Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Εξώδικο Συλλόγου Χανίων, Αθηνών, Πειραιώς, Πάρου, Θήρας προς Υπ. Οικονομικών

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
1. Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, επί της οδού Β. Κορνάρου αρ. 30, νομίμως εκπροσωπούμενου
2. Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  αρ. 75, νομίμως εκπροσωπούμενου
3. Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών – Πειραιώς, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 17, νομίμως εκπροσωπούμενης
4. Συλλόγου Λογιστών Πάρου – Αντίπαρου, που εδρεύει στην Παροικιά Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενου
 
ΚΑΤΑ
 
Του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, Ιωάννη Στουρνάρα, με έδρα την Αθήνα (Κ. Σερβίας αρ. 10)
 
Κοινοποιούμενη προς:

1. Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών – κ. Χρήστο Σταϊκούρα (Πανεπιστημίου αρ. 37, Αθήνα).
2. Τον Υφυπουργό Οικονομικών – κ. Γεώργιο Μαυραγάνη (Κ. Σερβίας αρ. 10)
3. Το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Θεοχάρη Χάρη, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κ. Σερβίας αρ. 8
4. Το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, κ. Τσαβδάρη Χάρη, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
5. Την Συνήγορο του Πολίτη, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 5,
6. Την Εθνική Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Νεοφύτου Βάμβα 6
7. Το Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μητροπόλεως 12-14
8. Το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Αντωνίου Σαμαρά
9. Το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια, (προεδρικό μέγαρο, Βασιλέως Γεωργίου Β’2)
10. Τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου (Βουλή των Ελλήνων, Μέγαρο Βουλής)
 
Δυστυχώς, η αποστολή της παρούσας είναι επιβεβλημένη και αναπόφευκτη μετά την ατελέσφορη προσπάθεια του κλάδου μας να λάβουμε απαντήσεις σε καίρια, επείγοντα και υψίστης σημασίας ζητήματα, που αφορούν στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
 
Ειδικότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) προβλέπει εύλογο χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου. Επίσης το άρθρο 1 της ΠΟΛ.1114/23.5.2013 προβλέπει ότι «οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παρ. 1 του αρ. 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
 
Παρ’ όλες όμως αυτές τις σαφείς προβλέψεις, το σύστημα TAXIS - μη δυνάμενο προφανώς  να αφομοιώσει και να αναπτύξει μηχανογραφικά τις σχετικές εφαρμογές λόγω  της  πληθώρας  και  των  ασαφειών των νομοθετικών παρεμβάσεων - άρχισε να δέχεται την υποβολή των δηλώσεων μόλις στις 26-05-2013, ήτοι τέσσερις (4) περίπου μήνες μετά την προβλεπόμενη έναρξη της προθεσμίας, με το αιτιολογικό, εκτός των άλλων, και της αναμονής εγκυκλίου για τους τόκους καταθέσεων των τραπεζών!

Για το λόγο αυτό, παρατάθηκε η ως άνω προθεσμία μέχρι την 22-07-2013, 29-07-2013, 05-08-2013, 12-08-2013, 26-08-2013 και 30-08-2013, αναλόγως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ.
 
Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκύπτει ότι το αρμόδιο υπουργείο αναγνωρίζει ρητά αφενός μεν την καθυστέρηση λειτουργίας του συστήματος TAXIS, αφετέρου δε, ότι ενώ έπειτα λειτούργησε, δεν υπήρχαν σαφείς απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα για την ορθή συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.

Κυρίως, όμως, προκύπτει ότι ο εύλογος χρόνος των πέντε (5) μηνών που το ίδιο το υπουργείο αναγνωρίζει ότι απαιτείται, σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται στην πράξη, αντίθετα η σύντμηση είναι τέτοια ώστε να αδυνατούμε να ανταποκριθούμε προσηκόντως.
 
Συνάμα, φέτος η συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων απαιτεί πληθώρα των δικαιολογητικών, - ενδεικτικά αναφερομένων των αριθμών παροχής ρεύματος από μη κατοικήσιμα ακίνητα ή και ακίνητα στα οποία ενώ έχει διακοπεί η ρευματοδότηση εξακολουθούν να έχουν εγκατεστημένη παροχή ρεύματος (ρολόι), - γεγονός που από μόνο του δυσχεραίνει κατά πολύ την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση φορολογικής δήλωσης ανά φορολογούμενο. Ο συνδυασμός δε αυτών με τους υψηλούς εξαγόμενους φόρους μας φέρνει καθημερινά αντιμέτωπους με ισχυρές αντιπαραθέσεις και εντάσεις με τους φορολογούμενους, που συχνότατα ξεπερνούν τα όρια του ανεκτού, σε άλλες δε περιπτώσεις έχουν αποβεί δυστυχώς μοιραίες.
 
Επειδή καταλύεται κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου στους πολίτες – φορολογούμενους αλλά και σε εμάς τους φοροτεχνικούς - λογιστές, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε με σιγουριά πότε και με ποιό περιεχόμενο θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις.
 
Επειδή με την παραπάνω πρακτική σας εξωθούμαστε σε σωρεία λαθών με άμεση επίπτωση α) στην επιστημονική μας ιδιότητα και παρουσία, β) στην κοινωνική μας ευθύνη και, γ) δεδομένου των οικονομικών συνθηκών, στην οικονομική κατάσταση των πελατών μας φορολογουμένων.
 
Επειδή κατά συνέπεια αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις λοιπές μας, επαγγελματικές μας και όχι μόνο, υποχρεώσεις προς τους πελάτες μας (επιχειρήσεις) με κίνδυνο παραλείψεων, που σε μελλοντικό πιθανό έλεγχο μπορεί να επιφέρουν σωρεία ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων για εμάς και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες.
 
Επειδή  οφείλετε να εξασφαλίζετε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
 
Επειδή σύμφωνα με την οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, προβλέπεται στο άρθρο 23, μεταξύ άλλων, ότι «καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία», δικαίωμα που, εξαιτίας των ανακολουθιών στο σύστημα και των αντικρουόμενων διατυπώσεων από το αρμόδιο υπουργείο, βάναυσα  καταστρατηγείται και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε δεν είναι ουδόλως ικανοποιητικές, αντιθέτως, είναι απάνθρωπες, σκληρές, αναξιοπρεπείς και ανελέητες.

Επειδή οφείλετε να αποφεύγετε τον περιορισμό των δικαιωμάτων ή την επιβολή επαχθών μέτρων, όταν αυτά είναι δυσανάλογα προς τη σπουδαιότητα του συμφέροντος που εξυπηρετείται, δημόσιου ή ιδιωτικού κι εμείς με τη σειρά μας οφείλουμε να φροντίζουμε για την αρτιότητα της εργασίας μας, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά της, κάτι όμως που με τις αποφάσεις σας δεν μας το επιτρέπετε.
 
Επειδή οφείλουμε να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα στην παροχή των υπηρεσιών μας, να εκτελούμε τα καθήκοντά μας γρήγορα, αποτελεσματικά και αποδοτικά, χωρίς να επικαλούμαστε τεχνικές δυσκολίες και διάφορες σκοπιμότητες. Η στάση όμως του Υπουργείου σας δεν μας το επιτρέπει, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επιβολής ποινικών και διοικητικών κυρώσεων τόσο για εμάς όσο και για τους πελάτες μας, αλλά και κίνδυνος αναζήτησης αστικών ευθυνών – αποζημιώσεων από πλευράς των πελατών μας εναντίον μας.
 
Επειδή καταβάλλουμε ειλικρινή προσπάθεια και εργαζόμαστε με ζήλο για την εκτέλεση των καθηκόντων μας, παρόλα αυτά, λόγω των ανωτέρω συνθηκών,  δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Υπουργείου σας.
 
Επειδή οι αποφάσεις του Υπουργείου Σας δεν σέβονται θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, όπως την  αρχή της νομιμότητας, την αρχή της επιείκειας, την αρχή της καλής πίστης, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, την αρχή της αναλογικότητας.
 
Επειδή οι ενέργειες των οργάνων του Κράτους πρέπει να μην είναι αντίθετες προς τους κανόνες του Συντάγματος, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των νομοθετικών πράξεων και οι ενέργειες της διοίκησης να είναι σύμφωνες ή να βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες αυτούς.
 
Επειδή δεν δικαιούστε, λόγω των δικών σας πράξεων ή παραλείψεων, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο φορολογούμενος πολίτης, να αγνοήσετε την πραγματική ανικανότητά μας να ανταποκριθούμε προσηκόντως στα καθήκοντά μας.
 
Επειδή ενεργείτε κατά τρόπο αντίθετο προς τις προσδοκίες που έχετε δημιουργήσει στον φοροτεχνικό και φορολογούμενο.
 
Επειδή ταυτόχρονα είναι ηθική σας υποχρέωση αλλά και καθήκον σας να αντιληφθείτε επιτέλους ότι το έργο παράγεται από ανθρώπους και όχι από υπολογιστικές μηχανές, είτε αυτοί βρίσκονται στα τερματικά του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών είτε στα τερματικά των φοροτεχνικών – λογιστικών γραφείων ολόκληρης της χώρας.
 
Επειδή παρόλα αυτά, κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΓΓΠΣ προκειμένου να ανταποκριθεί έγκαιρα στον καλπάζοντα ρυθμό των μεταβολών στις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε το προσωπικό της ΓΓΠΣ, που πάντα είναι δίπλα μας σε οποιοδήποτε θέμα ανακύψει κατά την διεκπεραίωση του έργου μας.
 
Επειδή οι Νόμοι και το Σύνταγμα θα πρέπει να εφαρμόζονται με ίδιο τρόπο για όλους και επειδή θεωρούμε ότι είστε το τελευταίο προπύργιο για την τήρησή τους.
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξή μας για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας,
(από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχεται)

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ για την παράνομη, αντισυνταγματική ως και συχνά εγκληματική, τόσο για εμάς όσο και τους φορολογούμενους, στάση του υπουργείου Σας.


Σας ΚΑΛΟΥΜΕ, αφού συνεκτιμήσετε τα παραπάνω περιστατικά, όπως:

α) ανταποκριθείτε άμεσα με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων μας,

β) εξασφαλίσετε την αξιοπρέπεια στην εργασία μας, γιατί η αξιοπρέπεια δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό δικαίωμα σε μια πολιτισμένη κοινωνία, ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής,

γ) ορίσετε ΑΜΕΣΑ νέο εύλογο χρονικό διάστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το οποίο, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να λήγει πριν την 30η Σεπτεμβρίου 2013.
 
Διαφορετικά σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ απερίφραστα ότι α) δεν δυνάμεθα να αναλάβουμε καμία ευθύνη έναντι κανενός για την μην έγκαιρη υποβολή αυτών, καθώς κάτι τέτοιο δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό, αφού σε καμία περίπτωση δεν θα οφείλεται σε δική μας υπαιτιότητα, αλλά σε πασιφανείς λόγους ανωτέρας βίας και β)  θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες και ενδεδειγμένες ενέργειες για την προάσπιση και διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των φορολογουμένων και των φοροτεχνικών – λογιστών.
 
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, το Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, την Συνήγορο του Πολίτη, την Ελληνική Επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Οικονομικό Επιμελητήριο Αθηνών, τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου (Βουλή των Ελλήνων), το γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, το γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στο αποδεικτικό επίδοσής της.
 
Επικολλήθηκε Ένσημο ΛΕΑΔΙΧ εκ 3,00€

Χανιά, 23 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ – ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΕΣ
δια της πληρεξουσίας τους Δικηγόρου
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description tassan | Αυγούστου 1, 2013 9:39 π.μ. | Reply
Συγχαρητήρια
image description KOSTAS | Αυγούστου 1, 2013 10:57 π.μ. | Reply
Όχι εξώδικο ρε παιδιά. Μήνυση απευθείας για μη εφαρμογή νόμων-αποφάσεων του κράτους.
image description KARNIK | Αυγούστου 1, 2013 10:56 π.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ . ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ .ΟΜΩΣ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΤΟΥΙΤΥ ΚΟΙΤΑΕΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΛΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΛ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ.
image description 2433032308 | Αυγούστου 1, 2013 10:32 π.μ. | Reply
Η ΠΟΦΕΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ; ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΧΑΜΠΑΡΙ;
image description apla.. ena megalo bravo.... | Αυγούστου 1, 2013 10:19 π.μ. | Reply
Γράψτε το σχόλιό σας εδώ.
image description ELEYTHERIA | Αυγούστου 1, 2013 10:09 π.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ !!!!!!!
image description Your Name | Αυγούστου 1, 2013 11:40 π.μ. | Reply
Και απο εμένα ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ
image description mk83 | Αυγούστου 1, 2013 11:38 π.μ. | Reply
Μπάβο !!!
image description CAP | Αυγούστου 1, 2013 11:28 π.μ. | Reply
Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ !!!!!! Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α !!!!!
image description germanicus | Αυγούστου 1, 2013 11:36 π.μ. | Reply
Μπράβο!
image description Your Name | Αυγούστου 1, 2013 11:34 π.μ. | Reply
ΜΗΝΥΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.....ΠΑΝΤΩΣ ΜΠΡΑΒΟ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ...
ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΠΟΦΕΕ ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ??????ΤΑΚΑΝΕ ΠΑΛΙ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ???
image description georgiosk | Αυγούστου 1, 2013 11:51 π.μ. | Reply
Ακριβώς, επιτέλους, αποδείχθηκε ποιοι προασπίζουν τα δικαιώματα μας.
image description Your Name | Αυγούστου 1, 2013 11:56 π.μ. | Reply
και ακομη δε σχολιασε ο πατελης! ντρροπη στους 4 συλλογους που παρακαμπτουν την ομοσπονδια
image description Δημήτρης | Αυγούστου 1, 2013 11:11 π.μ. | Reply
Μπράβο!!!!
Επιτέλους, αυτό έπρεπε να είχε γίνει από την αρχή.
Οι συνδικαλιστές τώρα που βρίσκονται? Κρύβονται πίσω από
αυτό το εξώδικο? Εγώ μάρτυς μου ο Θεός αύριο ξάναξεκινάω να κάνω δηλώσεις, χθές 11:50 τέλειωσα με τις ΑΠΔ και τα ΦΠΑ. Σήμερα θα εκτυπώσω βιβλία και αύριο δηλώσεις. Σπίτι
δεν πρόκειται να πάω.........τα παιδιά τα μεγαλώνει η γυναίκα μου, ευτυχώς!!!!!!!
image description ΓΙΩΡΓΗΣ | Αυγούστου 1, 2013 11:56 π.μ. | Reply
ΣΕ ΔΕΚΑ ΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΜΥΝΗΣΗ
image description ΝΟΡΑ | Αυγούστου 1, 2013 12:53 μ.μ. | Reply
ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ .
ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΘΟΣΟΝ ΑΛΛΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ κ.κ. ΕΓΚΡΙΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.
image description NTEXTER | Αυγούστου 1, 2013 12:39 μ.μ. | Reply
Μπραβο σας παιδια..Ελπιζω να ακολουθησουν τωρα κ αλλοι συλλογοι,να καταλαβουν πλεον
οι μισθοσυντηρητοι οτι δεν μπορουν να εμπαιζουν και να εχουν σε ομηρια εναν ολοκληρο
κλαδο..
image description ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Αυγούστου 1, 2013 12:51 μ.μ. | Reply
ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΑΣ.
"ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΦΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΑ ΣΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΘΑ ΑΡΠΑΞΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ"
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Αυγούστου 1, 2013 12:05 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ . ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ.ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΝΕ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!! ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑ ΜΜΕ..ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ !!!!
image description Your Name | Αυγούστου 1, 2013 1:10 μ.μ. | Reply
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για τη κίνηση αυτή! Θα ήταν ακόμα καλύτερα να σταλεί στα μεγαλύτερα κανάλια των ΜΜΕ.... να πάρει διάσταση το θέμα. Εσείς οργανωμένα μπορείτε να μας εκπροσωπήσετε σε αυτά... εμείς ο καθένας μόνος του όπως τελικά αποδεικνύεται ότι είμαστε... απλά γκρινιάζουμε ... όπου βρούμε! Και πάλι μπράβο σας και ευχαριστούμε πολύ!!!
image description spyros argos | Αυγούστου 1, 2013 1:52 μ.μ. | Reply
Συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο σας!!!!
Ευχαριστούμε για την παληκαριά σας! Να διώξουμε τους προσκυνημένους δήθεν εκπροσώπους μας.
Μήπως πρέπει να διαγραφούν οι σύλλογοι από την ΠΟΦΕΕ; Πρέπει να θυμόμαστε τους σκλάβους και τις συνθήκες δουλειάς και αμοιβής αυτών και να παδειγματιζόμαστε.
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 1, 2013 2:50 μ.μ. | Reply
Θα ήθελα να κάνω μια σημείωση για τους συναδέλφους της Θήρας. Δεν φαίνεται ο σύλλογος τους στο εξώδικο για καθαρά τεχνικούς λόγους (ήρθαν τα πρακτικά εξουσιοδότησης λίγες ώρες μετά που έφυγε το εξώδικο με κούριερ). Συνεπώς οι συνάδελφοι της Θήρας είναι σαν να το έχουν υπογράψει και για αυτό ζητήσαμε στους τίτλους να φαίνονται και αυτοί. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς.
image description tls | Αυγούστου 1, 2013 2:13 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ!! ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΤΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ Ο.Ε.Ε.??
ΑΣ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΣ ΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ.
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 1, 2013 3:16 μ.μ. | Reply
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ανταπόκριση από τα ΜΜΕ.

Δεν γνωρίζω για τους άλλους συλλόγους που έχουν συνυπογράψει αλλά εδώ μας ζήτησαν συνέντευξη ήδη το ΒΗΜΑ fm, η εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ο SKY fm Ηρακλείου, τοπικά ράδια και εφημερίδες των Χανίων και μας κάλεσαν το βράδυ στα τοπικά κεντρικά δελτία ειδήσεων.

image description NIKOS PATELIS | Αυγούστου 1, 2013 3:11 μ.μ. | Reply
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

ΟΜΩΣ ΤΟΣΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 95% ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ/ΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ Γ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 22/7 ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΤΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΠΟΧΗ - ΑΠΕΡΓΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ "ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Ή ΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ"

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΝ ΕΛΑΒΑ, ΑΚΟΜΗ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ "ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ" ΠΟΥ ΕΘΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ,ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩΟΤΙ ΟΙ 10,20 ή 100 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ (ΜΕΛΗ Ή ΜΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ) ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ SITE ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ή ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (Ή ΜΗ) ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΚΟΥΝ - ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ" ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ.
ΟΜΩΣ ΕΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ.
ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ ΑΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ.
ΟΜΩΣ ΤΟ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ) ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΓΩΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Ή ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ "ΑΝΩ" ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ.

ΚΑΙ ΑΝ ΞΑΝΑΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Ο ΚΛΑΔΟΣ (ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΛΗ Η ΕΠΑΡΧΙΑ) ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ (ΕΛΠΙΖΩ) ΠΟΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΘΙΓΕΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΕΛΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛ.ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 1, 2013 3:32 μ.μ. | Reply
Για το αν βοηθά το εξώδικο ή όχι θα δείξει.

Κ. Πατέλη στην Ολομέλεια εξήγησα 3-4 λόγους που πρέπει να το κάνουμε. Απλά διαφωνήσατε. Όχι ότι δεν ειπώθηκαν οι λόγοι..

Ας αφήσουμε τα πράγματα να δούμε τι θα ακουστεί περισσότερο, το εξώδικο ή το ψήφισμά σας.

Νίκο,
Σε παρακαλώ όμως κάνε κάτι εκεί στο Δ/Σ διότι θεωρώ ότι κάποιος γράφει ότι του κατέβει και κάνει μεγάλη ζημιά στην αξιοπιστία σας.

ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΑΝ:
Στην πρόσφατη Ολομέλεια Προέδρων υπήρξε μαρτυρία μέλους του Δ/Σ της ΠΟΦΕΕ ότι στην Γ/Σ της Κέρκυρας αποφασίσαμε μεν ως ζητούμενη ημερομηνία λήξης στην επιστολή που θα στέλναμε στον Θεοχάρη την 31/10/2013 αλλά από …. λάθος αυτού που έφτιαξε την επιστολή έγραψε «σταδιακή υποβολή των δηλώσεων και η οποία θα ορίζει σαν πρώτη καταληκτική ημερομηνία την 30η Αυγούστου 2013 και σαν τελευταία την 31η Οκτωβρίου 2013 (ήτοι
πραγματική τετράμηνη περίοδο από 01/07/2013 – 31/10/2013) .»,
δηλαδή η επιστολή έγραφε κάτι διαφορετικό από αυτό που αποφασίσθηκε.


ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ:
Όταν παρουσιάστηκε το εξώδικο στην πρόσφατη ολομέλεια των προέδρων των τοπικών συλλόγων είπαμε από το βήμα ότι ΑΜΕΣΑ πρέπει να σταλεί στους συλλόγους μήπως θέλει κάποιος να συνυπογράψει το εξώδικο. Ένα κλίκ ήθελε για να προωθηθεί. Εμείς λοιπόν την Τετάρτη πρωί (από την προηγούμενη Παρασκευή) στείλαμε το εξώδικο. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε αυτό το γαμημένο κλίκ. Η επιστολή σας ήρθε την επόμενη ημέρα στους συλλόγους και δεν άνοιγε και το αρχείο. Ετσι ξαναστάλθηκε την μεθεπόμενη.

Και εγώ δεν έχω πρόβλημα με αυτό.
Ακου να δεις:

Στην επιστολή αυτή που έστειλε η ΠΟΦΕΕ στους Συλλόγους έλεγε:
«Στην Ολομέλεια (Προέδρων συλλόγων) από τον Σύλλογο Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, παρουσιάστηκε επίσης μία «Εξώδικη Διαμαρτυρία -Δήλωση-Πρόσκληση» προς το Υπουργείο Οικονομικών, την οποία το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεσμεύτηκε να το αποστείλει στις Ενώσεις – Μέλη της για να λάβουν γνώση, έστω και αν δεν υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια προς ενέργεια.»

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΨΕΜΑ:
Δεν έγινε καμία ψηφοφορία για το αν δεχτεί το εξώδικο η ολομέλεια ή όχι !!!!.
Βγήκε ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ και είπε «δεν χρειάζεται αγαπητοί του Συλλόγου Χανίων να γίνει ψηφοφορία. Εμείς θα στείλουμε έτσι και αλλιώς το εξώδικο στους συλλόγους και όποιος θέλει ας το συνυπογράψει.»

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ…
Αντί της αλήθειας η ανακοίνωση λέει «δεν υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια προς ενέργεια» ενώ το σωστό είναι η Διοίκηση δεν υιοθέτησε το εξώδικο !!!!
Μα όταν στέλνεις μια τέτοια επιστολή στους συλλόγους με ένα τέτοιο ψέμα , ότι δηλαδή η ολομέλεια δεν συμφωνεί με το εξώδικο, ότι δηλαδή οι προέδροι όλων των συλλόγων της χώρας δεν συμφωνούν με το εξώδικο δεν παραπλανείς τον αποδέκτη;

Και άμα καθυστερήσεις και να το στείλεις πάλι δεν βοηθά για να αποτραπεί μια τέτοια ενέργεια;

Νίκο,
Σε παρακαλώ ψάξε τι συμβαίνει εκεί πέρα.
Δεν λέω ότι εμείς είμαστε σωστοί και η Διοίκηση λάθος ούτε το αντίθετο.
Λέω ότι συμβαίνουν πράγματα που υπολείπονται των κατώτατων ορίων της βασικής δημοκρατικής διαδικασίας.

ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΤΑΞΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΕΙ.

image description mk83 | Αυγούστου 1, 2013 3:52 μ.μ. | Reply
Θλίψη...
image description κωστασ | Αυγούστου 1, 2013 6:33 μ.μ. | Reply
Συγχαρητηρια για το εξωδικο....Εσεις Κε Πατελη εξηγηστε μας παρακαλω τι προσπαθειτε να κανετε? Γιατι απαξιωνετε καθε κινηση για να βρουμε το δικιο μας σαν Φοροτεχνικοι?
image description ELENIB | Αυγούστου 1, 2013 6:18 μ.μ. | Reply
μήπως μέσα από αυτό το forum υποστηρίξει όποιος θέλει την κίνηση αυτή ατομικά χωρίς συνδικαλιστικες ομπρέλες? εγώ είμαι μέσα.εχω
image description Your Name | Αυγούστου 1, 2013 7:32 μ.μ. | Reply
"...Οι Ντεξτερ απο δω, οι Ροκο απο κει και εγω (...ο Θεοχαρης , δηλαδη..) στην μεση.Πολυ ενδιαφερον!!! "
Αν ζουσε ο μακαριτης Σερτζιο Λεονε θα ξαναγυριζε την γνωστη ταινια για παρτη μας...
image description evak | Αυγούστου 1, 2013 9:27 μ.μ. | Reply
"ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ?"
Μήπως εσείς δεν εξυπηρετείτε κανέναν ουσιαστικό συνδικαλιστικό σκοπό αλλά μόνον επικοινωνιακούς λόγους??
image description ΕΙΡΗΝΗ | Αυγούστου 1, 2013 9:34 μ.μ. | Reply
Κ. Πατέλη δεν έγινε καμία ψηφοφορία για το εξώδικο, δεν τέθηκε ούτε ως θέμα συζήτησης από το σώμα. Το προεδρείο δια στόματος του Προέδρου όπως ορθά προείπε ο Κωστής Σταυρουλάκης, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος συζήτησης, και απλά θα αποσταλλεί ως πληροφορία στα μέλη της ΠΟΦΕΕ. Αν ενθυμείστε μάλιστα, μέλος του προεδρείου δήλωσε ότι το εξώδικο είναι ένα άχρηστο χαρτί, και δεν χρησιμεύει τίποτα!!!
image description ΕΙΡΗΝΗ | Αυγούστου 1, 2013 9:02 μ.μ. | Reply
Αυτό με τους επικοινωνιακούς λόγους δεν το πολυκατάλαβα... Αν ρωτήσετε κάποιον νομικό θα σας εξηγήσει φαντάζομαι το γιατί και σε τι χρησιμεύει ένα εξώδικο. Και ας υποθέσουμε διαστρεβλώνοντας το νομικό πλαίσιο ότι το εξώδικο μόνο επικοινωνιακούς λόγους εξυπηρετεί... Έχετε κάποιο πρόβλημα με την επικοινωνία και την εν γένει προβολή των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο; Και αφού όπως καταλήγετε "ΑΛΛΩΣΤΕ Η ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ "ΑΝΩ" ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΦΕΕ.", δεν αντιλαμβάνομαι αυτή την αντίδραση.
image description γιωργοσ | Αυγούστου 2, 2013 1:33 π.μ. | Reply
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΥΣΕΣ 31 ΕΝΩΣΕΙΣ. ΟΙ 29 ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΕΞΩΔΙΚΟ. Η ΠΟΦΕΕ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ 29 Η΄ΟΙ 2?ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ?ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΟΥ?ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ? ΚΑΝΤΕ ΛΙΓΟ ΥΠΟΜΟΝΗ, ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 9:38 π.μ. | Reply
Καλά θα μας τρελάνεις; Δεν σου λέω ότι ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΕΤΟΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Ημουν μέσα ως πρόεδρος των Χανιών. Υπήρξε πρόταση για συνέχιση ή όχι της αποχής μέχρι την ημερομηνία που είχε τεθεί από την Γ/Σ της Κέρκυρας και μια πρόταση(η δική μας) για συνέχιση της αποχής. Εκεί βγήκε καθαρά η πρώτη.

Πάμε παρακάτω.

Έθεσαν τα Χανιά μια πρόταση για το εξώδικο. ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΕΝ ΠΗΓΕ, ΓΑΜΩ ΤΟ ΚΕΡΑΤΟ ΜΟΥ, ΣΕ ΨΗΦΟΡΙΑ. Βγήκε ο Πανίδης και είπε " Δεν χρειάζεται ψηφοφορία παιδιά. Εμείς θα την στείλουμε όπως και να έχει στους συλλόγους για υπογραφή και όποιος θέλει ας την υπογράψει. Εμείς σαν διοίκηση δεν την υπογράφουμε" Μετά μέλη της Διοίκησης έλεγαν ότι είναι καλύτερο το ψήφισμα. ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ.

Αφού δεν ήσουν εκεί γιατί λες τέτοια πράγματα;
Είναι δυνατόν να γράφεις για κάτι που δεν ήσουν εκεί;

Η Είρήνη ήταν ως πρόεδρος της ΕΦΕΕΑ και το επιβεβαιώνει.

Φέρε μου οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο συλλόγου και ρώτα τον.

Αλλά σταμάτα να λες πράγματα για κάτι που δεν ήσουν μπροστά να το ακούσεις...
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 10:47 π.μ. | Reply
Ξανά και απλά:

Δεν έγινε ψηφοφορία μεταξύ εξωδίκου και ψηφίσματος. Μην λέμε αναλήθειες. Και δεν λέω Γιώργο ότι κάνεις κάτι επίτηδες αλλά αν το γράφεις έτσι και το διαβάζει ο κόσμος βγάζει λάθος συμπεράσματα. Και είναι και κρίμα για τον κόπο μας εδώ στα Χανιά.

Να μιλάμε με αλήθειες παιδιά.
Αυτά τα πλάγια και τα έτσι και τα αλλιώς μας έχουν φέρει εδώ.

Το ίδιο διδάσκει και το Υπουργείο. Ψεματάκια εδώ Ψεματάκια εκεί... Έστω κι αν τα ψέματα αυτά έχουν σκοπό να κάνουν την δουλειά τους γρήγορα.

Όχι άλλα ψέματα.

Αυτά μας έχουν φέρει εδώ
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 11:55 π.μ. | Reply
Και επειδή με πήρε τηλέφωνο και ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ επιβεβαίωσε ότι το θέμα δεν πήγε σε ψηφοφορία αλλά πρότεινε να πάει το εξώδικο σε όλους τους συλλόγους και όποιος υπογράψει. Απλά διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελε να ψηφιστεί αλλά πρότεινε αυτό για απλοποίηση της διαδικασίας. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ και μάλιστα θα πω ότι συμφώνησα και εγώ. Άσχετα μετά ότι καθυστέρησαν να τα στείλουν.

Το πρόβλημά μου είναι για αυτούς που λένε ότι μεταξύ εξώδικου και ψηφίσματος ψηφίστηκε το ψήφισμα (όπως λέει ο Γιώργος πιο κάτω ) και ότι η επιστολή της ΠΟΦΕΕ μετά μιλάει ότι "η Ολομέλεια δεν υιοθέτησε το εξώδικο προς ενέργεια". Αυτό δεν αποφασίσθηκε ποτέ. Και όταν ο άλλος διαβάζει ότι το εξώδικο δεν υιοθετήθηκε από την ολομέλεια άρα από όλους τους συλλόγους, αυτό σαμποτάρει την προσπάθεια ανάληψης του εξωδίκου ή οποιαδήποτε άλλου ένδικου μέσου.
Εμένα το πρόβλημά μου είναι ενώ η αλήθεια είναι ότι η Ολομέλεια δεν έκανε ψηφοφορία για να υιοθετήσει το εξώδικο ή όχι οπως γράφει η επιστολή της ΠΟΦΕΕ.
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 11:33 π.μ. | Reply
Προς τις
Ενώσεις – Μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Κοινοποίηση:
Πρόεδροι των Ενώσεων Μελών της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Πέμπτη , 25 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου: 080

Θέμα: Υλοποίηση αποφάσεων 15ης Έκτακτης Ολομέλειας των Προέδρων της Ομοσπονδίας.

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

Στην 15η Έκτακτη Ολομέλεια των Προέδρων της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18/7/2013 , αποφασίστηκε , ψηφίστηκε και στην συνέχεια παραδόθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών και τους λοιπούς αποδέκτες «Ανοικτή Επιστολή-Ψήφισμα».
Στην Ολομέλεια από τον Σύλλογο Αδειούχων Λογιστών Φοροτεχνικών Ν. Χανίων, παρουσιάστηκε επίσης μία «Εξώδικη Διαμαρτυρία -Δήλωση-Πρόσκληση» προς το Υπουργείο Οικονομικών, την οποία το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δεσμεύτηκε να το αποστείλει στις Ενώσεις – Μέλη της για να λάβουν γνώση, έστω και αν δεν υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια προς ενέργεια.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε το ψήφισμα της Ολομέλειας αλλά και το σχέδιο της εξώδικης διαμαρτυρίας.

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Ι. Αβραάμ Καμπάνης Βασίλειος

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-Ανοικτή Επιστολή Ψήφισμα-18,07,2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ –Εξώδικη Διαμαρτυρία-18,07,2013
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 11:23 π.μ. | Reply
Αυτή ήταν η επιστολή. Το γράφει στην 4η γραμμή πριν το τέλος.
image description Γιαννα | Αυγούστου 2, 2013 8:18 π.μ. | Reply
Μήπως όλοι εμείς που φωνάζουμε πρέπει να οργανώσουμε καλύτερα τη δουλειά μας και να μην αναλαμβάνουμε επιπλέον δηλώσεις όταν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στους χρόνους που έχει καθορίσει το Υπουργείο; Το σκεφτήκατε αυτό; Φτάνει επιτέλους αυτό με τις παρατάσεις.
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 10:39 π.μ. | Reply
Γιάννα,
αν δεν παρακολουθείς σοβαρά το θέμα τότε είναι φυσιολογικά αυτά που γράφεις.

Μα εμείς αυτό λέμε. ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΕΙ επιτέλους η δουλεία μας. Να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για μια αξιοπρεπείς εργασία και όχι παρατάσεις στις παρατάσεις, στα ψεματάκια "θα κλειδώσει", μετά να ανοίγει και μετά άλλα ψεματάκια κ.τ.λ.

Δεν μπόρεσες να καταλάβεις ούτε καν το βασικό νόημα της κίνησής μας...
image description ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αυγούστου 2, 2013 11:51 π.μ. | Reply
Και επειδή με πήρε τηλέφωνο και ο Πρόεδρος της ΠΟΦΕΕ επιβεβαίωσε ότι το θέμα δεν πήγε σε ψηφοφορία αλλά πρότεινε να πάει το εξώδικο σε όλους τους συλλόγους και όποιος υπογράψει. Απλά διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήθελε να ψηφιστεί αλλά πρότεινε αυτό για απλοποίηση της διαδικασίας. Σε αυτό θα συμφωνήσω και εγώ και μάλιστα θα πω ότι συμφώνησα και εγώ. Άσχετα μετά ότι καθυστέρησαν να τα στείλουν.

Το πρόβλημά μου είναι για αυτούς που λένε ότι μεταξύ εξώδικου και ψηφίσματος ψηφίστηκε το ψήφισμα (όπως λέει ο Γιώργος πιο κάτω ) και ότι η επιστολή της ΠΟΦΕΕ μετά μιλάει ότι "η Ολομέλεια δεν υιοθέτησε το εξώδικο προς ενέργεια". Αυτό δεν αποφασίσθηκε ποτέ. Και όταν ο άλλος διαβάζει ότι το εξώδικο δεν υιοθετήθηκε από την ολομέλεια άρα από όλους τους συλλόγους, αυτό σαμποτάρει την προσπάθεια ανάληψης του εξωδίκου ή οποιαδήποτε άλλου ένδικου μέσου.
Εμένα το πρόβλημά μου είναι ενώ η αλήθεια είναι ότι η Ολομέλεια δεν έκανε ψηφοφορία για να υιοθετήσει το εξώδικο ή όχι οπως γράφει η επιστολή της ΠΟΦΕΕ.
image description ELENIB | Αυγούστου 2, 2013 9:33 π.μ. | Reply
δηλαδή για να καταλάβω Γιάννα μου εσύ έως 31 Ιουλίου προλαβες ενημέρωση εκτύπωση βιβλίων , προσωρινή φμυ . οριστική φμυ ,απδ , φπα ,κλείσιμο επιχειρήσεων ,φορολογικές δηλώσεις εταιριών , φορολογικές δηλώσεις επαγγελματιων πελατών του γραφείου ,και δεν πήρες εχτρα δηλώσεις μισθωτών και συνταξιούχων και είσαι οκ ? ΜΠΡΑΒΟ !!!!! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟ!! και όλοι οι υπόλοιποι μάλλον είμαστε χαζοί ή ηλίθιοι . κάτι τέτοια γράφετε στο Θεοχαρη και μας παίζει κομπολοϊ
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο