Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Πρωτογενές πλεόνασμα και ανάκαμψη των εσόδων τον Ιούλιο

Πρωτογενές πλεόνασμα και ανάκαμψη των εσόδων τον Ιούλιο


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: [email protected]

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013


Δελτίο Τύπου

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού 7-Μήνου 2013


Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 7-μηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.917 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 13.216 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.528 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.567 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3.083 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 3.141 εκατ. ευρώ.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30.799 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.303 εκατ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου του επταμήνου 2013 (28.496 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.862 εκατ. ευρώ, 746 εκατ. ευρώ ή 2,9%, υψηλότερα έναντι του στόχου του επταμήνου (26.116 εκατ. ευρώ).

Η υπέρβαση έναντι του στόχου αποδίδεται στις αυξημένες εισπράξεις του Ιουλίου στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3%, καλύπτοντας σημαντικό μέρος της υστέρησης των δύο προηγούμενων μηνών λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών τους δηλώσεων,
β) στους έμμεσους φόρους κατά 247 εκατ. ευρώ ή 11,1%. Ειδικά σημαντική αύξηση καταγράφηκε στο Φ.Π.Α και Ε.Φ.Κ. καπνού κατά 17 εκατ. ευρώ ή 29,9% και 68 εκατ. ευρώ ή 27,2% αντίστοιχα,
γ) στα μη φορολογικά έσοδα κατά 65 εκατ. ευρώ ή 26,3%,

δ) στα μη τακτικά έσοδα κατά 1.710 εκατ. ευρώ λόγω:
1. των αυξημένων εισπράξεων από τους καταργηθέντες ειδικούς λογαριασμούς και από το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών κατά 178 εκατ. ευρώ συνολικά, και
2. της μεταφοράς αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος τα οποία αναλύονται σε 29,5 εκατ. ευρώ από τα ANFAs και κατά 1.500 εκατ. ευρώ. από το Securities Market Program (SMPs). Τονίζεται ότι τα έσοδα από SMPs δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2013, καθώς η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, ελήφθη μεταγενέστερα δηλαδή μετά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων.
ε) στα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ανήλθαν σε 2.207 εκατ. ευρώ, υπερτριπλάσια έναντι του στόχου των 700 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, εξακολούθησε η υστέρηση εσόδων από:

· το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 273 εκατ. ευρώ ή 32,2% λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων,
· τους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 56 εκατ. ευρώ ή 30% λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011).

Από τα ως άνω στοιχεία προκύπτει ότι η υστέρηση που είχε καταγραφεί στο Α΄ εξάμηνο του έτους, εξαιρουμένων των SMPs, υπερκαλύφθηκε τον Ιούλιο και οδήγησε σε υπέρβαση του 7-μηνιαίου στόχου κατά 804 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 32.716 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.308 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (36.024 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.596 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.978 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.879 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.975 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 20,7%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2.852 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.649 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 56% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
ΑναλυτικάΑπό το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με τα προσωρινά αποτελέσματα εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο επτάμηνο του 2013:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 1ο επτάμηνο του 2013 δείχνουν τα εξής:

1ον. Το πρωτογενές αποτέλεσμα είναι πλεονασματικό.
Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε περίπου στα 2,6 δισ. ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ.
Το 1ο επτάμηνο του 2012 υπήρξε πρωτογενές έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ.
Ο στόχος του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), ήταν για πρωτογενές έλλειμμα 3,1 δισ. ευρώ.

        

2ον. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού μειώθηκε περαιτέρω.
Διαμορφώθηκε στο 1,9 δισ. ευρώ.
Ο στόχος ήταν για έλλειμμα 7,5 δισ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2012 το έλλειμμα ήταν 13,2 δισ. ευρώ, δηλαδή ήταν υπέρ-εξαπλάσιο.
Το έλλειμμα, συνεπώς, κατά το 1ο επτάμηνο του 2013, μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ, από 6,8% του ΑΕΠ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012. 

  

Ειδικότερα:

3ον. Τα καθαρά έσοδα, τόσο του Κρατικού όσο και του Τακτικού Προϋπολογισμού, είναι αυξημένα τόσο σε σχέση με το 2012 όσο και έναντι των στόχων που είχαν τεθεί.

Επιβεβαιώνονται έτσι οι αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι υστερήσεις που παρατηρήθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του έτους θα ήταν αντιμετωπίσιμες.
Συγκεκριμένα:
•    Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,8 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,4% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 8,1% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του 2013.
•    Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και 2,8% έναντι του στόχου που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του 2013.
•    Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων ανήλθαν σε 27,7 δισ. ευρώ, στο ίδιο επίπεδο με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και με το στόχο που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του 2013.
Ειδικότερα, για το μήνα Ιούλιο, τα έσοδα προ επιστροφών του Τακτικού Προϋπολογισμού – εξαιρώντας για λόγους συγκρισιμότητας τα έσοδα από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος – ανήλθαν σε 4,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 416 εκατ. ευρώ ή κατά 9,4% έναντι του περυσινού Ιουλίου (4,4 δισ. ευρώ) και κατά 185 εκατ. ευρώ ή 4% έναντι του μηνιαίου στόχου (4,6 δισ. ευρώ).
Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, εάν ληφθεί υπόψη ότι:
•    Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν υστέρηση κατά 273 εκατ. ευρώ ή 32% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί στην υποβολή και, συνεπώς, στην εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.
•    Τα έσοδα από άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών παρουσίασαν υστέρηση κατά 56 εκατ. ευρώ ή 30% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω της καθυστερημένης αποστολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Αντίθετα:
•    Τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπερέβησαν κατά 82 εκατ. ευρώ ή 48,3% το μηνιαίο στόχο, γεγονός που αποδεικνύει ότι καλύπτεται η υστέρηση των δύο προηγουμένων μηνών που είχε προκληθεί από την παράταση στην υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.
•    Οι έμμεσοι φόροι είναι αυξημένοι κατά 247 εκατ. ευρώ ή κατά 11% έναντι του μηνιαίου στόχου.
•    Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το μήνα Ιούλιο ανήλθαν σε 2,2 δισ. ευρώ, επίπεδο το οποίο είναι υπερτριπλάσιο του μηνιαίου στόχου, λόγω των εισροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποδεικνύει ότι όντως η χώρα αρχίζει να εκμεταλλεύεται το αναπτυξιακό εργαλείο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων. Έτσι, το σύνολο των εσόδων προ επιστροφών φόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού, δηλαδή του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έφτασε τον Ιούλιο τα 7 δισ. ευρώ, γεγονός που υπερκάλυψε την υστέρηση των εσόδων που είχε καταγραφεί κατά το 1ο εξάμηνο του έτους.
•    Οι επιστροφές φόρων ανέρχονται στα 305 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18% έναντι του αντίστοιχου περυσινού μήνα και 9,2% έναντι του μηνιαίου στόχου, ενισχύοντας, το μήνα Ιούλιο, τη ρευστότητα της οικονομίας.
•    Στα προαναφερθέντα έσοδα δεν περιλαμβάνεται το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων των Ελληνικών ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (Securities Market Programme – SMPs), η οποία αποτέλεσε μέρος της δόσης των 4 δισ. ευρώ μετά τη σχετική θετική αξιολόγηση των εταίρων μας και την απόφαση του Eurogroup της 8ης Ιουλίου 2013. Τονίζεται ότι, τα έσοδα αυτά δεν είχαν υπολογιστεί στον εκτελούμενο Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Νοεμβρίου 2012, μεταγενέστερα δηλαδή από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή των Ελλήνων. Τα έσοδα των SMPs θα καταγράφονται εφεξής στον Κρατικό Προϋπολογισμό και θα ανέλθουν στα 10 δισ. ευρώ περίπου συνολικά μέχρι το 2025. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, κατατίθενται απευθείας στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους (segregated account) και δεν υπολογίζονται στους στόχους του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.

4ον. Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν τόσο έναντι του στόχου όσο και έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2012.
Διαμορφώθηκαν στα 25,1 δισ. ευρώ, 2,8 δισ. ευρώ ή 10,2% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2012, και 1,9 δισ. ευρώ ή 7% χαμηλότερα από τον στόχο που είχε τεθεί για το 1ο επτάμηνο του έτους.
Παρά το γεγονός ότι εφέτος, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, χορηγήθηκε η έκτακτη παροχή των δικαστικών (104 εκατ. ευρώ), είναι αυξημένες οι δαπάνες περίθαλψης (15 εκατ. ευρώ), οι δαπάνες κάλυψης ελλειμμάτων των νοσοκομείων (133 εκατ. ευρώ), οι αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (117 εκατ. ευρώ) και οι επιδοτήσεις για την αγροτική ανάπτυξη (15 εκατ. ευρώ). Επίσης, χορηγήθηκε επίδομα θέρμανσης (80 εκατ. ευρώ) και αυξήθηκαν οι λειτουργικές και λοιπές δαπάνες στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας αποφυγής δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (57 εκατ. ευρώ).
Αρα, έχει ελεγχθεί η διαχείριση και έχει προωθηθεί η πειθαρχία στο σκέλος των δημοσίων δαπανών, με αποτέλεσμα η απόδοση των παρεμβάσεων δημοσιονομικής πολιτικής να ανταποκρίνεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

5ον. Επίσης, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο έχει γίνει ιδιαίτερα λελογισμένη χρήση και αξιοποίηση του αποθεματικού του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, κατά το 1ο επτάμηνο του έτους, έχουν δαπανηθεί 296 εκατ. ευρώ ή το 27% του αποθεματικού που προβλέπονταν στον Προϋπολογισμό, έναντι του 57% περίπου του συνολικού αποθεματικού που χρησιμοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
Και αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εφέτος, εκτός από την κάλυψη ανελαστικών δαπανών για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, κυρίως για την αντιμετώπιση δαπανών προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1ο εξάμηνο του 2014), για την κάλυψη δαπανών για πανεπιστημιακά συγγράμματα, για την επιδότηση άγονων γραμμών, για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν στην ασφάλεια των καταστημάτων κράτησης της χώρας, για την υλοποίηση του έργου Σύζευξις, για την κάλυψη δαπανών για εμβολιασμό απόρων και ανασφάλιστων ατόμων της χώρας, για την καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της ΕΡΤ και για την κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών δαπανών της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

6ον. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν στο 2,1 δισ. ευρώ, χαμηλότερες οριακά έναντι της περυσινής περιόδου όσο και σημαντικά έναντι του στόχου.


Τελικό Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα από την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το 1ο επτάμηνο του έτους, που αφορούν στην Κεντρική Κυβέρνηση, επιβεβαιώνουν την τάση  βελτίωσης της δημοσιονομικής πραγματικότητας της χώρας.
Καθιστούν όλο και πιο εφικτό τον εθνικό στόχο για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στη Γενική Κυβέρνηση στο τέλος του έτους.
Η επίτευξη του στόχου αυτού, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για την παγίωση και βιωσιμότητα της επώδυνης, αλλά αναγκαίας δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ταυτόχρονα θα προσδώσει βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής.
Θα συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της οικονομίας και συνακόλουθα στη μείωση της ανεργίας.
Θα δρομολογήσει την αναζήτηση διαδικασιών, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους.
Η προσπάθεια συνεχίζεται ώστε, τελικώς, οι τεράστιες θυσίες των Ελλήνων πολιτών να πιάσουν τόπο».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο