Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις για την υποβολή του Ε9 έτους 2013

Επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα αναληθή δημοσιεύματα σε αρκετά μέσα ενημέρωσης, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις όσον αφορά στην υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013.

-Ως γνωστόν, με την απόφαση ΠΟΛ.1175/10.7.2013, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

-Με την απόφαση ΠΟΛ.1159/28.6.2013 καθορίστηκαν εκ νέου οι ημερομηνίες υποβολής του εντύπου Ε9.
Συγκεκριμένα:
-> Υποβολή Ε9 για φυσικά πρόσωπα έως την 15η Σεπτεμβρίου 2013.
-> Υποβολή Ε9 για Νομικά  πρόσωπα έως την 30η Νοεμβρίου 2013.


-Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1029/15.2.2013 απόφαση:
Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.


-Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3427/2005 -άρθρο 23 παράγραφος 1-, ισχύουν τα ακόλουθα:

«Άρθρο 23. Δήλωση στοιχείων ακινήτων

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή έδρα του, το οποίο έχει την 1η Ιανουαρίου εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητο που βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων.
....
Φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά μέχρι 30.6.2013 την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν. Νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1.1.2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι 30.6.2013, στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως είναι διαμορφωμένη κατά την 1.1.2013» .


Συμπεράσματα:

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι έχουμε 4 κατηγορίες υπόχρεων ή μη, στην υποβολή στοιχείων ακινήτων Ε9 για το 2013:

α) Νομικά πρόσωπα, όπως ρητώς αναφέρει νόμος και το έχουμε ξεκαθαρίσει και σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας τα οποία υποχρεούνται μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση (30/11/2013), να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 για όλα τα ακίνητα που είχαν στην κατοχή τους την 1.1.2013 και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία αυτών, ανεξάρτητα εάν είχαν μεταβολές ή όχι μέσα στο 2012.

β) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα και αγροτεμάχια, ανεξαρτήτως εάν έχουν μεταβολές μέσα στο έτος 2012.
Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 του νόμου 3427/2005 να επικαιροποιήσουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα στοιχεία που αφορούν στα αγροτεμάχια μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση (ΠΟΛ.1159 - 15.9.2013).
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την οριστικοποίηση της δήλωσης για την επικαιροποίηση των αγροτεμαχίων τους , θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συμπληρώσουν και τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που διαθέτουν (βλέπε και απόφαση ΠΟΛ.1175/10.7.2013 σχετικά με τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα) ανεξάρτητα εάν μεταβάλουν στοιχεία των ακινήτων αυτών. Ευνόητο είναι ότι εφόσον υφίστανται μεταβολές και στα ακίνητα μέσα στο 2012, θα πρέπει να δηλωθούν και αυτές.

γ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία έχουν μεταβολή μέσα στο έτος 2012.
Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα αφού ολοκληρώσουν τις μεταβολές των ακινήτων, θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά και τον αριθμό παροχής ρεύματος της Δ.Ε.Η. σε όσα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα διαθέτουν (βλέπε και ΠΟΛ.1175/10.7.2013 σχετικά με τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα).

δ) Φυσικά πρόσωπα με εμπράγματα δικαιώματα ΜΟΝΟ σε ακίνητα (όχι αγροτεμάχια) τα οποία ΔΕΝ έχουν μεταβολή μέσα στο 2012.
Τα πρόσωπα αυτά δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια καθότι δεν είναι υπόχρεα σε υποβολή δήλωσης ακινήτων για το έτος 2013. Δεν χρειάζεται δηλαδή να οριστικοποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση μέσα από την εφαρμογή της ΓΓΠΣ.

Σε όλες τις περιπτώσεις η συμπλήρωση του 12ψήφιου Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) είναι προαιρετική.
Οσοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό αυτό θα χριεαστεί να πατήσουν δύο φορές το κουμπί "οριστικοποίηση" καθότι η εφαρμογή βγάζει προειδοποιητικό μήνυμα.
 

Σχετικές διατάξεις:
ΠΟΛ.1175/10.7.2013
ΠΟΛ.1029/15.2.2013
ΠΟΛ.1159/28.6.2013
Αρθρο 23 παρ 1 νόμου 3427/2005
Άρθρα Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις Ε9 από τη Γ.Γ.Π.Σ. (οικ. έτος 2013)


Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα TaxHeaven
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description dom | Αυγούστου 2, 2013 1:11 μ.μ. | Reply
Αψογα...το 15/9 το βλέπω λογικό... με το 2013 υπάρχει ένα θεματάκι....
image description JIMBOLIOS | Αυγούστου 2, 2013 1:41 μ.μ. | Reply
.....τελειωμό δεν έχω και είμαι μοναχός.......βάρα το ταμπούρλο σου αρκουδιάρη...
image description JIMBOLIOS | Αυγούστου 2, 2013 1:23 μ.μ. | Reply
....κάποιος να τους μαζέψει ...δεν πάει άλλο....ο γάιδαρος κατέρρευσε ...
image description Your Name | Αυγούστου 2, 2013 1:25 μ.μ. | Reply
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΔΕΝ ΛΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ....ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥΜΕ ΜΕΖΟΥΡΕΣ?????ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ 15/9 ΤΙ ΕΙΝΑΙ?????ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.........ΠΑΛΙ ΑΣΤΕΙΑΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ......ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΖΕΣΤΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ....ΑΝΤΕ ΚΑΙ....
image description KAROLOS | Αυγούστου 2, 2013 1:58 μ.μ. | Reply
Αγαπητέ συνάδελφε, καλό θα ήταν πριν βγάλετε τα συμπεράσματά σας να δείτε λίγο τι ζητά υποχρεωτικά η εφαρμογή και τι προαιρετικά.
image description PROAKIS | Αυγούστου 2, 2013 1:29 μ.μ. | Reply
με την ευκαιρία που τα μαζέψατε όλα μαζί ,δεν μας ξεκαθαρίζετε και τι τ.μ. θα δηλώσουμε?
με ημιυπαίθριους,με αυθαίρετα ,με αλλαγές χρήσης?
image description gus | Αυγούστου 2, 2013 1:03 μ.μ. | Reply
Τις επόμενες ημέρες
image description Your Name | Αυγούστου 2, 2013 1:30 μ.μ. | Reply
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 15/9??ΑΝΤΕ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΤΟ ΠΕΡΝΩ ΠΙΣΩ....
image description KAROLOS | Αυγούστου 2, 2013 2:07 μ.μ. | Reply
Για το 15/9 τι να πούμε εμείς; Δεν είμαστε εμείς το Υ.Ο. ώστε να αποφασίσουμε...
image description Your Name | Αυγούστου 2, 2013 2:38 μ.μ. | Reply
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΣΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ...ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ....ΑΠΛΟ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΚΑΝΩ ΜΕΣ ΤΑ ΝΕΥΡΑ ΜΟΥ...ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΩ ΛΙΓΟ..
image description Constantine | Αυγούστου 2, 2013 2:29 μ.μ. | Reply
Με αυτή την εφαρμογή που κλικάρεις και πίνεις και ένα καφεδάκι μέχρι να έρθει η επόμενη σελίδα, μάλλον 15/9/2015.
Άραγε, σε αγροτεμάχιο με ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα, πρέπει να δηλώσουμε και στο αγροτεμάχιο τον αριθμό παροχής??? Εγώ πάντως θα τον δηλώνω εάν δεν διευκρινιστεί, γιατί σιγά μην γνωρίζουν και οι εφοριακοί. Άλλος θα λέει ναι και άλλος όχι. Αν το δηλώσεις θα το περάσουν ως σωστό σε κάθε περίπτωση, αν όχι, μπορεί να σε βάλουν να κάνεις συμπληρωματική (μόνο και μόνο για να εισπράξουν πρόστιμο).
image description logistisn | Αυγούστου 2, 2013 2:10 μ.μ. | Reply
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ?????????

ΠΟΛ.1029/15.2.2013
§2. Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

ΠΟΛ 1175/2013
Άρθρο 1
§3. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποκλειστικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 έχει αποβιώσει.
image description tacar | Αυγούστου 2, 2013 3:06 μ.μ. | Reply
Η πρώτη ΠΟΛ αναφέρεται για όσους έχουν πεθάνει έως 31/12/12 και η δεύτερη για όσους έχουν πεθάνει εντός του 2013 και δεν έχουν υποβάλει δήλωση.
image description loukakat | Αυγούστου 2, 2013 2:27 μ.μ. | Reply
Δηλαδή αν έχω καταλάβει σωστά θα πρέπει να δω ποιοι από τους πελάτες μου έχουν στο Ε9 έστω και ένα αγροτεμάχιο (δηλαδή το 80% περίπου της πελατείας μου) και για αυτούς θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνω οριστικοποίηση και ας μην έχουν μεταβολές. Και εφόσον θα μπω στην εφαρμογή μόνο και μόνο για να κάνω οριστικοποίηση, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσω και αριθμούς παροχής ΔΕΗ για ΟΛΑ τα ακίνητα. Επαναλαμβάνω και ας μην έχω μεταβολή σε αγροτεμάχιο. Το έχω καταλάβει σωστά ?
image description gus | Αυγούστου 2, 2013 2:48 μ.μ. | Reply
Ναί
image description klery | Αυγούστου 2, 2013 2:36 μ.μ. | Reply
τελικα τα μετρα προσοψης για τα παλια ακινητα ειναι υποχρεωτικα η προαιρετικα?
image description γιαννησ | Αυγούστου 2, 2013 3:20 μ.μ. | Reply
Πάντως η περίπτωση Δ δεν είναι έτσι όπως περιγράφεται πάνω. Δεν οριστικοποιεί εαν δεν μπεί η ΔΕΗ και υποβληθεί Ε9.
image description gus | Αυγούστου 2, 2013 3:25 μ.μ. | Reply
Δεν έχει υποχρέωση ΚΑΝ να οριστικοποιήσει . Διαβάστε προσεκτικά
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Αυγούστου 2, 2013 3:53 μ.μ. | Reply
αααα....ναι...μαιστα...σωστος....λαθος μου....συγγνωμη!!!!
image description klery | Αυγούστου 2, 2013 3:07 μ.μ. | Reply
μπορει να μου απαντησει καποιος
τα μετρα προσοψης για τα παλια ακινητα ειναι υποχρεωτικα η προαιρετικα?
image description cybertalos | Αυγούστου 2, 2013 4:47 μ.μ. | Reply
προαιρετικο καθως και ο αριθμος κτηματολογιου.
image description picos | Αυγούστου 2, 2013 3:24 μ.μ. | Reply
Συναδελφοι πιστευω οτι εχετε αρκετα Ε9 σε εκκρεμοτητα , δοκιμαστε να στειλετε ενα να δειτε τι ζηταει , εγω το εκανα και ελυσα τισ αποριες μου :)
image description GERONTAKHS | Αυγούστου 2, 2013 6:57 μ.μ. | Reply
Μπράβο ρε φοστίρες, για τρίτη, τέταρτη χρονιά δεν θυμάμαι πλέον, θα ασχολούμαστε με το Ε9 και μάλιστα τζάμπα. Αντε να πεις στους πελάτες σου όλο αυτό το παραμύθι. Να πάνε να γ.......ουν.
image description αθανασια | Αυγούστου 6, 2013 12:00 μ.μ. | Reply
Καλή σας μέρα. Παρακαλώ πολύ, ποιος γνωρίζει πού αναφέρεται ότι η αναγραφή του Κ.Α.Ε.Κ. είναι προαιρετική; (ανεξαρτήτως εάν προαναφέρθηκε ότι μπορείς να την προσπεράσεις με διπλό κλικ)
image description TasosX | Αυγούστου 7, 2013 12:11 π.μ. | Reply
Να σοβαρευτουμε λεω εγω. Αυτα που σημερα ειναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ποιος θα μου πει αν απο 1/1/14 θα ειναι προαιρετικα ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ? Για ποιο λογο μπηκανε τοτε ? Παλι στοιχεια θα μαζευουμε. Υποθηκοφυλακες γιναμε .ΠΟΙΟΣ θα τα πληρωσει αυτα ? ΠΑΛΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ ?
image description SPIROS | Αυγούστου 7, 2013 2:27 μ.μ. | Reply
Χιλάδες Φορ.Δηλώσεις έχουν συσωρευθεί στις Εφορίες για έλεγχο των παραστατικών τους.Μέχρι εδώ όλα λογικά.Το παράλογο της όλης ιστορίας είναι ότι αφού ελεγχθούν στοιβάζονται χωρίς να υπάρχει καμμιά εντολή πως θα εκκαθαριστούν.Και λέω εγώ:Εντάξει το κράτος καθυστερεί τις πιστωτικές για να μην δώσει χρήματα στους φορολογούμενους.ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΟΜΩΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ?ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ? ΜΗΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ?ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ?Λέω εγώ τώρα!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο