Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Στις 614.000 κυμαίνεται συνολικά ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων

Στις 614.000 κυμαίνεται συνολικά ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων

Τους 614.053 φθάνουν οι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, που εργάζονται στον Δημόσιο τομέα με βάση τις λίστες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενώ, όπως ανακοινώθηκε τα στοιχεία θα αναρτώνται σε μόνιμη βάση στο Διαδίκτυο.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εγκαινίασε τον νέο δικτυακό τόπο της κυβέρνησης http://apografi. yap.gov.gr, όπου καταγράφεται αναλυτικά ανά μήνα ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και ο αριθμός των υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, κινητικότητας, πειθαρχικής δίωξης ή έχει αποχωρήσει.


Τακτικό Προσωπικό
Κατηγορία 2012 2013
2013ΔεκέμβριοςΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιοςΙούνιος
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ98979797979697
ΒΟΥΛΗ1.222 1.176 1.188 1.187 1.188 1.187 1.188
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.765 1.762 1.762 1.761 1.758 1.761 1.755
Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / Γ. Γ. ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ506502502499498495481
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2.432 2.414 2.412 2.406 2.394 2.386 2.374
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 8.156 8.067 8.087 8.073 7.357 7.341 7.327
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 64.070 63.982 63.842 63.641 63.539 63.472 63.249
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 15.320 15.263 15.227 15.199 15.195 15.174 15.116
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ933922921919916917915
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 92.753 92.350 91.830 91.546 91.245 90.553 90.361
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 2.062 2.048 2.048 2.026 2.038 2.040 2.041
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 16.454 16.090 15.694 15.722 18.204 18.143 17.997
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ677673672672671670668
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ136135135135135132132
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 8.471 8.425 8.357 8.339 8.310 8.303 8.264
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 17.462 17.285 17.209 17.174 17.136 17.090 17.024
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 195.631 195.400 195.231 195.188 195.734 195.532 194.292
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ974952970961956959953
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1.052 1.050 1.044 1.039 1.035 1.034 1.026
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 94.190 93.605 93.518 93.254 90.419 90.194 89.908
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 6.785 6.720 6.717 6.716 6.703 6.692 6.667
ΟΤΑ 94.339 93.873 93.719 93.522 93.236 93.031 92.811
ΑΡΓΙΑ833876880902943960964
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.288 2.004 1.927 1.929 1.865 1.861 1.858
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ381305334229192194 1.241
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 628.990 625.976 624.323 623.136 621.764 620.217 618.709
Αριθμός Μισθοδοτούμενων - Μη Τακτικό Προσωπικό
20132012 2013
Είδος εργασιακής σχέσης Δεκέμβριος Ιανουάριος ΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάιοςΙούνιος
Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι 53.515 54.854 55.830 56.578 58.239 59.819 45.988
Αιρετοί 12.030 12.171 12.275 12.572 12.840 12.915 13.029
Μετακλητοί 1.889 1.791 1.820 1.826 1.802 1.806 1.687
Ειδικές Περιπτώσεις 3.907 4.809 5.332 6.082 6.532 6.991 7.184
ΣΥΝΟΛΙΚΑ71.34173.62575.25777.05879.41381.53167.888
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου /1
/1 Πρόκειται να ενταχθούν στην Απογραφή
1. Περιλαμβάνεται το προσωπικό των Υπουργείων, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ Ά και ΄Β Βαθμού και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
2. Περιλαμβάνει στοιχεία του τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα, δηλαδή των μόνιμων υπαλλήλων/λειτουργών, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των απασχολουμένων με έμμισθη εντολή και των υπαλλήλων επί θητεία που μονιμοποιούνται με την λήξη της (Μέλη ΔΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί).
3. Περιλαμβάνει το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμβαση έργου, ωρομίσθιους και επί θητεία χωρίς δυνατότητα μονιμοποίησης, τους αιρετούς, τους μετακλητούς υπαλλήλους καθώς και λοιπές κατηγορίες μισθοδοτούμενων (πρακτική άσκηση κ.α.)
4. Επισημαίνεται ότι στο έκτακτο προσωπικό περιλαμβάνονται και μισθοδοτούμενοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έτσι δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.
5. Δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο θα ενταχθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
6. Οι Δ/νσεις Προσωπικού των φορέων είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και τη διαρκή επικαιροποίηση των στοιχείων μέσα στις εφαρμογές του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου
7. Τα στοιχεία υπόκεινται σε διαρκή επικαιροποίηση. Τυχόν σφάλματα που εντοπίζονται, διορθώνονται αναδρομικά.
8. Από το τέλος του 2012 το Μητρώο Μισθοδοτούμενων έχει διασυνδεθεί με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχετικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες υπόχρεοι απογραφής είναι πλέον και τα φυσικά πρόσωπα που δεν αποτελούν τακτικό ή έκτακτο προσωπικό αλλά λαμβάνουν αποδοχές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Ως εκ τούτου, η διασύνδεση οδήγησε στην απογραφή μισθοδοτούμενων που είτε δεν ήταν υπόχρεοι απογραφής, είτε δεν είχαν απογραφεί για οποιοδήποτε λόγο.
9. Στην κατηγορία έκτακτο προσωπικό βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια ποιοτικών ελέγχων για την ακριβέστερη αποτύπωση των στοιχείων.
10. Οι εγκρίσεις προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού που η μισθοδοσία τους επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό βαίνουν μειούμενες. Η αυξητική τάση που παρατηρείται στην αντίστοιχη κατηγορία οφείλεται στην διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και την αύξηση των απασχολούμενων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα ή με τη μορφή αντιτίμου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από το ανταποδοτικό τέλος ή το αντίτιμο και δεν επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό.
11. Η εμφανιζόμενη αύξηση στην κατηγορία «Αιρετοί» οφείλεται στην συμπερίληψη όλων των κατηγοριών των Αιρετών μετά την διασύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμής.
12. Η αύξηση στο τακτικό προσωπικό στην κατηγορία "ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ" προκύπτει από μη ολοκληρωθείσες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
13. Η μείωση στο μη τακτικό προσωπικό στην κατηγορία "Ορισμένου χρόνου - συμβάσεις έργου - ωρομίσθιοι" αφορά λήξεις συμβάσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο