Ειδήσεις Ανακοινώσεις Οικονομικού Επιμελητηρίου

Επιστολή Ο.Ε.Ε. προς τον υπουργό Οικονομικών για το θέμα των ενδοομιλικών συναλλαγών

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.: Φ2/6386

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα,
Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270
TELEFAX. 5227300
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προς τον
Υπουργό Οικονομικών
κ. Ιωάννη Στουρνάρα
Κοιν: Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
Διεύθυνση Ελέγχων
Τμήμα Γ’

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας ενημερώνουμε ότι πληθώρα μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, μας έχουν αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής σε σχέση με την τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4110/2013, Ν. 4170/2013 και 4172/2013) και την ΠΟΛ.1179/18.7.2013.

Αναλυτικά σας αναφέρουμε:

Αναμενόταν ότι η Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ.1179/18.7.2013 θα διευκρίνιζε ότι όλες οι ενδοομιλικές συναλλαγές μίας επιχείρησης εφόσον υπερβαίνουν αθροιστικά (ανά φύση/είδος συναλλαγής) τα όρια που θέτει ο νόμος θα πρέπει να τεκμηριωθούν.

Δεδομένου ότι:

Όπως έχουν ερμηνευτεί οι σχετικές διατάξεις από την ΠΟΛ.1179/18.7.2013, δεν έχει διευκρινισθεί το κριτήριο της ομαδοποίησης των συναλλαγών κατ’είδος, για την εφαρμογή των ορίων που θέτει ο νόμος και στην ουσία δεν υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των μικρών και φορολογικά ασήμαντων συναλλαγών. Ως εκ τούτου δημιουργείται ένα αδικαιολόγητα υψηλό κόστος για
τις επιχειρήσεις που καλούνται να τεκμηριώνουν συναλλαγές από 1 ευρώ και πάνω χωρίς αυτό να προσφέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα στον φορολογικό έλεγχο των συναλλαγών αυτών.

Η υποχρέωση για τεκμηρίωση όλων των συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων και των μικρών και φορολογικά ασήμαντων συναλλαγών έρχεται σε αντίθεση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΟΟΣΑ που προβλέπουν ότι ο φορολογούμενος δεν θα πρέπει να υφίσταται δυσανάλογα υψηλό διοικητικό και οικονομικό κόστος συγκριτικά με την αξία των συναλλαγών που καλείται να τεκμηριώσει. Επιπλέον,
η υποχρέωση τεκμηρίωσης μικρών συναλλαγών έρχεται σε αντίθεση και με τις αρχές της χρηστής διοίκησης.

Όλες οι φορολογικές δηλώσεις των εταιριών έχουν ήδη υποβληθεί και οι περισσότεροι έλεγχοι του άρθρου 82 έχουν ήδη ολοκληρωθεί και κατά συνέπεια οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης που καλύπτουν συναλλαγές που υπερβαίνουν αθροιστικά ανά φύση/είδος συναλλαγής τα όρια που τίθενται στο Ν.2238/1994 έχουν ήδη ελεγχθεί.

Τα χρονικά περιθώρια που τίθενται έως 16 Αυγούστου 2013 για υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών (νέα παράταση που δόθηκε με το Ν. 4172/2013) είναι πολύ περιορισμένα για την τεκμηρίωση επιπλέον συναλλαγών (δηλαδή όλων των συναλλαγών ανεξαρτήτως ποσού), ταυτοχρόνως δημιουργούν υπερβολικό φόρτο εργασίας σε όλους τους συναδέλφους κατά το μήνα Αύγουστο
ανατρέποντας χωρίς ουσιαστικό λόγο τον προγραμματισμό των συναδέλφων και των οικογενειών τους.

Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε, είτε να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη ώστε το όριο τεκμηρίωσης να συνδέεται με το είδος / κατηγορία συναλλαγής, είτε να ισχύσει η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών που υπερβαίνουν αθροιστικά τα όρια που θέτει ο νόμος ανεξαρτήτως φύσεως συναλλαγής ή αντισυμβαλλομένου από 1 Ιανουαρίου 2014 (χρήση 2013) και μετά (δεδομένου
ότι έχουν ήδη υποβληθεί όλες οι δηλώσεις ορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων). Σε κάθε περίπτωση, εάν αυτό δεν αλλάξει, ο όγκος των συναλλαγών που προστίθενται προς τεκμηρίωση είναι τεράστιος (ειδικά για μεγάλους οργανισμούς π.χ. τράπεζες) και επιπλέον μελέτες τεκμηρίωσης θα πρέπει να διενεργηθούν πράγμα που προσθέτει μεγάλο όγκο εργασίας που απαιτεί πολύ χρόνο και αδικαιολόγητα υψηλό κόστος για την επιχείρηση και αφάνταστη ταλαιπωρία για τους εργαζόμενους.

Σε κάθε περίπτωση να δοθεί παράταση για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 δεδομένου ότι η υποβολή του Πίνακα έχει ως σκοπό τη συλλογή στοιχείων από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών και δεν έχει κανένα εισπρακτικό χαρακτήρα.

Η απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1179/18.7.2013 να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της επιλογής οποιασδήποτε τιμής εντός του ενδοτεταρτημοριακού εύρους, ως συμβατής με την αρχή των ίσων αποστάσεων διευρύνει τη διάταξη του νόμου και θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω.

Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 11, παρ. 17 εδαφ.2 του Ν 4110/2013 από τον Ν. 4172/2013 που όρισε την 16 Αυγούστου 2013 ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών για χρήσεις που έληξαν μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012, υφίσταται νομοθετικό κενό σχετικά με την προθεσμία υποβολής του Συνοπτικού Πίνακα για όλες τις
λοιπές χρήσεις που λήγουν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και μέχρι τις 31 Μαΐου 2013 (με τον Ν.4110/2013 προ της τροποποίησής του ως ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής για τις χρήσεις αυτές είχε παραταθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου 2013).

Θα πρέπει να διευκρινιστεί από το Υπουργείο ότι για τις χρήσεις που λήγουν έως και 31 Μαΐου 2013 δεν ισχύει η γενική προθεσμία των 50 ημερών από τη λήξη της χρήσης για την υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα (η οποία έχει ήδη παρέλθει προ της έκδοσης της ΠΟΛ.1179/18.7.2013), αλλά θα ισχύσει και για αυτές η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 11, παρ. 17 εδαφ.2 του Ν 4110/2013.

Συνοψίζοντας θεωρούμε ότι η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα το σημαντικό στο Υπουργείο Οικονομικών ενώ με τις προτεινόμενες από εμάς ρυθμίσεις θα διευκολυνθούν τόσο οι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι σε αυτέςσυνάδελφοι όσο και ο ελεγκτικός μηχανισμός στη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων των ενδοομιλικών συναλλαγών.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Γεώργιος Ι. Κυδωνάκης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description wings | Αυγούστου 5, 2013 5:55 μ.μ. | Reply
Ωχ τα παιδιά..................! Πως και έτσι? Ασχολήθηκαν με θέματα του κλάδου. Αδύνατον! Κρατικοδίαιτοι, καρεκλοκένταυροι ζητήστε άλλα 15 ευρώ επειδή κουραστήκατε τώρα.............
image description PANOS | Αυγούστου 5, 2013 7:57 μ.μ. | Reply
Και καλά ρε παιδιά λήξη προθεσμίας 16 /08/2013 ???????????????? δηλαδή οι λογιστές δεν πρέπει να πάρουν άδεια ούτε το δεκαπενταύγουστο? Πάτε καλά ή το έχετε χάσει τελείως? Η Ελληνική οικονομία κύριοι έχει σοβαρό πρόβλημα από τύπους όπως εσείς που κυβερνάτε. Όταν φύγετε δια παντώς να δείτε ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Καθόσαστε σε καρέκλες που έπρεπε να κάθονται άλλοι, άξιοι άνθρωποι.
image description LOGON | Αυγούστου 6, 2013 5:10 μ.μ. | Reply
Ευτυχώς που ξέρουν από εργασίες λογιστηρίου /οικονομικής διεύθυνσης .Άχρηστοι σε όλα ! ΟΕΕ,Υπουργείο ,Κυβερνώντες,οι μπαμπουινοι του Υπουργείου ! Όλοι τους!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο