Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Σεμινάριο από τον Ορέστη Σεϊμένη και τον Βαγγέλη Αμπελιώτη για το Ε9

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ 9/9/2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΠΟ 16,00 ΕΩΣ 21,00
ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μαυρομιχάλη  23 -ΑΘΗΝΑ
 
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ : OΡΕΣΤΗΣ ΣΕΙΜΕΝΗΣ - ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Μέσα από διάσπαρτες, χωρίς αλληλουχία διατάξεις   
Ενδιαφέρει τόν Λογιστή, τόν Φοροτεχνικό, τόν Εφοριακό, τόν Δικηγόρο, τόν Συμβολαιογράφο, τόν μηχανικό κλπ.

Κρατήσεις στά τηλέφωνα  210-9957932  καί 6977-232009 καί  στό e-mail    [email protected]  
είσοδος 30€ / άτομο

ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Ε9
-    Η νέα Αρχική Σελίδα  τού Ε9 τού 2013 : Πώς συμπληρώνεται
-    Πίνακες  1 καί 2  :  πώς  συμπληρώνονται οι κωδικοί τών στηλών
-    Οι νέοι κωδικοί που προστέθηκαν στούς πίνακες  1 και 2 στό Ε9
-    Οικόπεδο : πότε καί πώς γράφεται στίς διάφορες περιπτώσεις
-    Δικαίωμα υψούν : ανάπτυξη τών τριών περιπτώσεων
(Σχετικός Πίνακας)
-    Ημιτελή κτίσματα καί φέρων οργανισμός : ενημέρωση  στό Ε9
-    Κτίσματα σέ πολλούς ορόφους με ή χωρίς Σύσταση Οριζοντίου ιδιοκτησίας
-    Λειτουργική Ενότης : Τί είναι η ενιαία λειτουργική ενότης καί πώς επιδρά στήν συμπλήρωση τής δήλωσης Ε9
-    Η σωστή καταγραφή στό Ε9 τών ορόφων  κατά  ιδιοκτησία
 (Σχετικός Πίνακας)  
-    Τακτοποιηθέντες ημιυπαίθριοι  καί αυθαίρετoi χώροι  : Πώς γράφονται στό Ε9 καί στό Ε1,  οι χώροι που διακανονίστηκαν μέ τούς Νόμους 3775/2009,   3843/2010 καί 4014/2011. Επίσης πώς υπολογίζονται στήν φορολογία μεταβιβάσεων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών καί πρώτης κατοικίας. (Σχετικός Πίνακας)

ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Ε9
-    Πώς μετριώνται στήν γειτνίαση οι τοίχοι στίς επιφάνειες
-    Η μικτή καί η καθαρή επιφάνεια τών ακινήτων
-    Η σημαντικότητα τού κωδικού 22 στόν πίνακα 1 καί τού κωδικού 17 στόν πίνακα 2 (γιά τήν καταγραφή τών συνολικών κτισμάτων- (Σχετικός Πίνακας)
-    Οι τιμές οικοπέδων ανά μ2 σέ περιοχές όπου δέν εφαρμόζεται τό αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού τής αξίας γιά τίς ανάγκες επιβολής τού ΦΑΠ  φυσικών Προσώπων γιά τά έτη 2011, 2012, 2013  (Σχετικός Πίνακας)
-    Οι Συντελεστές Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) γιά προσδιορισμό τής αξίας ακινήτων γιά τόν υπολογισμό τού ΦΑΠ 2001,2012,2013
(Σχετικός Πίνακας)
-    Τό μήκος τών προσόψεων τού κτίσματος καί τού οικοπέδου
-    ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Ε9
-    Ασφαλιστικά καί φορολογικά  οι χώροι που τακτοποιούνται
-    Αντιπαροχή : πότε δηλώνονται οι ιδιοκτησίες από τόν Οικοπεδούχο καί πότε από τόν κατασκευαστή Εργολάβο
-    Eννοιες : Ανάγκη κατανόησης τών  συνήθων-απαραίτητων εννοιών γιά καλύτερη αντιμετώπιση τής συμπλήρωσης τής Δήλωσης Ε9 (οικονομικό έτος  γιά τό Ε9, Οριζόντια-κάθετη ιδιοκτησία, κατοικία, συντελεστής δόμησης, χιλιοστά στό οικόπεδο, μεταφορά συντελεστή δόμησης, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, συντελεστής κάλυψης , εξ αδιαιρέτου κτήση, έννοια τής Πολυκατοικίας, δικαίωμα ύψους, μονοκατοικία, διπλοκατοικία, διαμέρισμα κλπ )  
-    Ανήλικα τέκνα καί σύζυγος : πώς υποβάλλουν τήν δήλωση Ε9
-    Οι μεταβολές στήν οικογενειακή κατάσταση  καί τό Ε9
-     Η χειρόγραφη καί η ηλεκτρονική δήλωση Ε9
-     Παρακολουθήματα καί οι ανεξάρτητοι βοηθητικοί χώροι
-    Τά εμπράγματα δικαιώματα καί τά δικαιώματα αποκλειστικής  χρήσης
-    Τά αγροτεμάχια  καί η διόρθωσή τους στό Ε9
-    Οι ΟΤΑ,  τό Ελληνικό Δημόσιο  καί η δήλωση τών ακινήτων
-    Τά εντός καί τά εκτός σχεδίου οικόπεδα καί κτίσματα

ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Ε9
-    Οι κατηγορίες ακινήτων καί η σωστή κωδικοποίηση τους στό Ε9
-    Πολλές ιδιοκτησίες σέ έναν ιδιοκτήτη
-    Πολλοί συνιδιοκτήτες σέ μιά ιδιοκτησία
-    Τά κοινόκτητα καί τά κοινόχρηστα τμήματα τής Πολυκατοικίας
-    Τό αντικειμενικό Σύστημα προσδιορισμού τής αξίας τών ακινήτων
-    Αγορά ιδιοκτησίας  από τά σχέδια (αμάχητο τεκμήριο αποπερατωμένου ακινήτου)
-    Οι κοινόχρηστοι χώροι τών ΟΤΑ
-    Η μεταγραφή ακινήτου καί η Δ.Σ.Ακινήτου
-    Η ημερομηνία κτήσης τού ακινήτου
-    Εκκαθαριστικό ΦΑΠ φυσικών προσώπων-διόρθωση
-    Εκκαθαριστικό ΦΑΠ φυσικών προσώπων-νέα εκκαθάριση φόρου
-    Ανακλητική δήλωση Ε9
-    Τό  πιστοποιητικό τού άρθρου 48 τού ν.3842/2010
-    κλπ

ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  Ε9
   
Ελάτε από τήν αρχή.Μήν χάσετε ούτε λεπτό
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο