Ιουνίου ; 680 έλεγχοι συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου ; Είσπραξη 45% όλων των βεβαιωθέντων ποσών μέχρι τέλος Ιουνίου και 55% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου],μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Αριθμός Ελέγχων σε εξέλιξη 223 215 200 278 319 311 271
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α) 24 61 31 68 44 42 60 330
Αριθμός ολοκληρωθέντων Επανελέγχων (1β) 0 1 3 7 4 3 0 18
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (2)
0 0 0 0 2 0 2 4
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1α)+(1β)+(2) 24 62 34 75 50 45 62 352
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 880 2008 1968 3064 1720 2000 2404 14044
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3α) 5.5 16.5 11.9 22.0 9.0 19.3 21.7 105.9
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων επανελέγχων(€ εκατ.) (3β) 0.0 0.0 0.5 1.0 1.1 0.2 0.0 2.8
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4α) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων επανελέγχων (€ εκατ.) (4β) 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α από 1/1/2013 (€ εκατ.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 8.2 8.9
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3α)+(3β)+(4α)+(4β)+(5)+(6) 5.5 16.5 12.4 27.2 10.1 19.5 21.9 113.1
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7α) 0.2 3.4 1.1 5.2 1.6 3.8 11.1 26.4
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων του μήνα αναφοράς (€ εκατ.) (7β) 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8α) 3.9 2.2 1.6 3.4 5.3 3.6 4.3 24.3
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά επανελέγχων προηγούμενων μηνών του τρέχοντος έτους και ελέγχων προηγουμένων ετών (€ εκατ.) (8β) 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 0.2 0.9
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7α)+(7β)+(8α)+(8β)+(9) 4.1 5.6 2.8 9.0 6.9 7.8 15.6 51.8
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 74.5% 33.9% 22.3% 33.2% 68.6% 40.0% 71.1% 45.8%
*Προσωρινά Στοιχεία
Αναθεώρηση στοιχείων στις γραμμές (1), (3), (4), (7), (8)
Πλήθος υποθέσεων της Δ.Ο.Υ Μεγάλων Επιχειρήσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 8 υποθέσεις μέχρι τέλος Ιουνίου και 18 υποθέσεις συνολικά έως τέλος Δεκεμβρίου ], Μηνιαία Νούμερα
Πλήθος υποθέσεων 0 4 4 8 9 3 8 36
Έλεγχοι αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 280 έλεγχοι μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 910 έλεγχοι μέχρι το τέλος του 2013 β) Είσπραξη 40% όλων των βεβαιωμένων φόρων και προστίμων μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 65% στο τέλος του 2013 γ) Υποβολή 50 υποθέσεων στον οικονομικό εισαγγελέα μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013 και 110 υποθέσεων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013], μηνιαία νούμερα εκτός από το πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη.
Πλήθος ελέγχων σε εξέλιξη σύμφωνα με την ημερομηνία που ο έλεγχος ξεκίνησε πραγματικά (Σωρευτικά νούμερα) 60 112 98 75 92 66 92
Αριθμός ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1) 34 34 35 40 40 16 25 224
Αριθμός Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (2)
10 5 3 8 3 0 1 30
Σύνολο ολοκληρωθέντων Ελέγχων (1)+(2) 44 39 38 48 43 16 26 254
Σύνολο Διάρκειας Ελέγχων (Ώρες)* 4059 2085 4917 3273 3476 2580 1296 21686
Βεβαιωθέντες Φόροι ολοκληρωθέντων ελέγχων(€ εκατ.) (3) 1.63 1.02 2.29 2.10 1.7 1.3 4.3 14.3
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα ολοκληρωθέντων ελέγχων (€ εκατ.) (4) 0.05 0.03 0.02 0.07 0.03 0.0 0.0 0.2
Καταλογισθέντα Ποσά Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) 9.03 3.09 12.03 9.44 1.0 0.0 0.8 35.3
Βεβαιωθέντες Φόροι Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (5) 0.00 0.45 0.33 2.03 3.7 0.5 0.6 7.6
Βεβαιωθέντα Πρόστιμα Ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Άρθρου 70Α (€ εκατ.) (6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
Σύνολο Βεβαιωθέντων Φόρων και Προστίμων (3)+(4)+(5)+(6) 1.68 1.49 2.64 4.21 5.43 1.76 4.91 22.1
Φόροι και πρόστιμα που εισπράχθηκαν από υποθέσεις που διευθετήθηκαν σε συνέχεια των προσκλήσεων για έλεγχο που έλαβαν οι φορολογούμενοι ( αφορά είσπραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων μήνών) (€ εκατ.)(7) 0.14 0.23 0.09 0.14 0.3 0.2 0.1 1.2
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από τα βεβαιωθέντα ποσά ολοκληρωθέντων ελέγχων και ελέγχων που παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 70Α (αφορά είπσραξη από βεβαιώσεις προηγούμενων αλλά και τρέχοντων μηνών) (€ εκατ.) (8) 0.64 0.52 0.76 0.98 1.9 1.1 0.7 6.6
Σύνολο Εισπραχθέντων Φόρων και Προστίμων (7)+(8) 0.78 0.74 0.85 1.12 2.28 1.26 0.80 7.8
Ποσοστό (%) είσπραξης προς βεβαίωση 46.8% 49.9% 32.0% 26.6% 42.0% 71.6% 16.3% 35.4%
Πλήθος υποθέσεων για τις οποίες γίνεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή 6 8 4 0 0 0 3 21
* Επικαιροποιημένα στοιχεία. Για τον Μάρτιο οι ώρες αφορούν τις 21 υποθέσεις από τις 35. Για τον Απρίλιο οι ώρες αφορούν τις 24 υποθέσεις από τις 40. Για τον Ιούλιο οι ώρες αφορούν τις 14 από τις 25 υποθέσεις.
Για τον Ιούνιο 2013 τα στοιχεία είναι από το ΔΕΚ Αθηνών και το ΔΕΚ Θεσσαλονίκης. Από 5/6/2013 οι υποθέσεις μεγάλου πλούτου του ΔΕΚ Αθηνών πήγαν στο ΚΕΦΟΜΕΕΠ. Για τον Ιούνιο 2013 το ΚΕΦΟΜΕΕΠ δεν έχει ολοκληρωμένες υποθέσεις.
Φορολογική Συμμόρφωση Υπόχρεων σε Δηλώσεις Φ.Π.Α
Πλήθος Υπόχρεων σε Δήλωση Φ.Π.Α (1) 109,579 1,066,469 108,015 108,100 1,069,962 108,575 105,069 2,675,769
Πλήθος Υπόχρεων που έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(2) 83,335 852,274 82,065 82,755 831,027 82,389 79,082 2,092,927
Πλήθος Υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση Φ.Π.Α(3) 26,244 214,195 25,950 25,345 238,935 26,186 25,987 582,842
Ποσοστό % υπόχρεων που έκαναν δήλωση 76.05% 79.92% 75.98% 76.55% 77.67% 75.88% 75.27%
Πλήθος υπόχρεων που δεν έκαναν δήλωση με Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (5) 20,665 188,573 20,403 19,824 191,155 20,663 20,441 481,724
Αριθμός Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (6) 2,220 13,472 1,711 1,355 15,350 1,617 2,315 38,040
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γενικά (6)/(3) 8.46% 6.29% 6.59% 5.35% 6.42% 6.18% 8.91%
Ποσοστό % Υπόχρεων που έκαναν δήλωση μετά τηλεφωνική επικοινωνία και /ή αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (6)/(5) 10.74% 7.14% 8.39% 6.84% 8.03% 7.83% 11.33%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 8.46% 7.37% 7.11% 6.67% 6.62% 6.55% 6.89%
Ποσοστιαίος % Μέσος Όρος Δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και/ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από Υπόχρεους που έχουν Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 10.74% 8.94% 8.76% 8.28% 8.23% 8.16% 8.61%
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης τρέχοντος μηνός 6,311,163 16,866,792 3,937,395 2,755,965 12,160,852 4,638,021 7,985,410 54,655,599
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης προηγούμενων μηνών 748,295 649,411 726,781 794,223 438,756 894,678 3,281,418 7,533,561
Είσπραξη νέων οφειλών [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : Είσπραξη 40 εκ. μέχρι τέλος Δεκεμβρίου μέσω αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε 250.000 νέους οφειλέτες και τηλεφωνικών κλήσεων σε 10.000 νέους οφειλέτες].
Πλήθος μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 55,432 74,020 44,967 45,297 10,763 10,670 14,537 255,686
Πλήθος τηλεφωνικών κλήσεων 0 1,260 1,037 2,033 1,693 3,002 3,644 12,669
Σύνολο νέων οφειλών που εισπράχθηκαν 12,692,707 41,552,828 10,479,522 11,501,969 4,582,755 4,135,186 6,995,875 91,940,842
Μη υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων [ΣΤΟΧΟΣ 2013 : 5,000 δηλώσεις μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος δηλώσεων που υποβλήθηκαν μετά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 595 532 429 1,341 2,897
Πλήθος δηλώσεων με χρεωστικό υπόλοιπο 152 167 186 710 1,215
Βεβαιωθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης 603,401 957,945 1,137,851 21,627,824 24,327,021
Εισπραχθέντες Φόροι από τις ενέργειες συμμόρφωσης 603,401 957,945 946,517 191,334 7,861,377 10,560,574
Έλεγχοι μη συμμορφούμενων [ΣΤΟΧΟΣ 2013: α) 5.500 ολοκληρωμένοι έλεγχοι Φ.Π.Α μέχρι τέλος Ιουνίου και 11.000 συνολικά μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, β) Είσπραξη άνω του 20% όλων των βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων μέχρι τέλος Ιουνίου και άνω του 20% μέχρι τέλος Δεκεμβρίου]
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Φ.Π.Α 1,484 1,144 943 1,462 1,363 1,036 1,057 8,489
Πλήθος ολοκληρωμένων ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 36084766.8 26,731,160 19,648,311 23,735,126 24,053,111 19,859,197 28,061,363 178,173,035
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Φ.Π.Α 4,991,820 6,390,688 4,675,478 4,884,205 4,221,298 3,099,058 3,041,372 31,303,918
Βεβαιωθέντες Φόροι και Πρόστιμα ελέγχων Παρακρατούμενων Φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Φ.Π.Α 5,103,253 4,226,952 4,332,906 3,849,236 3,570,227 3,679,512 3,613,426 28,375,512
Εισπραχθέντες Φόροι και Πρόστιμα από ελέγχους Παρακρατούμενων Φόρων 10,095,073 10,617,640 9,008,383 8,733,441 7,791,525 6,778,569 6,654,798 59,679,430
% Ποσοστό Είσπραξης ελέγχων Φ.Π.Α 27.98% 39.72% 45.85% 36.80% 32.39% 34.13% 23.72% 33.50%
Μηνυτήριες Αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17,18 και 19 του Ν.2523/1997
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Δ.Ο.Υ και Δ.Ε.Κ * 1700 1512 3212
Πλήθος μηνυτήριων αναφορών από Σ.Δ.Ο.Ε * 678 631 1309
Πλήθος αναφορών προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 283 723 440 406 228 441 435 2956
*Τα δεδομένα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο